GC-café: Algemene Politieke Beschouwingen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
GC-Café (plaatje: GeenCommentaar)

De hoedjes zijn reeds lang afgezet, de gouden koets staat weer in de garage en minister Van Middelkoop is het declaratieformulier voor de huur van zijn jacquet al aan het invullen. Oftewel: gisteren was voor de symboliek, vandaag gaat het om de harde werkelijkheid.

Om kwart over tien begint in de Tweede Kamer het debat van de Algemene Politieke Beschouwingen. Vandaag komen alleen de fractievoorzitters aan het woord, morgen is het de beurt aan het kabinet om de (afwezigheid van) plannen uit te leggen. Voor dit jaarlijkse hoogtepunt van de Nederlandse politiek opent GeenCommentaar graag de deuren van het café.

Ons politiek café is de plek om een weddenschap aan te gaan over of het Agnes Kant lukt haar tandvlees een beetje bedekt te houden, om te kijken wie het best Pechtolds ademhalingstechniek kan imiteren, om te turven hoe vaak Mark Rutte de term “hardwerkende Nederlander” in de mond neemt en natuurlijk om te speculeren wat Wilders nu weer gaat uithalen.

De televisie staat vast afgesteld op politiek24: U bent van harte welkom.

Live-impressies van het debat na de “lees verder”
SP
-Connexxion moet staatsbedrijf worden
Tobintaks
-specialisten in loondienst

10.44: inkomensafhankelijke kinderbijslag
10.45: zorgpremies inkomensafhankelijk
10.47: “Kabinet gebruikt, nee verspreking, misbruikt de economische crisis om sociale stelsel af te breken”

10.50: weinig wenkend perspectief tot nu toe. Bekende SP-riedel. (Roy)
10.50: “leugens, kiezersbedrog”, kant citeert pvda-, cda-, en cu-programma’s over aow-leeftijd. Hamer interrumpeert “stond crisis in uw programma?”
10.57: Halsema steggelt met Kant over flexibele aow. Kant wil daar niet aan.

11.02: Kant tegen Halsema; doorgeslagen emancipatiegedachte GL. Economische afhankelijkheid vrouwen is niet erg. De man werkt, de vrouw zorgt. Verspreking?
11.06: Pechtold: werk is niet alleen voor geld (onderzoeksrapport), mensen vinden het ook leuk, sociale contacten e.d. Ga nu eens op moderne manier discussie over aow-leeftijd aan.
11.28: Wilders opent aanval op SP. Linkt aow aan massaimmigratie. Zegt dat SP-kiezers tegen massaimmigratie zijn. “U bent voor asiel en massaimmigratie”.

11.34: “Deze regering regeert niet, dit kabinet is geen kabinet, het is een praatclubje”
11.35: Thieme (pvdd): verhaal SP even grijs als haar pakje, weinig groens.
11.36: Thieme: Sp werkt niet mee aan vleestax, is dat omdat de SP de arbeiders hun biefstukje niet wil afnemen?

CDA
11.41: “internationaal veel respect voor aanpak crisis”
11.42: interruptie Rutte: “Lijkt wel alsof Van Geel een tegenbegroting heeft gemaakt”
11.45: “geen taboe, dus ook HRA niet”. Ik verwacht verder dat Van Geel over de HRA gaat zwijgen.

11.52
: somt paar getallen over crisis op. Zegt dat CDA het niet meemaakt dat keuzes worden doorgeschoven naar volgende kabient. Maar heeft verder geen plannen.
11.53: van Geel stelt breed maatschappelijke discussie voor. Pechtold interrumpeert met indrukwekkende stapel papier: “de voorstellen bestaan al”. Van WRR, cie Gerritse e.d.
12.00: Pechtold: “u gaat ons meenemen in een jaar van stilzitten en niets doen”

12.12: Verdonk: wanneer zijn die verkenningen nu klaar? Van Geel: voor het proces wenselijk als erover gepraat kan worden aan het begin van tweede kwartaal.
12.27: We zijn er nog. Er is alleen al een kwartier niets gebeurd.
12.33: Beetje kleffe boel tussen coalitiepartijen

12.36: Pechtold neemt het op voor alleenstaanden. Leest stuk MEV voor: “meer koek voor gezinnen”
12.37: Pechtold: “als er voor u geen taboes zijn, ga dan ook eens iets doen aan de positie van 2,5 miljoen alleenstaanden.”
12.47: Halsema: 600 miljoen van ontwikkelingssamenwerking af. Testtoestel kost 110 miljoen. Maar niet JSF-toestel aanschaffen.

