Europese Commissie: Ieren wisten niet genoeg

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
Ieren zijn dom (Foto: Flickr/mistercharlie)

Aha, de Europese commissie heeft een week na het “nee” van de Ieren onderzoek gedaan en concludeert het volgende: een gebrek aan kennis over het EU-verdrag is de belangrijkste reden voor de Ierse afwijzing van het Verdrag van Lissabon.

Goed, daarnaast waren er nog een paar probleempjes, te weten zorgen over de Ierse neutraliteit, de Ierse identiteit, de Ierse belastingwetgeving, het weinige vertrouwen in politici, en oh ja, de Ieren zijn tegen het nieuwe systeem waarbij de EU-landen op rotatiebasis een EU-commissaris leveren.

Maar de belangrijkste reden was dus dat eerste, het kennisgebrek. Geheel toevallig ook een van de redenen waar het de Nederlanders begin 2005 aan ontbrak, volgens de kenners. Nogal wiedes, natuurlijk. In Nederland kwam je zelfs in het landelijke nieuws als je de moeite nam het toen weggestemde verdrag daadwerkelijk te gaan lezen.

Ook het nieuwe verdrag is, met zijn 479 pagina’s, een vette kluif die alleen door gekken (met alle respect, Steeph) wordt nageplozen.

Het zijn dan ook erg domme politici die het volk vragen een mening te geven over zo’n verdrag. Een referendum houd je over een afgebakend stukje politiek. Wil je wel of geen garage onder het stadsplein, moet er een andere hoofdstad komen, ben je voor of tegen een gekozen burgemeester, dáárover kan je het volk om een mening vragen. Makkelijk te omvatten, en vooral, makkelijk om er een geïnformeerde mening over te vormen.

Zo bezien is de conclusie van de Europese Commissie er eentje in de categorie “duh”. Als de gemiddelde Nederlander al niet door een Mulisch heenkomt dan is zo’n verdrag helemaal onbegonnen werk.

Dus geen volksraadplegingen meer over dit soort onderwerpen, graag. Maar dan rijst natuurlijk meteen de vraag, wie moeten we dan zulke beslissingen laten nemen? Ons parlement?

Ehm…

Reacties (7)

#1 Bismarck

Ik heb de link even niet voor handen, maar als ik me niet vergis is er onder de stemmers onderzoek gedaan naar de reden van hun (zowel voor- als tegen)stem. Daarbij bleek onvoldoende kennis toch niet bepaald reden #1 onder de tegenstemmers.

Los daarvan denk ik dat de heren politici totaal gedetacheerd zijn van de werkelijkheid. Als ik onze staatssecretaris van Europese zaken hoor en ook wat bepaalde politieke kopstukken menen te weten, dan kan ik niet anders concluderen dan dat ze op het gebied van de EU totaal niet de meningen van hun achterban (wij, als in de inwoners van de EU) vertegenwoordigen.

Dat maakt het voor mij deste twijfelachtiger dat juist door het verdrag van Lissabon, deze club (in de vorm van de Raad) meer te zeggen krijgt.

 • Volgende discussie
#2 Martijn

“Het zijn dan ook erg domme politici die het volk vragen een mening te geven over zo’n verdrag.”

Ipv de mening over het verdrag als geheel vragen, zou je het kunnen splitsen in sub-referenda over concrete punten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 David

Maar met subreferenda mis je juist weer het grote plaatje. Zo zal iedereen voor de losse punten ‘belastingverlaging’ en voor ‘betere zorg’ zijn…

Referenda kun je naar mijn idee alleen houden over punten waarover het werkelijke belang erg klein is. Het hele idee is nou juist dat we door de indirecte democratie een aantal professionals kiezen die we vertrouwen om namens ons het land te besturen. Dat kunnen zij veel beter dan wij. De vraagstukken zijn zo ingewikkeld dat je van een gewone burger niet eens kan vragen of verwachten dat zij de kennis en/of tijd heeft om dit soort beslissingen te nemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Eurocraat

Het probleem van het “burgers kunnen de complexiteit nooit bevatten”-argument is dat je exact hetzelfde argument kunt gebruiken tegen verkiezingen in het algemeen. Hoeveel burgers hebben er immers kijk op alle ingewikkelde aspecten van alle verschillende beleidsaspecten van de politiek?

Overigens mag gebrek aan kennis de belangrijkste reden voor de “nee”-stemmers zijn geweest, dat was nog steeds maar voor 22% van de nee-stemmers de reden.De overgrote meerderheid van de tegenstemmers had dus een andere belangrijkere reden om tegen te stemmen. Een ander interessant feit: zelf onder de ja-stemmers vond een grote meerderheid de “nee”-campagne overtuigender. Een vraag die wat mij betreft te weinig wordt gesteld is dan ook “waarom slagen politici er niet in een succesvolle en geloofwaardige “ja”-campagne over de grondwet/lissabon te voeren?”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bismarck

@3: “Het hele idee is nou juist dat we door de indirecte democratie een aantal professionals kiezen die we vertrouwen om namens ons het land te besturen. Dat kunnen zij veel beter dan wij.”

Impliceert dat niet dat je eerst een diploma volksvertegenwoordiger moet gehaald hebben eer je op een kieslijst mag gaan staan? En is het idee dan dat kamerleden zeker 10 periodes blijven zitten (een gemiddelde beroepscarierre duurt wel een jaar of 40)? En als je toevallig niet gekozen wordt als beroepspoliticus, wat dan? Denk toch nog maar eens een keer na over alle implicaties van die uitspraak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Lenin Strawskim

Wat waren eigenlijk de motieven van de ja-stemmers? Waren dat allemaal verstandige intellectuelen die het verdrag van kaft tot kaft hadden gelezen en begrepen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Joost

@6: Uiteraard niet.

 • Vorige discussie