Frère Tariq als kameleon

Tariq Ramadan (Foto: Flickr/umar nasir)

Die ene keer dat ik Tariq Ramadan, gasthoogleraar aan de Erasmus Universiteit, betaald door de gemeente Rotterdam, live meemaakte, pakte hij een hele zaal vol liberale Hollanders in. Ramadans verdienste is dat hij hetzelfde kan met een zaal niet al te conservatieve moslims. Daaraan ontleent hij zijn (lucratieve) imago als bruggenbouwer.

Om iedereen het gevoel te geven dat je één van hen bent, moet je je verhaal natuurlijk steeds een beetje aanpassen aan de omstandigheden. Voor Nederlanders poseer je als een liberaal die graag begrip wil kweken voor conservatieve moslims, en voor een gehoor van conservatieve moslims doe je het omgekeerde. Dus om nou te zeggen dat ik verbaasd was dat hij enige homo- onvriendelijke uitspraken gedaan zou hebben: nee.

Ramadan ontkent uiteraard, want als hij hom of kuit moet geven, valt zijn positie als man-in-the-middle in duigen. Het lastige is dat een deel van Nederland dat kameleontische verdacht vindt. Als hij op cassettebandjes iets anders zegt dan in de krant, dan is dat eerste waarschijnlijk zijn echte mening, redeneert men, dus maakt hij deel uit van een vijfde kolonne die in het openbaar het ene zegt, maar in werkelijkheid enzovoort.

Dus moet de Rotterdamse cultuurwethouder Rik Grashoff deze week weer eens een onderzoek naar Ramadan laten doen, want Leefbaar Rotterdam ruikt bloed. Ik ben benieuwd wat daar uit gaat komen, maar het lijkt mij sterk dat een behendige redenaar als Ramadan zich heeft laten vangen. Anderzijds maken de voortdurende aantijgingen, of ze nu terecht of onterecht zijn, het hem toch lastig die bruggenbouwrol te vervullen.

 1. 1

  Je kunt over hetzelfde onderwerp niet op moment 1 A zeggen, en op moment 2 B — en al helemaal niet als 1A en 2B elkaar tegenspreken.

  Man in the middle? Je verliest je geloofwaardigheid. Tevens laat je zien dat je eigenlijk geen mening hebt (of zou hebben).

  Nee, hier zit Ramadan fout. Je kunt op het dossier van bijvoorbeeld homo-emancipatie in de islam niet van twee walletjes eten. Dat is veel te link en daar moet Ramadan ook mee stoppen.

  Hom of kuit, dus.

 2. 2

  Je bent een goed tussenpersoon als je door beide partijen wordt vertrouwd. Dat vertrouwen beschadig je als je aantoonbaar zit te liegen, vind je het gek. Is dit weer de blanke zelfhaat? Het is onze schuld dat we een leugenaar niet vertrouwen? Hoe stevig is een brug gebouwd op leugens?

 3. 6

  Er zijn twee dingen die hier spelen. Het eerste is het onthullingsaspect. Dat is er volgens mij niet. Ik volg Ramadan niet bepaald op de voet, maar ik weet al tijden dat hij een moderne conservatieve moslim is. Dat gegoochel met woorden – “wij zijn niet tegen homo’s, alleen tegen homoseksuele daden” etc. – kennen we mutatis mutandis ook al van de ChristenUnie.

  Het tweede aspect is het betalen van Ramadan door Rotterdam. Vind ik geen goed idee. Maar dat was het dus altijd al niet.

 4. 8

  Man, man. Opstaan kost ook al zoveel moeite. Zullen we die klok in oktober maar eens met rust laten?

  En over het spreken met gespleten tong: Ik geloof dat dat heel nuttig kan zijn, maar dan moet dat niet uitkomen. Voor grote groepen moet je je dus inhouden. Zeker omdat een opname met een mobieltje zo is gemaakt.

 5. 9

  @7 Een universiteit is helemaal niet gebaat bij meningen maar bij observaties en onderzoek. Als daar meningen bij gaan komen, afwijkend of niet, gaat het over belangen.

 6. 11

  Imho is Tariq Ramadan een gematigde conservatieve moslim. Iemand, die er weliswaar imho bedenkelijke ideeën (over homo´s bijvoorbeeld) op na houdt, maar niet tot geweld oproept. Dat is wat hij dan imho met respect voor homo´s bedoelt.

  Voor onze eigen rechtse nationalistische conservatieve krachten is dat een probleem, want die willen niet accepteren, dat er een gematigde islam bestaat.

