Feit of fabel: Teeven over vreemdelingenbewaring

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
Serie:

ACHTERGROND - Staatssecretaris Teeven (VVD) zei in Trouw: ‘Naarmate mensen langer in vreemdelingenbewaring zitten, wordt het moeilijker om mensen uit te zetten. Dat is niet een feestje van links, maar mijn constatering.’

Dat is een…

 

Teeven stelt dat er een verband bestaat tussen de lengte van het verblijf in bewaring en de kans dat de vreemdeling terugkeert naar land van herkomst. Hoe zit dat?

In mei 2013 heeft de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ, een onafhankelijk adviesorgaan dat de overheid adviseert over migratie) een rapport uitgebracht dat deze uitspraak ondersteunt. Uit onderzoek van ACVZ blijkt dat het vreemdelingenbewaring het meest effectief is bij vreemdelingen die korter dan drie maanden in bewaring zitten. In 2012 was 81% van die groep aantoonbaar vertrokken. Naarmate de bewaring langer duurt is het percentage dat vertrekt lager. Van vreemdelingen die tussen 3 en 6 maanden in bewaring zaten vertrok 38%, van vreemdelingen die langer dan 6 maanden in bewaring zaten vertrok 17%.

In 2012 hebben ongeveer 590 vreemdelingen zonder aantoonbaar vertrek langer dan zes maanden in bewaring gezeten.

Hoeveel mensen zitten in vreemdelingenbewaring? Zijn dit gewone asielzoekers?

Dienst Justitiële Inrichtingen heeft hierover onlangs cijfers gepubliceerd. De totale instroom over 2012 daalde naar 5.420 personen. Van deze groep waren 5.168 mensen in bewaring gesteld op grond van artikel 59 Vw 2000. Dit gaat voornamelijk om mensen die geen verblijfsrecht in Nederland (meer) hebben, en daarom het land moeten verlaten. Vreemdelingenbewaring mag dan, als uiterst middel, worden ingezet om terugkeer naar het land van herkomst te bevorderen. 252 personen van de totale instroom in 2012 werden in bewaring gesteld vanwege artikel 6 Vw 2000.  Dit gaat om personen die aan de grens geweigerd zijn, bijvoorbeeld omdat ze geen geldige papieren hebben.

Dit betekent overigens niet dat er op dit moment ruim 5.000 personen in vreemdelingenbewaring zitten. Het betreft cijfers over heel 2012. Aangezien niet iedereen lang in bewaring blijft zijn de bezettingscijfers op een willekeurig moment een stuk lager. Zo zaten op 1 maart 2013 660 personen op grond van artikel 59 in vreemdelingendetentie.

Eenmaal uit de cel, gaan ze dan ook het land uit?
65% van de vreemdelingen die in 2012 vanuit bewaring zijn vertrokken, heeft aantoonbaar het land verlaten. 59% is uitgezet, 6% zelf vertrokken. De overige 35% van de vreemdelingen die in 2012 uit bewaring is vertrokken is niet uitgezet of aantoonbaar zelfstandig vertrokken. Het kan zijn dat deze mensen illegaal in Nederland verblijven, maar ze kunnen ook ongemerkt naar het buitenland zijn vertrokken.

Het IOM (de internationale organisatie voor migratie) biedt hulp aan vreemdelingen die willen meewerken aan hun terugkeer. In 2012 zijn met financiering van de overheid 2.905 personen teruggekeerd naar land van herkomst, tegen een kostprijs van gemiddeld 2.300 euro.

Waar komen deze asielzoekers voornamelijk vandaan?

De top 10 landen in 2012 werd aangevoerd door Marokko. Opvallend is Rusland, dat nog niet eerder in de top 10 heeft gestaan. In totaal was de top 10 in 2012 goed voor 40% van de instroom in de vreemdelingenbewaring.

1. Marokko        6,5%
2. Afghanistan 6,4%
3. Somalië         5,1%
4. Irak                 4,2%
5. China              3,5%
6. Rusland         3,0%
7. Algerije         2,9%
8. Nigeria           2,9%
9. Turkije           2,8%
10. Iran              2,7%

Bronnen
Rapport ACVZ: ‘Vreemdelingenbewaring of een lichter middel?’ 
Rapport DJI: ‘Vreemdelingenbewaring in getal 2008-2012’ 
Dienst terugkeer en vertrek

Via The Fact Club.

Reacties (19)

#1 sikbock

Als mensen langer in vreemdelingenbewaring zitten komt dat vaak doordat ze weigeren om mee te werken aan terugkeer.. de echte die-hards dus die beslist niet terug willen.. vaak ook criminelen of (oorlogs) misdadigers die in hun thuisland gezocht worden..

