Europees Hof veroordeelt Nederland voor vreemdelingetje pesten

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Terwijl de karavaan die de griffierechten wil verhogen zich niets gelegen laat liggen aan blaffende honden, rokeert het Hof in Straatsburg alvast wat stukken om de rechtsbescherming te verstevigen. In een klacht onder artikel 8 EVRM ziet het EHRM eigenlijk een klacht onder artikel 13 EVRM, waarmee de bescherming van artikel 6 EVRM wordt uitgebreid.

Het ging om een Afghaanse asielzoeker die hier al een tijdje is. Zijn vrouw en drie kinderen zijn reeds Nederlanders geworden, maar hij geldt als een zogenaamde ’1f-er.’ Men vermoedt dat hij geen onschuldige schapenboer was. Hoe dan ook: in Nederland wil hij graag bij zijn gezin blijven, en dus verzoekt hij om een verblijfsvergunning. Dat betekende: 830 euro aftikken. Hij had het geld niet, en hij vindt dat hij vanwege artikel 8 EVRM niet hoeft te betalen. Daar bestaat ook wel een regeling voor, maar die acht de minister hier niet van toepassing omdat er onvoldoende papieren zijn overgelegd. Een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechter loopt vervolgens ook op niets uit.

En zo arriveert de zaak in Straatsburg, alwaar zijn klacht onder artikel 8 ontvankelijk wordt verklaard. Dat betekent ook dat er sprake is van een ‘arguable claim’ in de zin van artikel 13 EVRM, dat recht geeft op een ‘effective remedy’ als er verdragsrechten in het geding zijn. Uit eigen beweging veroordeelt het EHRM Nederland voor een schending van dit artikel.

Iemand die van een bijstandsinkomen moet rondkomen 830 euro laten betalen voor een verblijfsvergunning, en hem dan niet in aanmerking te laten komen voor vrijstelling omdat hij meer papieren moet overleggen dan de bijstandspapieren, is onnodig pesten. En dus een schending van artikel 13 EVRM omdat er in dit geval ook een recht op familieleven mee gemoeid was. Daar worden kwesties die niet onmiddelijk onder artikel 6 EVRM vallen, toch van een vergelijkbare bescherming voorzien.

Helemaal aan het einde veegt het Hof Nederland ook nog even de mantel uit:

In the circumstances of the present case, characterised as they are moreover by the disproportion between the administrative charge in issue and the actual income of the applicant’s family, the Court therefore finds that the extremely formalistic attitude of the Minister – which, endorsed by the Regional Court, also deprived the applicant of access to the competent administrative tribunal – unjustifiably hindered the applicant’s use of an otherwise effective domestic remedy. There has therefore been a violation of Article 13 of the Convention.

Reacties (25)

#1 about:

Lees ook eens: EVRM art. 6, 8 en 13. Welke Kafka minister heeft hier Nederland nu weer een plee-figuur bezorgd?

 • Volgende discussie
#2 HPax

Juridische labyrinten zijn onvermijdelijk. Ze met een verwijzing naar Kafka veroordelen, is stereotiep, ordinair, meestal onjuist.

Ten aanzien van de echtgenoot van een Afghaans rompgezin (ARG) dat hier het Nederlanderschap heeft veroverd, koestert de NL-Overheid kennelijk ARGwaan. Misschien niet ten onrechte, want wat is dat, ‘een Afghaans gezin’? Ethnocentrische – en romantische vooroordelen liggen hier op de loer, om over reële verdenkingen van criminele aard maar te zwijgen.

Ophelderende vraag kan ook zijn waarom dat ARG aan zijn nieuwe nationaliteit kwam. Vluchtelingen? Waarvoor, voor wie? En was Pa dan geen vluchteling? Of vluchtte ARG voor Pa? En wat is ‘Pa’?

Dit zijn zo maar wat redelijke bedenkingen, waarvan enige juistheid de NL al vrijstelt van de beschuldiging van ‘vreemdelingtje pesten’.

‘Vreemdelingtje pesten’. Een kinderachtige uitdrukking, eventueel de waarde bepalend van het artikel waarvan het deels de titel uitmaakt.

Samenvatting. Mogelijk is dat de NL-Overheid met haar hoge inlijf-tarief dat rompgezin bescherming verleent.

PS. Waarom schiet de auteur van de onderhavige ‘posting’ die € 830 niet even voor?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 pedro - Reactie op #2

“Ten aanzien van de echtgenoot van een Afghaans rompgezin (ARG) dat hier het Nederlanderschap heeft veroverd”
Wat bedoel je met veroverd? Ze hebben asiel gevraagd en verkregen. Je bijdrage ter verdediging van Fritsma, die je zo roemde om zijn onderscheid tussen asielzoekers en andere vreemdelingen, ben je al weer vergeten zeker. Hier doe je iig net of je neus bloedt en maak je dat onderscheid weer niet. Hier komt dat onderscheid je kennelijk niet uit…

“koestert de NL-Overheid kennelijk ARGwaan
Argwaan is geen reden om je niet aan de regels te houden. Daarvoor heb je bewijzen nodig.

“Misschien niet ten onrechte, want wat is dat, ‘een Afghaans gezin’? Ethnocentrische – en romantische vooroordelen liggen hier op de loer, om over reële verdenkingen van criminele aard maar te zwijgen”
Ja dat kan, maar in jouw geval zijn het eerder racistische vooroordelen. Je opmerking over reële verdenkingen van criminele aard kun je niet hard maken (dan had je wel van bewijzen en niet van verdenking gesproken). Je slaat meteen op tilt, omdat het over Afghanen en dus waarschijnlijk islamieten gaat. Dat bepaalt jouw reactie. Niet de feiten.