  Ik ken niet al zijn uitspraken, maar ik ben nog nergens tegengekomen, dat hij ergens heeft verkondigt, dat homofilie volgens hem volkomen normaal is. Dat zou pas in tegenspraak zijn met een uitspraak als: “homoseksueel gedrag een teken is van een aandoening, een stoornis en een onevenwichtigheid”. Als hij op zijn cassettebandjes oproept tot geweld tegen homo´s is dat uiteraard tegenstrijdig, maar ook dat heb ik nog niet gelezen of gehoord (van de GK ben ik geen abonnee, dus verdere uitspraken daar kan ik niet lezen).

  Ik laat me daar overigens wel graag verder over informeren (en anders zal ik de uitkomsten van het onderzoek van de gemeente en de universiteit van Rotterdam daarover wel afwachten).

  En mocht Ramadan slechts voor het uiten van conservatieve islamitische opvattingen ontslagen worden, dan hoop ik, zien dat de oerconservatieve christelijke bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en voormalig directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, prof. dr. Roel Kuiper, ook maar meteen ontslagen wordt, en dat dat met evenveel bombarie in de media wordt gepresenteerd.

 7. 12

  Dit artikel is wel erg positief over dit sujet. Als meneer blijkt die uitspraken wel gedaan te hebben is er een simpele oplossing: oprotten met hem. In dit land hebben vrouwen en homo’s dezelfde rechten als hetero mannen. Accepteer je dat niet, oprotten dan maar. Geldt ook voor CU en andere groeperingen.

 8. 14

  @13: Iedereen, die wel eens wat onvriendelijks gezegd heeft, mag weg gaan. Dat lijkt me duidelijk. Ik vind trouwens sujet en oprotten ook erg onvriendelijk klinken.

 9. 15

  @11: Roel Kuiper vind ik wel iets anders, die is bijzonder hoogleraar Reformatorische Wijsbegeerte, dus dan is conservatief zijn onderdeel van de functie. En hij wordt niet door de gemeente Rotterdam betaald.

  Tariq Ramadan moet op kosten van de gemeente Rotterdam ”een maatschappelijk debat leiden over identiteit en burgerschap” De vraag is of hij daar wel de juiste persoon voor is. Als hij islamitische wijsbegeerte zou doceren en niet door de gemeente betaald zou worden, maar door een moskee stichting, dan zou er wat mij betreft geen probleem zijn.

  Zullen we die klok in oktober maar eens met rust laten?

  Heel goed idee. Nu zitten we goed qua tijd, straks gaan we weer een tijdzone te oostelijk zitten omdat een bekende Oostenrijker ooit dezelfde tijd wilde in heel zijn beoogde rijk.

 10. 16

  @15 Maar kun je iemand ongeschikt verklaren omdat hij in het debat een bepaalde positie heeft? Ik bedoel, stel dat hij helder zou zijn in de sfeer van “persoonlijk vind ik homoseksualiteit een zonde, maar ik respecteer de gelijkheid die in de Nederlandse wet is vastgelegd”, is dat dan voldoende reden om te zeggen dat hij geen rol kan hebben?

  Hetzelfde grondwetsartikel dat discriminatie van homo’s verbiedt, stelt immers ook dat je mensen niet mag uitsluiten op basis van hun geloofsovertuiging.

 11. 18

  @16: Kijk nou, laatste alinea, een mooi SGP argument. Discriminatie vanwege een religieus idee … no problem. Een religieuze mening is zoveel beter.

  Waar is de tijd dat ‘links’ zich verzette tegen achterlijkheid ipv zich er in onder te dompelen. Vroeger was (echt) alles beter :-)

 12. 19

  @15: door wie iemand betaald wordt, doet hier helemaal niet ter zake. Het argument is toch, “of hij daar wel de juiste persoon voor is”, en niet, dat hij ontslagen moet worden, omdat hij door de gemeente betaald wordt? En of hij wel of niet de juiste persoon is, wordt nu onderzocht door de gemeente en de universiteit en ik vind dat ook goed. Want om iemand uit te kotsen op basis van één artikel op basis van één boek, vind ik een beetje ver gaan. het minste wat je dan moet doen is eerst het hele boek lezen en dan eens even nagaan, of de bronnen, waar het boek zich op beroept, precies zo zijn, als ze in het boek zijn beschreven / geïnterpreteerd.

  @17:

  waar lees jij dat ik mensen vanwege hun mening het land uit wil zetten?

  ??????

  Als meneer blijkt die uitspraken wel gedaan te hebben is er een simpele oplossing: oprotten met hem

  Ik dacht toch ook echt, dat je met oprotten bedoelde, dat ie het land uit moest. Zeker als je volgende zin begint met “in dit land”.

