Extreme hittegolven 50 tot 100 maal waarschijnlijker door klimaatverandering

De kersverse klimaatstudie waarin NASA-wetenschapper James Hansen en anderen aantonen dat extreme hittegolven en zomertemperaturen het gevolg zijn van de opwarming van de aarde genereerde afgelopen weekend aardig wat krantenkoppen. Jeremy Hance van Mongabay legt uit hoe het team van Hansen tot haar conclusies komt.

Een recente stijging in dodelijke, verlammende en dure hittegolven is veroorzaakt door klimaatverandering, betoogt een nieuwe statistische analyse, gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Klimatologen ontdekten dat extreme hittegolven de laatste dertig jaar met minstens vijftigvoud zijn toegenomen. De onderzoekers, waaronder James Hansen van NASA, concluderen dat klimaatverandering de enige verklaring is voor zo’n statistische sprong.

Dit is geen klimaatmodel of een voorspelling, maar zijn daadwerkelijke waarnemingen van weergebeurtenissen en temperaturen die zich hebben voorgedaan, schreef Hansen, een vooraanstaand wetenschapper en uitgesproken klimaatveranderingsactivist, in een opinieartikel in de Washington Post.

“Onze analyse toont aan dat het niet langer volstaat om te zeggen dat de opwarming van de aarde de waarschijnlijkheid van extreem weer zal vergroten, en het voorbehoud te herhalen dat geen enkel individueel weerverschijnsel direct in verbinding kan worden gebracht met klimaatverandering. Juist integendeel: onze analyse toont aan dat, wat het extreem hete weer uit het recente verleden betreft, er nagenoeg geen andere verklaring is dan klimaatverandering.”

Tussen 1981 en 2010 hebben extreme hittegolven tien procent van de wereld beslagen, volgens het paper, en dat is vijftig tot honderd maal groter dan de 0.1 procent tot 0.2 percent van het oppervlak van de aarde dat door extreme hitte werd getroffen van 1951 tot 1980.

De analyse legt niet alleen bloot dat extreme hittegolven (gedefinieerd als meer dan drie standaarddeviaties boven de ijkperiode) zich hebben uitgebreid dankzij een opwarmende aarde, maar dat gematigde hitte (meer dan een halve standaarddeviatie) meer dan verdubbeld is: het is van 33 procent naar 75 procent gesprongen. Veel klimatologen verwijzen naar dit verschijnsel als het “verzwaren van de klimaatdobbelstenen.”

“In een normaal klimaat zonder opwarming van de aarde, zouden twee vlakken van de dobbelsteen staan voor koeler-dan-normaal weer, twee vlakken voor normaal weer, en twee vlakken zouden warmer-dan-normaal zijn. Als je dan de dobbelsteen keer op keer zou laten rollen, seizoen na seizoen, dan zou je mettertijd een gelijkwaardige variatie van het weer krijgen.”, legt Hansen uit in zijn opiniestuk. Maar nu, zegt hij, heeft de klimaatverandering de dobbelstenen bijgewerkt: in plaats van slechts twee vlakken die warmer zijn dan normaal, zijn het nu vier vlakken geworden, waarvan er een extreme hitte representeert.

“De klimaatdobbelstenen zijn nu verzwaard tot het punt dat iemand die oud genoeg is om het klimaat van 1951 tot 1980 te herinneren, in staat moet zijn om het bestaan van klimaatverandering te onderkennen, als ‘ie over onderscheidingsvermogen beschikt.”, schrijven de wetenschappers in het PNAS-paper. Gegeven hun bevindingen, betogen de onderzoekers tevens dat je veilig kunt stellen dat recente hittegolven – zoals de droogte van afgelopen jaar in Texas en Oklahoma, de hittegolven in Rusland en de bosbranden van 2010, en de Europese hittegolf van 2003 – werden veroorzaakt door klimaatverandering.

