GC’s oppositiepartij van het jaar: SP

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
SP logo

Prinsjesdag is het jaarlijkse hoogtepunt van onze democratie. Maar op de dag zelf staat vooral het beleid van de regering en de coalitie centraal. Democratie kan echter niet zonder een tegengeluid. GeenCommentaar besteedt in de aanloop naar Prinsjesdag daarom extra aandacht aan de oppositiefracties in het parlement. Wat hebben zij het afgelopen jaar bereikt? Elke dag geven wij een partij de kans om hun resultaten aan jullie te presenteren. En vanaf donderdag kunt u aangeven welke partij u vindt dat in uw ogen het afgelopen jaar het best oppositie gevoerd heeft. Vandaag is de beurt aan de SP om onze vragen te beantwoorden.

Kunt u 3 concrete punten noemen die bereikt zijn door uw toedoen? Waarom waren deze punten zonder uw partij niet gerealiseerd en waarom zijn ze belangrijk?

Klokkenluiders
De Tweede Kamer nam in december vorig jaar de SP-motie aan voor oprichting van een klokkenluidersfonds. Dit moet voorkomen dat mensen die misstanden bij overheidsinstanties of bedrijven aankaarten niet failliet gaan aan juridische kosten en professionele ondersteuning krijgen. “Ad Bos, de klokkenluider van de bouwfraude, heeft geen cent meer en woont in een stacaravan. Zo’n voorbeeld schrikt andere potentiële klokkenluiders af. Mensen bedenken zich wel twee keer voor ze hun mond opendoen met dat vooruitzicht”, zegt SP-Kamerlid Ronald van Raak, initiatiefnemer van de motie.

Salarissen thuiszorg
Met het rapport “Over de Top” (.pdf), waarin de salarissen van bestuurders van thuiszorgorganisaties op een rij zijn gezet, wist de SP eind augustus een loonplafond af te dwingen voor de thuiszorgbestuurders. Uit het SP-onderzoek kwam naar voren dat dat bij 66 onderzochte thuiszorgorganisaties 64 bestuurders het afgelopen jaar meer verdienden dan premier Balkenende. De SP wil dat voor bestuurders van alle (semi)publieke instellingen de Balkenendenorm van 186.000 euro als maximum gaat gelden. Een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer steunt het SP-standpunt nu als het gaat om de zorgsector. Eerder wist de SP ook steun van de Kamer te vergaren voor invoering van de Balkenendenorm bij de publieke omroep, in het onderwijs en bij woningcorporaties.

Belspelletjes
Dankzij de SP verdwenen het afgelopen politieke jaar eindelijk de belspelletjes van televisie. Dat was grotendeels een succes van SP-Kamerlid Jan de Wit die deze vorm van volksverlakkerij keer op keer (.pdf) aan de orde stelde in de Tweede Kamer en al in 2001 aangifte deed tegen producenten en organisatoren van de belspelletjes. Volgens De Wit ging het feitelijk om illegale kansspelen, waarbij de winkans vaak onduidelijk was en bellers meestal lang aan de lijn werden gehouden tegen hoge kosten. Toen het Openbaar Ministerie de aantijgingen van de SP eindelijk ging onderzoeken, kozen de betreffende zenders eieren voor hun geld en haalden de spelletjes van de buis. Ongeveer hetzelfde gebeurde begin september met de Astro-programma’s. Jan de Wit constateerde in zijn rapportage ‘Sterrenbeeld Melkkoe’ dat deze programma’s bellers op dezelfde manier geld uit de zak kloppen als de belspellen. Op de dag dat De Wit zijn onderzoek publiceerde, haalde RTL zijn Astro-programma’s van de buis.

Waarmee heeft u de regering echt in het nauw gebracht en wat is het uiteindelijke effect geweest?

“Connie is te duur”
Het tv-spotje over de thuiszorg waarin de 85-jarige actrice Mieke al haar kleren uittrekt. “Al jaren word ik door Connie geholpen bij het wassen. Maar Connie is te duur, zeggen ze. Nu komt er een vreemde. En daarna, weer een vreemde. Ik kan me net zo goed voor heel Nederland uitkleden”, vertelt ze. Het spotje was gebaseerd op echte meldingen die bij de SP binnenkwamen.