 13. 22

  Nounou, Kropotkin windt zich op over discriminatie door middel van uitspraken, waarvan niet eens bepaald of bekend is, dat ze discriminerend zijn. Waar is de tijd gebleven, dat hij zich opwierp als de kampioen van de vrijheid van meningsuiting?

 14. 23

  Tariq Ramadan zal trouwens altijd wel omstreden blijven en niet alleen hier. Zijn grootvader was oprichter en zijn vader lid van de Moslim Broederschap (wat zijn conservatieve roots verklaard) en mag om die reden Egypte niet in. Saoedi Arabië mag hij daarentegen weer niet in, omdat hij de machthebbers daar bekritiseert, door te stellen, dat “de sharia in veel zogenaamde islamitische landen (Nigeria, Saoedi-Arabië, Afghanistan onder het het Talibanbewind) door de machthebbers misbruikt wordt om de mensenrechten van moslims, met name die de rechten van vrouwen, armen en politieke tegenstanders in te perken”.

  Als we hem maar goed genoeg isoleren van liberale en democratische gesprekspartners is, durf ik wel een voorspelling (een self fulfilling prophecy) aan te gaan over de richting waarin het gedachtengoed van Ramadan zich zal ontwikkelen.

 15. 24

  @22, ’t is gewoon een beetje vervelend dat je wel religieus mag zeggen dat je homo’s met het hoofd naar beneden van een minaret moet gooien maar dat je gelijk crypto-fascisten als Rene Danen cs achter je aan krijgt als je niet-religieus meent dat vervelende hetero-moslims van mannelijke sexe een knieschot moeten krijgen (of zo).

  Ik vind trouwens beide mogen, ik wil er alleen geen geld aan spenderen.

 16. 25

  De kritiek op Ramadan in het artikel van Henk Krol komt ook niet verder dan de kritiek van Bolkestein in zijn debat met Ramadan.

  Mijn eerste indruk is: ik vind het eigenlijk maar heel curieus, dat deze man zich voortdurend tegen allerlei complottheorieën moet verdedigen, als zou hij in het geheim heel andere boodschappen uitdragen dan wat hij overal in het openbaar verkondigt. En ik vraag me daarbij af, als we het nu weer hebben over de verwarring, die Ramadan zou stichten onder ons westerlingen, waarom niemand zich de vraag stelt, hoe het toch kan, dat wij daar met al onze opleiding in verwarring over raken, terwijl slecht opgeleide jonge moslims uit achterstandwijken blijkbaar niet in verwarring raken door het feit, dat hij in het openbaar steeds weer heel andere dingen zegt, dan wat zij in het geheim van hem aan zouden moeten nemen. dat kan waar zijn, maar dan zullen we moeten accepteren, dat die gasten slimmer zijn dan ons, en dat geloof ik niet.

 17. 26

  @24: als Ramadan dat gezegd heeft, heb je gelijk, maar waar kan ik vinden, dat hij tot geweld tegen moslims oproept? Als hij persoonlijk vindt, dat homofilie niet normaal is, of zelfs een ziekte, zijn dat volgens mij uiterst bedenkelijke opvattingen, die mogelijk zelfs anderen inspireren om te roepen, dat homo´s van daken afgegooid mogen worden. Maar als je Wilders niet verantwoordelijk houdt voor even verwerpelijke knieschot uitspraken over moslims, kun je Ramadan niet verantwoordelijk houden voor van de daken af gooien uitspraken over homo´s (tenzij je aantoont, dat hij dus tot geweld tegen homo´s oproept).

  PS: Henk Krol werd persvoorlichter van de VVD fractie in hetzelfde jaar dat ook Bolkestein tot die fractie toe trad. Dat verklaart misschien, waarom hij nu met exact dezelfde argumenten als Bolkestein aan komt zetten en niets nieuws toevoegt. En als Henk Krol uiterst betrouwbaar zou zijn, zouden zijn woorden meer gewicht in de schaal leggen voor mij. Maar dat is dus niet zo. Zijn pogingen om collega homo Demmink tot een pedofiel te maken bleken ook al niet hard te maken, hoewel sommige mensen dat ook niet wensen te accepteren: ondanks het feit, dat ze zelf ook geen bewijzen kunnen produceren, verwijten ze justitie geen bewijzen te produceren en dus de zaak onder tafel te schuiven. Zo kun je lekker bezig blijven mensen zwart te maken, zonder daar ooit enige verantwoording over af te leggen.