“[Deze gebeurtenissen] zouden zich vrijwel zeker niet hebben voorgedaan zonder de opwarming van de aarde met de daaruit voortvloeiende verschuiving van de verspreiding van anomalieën.”, schrijven de wetenschappers. “Met andere woorden, we kunnen met groot vertrouwen stellen dat zulke extreme anomalieën zich niet zouden hebben voorgedaan, ware de opwarming van de aarde er niet geweest.”

De hittegolf die Europa in 2003 teisterde, die de heetste zomer van het continent vormde sinds tenminste 1540, leidde tot 70.000 doden boven het zomerse gemiddelde. Evenzo verhoogde de hittegolf in Rusland van 2010 het sterftecijfer met 56,000, en droeg ze bij aan het ontstaan van enorme bosbranden, die een vijfde van de wereldwijd belangrijke tarwegewassen verwoestten. Intussen heeft de droogte in het Zuiden van de VS de staat Texas, waar dit het zwaarst was, meer dan zeven miljard aan schade gekost.

De wetenschappers schrijven dat hoewel plaatselijke weersomstandigheiden onmiskenbaar een rol spelen in alle extreme weersverschijnselen, kllimaatverandering zich heeft ontpopt tot game-changer.

“Het is niet ongebruikelijk voor meterologen om opwarming van de aarde te verwerpen als oorzaak van deze extreme verschijnselen, en in plaats daarvan met een metereologische verklaring te komen. Zo wordt bijvoorbeeld wel beweerd dat de hittegolf rond Moskou werd veroorzaakt door een toestand van extreme, atmosferische ‘blokkering’, of dat de hittegolf in Texas werd veroorzaakt door de patronen in de zeetemperatuur tijdens La Niña,” schrijven de onderzoekers. “Ongetwijfeld hangen de locaties van extreme anomalieën in elke gegeven casus af van specifieke weerpatronen. Desalniettemin, hebben blokkerende patronen en La Niñas zich altijd voorgedaan, maar de uitgestrekte gebieden van extreme opwarming zijn pas in het bestaan geroepen met de opkomst van de wereldomspannende opwarming van de aarde.”

Met deze bevindingen, vertelde Hansen de Associated Press, zijn de huidige hittegolf en droogte rond uitgestrekte gebieden van de VS waarschijnlijk ook verbonden met klimaatverandering.

Hoewel stoutmoedig, staan de bevindingen van d PNAS-studie bepaald niet op zichzelf. In de laatste paar jaren hebben klimatologen in toenemende mate verbindingen gebonden tussen extreme weersverschijnselen en klimaatverandering. Een recente studie ontdekte dat opwarming in de Indische en Pacifische oceaan waarschijnlijke droogte over geheel Oost-Afrika veroorzaakte, terwijl een ander blootlegde dat klimaatverandering de kans op de Russische hittegolf met twintigvoud had vermeerdert. En het betreft niet alleen zomertemperaturen: weer een andere studie kwam tot de ontdekking dat klimaatverandering een abnormaal warme November in Groot-Britannië afgelopen jaar zestig maal zo waarschijnlijk had gemaakt.

Deskundigen stellen dat de enige manier om klimaatverandering te bestrijden is door agressief te snijden in wereldwijde koolstofemissies, die recordniveaus bereikten afgelopen jaar. Op het moment wordt koolstof voornamelijk uitgestoten door het verbranden van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en natuurlijke gassen. Daar bij komt dan nog de vernietiging van bossen, moeraslanden, mangroves en andere ecosystemen, dat natuurlijk opgeslagen koolstof in de atmosfeer loslaat, hetgeen de sitatie nog eens verergert.

Hoewel de meeste landen in de wereld hebben toegezegd klimaatverandering aan te pakken, hebben ingrepen tot nu toe weinig uitgehaald om de gestage groei van emissies te vertragen. In het huidige tempo worden die emissies verwacht in 2050 te zijn verdubbeld ten opzichte van pre-industriële niveaus.