Het gaf exact de kritieke situatie weer waarin de Nederlandse zorgsector verkeert. Andere partijen reageerde woedend, het zou bezijden de waarheid zijn. Dat was echter niet vol te houden toen zowel cliënten als thuiszormedewerkers én hun directeuren stelden dat de SP de spijker op de kop had geslagen. Uiteindelijk nam staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid) onder maatschappelijke druk een van de SP-voorstellen over ter reparatie van de thuiszorg. Gebruikers van thuiszorg mogen voortaan weer zelf kiezen of zij zelf een zogeheten alfahulp in dienst nemen of dat zij net als vroeger worden geholpen door een medewerker in loondienst die zonder verdere administratieve rompslomp het huishoudelijk werk doet.

Wie vindt u de oppostieleider en waarom?

Agnes Kant
Agnes Kant is de leider van de grootste oppositiefractie. Kant en de rest van de SP-Kamerleden vallen in de oppositie al jaren op doordat zij niet alleen kritiek hebben op de regering, maar ook oplossingen en alternatieven aandragen. De SP ziet dat ook als haar grootste opdracht: laten zien dat zij wel oog en oor heeft voor wat er onder de mensen leeft, en duidelijk maken dat zij wel echte goede alternatieven heeft voor het regeringsbeleid.

Welke partij vindt u het slechtst oppositievoeren en waarom?
Dat is echt aan de kiezers om te bepalen.

Reacties (30)

#1 Peter

Kan er ook gevraagd worden wat een partij van haar verkiezingsprogramma heeft gerealiseerd?
Oppositie voeren is voor een groot deel natuurlijk reageren op de acties van het kabinet.

Het kabinet wordt beoordeeld op de regeringsverklaring, maar ook op beloften uit verkiezingsprogramma’s (zie nu de reactie van de ouderenbonden op de CDA-draai aangaande de AOW).

Ook de oppositie kan gescreend worden op verkiezingsbeloften. Bijvoorbeeld door naar het stemgedrag te kijken. Maar ook of er initiatieven zijn ondernomen.

Voor zover ik het kan overzien heeft de SP dat allemaal heel aardig gedaan.

 • Volgende discussie
#2 Martijn

Het is allemaal wel weer erg defensief. Actie voeren op concrete punten kan je wel over laten aan de SP, maar een toekomstvisie met frisse nieuwe ideeën ontbreekt.

Net omgekeerd van GL: die hebben altijd veel mooie plannen over hoe het beter kan, waarbij de concrete resultaten nu nog wel eens worden vergeten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Jeroen

De boeken van Jan Marijnissen vond ik anders erg verfrissend qua toekomstvisie en nieuwe ideeën. Idem dito voor de overige ideeën over bijvoorbeeld integratie.
Maar ik geef Martijn gelijk in dat de SP koploper is in het actie voeren op concrete punten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Joost

Dat laatste antwoord is helaas ontwijkend. Politieke correctheid ten top, maar ik ben benieuwd of die vraag door zichzelf opnieuw uitgevonden rechts net zo ontkennend wordt beantwoord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Michel

Ik mis wel een beetje het antwoord op 1 van de gestelde vragen:
“Waarom waren deze punten zonder uw partij niet gerealiseerd”

Dat lijkt me nu juist de kern. Want hoe mooi ook dat de SP dit voor elkaar heeft gekregen, je hebt altijd een meerderheid nodig. Op 2 van de 3 thema’s (thuiszorg en klokkenluiders) is die meerderheid er in principe wel, dus dat had een andere partij óók wel kunnen regelen. Het is juist interessant om te zien hoe je als oppositiepartij een meerderheid creëert.

Het gezeur over belspelletjes en astro-tv is typisch een geval van tijdverspilling. Oplichting e.d. mogen niet, daar is al wetgeving voor, en het verheffen hiervan tot een thema in het parlement is nogal overdreven.