 18. 27

  @16: Ik denk dat Ramadan ongeschikt is voor de rol waarvoor Rotterdam hem heeft aangenomen. Dat heeft te maken met politiek – een debatleider die consequent niet vertrouwd wordt door een deel van de deelnemers, is aangeschoten wild – maar ook als je er puur inhoudelijk naar kijkt, dan is Ramadan toch te veel iemand die een (vrij dogmatische) positie inneemt om de ideale persoon zijn om een discussie te leiden.

 19. 29

  @28: het gaat nog iets verder dan dat. De klacht is, dat zijn in het openbaar gedane uitspraken hem wel geschikt lijken te maken, maar de door hem in het geheim gedane uitspraken zouden hem ongeschikt maken.

  @27: dat een debatleider door een deel van de deelnemers niet vertrouwd wordt, maakt hem niet per se ongeschikt. dat zou ook heel raar zijn, want als sommigen dat debat niet willen, kunnen ze altijd op de man gaan spelen, waardoor de debatleider plots niet meer geschikt zou zijn. Zijn mogelijk conservatieve inslag maakt hem misschien juist uitermate geschikt om de wat conservatievere moslims in het debat te betrekken. Een debat over identiteit en burgerschap lijkt mij juist bedoeld voor die doelgroep.

 20. 30

  @28: Met die stelling ben ik het dan ook niets. Tenminste, ik wil best geloven dat Ramadan voor de eigen achterban een wat directer taalgebruik hanteert dan naar de buitenwacht, maar dat gaat om de verpakking. De boodschap blijft hetzelfde.

  @29: Daar verschillen we dan van mening. Ik denk dat Ramadan te veel zelf een partij is om de discussie te kunnen leiden en dat Rotterdam in hem de verkeerde man heeft gekozen, zijn eruditie ten spijt.

 21. 31

  @20; Tsja, links is steeds liberaler geworden en soms zelfs in staat tot zelfrelativering
  Je verwart liberaal en zelfrelativering met bukken voor en knuffelen van de intolerantie van religie (voornamelijk islam) en haar volgelingen.

  @29: Zijn mogelijk conservatieve inslag maakt hem misschien juist uitermate geschikt om de wat conservatievere moslims in het debat te betrekken
  Om de wat neonazistische kaalkopjes van Rotterdam in het debat te betrekken zou je ook Constant Kusters een leerstoel aan de EUR kunnen aanbieden, betaald door de gemeente R’dam.
  Liever niet.

 22. 32

  Ik vraag me nu toch wel af, waar alle aandacht ineens is gebleven voor dit onderwerp, nu uit het onderzoek is gebleken, dat dit weer eens een storm in een glas water was.

  @31: Custers is een neonazi, die oproept tot geweld en zelf zijn handen ook niet thuis houdt. Als je hetzelfde van Tariq Ramadan weet te bewijzen, wil ik je vergelijking wel accepteren. Zo lang Ramadan echter niet tot geweld oproept en geen geweld gebruikt, is een vergelijking met Bas van der Vlies beter op zijn plaats (de SGP zegt ook homo-onvriendelijke dingen van hetzelfde kaliber als Ramadan). Dat jij hem meteen met Custers vergelijkt, zegt het een en ander over jouw vooroordelen t.a.v. Ramadan (tenzij je bewijst, dat Ramadan tot geweld oproept, dus).

 23. 35

  @32: Dat jij hem meteen met Custers vergelijkt
  Dat doe ik niet maar ’t lijkt me een eer voor Custers dat jij dat blijkbaar denkt.

  ’t Gaat om het achterlijke idee (zijn mogelijk conservatieve inslag maakt hem misschien juist uitermate geschikt om de wat conservatievere moslims in het debat te betrekken.) dat achterlijke moslims door een achterlijke moslim (Ramadan … heeft ie al wat bereikt voor z’n salaris in R’dam trouwens?) moeten worden gebruggenbouwd net als achterlijke neo-nazis zouden moeten worden gebruggenbouwd door een achterlijke neo-nazi (Custers).

 24. 36

  @33; ontkent dat Ramadan iets onbetamelijks gezegd heeft tijdens de colleges
  Poeh, gelukkig … dan is alles OK. Hij is wel racistisch en hij discrimineert maar hij heeft het niet gezegd tijdens een college. Kunnen racistje Rik Grashof en zijn discriminerende vriendje ook weer gerust slapen.

 25. 38

  @37: Leuk dat je reageert. Van een vorige post weet ik nog dat je religiekritiek, zeker die op de islam, als racisme interpreteert. Nou dan lijkt me de rechts-religieuze theepraat van Ramadan (anti blank-humanistisch) racistisch noemen geen probleem.