James Hansen, Makiko Sato, and Reto Ruedy, ‘Perception of climate change’,
PNAS (2012)

Beeld: Russische temperaturen op het einde van juli 2010 bereikten extreme hoogten. (Sergius Texmon, Wikimedia Commons)

 1. 2

  Het is toch ook geen discussiepunt of er sprake is van klimaatverandering? Het punt is de oorzaak. De één zegt ‘de mens’, de ander – waaronder ik – zegt ‘natuurlijke cycli’…

 2. 4

  Ook @ NietJezus: het punt is dat het niet om “het zeggen”, maar om het aantonen gaat. Klein verschilletje waardoor je wel weer op de mens uit komt. Veel succes met het antwoord op #3.

 3. 5

  – Esso stopt geld in ‘denktanks’
  – ‘denktanks’ stoppen desinformatie in Nietjezi
  – Nietjezi stoppen geld in Esso … !
  – etc.
  – etc.
  – ad inf.

 4. 6

  Het klimaat verandert altijd. Pas was er nog een documentaire op Discovery over de Great Lakes, waar het waterniveau door verdamping ooit 50 meter lager stond dan nu. Tijdens de ijstijd lag op dezelfde plek een dikke laag ijs, geen mens die daar aan te pas kwam.

  Klimaatveranderingen hebben al eeuwen oogsten vernietigd, hongersnood doen ontstaan en volksverhuizingen veroorzaakt. Eeuwen voordat er ook maar 1 liter olie door mensen verbrand is. Denken dat je dat natuurgeweld als mens even maakbaar kan maken is net zo irreëel als terug in de tijd reizen.

  De voorspelde exponentiele “hockey stick” temperatuurstijging van Hansen komt voor geen meter uit, dus gaat hij gewone natuurverschijnselen maar voor zijn theorie gebruiken. Het wordt tijd dat de klimaatwetenschap volwassen wordt en niet klakkeloos achter 1 theorie aan blijft hobbelen. Als de rest van de wetenschap dat ook zo kritiekloos gedaan had, hadden we nog steeds gedacht dat de aarde het middelpunt van het heelal was, tijd voor een Galileo van het klimaat.

 5. 8

  “Klakkeloos”??? Misschien mis je die gemiddeld 20 wetenschappelijke klimaatonderzoeken per week? Met alle nuances die er in zitten?
  Met dat woordgebruik zeg je eigenlijk tegen het grootste deel van de betrokken wetenschappers: je bent je academische titel niet waard.

 6. 9

  Dat woord “klakkeloos” is een propagandistisch adjectief.

  Ik wil wedden dat AntonB geen reet afweet van klimaatonderzoek, en op grond waarvan klimatologen tot hun conclusies komen. Maar door zo’n woordje ‘klakkeloos’ erin te werpen kan hij de illusie creëren dat die klimaatwetenschappers alleen maar geloof hechten in door mensen veroorzaakte global warming doordat ze als een kudde schapen achter elkaar aanlopen.

  En dat schept voor hem emotioneel de ruimte om gewoon wat anders te geloven.

  Het is vergelijkbaar met creationisten. Die roepen ook voortdurend dat biologen alleen maar aan de evolutie geloven omdat echt debat wordt onderdrukt.

 7. 10

  Stock oder Stein, der Unterschied zwischen X oder (X+2) Graden Celsius.
  Meet maar eens de temperatuur in de felle zon of in de schaduw onder een boom.

  De biosfeer heeft coeliakie: De werkzame oppervlakte (fotosynthese) van alle bomen en planten op aarde vermindert bij iedere boomkap en grondverzet, moerassen worden drooggelegd, water wordt uit de grond onttrokken = energievernietiging.