13.22: Van Geel stelt voor huwelijksmigratie in te dammen. Ingangseisen minimaal mbo-opleiding of equivalent.
13.30: Verdonk is even vergeten hoe het generaal pardon tot stand kwam (kamerverkiezingen leidden tot de facto meerderheid generaal pardon). Verdonk linkt 80% stijging huwelijksmigratie aan generaal pardon.
13.31: Wilders: “wat vindt u ervan dat in tijden van economische crisis, de uitkeringen voor koninklijk huis zijn gestegen?” Van Geel: “niet over individuele gevallen spreken”. Duikt.

13.35: Halsema: laat koninklijk huis inkomstenbelasting en successierecht betalen. Van Geel duikt weer.
13.35Kant: U bevriest lonen, uitkeringen en studiefinanciering, bevries dan ook uitkeringen koninklijk huis.
13.39: Verdonk: “u staat hier al twee uur en u zegt helemaal niets. Zeg dan toch tenminste iets concreets”

13.42 Lunchpauze tot 14.25 uur

VVD
14.38: Rutte was de ziener van het parlement als het over de crisis gaat. Hij wist het al lang geleden, maar niemand wilde hem geloven.
14.41: “Dit is een kabinet dat niet eens ins staat is de eenvoudigste dingen uit te voeren.”
14.43: “Tot 2011 rust er een embargo op de visie van dit kabinet. Zelfs Frits Wester zal er niet achter kunnen komen”

14.49: overdrachtsbelasting afschaffen. Goed voor woning- en arbeidsmarkt.
15.11: De ‘hardwerkende Nederlander’ is nog niet voorbijgekomen.
15.20: plan voor acht kernministers en evenzoveel ministeries

15.29: Eindelijk is ‘ie ter sprake gekomen, hardwerkende Nederlander. Beetje laat, maar toch
15.30: “Regering regeer, of ga heen”
15.45: De inbreng van Mark Rutte eindigt met een kwinkslagje. Het zal een schril contrast zijn met de termijn van Mariëtte Hamer.

PvdA
15.48: Voorleesmoeder Hamer heeft aan haar dictie gewerkt, maar spreekt om een manier waarop je doorgaans geestelijk minder valide medemensen toespreekt. Als het gaat om het toespreken van de zaal, heeft ze daar groot gelijk in, maar de televisiekijkers bedient ze er niet mee.
15.55: De voltallige VVD-fractie zit te sms-en. Ik geef ze geen ongelijk. Hamer refereert aan het mooie liedje “15 miljoen mensen”. Inmiddels is haar manier van praten geraakt op het niveau van een Disneyfilm uit de jaren 60
16.33: Er bestaat werkelijk een baan waarbij je moet kijken hoe verf opdroogt. Op dit soort momenten lijkt dat me wervelender bestaan dan dat van een parlementair journalist. En dat heeft niet alleen met mevrouw Hamer te maken.
17.07: Het debat kabbelt wat voort. Hamer rkijgt wat interrupties, maar weinig van formaat. Marianne Thieme vindt dat het kabinet te weinig werk maakt van dierenwelzijn. Nederland zit geschokt voor de televisie.

PVV
17.11: Pechtold interrumpeert Wilders, voor hij goed en wel begonnen is: “de vorige keer liep u weg. Heeft u er nu weer vertrouwen in?
17.12: Wilders: “wacht u maar af”. “Er is geen redden meer aan…bordje gevolgd moeras linksaf…wouter zit aan het stuur, andre zit in het babyzitje en jan-peter zit voorin, gewoon omdat hij het voorin prettig zitten vindt”
17.19: Wilders stelt kopvoddentax / hoofddoekjesbelasting voor. ?1000 euro per jaar. “Verdienen we wat terug”. Kant interrumpeert met een voorstel voor een “peroxidetax”.
17.33: al een tijdje interruptiedebatje over kopvoddentax. Wilders wil de opbrengsten gebruiken voor blijf-van-mijn-lijf-huizen en andere opvangcentra voor ex-moslims. Kamerbreed afkeuring.
17.36: binnenkort online: www.watkostdeimmigratie.nl
18.00: “tijd voor verkiezingen”
18.06: Pechtold confronteert Wilders met de afwezigheid van de PVV-fractie in het Europarlement, terwijl die fractieleden wel hun aanwezigheidsvergoedingen declareerden.