 26. 39

  @35: als jij bruggen wil bouwen met gewelddadige nazi´s, is Custers daar idd misschien wel een uitstekend persoon voor. Als je bruggen wilt bouwen met vredelievende conservatieve moslims, kun je daar Ramadan voor gebruiken. Sorry, dat ik niet van je begreep, dat het echt jouw bedoeling was om bruggen naar gewelddadige neonazistische kaalkopjes te bouwen. Imho verstaan die gewelddadige neonazi´s, net als de gewelddadige rechts radicale islamisten, alleen de taal van het geweld en helpt het niet om te proberen daarmee in gesprek te raken, maar als jij daar een andere mening over hebt, mag dat natuurlijk.

  @38: sommige religiekritiek is helemaal geen religiekritiek. Er zijn wel mensen, die bijvoorbeeld racisme richting Nederlandse jongeren met mediterrane voorouders proberen te goed te praten door het religiekritiek te noemen. Wanneer religiekritiek zich beperkt tot een enkele godsdienst, is daar vrijwel zeker sprake van.

  Maar hoe kom je erbij, dat de rechtse praatjes van Ramadan anti-blank zouden zijn? Ik kan me zo voorstellen, dat hij graag zou zien, dat alle blanken moslim worden, net zoals missionarissen en evangelisten graag alle niet blanken in hun bekrompen wereldje willen trekken. En anti-humanistisch? Die mening mag je hebben, maar de conclusie van het onderzoek van de gemeente en de universiteit van Rotterdam is nu juist, dat dat niet het geval is. Daar ging de discussie over Ramadan voor een groot deel over. Humanisme is niet strijdig met religie, hoewel religieuzen en andere gelovigen in sterke leiders wel gemakkelijker afstand nemen van humanistische principes.

 27. 40

  Ramadan zou niet oproepen tot geweld? Hij bidt anders wel voor iedere jihadist die geweld gebruikt, dat lijkt me toch een soort verdediging van geweld.

  Maar zelfs al zou Ramadan islamitisch geweld hardop verwerpen.
  Het is een belediging van elke ècht gematigde moslim om te roepen dat elke moslim die geen geweld predikt of gebruikt daarom automatisch maar “gematigd” is. Op die manier verdwijnt namelijk het onderscheid tussen *gematigde moslims die homofilie accepteren* enerzijds; en *gematigde moslims die homofilie verwerpen maar om uiteenlopende redenen geen geweld tegen homo’s toe willen passen* anderzijds.
  Je kunt ook niet zeggen dat de CU “gematigd”, “progressief” of “liberaal” is, alleen omdat zij geen geweld prediken of gebruiken.

  Helaas zit subsidievretend Nederland vol met “gematigde moslims” die stiekem dingen prediken die we bij de CU “behoorlijk conservatief” zouden noemen.
  De vraag is niet of Ramadan dergelijke uitspraken mag doen; dat mag hij. De vraag is wel of die “behoorlijk conservatieve” standpunten zo gul gesubsidiëerd moeten worden (tot nu toe ruim 1,7 miljoen euro). Ik ben overigens tegen het subsidiëren van elk standpunt, de overheid heeft zich überhaupt niet met meningen te bemoeien.

  Een belangrijker vraag is nog of Ramadans denkbeelden als “bruggenbouwen” kunnen worden gezien. Daarvoor wordt hij namelijk betaald door de gemeente R’dam, dus dat lijkt me dan redelijk relevant.
  Ramadans standpunt over integratie komt er kort gezegd op neer dat de islam altijd gelijk heeft, en dat moslims zich dus niet mogen aanpassen als dat tegen hun geloof ingaat; in dat geval moeten niet-moslims zich maar aanpassen. Ik noem dat geen “bruggenbouwen”, maar “segregatie bevorderen”.
  Erger is dat Ramadan iedereen die hem (of een andere moslim) tegenspreekt automatisch als islamofoob of lasteraar wegzet. Op die manier is elke discussie zinloos; elk klein, makkelijk overbrugbaar meningsverschil verzandt zo al snel in allerlei zware beschuldigingen.

 28. 41

  @40: Dat bidden voor iedere jihadist staat niet in die link, of je moet er natuurlijk weer van uitgaan, dat hij alles ondersteunt, wat hij niet expliciet in zijn gebed verwerpt. Het gebed daar komt op mij over als een soort van “onze vader”, waarin per slot van rekening ook wordt gebeden voor de komst van god´s koninkrijk. Hij bidt voor allerlei mensen in allerlei landen en noemt zelfs in dit stiekeme gebed nergens iets wat een expliciete goedkeuring van aanslagen inhoudt. Die betekenis moet je daar dus zelf in leggen of in zien.