  Natuur = dat wat geboren wordt (letterlijk), op deze hemelsbreedte iedere lente opnieuw. In een oerwoud constant. Zorg er dan ook voor dat dit zoveel mogelijkheid geboden wordt, met héél veel variatie. Variatie houdt ziektes weg. Want (de natuur heeft de mens niet nodig,) de mens heeft de natuur nodig.
  Tegenover cultuur = dat wat gedraaid wordt (letterlijk), de grond, grondbewerking, m.a.w. o.a. ploegen dus.
  Extra welvaart = de energie die nu uit de grond wordt gehaald. De toekomstige welvaart = wat er uit de natuur – wat er dan nog overgebleven is – gehaald wordt. De toekomstige mens heeft de natuur nodig.
  Maar … er zijn mensen die het verdomde goed weten maar het geen bal interesseren …. Zij zijn berekenend.
  Deze verhalen werden 40, 50 jaren geleden al verteld, men heeft ze verdrongen, vergeten, geen interesse, niet meer verder verteld, wel veel verteld maar niet het wezenlijke. Men is zich met andere dingen bezig gaan houden.

  Men kan de bestaande lege gebouwen laten overwoekeren met planten, waarin men natuur laat gedijen en zo verhoogt – ook in etages – men de werkzame oppervlakte (fotosynthese). maar ook op daken een cultuur bewerken, wat al gedaan wordt.

 8. 12

  De voorspelde exponentiele “hockey stick” temperatuurstijging van Hansen komt voor geen meter uit

  Wat zijn dan die enorm toegenomen hittegolven van meer dan drie standaarddeviaties?

  Als de rest van de wetenschap dat ook zo kritiekloos gedaan had, hadden we nog steeds gedacht dat de aarde het middelpunt van het heelal was, tijd voor een Galileo van het klimaat.

  Galileo was niet een soort eenling die tegen de rest van het systeem was, hij was een deelnemer in een fel debat. Een tegenstander als Tycho Brahe had bijvoorbeeld heel goede argumenten tegen het heliocentrische systeem.

 9. 13

  Dat onderzoek van Hansen is tegelijk triviaal en van de bol los. “Het klimaat” is per definitie het weer over langere tijd; verandert het weer over langere tijd, dan verandert het klimaat. Duh.

  Maar totaal onrealistisch is de suggestie dat we het weer wel weer “normaal” kunnen krijgen door snel te stoppen met CO2 toe te voegen.

 10. 14

  “dus gaat hij gewone natuurverschijnselen maar voor zijn theorie gebruiken.”

  Het hele punt is juist dat die natuurverschijnselen nog niet eens zo heel lang geleden niet bepaald gewoon waren, eerder uitzonderlijk. Dat is in de tijd van minder dan een mensenleven dusdanig veranderd dat jij het hebt over “gewone natuurverschijnselen”. Maar dat zet je blijkbaar niet aan het denken.

 11. 20

  En voor de context: Het gemiddelde Amerikaanse gezin gebruikt al bijna vier keer zoveel elektriciteit als het gemiddelde Nederlandse gezin (12.000 versus 3600 kWh per jaar) en ‘hete’ staten als Tennessee, Mississippi en Alabama zitten daar nog eens 1.5 Nederlands gezin boven. (16.000 kWh) 16 tot 25% daarvan gaat enkel en alleen op aan koelen.

  Het gemiddelde Amerikaanse gezin is minder dan 1 persoon groter dan het gemiddelde Nederlandse gezin, dus dat kan het verschil niet verklaren. (3.1 persoon versus 2.31 persoon, respectievelijk..)

 12. 23

  4.54 miljard jaar geleden was de gemiddelde temperatuur op aarde 1200 °C dus iedere vorm van klimaatonderzoek is volstrekte onzin.

  Daar is waar het op uitkomt als ik jouw redenering tot in het absurde doortrek. Mee eens?

 13. 24

  Uhm ja, want 2006 is ook wel extreem lang geleden. In dat zelfde lijstje kun je zien dat er geen hittegolf is geweest in de periode 1950-1975.

  En wat zegt een temperatuurmeting op 1 enkele plaats nou over Global warming? Die fout heb ik zelf ook al eens gemaakt.