(en verder ben ik als Groenlinkser natuurlijk volledig bevooroordeeld, maar zal ik bij het stukje over hen net zo kritisch proberen te zijn)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Martijn

@3: Die heb ik niet gelezen. Marijnissens poging tot herintroductie van negentiendeeeuwse ideeën rond het begrip ‘Heimat’ schrikken me wat dat betreft ook nogal af.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Niehielist

Het partijprogram van de SP lijkt verdacht veel op dat van de Nederlandse Volksunie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Joost

@7: Interessant. Kan je de gelijkenissen opsommen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 bougeluk

@8 Joost, je vraagt veel te veel van een nihilist

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Bart

@ Martijn, ik denk dat je in dat geval juist de boeken van Marijnissen eens moet gaan lezen en je niet laten verblinden door het woord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Chris

@1

Peter, we kunnen het vast allemaal nog verder verbeteren, maar op dit moment ben ik gewoon even blij dat we dit in ieder geval hebben ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Niehielist

@8 Joost;

Van welke partij is onderstaand programma?

*deelname van de arbeiders in het ondernemingskapitaal (winstverdeling) d.m.v. fiscaal aantrekkelijk te maken
*bestraffen en onteigenen van uitbuitende en criminele bedrijven
*ondersteuning van kleine ondernemingen tegenover de multinationals
*wettelijke referenda tegen internationale bedrijfsovername
*mensen hebben recht op duurzame arbeid en menswaardige arbeidscontracten
*stop de sociale afbraak, door het liberale piraten kapitalisme, herstel van de sociale voorzieningen!
*lastenverlaging voor de laagste inkomens
*onmiddelijke uittreding uit de NAVO en een oprichting van een Europees leger zonder invloed van de VS
*voor de vrijheid van de Europese volkeren bij het vastleggen van hun eigen orde
*stopzetting van onnodige dierproeven
diervriendelijkere landbouw en veehouderij
*stopzetting van pelsfokkerijen
*sluiting kerncentrale Borssele, geen kernenergie opwekken of gebruiken maar nog intensiever gebruik maken van zon -wind -en waterenergie
*landbouw, visserij en veehouderij zorgzaam moderniseren en waar op de eerste plaats staat zorg voor het dier en het milieu en op de tweede plaats voor het behouden van deze uiterst belangrijke bedrijven in Nederland, zodat wij niet afhankelijk zijn van import
*keihard optreden tegen milieuvervuilers
*meer geld voor onderhoud van de parken de stranden, flora, fauna en bosbeheer
*ggoedkope kinderopvang voor werkende ouders
*gratis gezondheidszorg, weg met de wachtlijsten en ziekenfondspremies
*gratis en betaalbaar openbaar vervoer
*Nederlandse troepen weg uit Irak en Afghanistan. Geen Nederlands bloed voor de belangen van Israël en de Verenigde Staten!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Joost

Ja, als je zo gaat beginnen kan je elke partij wel gaan vergelijken en flinke gelijkenissen zien.

Een kip heeft ook 97% van zijn DNA gemeenschappelijk met de mens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Martijn

Belangrijker is nog dat de NVU die punten heeft gejat van de SP en niet andersom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Eurocraat

Ik vraag me overigens af welke partij zich in haar prgramma tégen het bestraffen van criminele bedrijven zou uitspreken…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Bart

Godddomme wat een fascisten:

*goedkope kinderopvang voor werkende ouders
*lastenverlaging voor de laagste inkomens
*mensen hebben recht op duurzame arbeid en menswaardige arbeidscontracten

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 pedro

@14: ik vroeg me al af, welke partij zo gebrekkig Nederlands zou schrijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Niehielist

Toch heeft het program van de SP meer overeenkomsten met de NVU dan verschillen.

En om de PVV dan ook als rechts extremistisch neer te zetten ( door sommige socialisten) is natuurlijk helemaal uit den boze omdat de PVV haar programma bij verre niet lijkt op dat van de NVU.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Martijn

Een gevaarlijke zwarte weduwe lijkt veel op een ongevaarlijke kruisspin. Een tijger lijkt ook helemaal niet op een zwarte weduwe. Toch zijn het beiden gevaarlijke dieren.