  En waarom heb je het vaak gebruikte woord conservatief hierboven trouwens overgeslagen? Ramadan is hierboven immers vooral als een conservatieve moslim omschreven en het woord gematigd is gebruikt om het onderscheid te maken met de gewelddadige fundamentalistische moslims. je mag daar gerust kritiek op hebben, maar dan moet je maar aangeven, hoe je dat onderscheid anders wil maken. Nu lijkt het er op, alsof je toch maar weer gewoon probeert om hem op een hoop met die gewelddadige radicale fundamentalisten te gooien.

  Zelfs als Nederland vol zou zitten met mensen, die er allerlei stiekeme gedachten op na houden, is dat ook helemaal niet zo erg. Zo lang ze dat soort dingen stiekem uiten, vormen ze een kleine minderheid en durven ze dat niet in het openbaar te uiten.

  Ramadan wordt daarnaast niet gesubsidieerd voor de hier door jou aan hem toegeschreven standpunten, zoals het onderzoek van de gemeente en de universiteit van Rotterdam concluderen. Zij concluderen, dat hij die standpunten in elk geval juist niet uit in de functies waarvoor hij wordt betaald.

  En of Ramadan als bruggenbouwer geschikt is, hangt af van de brug, die je wil bouwen. Als je een brug naar neonazi´s wil bouwen, of naar Wilders volgelingen, is hij daar niet voor geschikt, net zoals Wilders volkomen ongeschikt is om een brug naar een groep conservatieve moslims te bouwen. Andersom zou Wilders als gematigd conservatieve rechtse ideoloog wel geschikt kunnen zijn om een brug tussen extreem rechtse en meer gematigde, liberalere Nederlanders te bouwen. Op precies dezelfde manier kan Ramadan heel goed geschikt zijn om als bruggenbouwer tussen oerconservatieve extreem rechtse islamieten en meer gematigde Nederlanders te bouwen.

  Je laatste alinea vind ik uiterst vreemd. Nadat je eerst zelf Ramadan zonder enig deugdelijk bewijs in de hoek van gewelddadige islmistische fundamentalisten hebt gezet, verwijt je hem, dat hij hetzelfde doet met mensen die hem tegenspreken, door die mensen meteen als lasteraar of islamofoob weg te zetten. En op die manier is idd elke discussie zinloos. Iedere discussie verzandt dan al snel in zware beschuldigingen, maar je doet daar zelf dus ook aan mee. Je uit eerst zware beschuldigingen in de richting van Ramadan en verwijt hem vervolgens zware beschuldigingen te uiten. Dat schiet niet op. Je zou er dus beter aan doen Ramadan te beoordelen op wat hij in het openbaar verkondigt en wat hij in wetenschappelijke publicaties schrijft, dan wat hij mogelijk in het geheim uit. Zijn in het openbaar geuite boodschappen worden immers door veel meer mensen gehoord, dan alles wat hij volgens jou stiekem zou verklaren., en dat heeft dus ook veel meer invloed dan wat hij stiekem (en dus oncontroleerbaar) zou zeggen.

 29. 42

  @Pedro,

  Ramadan bidt oa “laat de islam en de moslims zegevieren”, “laat ze de overwinning vieren op hun vijanden, uw (allah’s) vijanden, vijanden van het geloof”, “geef hen een plaatsje in het paradijs, tussen de martelaren”.
  Hij noemt daarbij een aantal landen waar jihadisten extreem geweld tegen burgers gebruiken om de islam aan de macht te helpen. Natuurlijk is Ramadan de ongekroonde koning van de taqqiya, maar het lijkt me overduidelijk dat hij niet bidt voor de joden en al die anderen die namens allah worden afgemaakt. Een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg, een hele alinea moet ook voor jou ruim voldoende zijn.
  Deze preek is op geen enkele manier te vergelijken met “uw koninkrijk kome” een zinnetje uit een ouderwetsch wensgebedje dat nergens ter wereld met geweld wordt uitgevoerd.

  Dat je het bewijs niet goed gelezen had betekent bovendien niet dat het bewijs ondeugdelijk is. Dat maakt jouw laatste alinea inderdaad nogal vreemd, want nu lijkt het net alsof je het verschil tussen laster en argumentatie niet kent.
  Ramadan roept regelmatig dat kritiek op zijn persoon niet meer is dan “angst zaaien voor de islam”, zoals hier.

  Op geen enkele manier onderbouwt hij die beschuldiging, en dan valt dat onder “laster”.
  Mijn beschuldiging dat Ramadan bidt voor jihadisten valt echter makkelijk na te lezen, en dan spreek je van “argumentatie”.
  Ramadan is inderdaad heel stiekem, maar het zijn desondanks juist de dingen die hij controleerbaar heeft gezegd waarmee hij keer op keer om zijn oren wordt geslagen.