 14. 27

  Ik zeg niets over global warming, ik denk dat Hansen gelijk heeft: het is opgewarmd. Maar dat betekent niet automatisch dat de opwarming zal doorzetten tot 2100.

  De periode 2007-2012 kun je vergelijken met de periode 1950-1955.
  Het zou zomaar kunnen dat we de volgende 5 jaar ook geen hittegolf zullen krijgen. Het weer heeft geen geheugen en de noordelijke Atlantische Oceaan is aan het afkoelen.

 15. 28

  Klimatologen ontdekten dat extreme hittegolven de laatste dertig jaar met minstens vijftigvoud zijn toegenomen. De onderzoekers, waaronder James Hansen van NASA, concluderen dat klimaatverandering de enige verklaring is voor zo’n statistische sprong.

  Tautologie.

 16. 29

  @tienwijzen #28 “tautologie

  En daar komt dan nog bij dat de koptitel kennelijk anders gelezen moet worden dan iemand op het eerste gezicht zou doen.

  Een normaal iemand leest uit de kop namelijk zoiets, dat als er vroeger 1 extreme hittegolf per 10 jaar zou zijn, dat er nu 5 tot 10 extreme hittegolven per jaar zouden zijn, en dat is natuurlijk aperte nonsens.

  Inhoudelijke verdere discussie kun je vervolgens op je buik schrijven, ook dat moge duidelijk zijn.

 17. 30

  De noordelijke oceaan is aan het afkoelen omdat de kracht van de warme golfstroom afneemt door smeltwater van op en rond de noordpool (Groenland e.d.). We hebben hier in west Europa daardoor mogelijk (hopelijk) minder last van de opwarming. We krijgen waarschijnlijk wel meer regen, vandaar die prachtige zomer tot nu toe…

 18. 31

  Een hittegolf, die eens per 10 jaar voorkomt, is niet extreem. Dat is inderdaad aperte nonsens en duidelijk bedoeld om een inhoudelijke discussie te vermijden.

 19. 32

  @AntonB Hockey stick curve is niet van Hansen maar van Mann, en is geen voorspelling maar een reconstructie. Als ik jou was zou ik me nog wat verder inlezen op klimaatsceptische blogs voordat je verder ‘discussieert’.

 20. 33

  Wat praat jij nou weer voor onzin? Het KNMI spreekt bijvoorbeeld zelfs van “De zeer extreme hittegolf van 2003” (zie: http://www.knmi.nl/faq_klimaat/gevolgen/Hittegolf_Europa_2003.html). Dat is dus ongeveer 10 jaar geleden. Omgekeerd zou je volgens de kop van het artikel moeten concluderen dat de periode tussen dergelijke hittegolven 50 tot 100 maal langer zou zijn. Maar ik herinner me 1975 en 1976 ook nog tamelijk goed, en oudere mensen kunnen zich 1947 heel goed voor de geest halen.

 21. 36

  @anton, #34: ik beantwoord deze even, goed? Ik denk dat iemand als jij jezelf wel kunt vinden in dat onlangs verschenen PBL rapport over de effecten van klimaatverandering in NL. Toch? Daarin staat dan voor de korte termijn wat zaken genoemd, waaronder ook een paar positieve (voor o.a. landbouw en recreatie). De negatieve kanten liggen vooral op het vlak van waterhuishouding. Droogte, maar ook juist teveel water.

  Ik denk dan (en dat zul jij waarschijnlijk ook doen) ‘moet kunnen’. Daar kunnen we wel mee leven. En dat is ook zo. Want wateroverlast hebben we altijd al gehad en als dat vaker zo zou zijn dan zijn we er gewoon wat drukker mee bezig. Toch? Zijn we het tot hier nog altijd eens. En ook de andere zaken op de korte termijn zijn wel op te vangen. We zijn een vindingrijk volk. Het is alleen jammer dat er niet over geld wordt gesproken…

  Herinner jij je nog dat piepkleine flash-floodje in Limburg, waar GS Belgische foto’s van publiceerde? Dat is dus duidelijk waar het rapport over schrijft en doe maar niet je best om te ontkennen dat doodgewone onweersbuien altijd dit soort effecten veroorzaakten. Het is schering en inslag geworden. /seth.