 • Volgende discussie
#2 Kalief

@1 In 2012 5000 criminelen of oorlogsmisdadigers?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 zmmmmnoicert

Briljante wijshijd. Hetzelfde geldt voor bejaardenhuizen, verzorgingstehuizen, de bijstand, een dobberend vlot midden op zee, een doodskist, de criminaliteit, een heroineverslaving of gewoon je reet. Naarmate je daar langer in of op zit neemt de kans dat je er nog uit komt ook vrij rap af;P

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bismarck

@1: Ik denk eerder dat hun land van herkomst niet mee wil werken, aangezien de grote meerderheid tegen hun eigen wil gedwongen wordt uitgezet (zie tekst hierboven). Ze blijken dus onuitzetbaar en worden dan maar langer vastgehouden, ook al is dat zinloos. Wat dat betreft vind ik het onderzochte feit dan ook een enorme open deur.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 sikbock

@4: klopt ook: vreemdelingen die het thuisland liever kwijt dan rijk is

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 lapis

Ze blijken dus onuitzetbaar en worden dan maar langer vastgehouden, ook al is dat zinloos.

Hoezo is dat zinloos? Als je gewoon wordt vrijgelaten als je niet meewerkt dan is het vanuit het oogpunt van de asielzoeker speltheoretisch gezien gewoon dom om mee te werken. Waarom zou je een situatie willen creëren waarin onwenselijk gedrag wordt beloond?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 FLip van dyke xx

Beetje rare tussenkop:

‘ Hoeveel mensen zitten er in vreemdelingenbewaring? Zijn dit gewone asielzoekers?

Wat zijn dan ongewone asielzoekers?

In vreemdelingenbewaring zitten niet alleen asielzoekers, maar ook ‘gewone’ vreemdelingen. Dat zie je bijvoorbeeld aan het feit dat Marokkanen het lijstje aanvoeren alhoewel uit Marokko nauwelijks asielzoekers komen.
Opmerkelijk is dat er 3x meer Marokkanen in VB zitten dan Turken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 bookie

@2 Waar haal je die 5.000 vandaan?
Bedoelt @1 met zijn “langer” niet: “In 2012 hebben ongeveer 590 vreemdelingen zonder aantoonbaar vertrek langer dan zes maanden in bewaring gezeten.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 HansR

@8: Als @1 (hij noemt zich @sikbock trouwens) dat bedoelt dan moet hij dat zeggen. Zijn insinuatie over oorlogsmisdadigers en criminelen doet denken aan een malafide bijbedoeling. En als hij die bedoelt moet hij dat ook zeggen.

Maar wij weten het niet.
Wij weten nooit wat sikbock bedoelt.
Want sikbock insinueert alleen maar.

Een kwaadspreker noemden we dat. Een roddelaar. Een bibberend oud wijf ook wel in sommige streken van het land. Liftend op onderbuiken en stokend waar hij kan.

Ik zeg hij, maar zij kan ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 okto

De conclusie is fout. Dit is niet per se een feit. Teeven suggereert dat er een oorzakelijk verband is. De gegevens cijfers tonen hoogstens aan dat er een correlatie is. Die twee worden vaak door elkaar gehaald. De meest logische verklaring is dat degenen die makkelijk terug te sturen zijn, ook daadwerkelijk meteen teruggestuurd worden. Als dat het geval is zou het oorzakelijk verband dat Teeven suggereert juist andersom liggen: “mensen die moeilijk terug te sturen zijn, houden we langer vast”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 bvdbos

precies wat Okto zegt… De mensen die makkelijk uitgezet of uberhaupt kunnen worden die vertrekken vanuit de vreemdelingenbewaring. Er is een groep mensen die overblijft…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Bismarck

@6: Beetje vreemde kronkel: Het wel of niet uitzetten blijkt niet afhankelijk van de medewerking (nogmaals zie tekst, de meerderheid wordt gedwongen uitgezet), maar van medewerking van het betreffende land. Jij beredeneert dus dat de asielzoeker bestraft moet worden voor de oncoöperativiteit van het ontvangende land. Beetje absurd en zinloos, niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 gronk

Wat HansR zegt in @9.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 lapis

@12:

Beetje vreemde kronkel: Het wel of niet uitzetten blijkt niet afhankelijk van de medewerking (nogmaals zie tekst, de meerderheid wordt gedwongen uitgezet)

Leg eens uit waarom ze gedwongen moeten worden uitgezet als ze meewerken met hun uitzetting.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 FLip van dyke xx

Je kan meewerken aan je gedwongen uitzetting door bijvoorbeeld mee te werken bij het verkrijgen van een reisdocument.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 sikbock

@9: als je het niet overziet kun je je beter van commentaar onthouden ouwe..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 HansR

@16: Met overzien heeft het verder weinig te maken. Ik overzie, maak je geen zorgen.

Het heeft wel te maken met zorgvuldig uitdrukken. In elk geval proberen je zorgvuldig uit te drukken. Dat doe jij niet, vrijwel nooit durf ik daaraan toe te voegen. En dat is geen toeval. Je houdt van de verwarring in de discussie die dat veroorzaakt. Je houdt er niet alleen van, het is je doel. Ik lees je reacties nu al een kleine tien jaar, als ik een ouwe ben ben jij dat ook. Meubelstukken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 sikbock

Je mist niveau ouwe. En daardoor wordt je wantrouwig.. your bad

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Andy Cap

@18: Nietszeggend rechts.

 • Vorige discussie