  Voor wie echt geïnteresseerd is, is het niet moeilijk om even te googelen om te kijken wie Ramadan is en waar hij voor staat. Ik ben bepaald niet de eerste die een verband tussen Ramadan en jihad ziet.

  Ramadan ziet zijn opa (die het afslachten van ongelovigen propageerde) als een vrome hervormer.

  Het is niet voor niets dat Ramadan in oa de VS niet welkom is, en ook lange tijd Frankrijk niet in mocht.

  Ramadan wordt door zijn groupies steeds als “gematigd” omschreven. Daarom leek het hen juist zo leuk om hem allerlei lucratieve functies te geven, aan universiteiten en gemeenten; en daarom is hij een veelgevraagd spreker bij allerlei gelegenheden. Ik geef aan dat zijn denkbeelden minstens zo conservatief zijn als die van de CU, zelfs als Ramadan zich inderdaad tegen islamitisch geweld zou uitspreken. Ik kan me niet voorstellen dat R’dam een CU-er als “bruggenbouwer” zou aannemen, ook al is de CU tegen geweld.
  Wilders is verder buitengewoon ongeschikt voor het bouwen van bruggen tussen extreem-rechtse en liberale Nederlanders, omdat hij extreem-rechts uitdrukkelijk verwerpt en ook door extreem-rechts wordt uitgekotst wegens zijn niet-racistische opvattingen. Custers stemt bij mijn weten SP, omdat de SP-standpunten nogal met de NVU-standpunten overeenstemmen. Het lijkt me voor de hand liggender om Anja M het piepkleine gleufje tussen neonazi’s, socialisten en moslimfundamentalisten te laten overbruggen.

  Ramadan bouwt geen bruggen tussen conservatieve moslims en gematigde Nederlanders, hij neemt ongeïnteresseerde Nederlanders in de maling; dat is heel wat anders. Meerdere mensen hebben aangetoond dat Ramadan zijn moslimaanhang andere dingen voorhoudt dan zijn Westerse aanhang (Fourest, Coleman, Krol). Netelige kwesties ontwijkt hij, of hij draait zo dubbelzinnig mogelijk met wollige en nietszeggende kretologie om de hete brij heen. Al te kritische vragen worden met ongefundeerde beschuldigingen gepareerd, zijn critici probeert hij met rechtszaken het zwijgen op te leggen. Zo iemand adviseert dus de gemeente R’dam in kwesties over de islam.

  Dat hele verhaal over “bruggenbouwers” is natuurlijk sowieso onzin. De meeste mensen in R’dam gaan prima met elkaar om, men heeft alleen wel wat moeite met criminaliteit en extremisme. Als de overheid daar meer aan zou doen zou dat al veel schelen. Mensen die andere groepen desondanks blijven wantrouwen, zullen zich echt niet bedenken vanwege een bruggenbouwende meneer, hoe goedbetaald ook.
  Temeer daar juist Ramadan niets anders doet dan wantrouwen zaaien tegen iedereen die denkt dat kritiek op misstanden binnen de islam nu net zo normaal zou moeten zijn als het tot op het bot beledigen van christenen, de afgelopen decennia.

 30. 43

  @42:

  Ik geef aan dat zijn denkbeelden minstens zo conservatief zijn als die van de CU, zelfs als Ramadan zich inderdaad tegen islamitisch geweld zou uitspreken

  Dat is precies het punt waar het om draait bij Ramadan, Arend. Rouvoet is nooit gevraagd om zich uit te spreken tegen het geweld van de Ku Klux Klan, Jim Jones of andere gestoorde christenen. Waarom zou Ramadan dat dan wel moeten doen, als hij zich nooit in het openbaar achter het geweld op heeft gesteld. Ook in het gebed, waarvan slechts enkele regels op de site van Brendel staan, doet hij dat niet. Als hij niet ook voor de Islraëlische burgerslachtoffers van het geweld (bijvoorbeeld) bidt, mag hem dat best aangerekend worden, maar of dat zo is, is niet duidelijk uit de link die je hebt gegeven (daar staan steeds tijdstippen wanneer op een bandje bepaalde uitspraken zijn gedaan en dat is dus zeker geen volledig weergave van zijn tekst).