  Klein dorpje + 1 onweersbui: -2 hotels getroffen, paar auto’s nat en elders geparkeerd. En dan de rekening: enkele tonnen. En dat, anton, is waar je bang voor moet zijn. Want net als met die winter die niet kwam en plotseling wel met bijna elfstedentocht is de fruitteelt het niet vergeten dat die winter eerst niet wilde komen. En dat vertaalt zich ook in geld. Bergen met geld. Alles kost een godgloeiende hoop met geld. En rente en gemiste andere inkomen (want in Nederland, zeikland moet alles doorberekend worden). En dat is waar jij bang voor moet zijn anton. Niet de nog beheersbare effecten van het warmere klimaat. Ook niet van eventuele heffingen op het gebruik van fossiele brandstoffen, of subsidies voor wind, zon en andere groene rukenergie. Jij moet bibberen van het extra geld wat verzekeringen, lokale overheden, waterschappen, landbouwers (en de groot en detail-handel met hun marges), horeca en bijna alles je gaan doorberekenen. Want jij weet ook als geen ander dat meevallers in de zak van de ondernemer gaan en tegenvallers voor anton zijn.

 22. 37

  Meer regen betekent extra afkoeling.
  Het verdampen van zeewater onttrekt warmte aan de oceaan.
  Bij het condenseren komt die warmte weer vrij, maar dat is op kilometers hoogte en dan lekt de warmte makkelijker weg naar het heelal.

  Meer verdamping betekent misschien ook meer bewolking. En bewolking houdt zonlicht tegen en zorgt voor afkoeling.
  Meer verdamping vormt een dubbele negatieve feedback voor opwarming. Misschien één van de redenen waarom de opwarming de laatste 10 jaar vertraagt.

 23. 38

  @Hans Verbeek, die even de langgolvige straling is vergeten: [email protected] je simpele modelletje! Eens kijken hoe dat dan gaat volgens Hans… Poolijs is sterk verminderd. Meer open zee. Meer verdamping dus. Meer wolken dan. Dan ook meer reflectie en hoppa, afkoeling! Ga ik even door: afkoeling is meer zee-ijs. Witte bende met hoger albedo. Meer reflectie en dus nog meer afkoeling! Tering man! Misschien was 2007 een toevalstreffer qua zee-ijs, maar dit jaar gaan we er helemaal aan en met het model van Verbeek et nemo 2012 wordt 2013 het jaar van de snowball earth! :D

 24. 40

  Ik vind het allemaal leuk hoor, maar jij weet en ik weet dat noch de bevolking van de VS en Europa, noch die van de opkomende economieën zoals China hun koers gaan veranderen.

  Dus wat we eigenlijk zouden moeten doen is uitrekenen wat de voedselprijzen gaan kosten, en de prijs van het ophouden van de dijken, en bedenken of we moeten emigreren naar Duitsland ofzo.

 25. 41

  038 @majava: dat doe je leuk mijn woorden tot in het belachelijke overdrijven.. een veelgebruikt retorisch truukje… (zie reactie van Burne 021)

  2013 begint met El Nino condities, dus die snowball-earth kun je wel vergeten. Ik denk dat 2013 warmer wordt dan 2011 en 2012.
  Denk jij dat ik dan ongelijk ga krijgen?
  Ik zet er een doosje biologische Chardonnay op in dat 2013 warmer wordt dan 2012… durf jij die weddenschap aan?
  Time to put your money where your big mouth is.