Als je sofistische taalspelletjes wilt spelen, dan moet je toch iets beter je best doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Eurocraat

Ach ja, het is een beetje het “hitler was vegetarier, dus alle vegetariers zijn nazi’s”-argument.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Chris

Precies, terwijl het feit dat alle vegetariers nazi’s zijn, helemaal niets hoeft te zeggen over de eetgewoonten van Hitler!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 KnapZak

Dit is wel waar:

Hitler had een hekel aan roken, ergo…….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Joost

@18:

A = partij A
B = extremistische partij B
C = partij C
E = programma lijkt op programma B

1. (A en E) -> B

Je trekt de volgende conclusie op basis van regel 1:

2. (C en niet E) -> niet B.

Voor die conclusie had ik geen punten gekregen bij logica :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Bismarck

@4: Die viel me ook op. Ik begrijp daaruit dat de SP geen eigen mening heeft, maar haar mening door de kiezers laat bepalen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Eurocraat

Hitler had een hond. Nuf said.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Chris

In reacties op een stuk van de partij van Jan Marijnnissen gaat het over Hitler.

Ergo, Jan Marijnnissen is Hitler.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Kropotkin

Feit is natuurlijk wel dat de NSDAP, VU, SP, GL, etc in economische zin en mbt milieuzaken en dierenliefde vaak opmerkelijke overeenkomsten hebben.

De term ‘socialistisch’ – al het goede komt van de staat, weg met de (economische) vrijheid, verplichte verheffing van de mens … – die bij al die partijen nog wel ergens aanwezig is, verborgen of niet, zal er wel mee te maken hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Domino

Mogelijk ook nog van belang: nimmer bewezen dacht ik, maar Hitler had slechts één bal. Het leven met maar één bal schijnt geen lolletje te zijn. Ook is hij verliefd geweest op een nichtje van hem, die uiteindelijk zelfmoord heeft gepleegd en daar was hij erg bedroefd van. Volgens mij liepen er meer vreemde snuiters rond binnen die parij, zelfs meer dan bij de SP en de PvdA, hoewel ik van die laatste partij niet meer zo zeker ben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 pedro

@27: Feit is dat alle partijen opmerkelijke overeenkomsten hebben, dus het is niet vreemd om die ook tussen de door jou genoemde partijen te vinden. Maar als je het over economische zaken hebt, had de NSDAP c.s. meer overeenkomsten met de (voornamelijk christelijke) corporatistische ideeën dan met het socialisme.

Maar waar heb je trouwens die wel heel erg simplistische definitie van ´socialistisch´ vandaan gehaald? Van iemand met jouw nickname zou toch minstens verwacht mogen worden, dat je iets van het anarchisme af zou moeten weten. De staat in `Al het goede komt van de staat´ moet je dan wel heel erg ruim gaan definiëren. Zo ruim, dat die uitspraak op dat moment voor alle partijen geldt (zelfs die van jouw anarchokapitalisten). ´Weg met de vrijheid´ is ook al zo´n dubieuze uitspraak, als je niet eerst definieert, wat je onder vrijheid verstaat (ook dat is onder anarchisten al een zeer lang lopende discussie). Als je definitie van vrijheid die van een grenzeloze vrijheid is, waar je geen enkele rekening met anderen hoeft te houden (vrijheid zonder verantwoordelijkheid), dan klopt je uitspraak. Zodra je aan die bandeloze vrijheid gaat tornen, kun je dat ´weg met de vrijheid´ noemen. En wat je met ´verplichte verheffing van de mens´ bedoelt bij het socialisme, is mij een volslagen raadsel. De verheffing van de mens door de rede of door spiritualiteit? Of bedoel je te zeggen, dat alleen socialisten naar verheffing van de mens streven en dat andere theorieën zich dus richten op de onderwerping van de mens?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 KnapZak

In NAZI Duitsland was men voor euthanasie. Pechtold is ook voor euthanasie.

 • Vorige discussie