  Dat Ramadan zijn moslimaanhang andere dingen voorhoudt dan westerse mensen is wat mij betreft nog nergens overtuigend aangetoond, zoals het onderzoek van de gemeente Rotterdam en de universiteit daar naar ook concluderen. Dan kun je wel blijven zeggen dat dat toch zo is, maar ontbreekt voor mij nog steeds het bewijs, dat dat zo is (en je hebt het nu ook niet aangedragen). Fourest bijvoorbeeld bewijst, dat hij een conservatieve islamiet is, maar ook in dat hele boek zie ik geen overtuigend bewijs, dat zijn openbare uitspraken voor westerse mensen volledig strijdig zijn met zijn uitspraken voor islamitische mensen (maar dat is dus een herhaling van het standpunt, dat respect voor homo´s ook bij conservatieve christenen niet niet meteen volledige acceptatie van alles wat met homo´s te maken heeft betekent).

  Of er in Rotterdam bruggenbouwers nodig zijn, kan ik verder niet beoordelen. Ik neem aan, dat de gemeenteraad daar naar heeft gekeken en ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Als de raad meent, dat er bruggen gebouwd moeten en kunnen worden naar een groep conservatieve islamieten, blijf ik vooralsnog van mening, dat Ramadan daar geschikt voor is, omdat hij vertrouwen geniet bij die conservatieven.

  Voor Wilders geldt hetzelfde: hij hoeft zelf niet extreem rechts te zijn om bruggen te kunnen bouwen met extreem rechts. het feit, dat vrijwel geheel extreem rechts nu op Wilders stemt, betekent al, dat hij hun vertrouwen heeft. Dat sommige neonazi´s zeggen tegen Wilders te zijn, doet daar niets aan af.

  Dat Ramadan wantrouwen zaait tegen bepaalde islamcritici kan best zijn, maar jij doet hetzelfde richting Ramadan. Dat Ramadan bijvoorbeeld de VS of Egypte niet in mag, zegt niets, wanneer de reden daarvoor niet bekend is of bekend wordt gemaakt. Bij Egypte is het duidelijk: zijn vader is daar de reden van. De Amerikaanse homeland security heeft echter nooit een duidelijke reden gegeven, waarom hem de toegang tot de VS werd ontzegd.

  Ik ben trouwens bij, dat je het in je reactie hier wel hebt over “kritiek op misstanden binnen de islam”, waarmee je duidelijk aangeeft, en niet de islam als geheel.

  Op dit moment, zal ik eerder blijven geloven in de Ramadan, die in het openbaar steeds maar weer pleit voor de noodzaak van een onafhankelijke ontwikkeling van de islam in het Westen, die niet wordt beïnvloed door conservatieve krachten van het Midden-Oosten, dan in een interpretatie van een aantal geselecteerde regels uit een gebed, dat hij ooit ergens uit heeft gesproken. Bidden voor de slachtoffers van geweld is voor mij niet hetzelfde als het geweld goed praten. Wat voor jou overduidelijk lijkt, “dat hij niet bidt voor de joden en al die anderen die namens allah worden afgemaakt”, is voor mij niet duidelijk, juist omdat dit gebed is mee genomen in het onderzoek van de gemeente en de universiteit (zoals door de VVD fractie in Rotterdam uitdrukkelijk is gevraagd).

  En dat Kusters zelf beweerd eerder SP te zullen stemmen dan Wilders… Ach, dan vraag ik me af, waarom je aan één zo´n enkele openbare uitspraak van Kusters wel waarde hecht, hoewel die wel volledig in tegenspraak zijn met andere door hem in het openbaar gedane uitspraken (Marijnissen is een landverrrader, bijvoorbeeld), en je bij Ramadan allerlei interpretaties van uitspraken als volledige waarheid accepteert, terwijl je geen waarde hecht aan de in het openbaar gedane uitspraken van Ramadan.

 31. 45

  @39: sommige religiekritiek is helemaal geen religiekritiek … racisme … zich beperkt tot een enkele godsdienst, is daar vrijwel zeker sprake van.

  Dan kan je, als voorbeeld, zo’n beetje alle NL schrijvers, beginnend met Multatuli (O god, er ís geen god) als racisten kenmerken. Veel van die schrijvers beperkten zich toch vooral tot kritiek op het christendom.

  Volgens mij getuigt het juist van racisme, in ieder geval van een misplaatst blank superioriteitsgevoel om elk anti-islam/moslim geluid te koppelen aan racisme.

  Ik schijt erop. Vooral op de moslims! Dat is het meest schunnige, belazerde, onderkruipige, besodemieterde deel van ons volk! Maar die naaien erop los! Die planten zich voort! Als konijnen, ratten, vlooien, luizen … ), laat WF Hermans, Lodewijk Stegman bijna zeggen in ‘Ik heb altijd gelijk’ (1951).

 32. 46

  @45; ja, als je een paar zinnen weg laat tussendoor, zou je tot die conclusie kunnen komen. Dat jij maar één woordje uit zie zin leest, kan ik niet helpen.