 26. 43

  Nee hoor Hans, ik overdrijf totaal niet. Zeg anders maar waar de fout zit in 38 en je eigen logica volgende natuurlijk.

  Nu denk je dat je mij bij de ballen hebt met wat je hier zegt over 2013, want majava=warmista en die ziet alleen maar hogere temperaturen, maar ik denk dat je zelfs op Sargasso gewoon weer niet hebt zitten opletten. Dan had je namelijk kunnen weten dat ik je keer op keer voor je voeten gooide dat je in klimaat niet naar korte termijn moet kijken. Niet naar 15, 10 en al helemaal niet naar 1 jaar. Maar ik gooide het voor diezelfde voeten als waar Hans even zoveel keren met eigen geweer in schoot, dat ik het wel kan begrijpen dat ‘ie ook dit niet snapt. Voor de goede orde: majava kijkt niet naar enkele jaren, ook niet als ze de warmste of koudste ooit zijn, want het is staren naar ruis.

  Nu is El Nino wel jouw dingetje, dus ik mag je wel deze vraag stellen, toch? Stel 2013 wordt warmer dan 2011 (en 2012). 2011 was nummertje 10 in de thermometer- en satellietmeetreeks. Stel dat die Nino een heel normale tot vrij warme Nino zal worden, hoe verklaar je dan dat 2013 wellicht een top 3,4,5 plaats of hoger zal innemen met een El Nino zoals die ook in pakweg 1966-’67 was. We spreken dan over iets meer dan 0,5C verschil gemiddeld over de gehele aarde. Ongeveer 2-3 exaJoules als je het in energie uitdrukt.

 27. 44

  “Zeg anders maar waar de fout zit in 38 en je eigen logica volgende natuurlijk.”

  In reactie 038 extrapoleer jij mijn reactie (037) volgens je eigen vooroordeel en je eigen logica. Daarin ligt de fout.
  Ik kan mezelf totaal niet herkennen in reactie 038.

  Laat het overdrijven voortaan achterwege en reageer een beetje normaal in discussies.

 28. 46

  Zoals ik in een andere discussie al schreef: het is warmer geworden in de afgelopen 35 jaar. Daarom zal de mondiale temperatuur tijdens El Nino periodes ook hoger zijn dan tijdens de jaren 60 en 70.
  Er zullen nog meer records sneuvelen.

  Majava, we verschillen alleen van mening over de prognoses van het IPCC. Ik denk dat ze verkeerde klimaatmodellen gebruiken, waarin negatieve feedbacks ontbreken.
  M.i. is de voorspelling van 2 graden opwarming in 2100 zwaar overdreven. Negatieve feedbacks zullen er waarschijnlijk / hopelijk voor zorgen dat de opwarming beperkt blijft tot minder dan één graad.

 29. 47

  @46: ontbrekende negatieve feedbacks? Heb je ergens gelezen natuurlijk. Ergens waar ze zeker ook zeggen dat ze opzettelijk zijn weggelaten, hè?!. Vergeet alleen niet, Hans, dat er geen model bestaat dat niet controleert op hindcast. Oftewel een model voor de toekomst zal in eerste plaats een juiste hindcast op moeten leveren.

  Voor de lezers die wel iets op willen steken: verwacht dat er voor IPCC ar5 veel met nieuwe generatie CGCM’s zoals CMIP5 wordt gewerkt. En ondanks dat Hans het zegt, wordt er ook met die software flink gewerkt met negatieve feedbacks. Hier krijg je een idee: http://conference2011.wcrp-climate.org/orals/B12/Taylor_B12.pdf

  Modellen kunnen alleen niet rekening houden met de Verbeek-feedback (ook wel de “gewenste feedback” genoemd), waarin wolken niet uitregenen en alleen maar toenemen door CO2 forcing. Waarbij waterdamp in de atmosfeer alleen maar koele wolken voortbrengen en geen warmte vasthouden en waar tenslotte de SST gewoon toeneemt ondanks vermeende verhoogde verdamping.