:Christenunie:
18.12: Arie Slob houdt een degelijk, maar saai betoog. Weinig interrupties. Pechtold confronteerd Slob met een interview van Rouvoet waarin die zegt dat het kabinet te weinig heeft gedaan. Hij verwijt de CU dat ze “gelukkig” te weinig heeft bereikt op het gebied van abortus e.d.
18.16 Verder weinig interrupties. Dat zou kunnen omdat het verhaal van Slob staat als een huis. Of omdat zijn partij te marginaal is om aandacht aan te besteden.
18.21: De kamerleden lijken allemaal in slaap gesukkeld. Alle biertjes in het kamerrestaurant zijn spontaan doodgeslagen toen Slob begon met spreken.
18.24: Een tumbleweed waait door de doodstille kamer. Heel ver weg luidt een kerkklok.
18.32: Er wordt wat geinterrumpeerd, maar het debat wil maar niet vlammen. Slob blijft saai en niemand lijkt zin te hebben hem echt hard aan te pakken. Eigenlijk komt de Christenunie wel heel gemakkelijk weg voor een coalitiepartij.
18.41: zelfs als Pechtold over homo-onderwijzers begint blijft het de spanning houden van een debat in een waterschapsbestuur.
18.46: Slob rondt af en wenst ons allemaal Gods zegen toe. Sympathiek.

GroenLinks
18.50: Femke Halsema spreekt van een “waardencrisis” van hyperconsumptie en een hoop andere nare dingen. Ze mist de premier. Ik mis die zomerjurkjes die Femke vroeger bij dit soort debatten droeg.
18.58: Femke ageert tegen bezuingingen op milieu, ontwikkelingshulp en studiefinanciering, voor klimaataanpak en vraagt om een exitstrategie voor Afghanistan. Een aardig verhaal, maar tot nu toe lijkt het niet veel los te brengen bij de collega’s. Die zitten kennelijk allemaal te kijken of ze op het journaal zijn.
19.07: Femke ziet de premier niet, hoewel hij recht voor haar zit. Haar slechte zicht is ook een aanklacht tegen de gezondheidszorg.
Femke rond af zonder één interruptie te hebben gehad.

D66
Wilders zegt aan Pechtold dat zijn europarlementariers wél hebben gestemd.
19.14: Pechtold: dit kabinet heeft een beschermheilige: Sint Juttemis.
19.16: “Paars deed het zo slecht nog niet met die deltawet. U kunt het gewoon niet aan”
19.19: “Er is een optimistische visie nodig” Er volgt een tamelijk kosmopolitisch betoog. Nog geen interrupties.
19.22: Hamer interrumpeert Pechtold over zijn ‘participatiestaat’. 55+’ers liggen niet lekker in de arbeidsmarkt. Ze verwijt Pechtold een te rooskleurige visie op arbeid.
19.26: Hamer: “u bent altijd bezig generaties tegen elkaar op aan het zetten”
19.29: Onverstaanbaar interruptiedebatje tussen Kant en Pechtold. Veel venijn, weinig inhoud.
19.34: Arie Slob heeft niet veel met inkomenspolitiek die gunstig is voor alleenstaanden. Hij grijpt een rare rekenconstructie aan om de ideeën van d66 over alleenstaanden in diskrediet te brengen.
19.39: Interruptie van Mariëtte Hamer die de tegenbegroting van D66 weinig sociaal vindt. Pechtold zegt dat Hamer juist niet sociaal is door mensen in niet-echte banen te houden.
19.44: Halsema: “D66 beleeft coming out als VVD-light”
19.46: Sociaal-liberale fittie tussen D66 en GroenLinks. Pechtold noemt haar “SP-strong”. Er is oorlog in het kleurloze midden.
19.47: “De taboes van deze regering zijn de idealen van D66”

PvdD
19.57: “Het gaat niet goed met Nederland, zo blijkt uit stukken die meneer Tang afgelopen vrijdag heeft afgeleverd bij Frits Wester.”
20.08: Tot nu toe geen interrupties. Betoog loopt aardig.
20.09: “Schaf ministerie van LNV af”
20.10: Thieme eindigt zoals gebruikelijke met “En voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie

SGP en ToN
Helaas niet gezien wegens andere bezigheden. Geen kwade opzet. Als iemand er iets over te zeggen heeft, horen we het graag.

Reacties (29)

#1 Dubois

Wat is Wilders een vuile hond ,zeg.
Kan ook maar op twee tonen blaffen.
waf grr linkse hobbies waf, woef asielzoekers

 • Volgende discussie
#2 Dubois

Sorry, dat was een belediging aan het adres van alle honden.
Een vuile RAT met pestvlooien istie

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 kropotkin

@2: ’t Zit wel diep he. Btw, Geert is God.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 vandyke

Tja het gezeur over de importbruiden.
Laten we even naar de cijfers kijken.

