1. 1

  Ik ben zeer pro-Amerika, maar dit vind ik echt zorgelijk.

  Wetenschap hoort op school voor religie te gaan onder elke omstandigheid.

  Ach, de VS heeft een zelfhelende kracht. Ze zullen zich weer herstellen.

 2. 4

  uhm ja ach, je moet er altijd met interdisciplinair veldonderzoek komen en een old skool comtiaans neohumanistisch positivisme aanhangen voor je subsidie krijgt, maar je hoeft er niet echt achter te staan, alleen doen alsof.

 3. 6

  Nou ja, ik durf hier niks generaliserends meer over te zeggen :D

  Citaat van mijn dag:

  Things that are created by the same Creator tend to have similarities.

  en vooral dat dit dus in verband staat met bewijs voor creationisme. Ineens valt alles in elkaar (verandert langzaam in creationist)

 4. 8

  @5
  Ik heb – helaas – op een biblebelt school gezet (middelbare school). Ze onderwezen wel de evolutietheorie maar onderstreepten wel vaak dat het slechts een theorie is.

 5. 9

  @8: Ah, inspelend op het standaard misverstand. Dus ipv. amerikabashen, kunnen we ook proberen eens zo’n kaart voor nederland te maken.

 6. 10

  @8: Maar dat lijkt me prima? Het is ook slechts een theorie. Ik persoonlijk vind het tot nu toe verreweg de meest waarschijnlijke verklaring voor het leven op aarde en er is nog geen bewijs gevonden die de theorie tegenspreekt, maar het blijft een theorie.

  Als ze het helemaal correct hadden willen doen op die school hadden ze erbij moeten zeggen dat het scheppingsverhaal uit de bijbel slechts een theorie is (een van de vele), en dat er veel bewijs is gevonden die deze theorie tegenspreekt en dat er zelfs geen bewijs gevonden is die de theorie zou kunnen bevestigen maar dat is weer een heel ander verhaal..

 7. 11

  @10: Jij valt er ook al voor. Het scheppingsverhaal is geen theorie, tenminste niet in de dezelfde betekenis als wetenschappelijke theorien, zoals die van de evolutie en de zwaartekracht. Ik heb een sterk vermoeden dat er op die school van Ouwe niet bij uitgeled werd wat in de wetenschap met een theorie bedoeld wordt, zodat de kindertjes op het verkeerde been werden gezet.

 8. 12

  @11: Ik had het over het klassieke scheppingsverhaal, niet over het creationisme of ID, die zich als zogenaamde wetenschappelijke theorie probeert te vermommen. Een theorie is een theorie. Een wetenschappelijke draagt slechts bij aan de mate van waarschijnlijkheid of de falsifieerbaarheid, maar dat maakt hem niet waar. Ik had eigenlijk bij de tweede alinea een ironieteken moeten zetten. want ik moet de eerste gelovige nog tegen komen die het scheppingsverhaal als theorie beschouwt.

 9. 15

  @14: Een theorie blijft een theorie. Dat veel wetenschappers geloof aan een bepaalde theorie hechten maakt hem waarschijnlijker maar niet waar.
  De wiki pagina is nog in de Start-Class fase. Dat verklaart misschien de bijna badinerende zin in het article dat “In scientific usage, a theory does not mean an unsubstantiated guess or hunch, as it can in everyday speech.” Deze zin lijkt een tegenstelling te creëren die er niet is. Er zijn vele betekenissen aan het woord “theorie” maar degene waar we het hier over hebben is een systeem van denkbeelden of hypothesen ter verklaring van iets. En aan deze definitie voldoet bijvoorbeeld het scheppingsverhaal ook uitstekend.
  Ook een wetenschappelijke theorie is nooit verifieerbaar in strikte zin, hooguit de voorspellingen die het doet, maar altijd binnen een op dat moment geldige context. Alle experimenten dragen slechts bij aan de geloofwaardigheid , maar bewijzen hem nooit in absolute zin. Een theorie wordt er wel waarschijnlijker van, terwijl een enkel experiment een theorie kan ontkrachten.

  Het scheppingsverhaal wordt tegengesproken door bevindingen op basis van koolstofdateringsmethoden. Aangezien er echter wordt uitgaan van een almachtige schepper zou er flauw, maar met hetzelfde gemak tegenin kunnen worden gebracht dat deze alle koolstof destijds onder handen heeft genomen. Ik denk dat zelfs vele gelovigen dat als onwaarschijnlijk van de hand zullen wijzen. Een mogelijke uitweg om dit conflict het hoofd te bieden is om het scheppingsverhaal metaforisch op te vatten… Men kan echter ook proberen de koolstofmethode aan te vallen of af te doen als slechts theorie of wetenschap in algemene zin als ‘evil’ te bestempelen.

 10. 16

  “een systeem van denkbeelden of hypothesen ter verklaring van iets”

  Dat bedoelen wij inderdaad, maar de kinders uit de klas van ouwe dachten meer aan de betekenis

  “opvatting in het abstracte, die geen rekening houdt met de praktijk”

  Dat is de enige betekenis die zij kenden van het woord theorie en dat is waar ik in #9 op duidde. Ik ben er redelijk zeker van dat het woord theorie in dezelfde klas geen moment gebruikt werd om een verhaal uit de bijbel mee aan te duiden.

 11. 17

  @15: Je vergeet overigens een belangrijk punt (al geef je het wel aan): Een theorie is falsifieerbaar, het is een verzameling van hypotheses die getoetst kunnen worden. Als een hypothese wordt verworpen wordt de theorie aangepast. In die zin is de theorie een model van de werkelijkheid, dat door voortdurende waarnemingen steeds verder geperfectioneerd wordt.

  Het scheppingsverhaal daarentegen kan niet gefalsifieerd worden (zoals je al aangeeft, lieve heertje, danwel het spaghettimonster kan er een handje in hebben gehad, al kunnen we dat ook niet toetsen natuurlijk) en is daarom geen theorie, maar een geloof.