Gezinsmigratie Turken en Marokkanen bij elkaar in 2007:

Gezinsmigratie in 2007 totaal 2600. In 2002 waren het er nog 9200.
Let wel dit is de gezinsmigratie en dus niet alleen huwelijken. Waar hebben wij het over?
Het aantal vrouwen was 1250 in 2007. Over wel probleem hebben wij het dan eigenlijk???

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Roy

@4: Hoe kom jij bij die getallen? Ik lees bij de wereldomroep dat in 2005 het aantal huwelijksmigranten 40.000 was en in 2007 19.000 (door inkomenseis). Die inkomenseis is er nu weer van af trouwens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 kropotkin

@4: Over wel probleem hebben wij het dan eigenlijk???

Tsja, de PVV heeft geprobeerd daar een begin van duidelijkheid in te krijgen, is niet helemaal gelukt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Paul

Van Geel mummelde braaf wat over populisme toen het ging over inkomensbelasting voor de familie die al sinds 1815 in een uitkeringssituatie leeft, maar deed zijn best om de nette populist uit te hangen, in zijn competitie met Wilders, Verdonk en Rutte (nog altijd in de markt voor een importbruidje à la Wilders), over wie zo net mogelijk durfde te zeggen dat asielzoekers weg moesten wezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 pedro

@6:

Tsja, de PVV heeft geprobeerd daar een begin van duidelijkheid in te krijgen, is niet helemaal gelukt

Bedoelde je dit?

13.31: Wilders: “wat vindt u ervan dat in tijden van economische crisis, de uitkeringen voor koninklijk huis zijn gestegen?

Daar is idd nog geen duidelijkheid over.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 kropotkin

14.38: Rutte …
Daar heeft Rutte wel gelijk in.

@8: Bedoelde ik niet maar wel goed opgemerkt pedro. De kosten van Maxima als importbruidje zijn ook nog niet ter sprake gekomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 vandyke

@5 Sorry vergeten de bron er bij te voegen van CBS.

Ik heb er ook bijvoegd de EU. Totaal 25.000 en de EU 9.000 Er resteert dan een aantal van 16.000.
Let wel gezinshereniging. Dus inclusief kinderen en ouders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 pedro

@9: O, ging het over importbruiden? Zijn de nog overdreven cijfers van vandyke (ik neem aan afkomstig van het CBS) zo onduidelijk dan?

Ook eens naar de westerse importbruiden kijken? Als ik zie, dat in 2007 op een totaal van 15.622 vrouwen, die wegens gezinsmigratie naar ons land immigreren, er slechts 528 uit Marokko en 744 uit Turkije komen (zelfs incl Afghanistan, Irak, Iran en Somalië is het totaal nog geen 2.000), terwijl er alleen uit Polen al 1.444 kwamen, is dat idd wel een interessante vraag, maar ik ben bang, dat de PVV daar geen echte duidelijkheid over wil. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, waar de 10.000 gezinsimmigranten, waarvan het herkomstland door het CBS niet specifiek genoemd wordt, vandaan komen.

Ergens anders kwam ik al tegen, dat er in 2007 meer importbruiden uit de VS dan uit Marokko ons land binnen kwamen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 kropotkin

Statistiek. Leuk.

Het percentage van de immigratie met als motief ‘gezinsmigatie’ voor ‘alle geboortelanden’ is 31,7%. Voor Marokko is dit percentage 81,5%.

Het percentage van de immigratie met als motief ‘arbeid’ voor ‘alle geboortelanden’ is 39,9%. Voor Marokko is dit percentage 5,0%.

Interessant :-).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Eurocraat

Lol@beschrijving van Hamer trouwens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 pedro

O, nu de cijfers bekend en duidelijk zijn, wil je het ineens weer ergens anders over hebben. Jij wil ook geen duidelijkheid? Zijn de door jou nadrukkelijk genoemde importbruiden nu ineens geen probleem meer?

Als ik een verklaring voor je verkeerde interpretatie van deze statistiektabel geef, ga je vast weer een ander onderwerp aansnijden, ook weer zonder daar verder over na te denken?

Dat Marokkanen en Turken, die als motief ‘werk’ opgeven, al jaren lang geen toegang meer krijgen tot ons land, maar dat we Polen en andere EU burgers niet buiten kunnen houden, is jou geheel onbekend?

Statistiek is leuk ja, maar je moet wel de juiste statistiek gebruiken. De door mij gelinkte statistiek is niet gericht op de motieven van mensen, die graag naar ons land zouden willen komen, waar jij eigenlijk naar verwijst, maar op de motieven van mensen, die ons land ook echt binnen zijn gekomen. Maar goed, om je toch nog serieus te nemen: is je voorstel nu om Marokkanen en Turken, die werk zoeken, weer binnen te laten, om deze statistische anomalie recht te trekken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 ReinoutS

Wilders begint retorisch sterk, met de lachers op zijn hand. Kan Hamer wat van leren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 kropotkin

@14: Nee hoor pedro, ik wil het niet perse ergens anders over hebben. Mijn #12 is geen reactie op jou #11.. meer een losse reactie op #10 van CBS kenner #vandyke. Hij is ook met importbruiden en immigratiemotieven begonnen en daar kan je op reageren of niet.

Hoe weet je trouwens dat ik een verkeerde interpretatie van de statistiektabel heb als ik helemaal geen interpretatie geef?

O ja, dat zijn natuurlijk je Jomandagaves.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 jonas

Wat een slechte verbinding heb ik – is dat ook bij andere geïnteresseerde internetgebruikers?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Roy

@17: bij mij gaat alles goed. Heeft iedereen meegekregen dat Wilders een “kopvoddentax” / “hoofddoekjesbelasting” à ?1000 per jaar wil?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Joost

Ja, zijdelinks van gemaakt. Wat een clown.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 pedro

@16: wie heeft reactie #12 dan onder jouw naam geschreven? Die reactie is toch heel erg duidelijk een verkeerde interpretatie van de grafiek waar ik naar verwees en niet naar de grafiek van vandyke, waar helemaal geen verdeling naar motieven in voor kwam. De kropotkin uit nr 12 reageert niet alleen op mijn link, maar berekent daar zelfs nog percentages uit.

PS: in·ter·pre·ta·tie de; v -s 1 vertolking 2 verklaring, uitlegging
Let vooral goed op de 2e betekenis. Nr 12 probeert uit te leggen, dat slechts 5% van de Marokkanen, die graag naar ons land komen, willen werken, maar baseert zich daarbij op een grafiek, die ons alleen de mensen toont, die ons land binnen zijn gekomen. Op basis van die tabel kunnen we wel in absolute cijfers concluderen, hoe veel mensen ons land binnen komen met als motief gezinshereniging, maar niet welk percentage mensen uit de herkomstlanden graag bij ons zouden willen werken. Dat is dus een verkeerde interpretatie of uitleg van die tabel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Roy

Ik sluit de deuren van het café. Morgen is er weer verse koffie.

Hier kan uiteraard verder gediscussieerd worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Joost

Mooi werk @roy!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Kropotkin

@20: Ja pedro, #12 ben ik. Maar zoals je in #16 kan lezen (doe dat ook eens … lezen bedoel ik …) gaat het niet over jouw CBS grafiekje.

Heb gewoon de selectie CBS statistieken van #vandijke iets anders gepresenteerd.

Daarna een rekenmachine of – als je goed kan hoofdrekenen – je hoofd gebruiken. Dan kan je, zonder interpretaties, de percentages die in #12 staan narekenen. Succes er mee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Roy

@22: En Eurocraat

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Roy

Wat mij betreft wordt, teruglezende, het debat het meest gekarakteriseerd door wat Rita Verdonk (!) tegen Pieter van Geel zegt. Wat daarna volgde is tekenend:

13.39: Verdonk: “u staat hier al twee uur en u zegt helemaal niets. Zeg dan toch tenminste iets concreets”

13.42 Lunchpauze tot 14.25 uur

Balkenende een beetje kennend, wordt het vandaag net zo vlammend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 jvdheuvel

Hoe laat begint het? Kannie wachten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Roy

@26: 10.15, je zult weer een aankondiging zien

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 jvdheuvel

Dan krijgen we eerst een paar uur Balkenende natuurlijk. Goddank met interrupties.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 pedor

@23: had je het maar zo gepresenteerd, dan had ik moeten geloven. Je hebt je presentatie echter pas in #23 getoond. Voor je berekeningen maakt het geen zier uit naar welke grafiek je verwijst, de mijne uit #11 of de jouwe uit #23. Dat je daar vervolgens nietszeggende percentages uit wil berekenen, moet je zelf weten.

 • Vorige discussie