#3 salvatore

Dit is pas, de duizendste keer.maar wees gerust ” wij” /nl trekt zich er nooit wat van aan. En gaan gewoon door;
Aan afspraken verdragen,(mensen)rechten en wetten houden,is nu eenmaal niet ons handelsmerk.
Hoewel het volk anders voor gehouden wordt,zijn we in wezen;het destructiefste,crimineelste jongetje van de europese,en internationale klas.
Niets nieuws dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Harm - Reactie op #3

Kijk nou, kort en bondig direct in de roos.
Ga zo door Salvatore!

 • Volgende reactie op #3
#3.2 L.Brusselman - Reactie op #3

Hij kan het wel.

 • Vorige reactie op #3
#4 alt. johan

De steun van het EU-hof zal meer en meer afnemen. Het hof zal uiteindelijk meegaan met de huidige ontwikkeling alleen loopt men 15 jaar achter. Opzichzelf maakt dat niks uit, ik denk dat we de tijd aan onze kant hebben.

Het was te verwachten dat Nederland zijn neus zou stoten. De verdragen zijn wat dat betreft juridische landmijnen.

Het kost een hele batterij juristen om een streng toegangsbeleid uit te bouwen en tegelijkertijd de juridische valkuilen te omzeilen. Voor niets gaat de zon op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 pedro - Reactie op #4

Meestal komen er eerst nieuwe situaties en volgt de wetgeving de rechtspraak, die zich over die nieuwe situaties uit spreekt. Daar is hier geen sprake van: er is geen sprake van rechtspraak over zaken, die niet bekend waren, toen we samen de wetgeving af spraken. De kans dat je wens om die wetgeving te veranderen waarheid wordt, is miniem.

En ja, je hebt gelijk, dat het te verwachten was, dat Nederland zijn neus zou stoten. Die kans is altijd aanwezig, wanneer je je niet aan de wet houdt. Maar is dit nu een pleidooi van jouw kant om ons niet aan de wet te houden, als de wet ons niet zint?

“Het kost een hele batterij juristen om een streng toegangsbeleid uit te bouwen en tegelijkertijd de juridische valkuilen te omzeilen. Voor niets gaat de zon op”
Daar heb je gelijk in. Wanneer je een standpunt verkondigt, dat door een minderheid wordt gesteund, kun je altijd nog proberen om, door een leger advocaten in te huren, je eigen standpunt toch nog tot wet verheven te krijgen, of tot vrijspraak te komen, wanneer je tegen de wet gezondigd hebt. Grote criminelen laten zich ook door de beste advocaten verdedigen.
Het is jammer dat je dit echter nu in deze tijd van crisis bepleit.

 • Volgende reactie op #4
#4.2 Harm - Reactie op #4

Even optellen: Alt Johan is voorstander van onbehoorlijk bestuur en is van mening dat je alle Roma’s uit Europa zou moeten “verwijderen”,

om ze te beschermen tegen mensen als alt.johan, omdat die anders wel eens tot geweld zouden kunnen overgaan.

Alt johan is dus voorstander van een fascistische staat die de mensenrechten aan de zwarte laarzen lapt, als verlengstuk van “onze” volkswoede, die hij zelf voedt.

 • Vorige reactie op #4
#4.3 alt. johan - Reactie op #4.2

@Harm: De evacuatie optie is op dit moment totaal niet aan de orde. Het idee is bij mij ontstaan na de -voor Nederland- pijnlijke geschiedenis in Screbrenica.

#4.4 Harm - Reactie op #4.3

Pardon? Het gaat over “vreemdelingetje pesten”.

Als fascisten zoals jij daarbij pleiten voor het acceptabel maken van praktijken die nu gelden als onbehoorlijk bestuur, zelfs in die mate, dat ze indruisen tegen de rechten van de mens, dan is het goed om er aan te herinneren, met welk doel de fascisten dat willen.

En, zoals je zelf aangeeft, het achterliggend doel is “etnic cleansing”.

#4.5 alt. johan - Reactie op #4.4

“Rechten van de mens” zijn niet een uit de hemel gevallen heilig concept. Het zelfde geldt voor de 2 tafelen met de 10 geboden uit de bijbel en de Thora.

Het rechten-van-de-mens concept is zeker waardevol, maar toch is het zeker geen tijdloos iets. De 10 geboden-concept is veel ouder en ik denk eerlijk gezegd dat dat het rechten-van-de-mens verhaal zal overleven.

En wat betreft (on)behoorlijk bestuur, ik zou het onbehoorlijk vinden om niet met de tijd mee te gaan. De bestaande jurisdictie is niet heilig en wij hebben met onze eigen overtuiging onze eigen ideeën daarover.

 • Volgende reactie op #4.4
#4.6 Olav - Reactie op #4.4

Wees eens dapper, laarzenpoetser, en geef eens concreet aan tegen welke mensenrechten je precies bezwaar maakt.

Je mag de Universele verklaring van de rechten van de mens als uitgangspunt nemen.

 • Volgende reactie op #4.4
 • Vorige reactie op #4.4
#4.7 alt. johan - Reactie op #4.4

@Olav: In die verklaring heeft iedereen enorm veel rechten, maar niemand heeft erop gelet hoe we dat allemaal gaan betalen.

Ik vind het allemaal te utopisch en te sprookjesachtig. Het is niet gemaakt voor mijn soort mensen, ik ben er al mens niet goed genoeg voor. Ik heb teveel egoïsme en groeps-egoïsme. Ik denk dat we moeten streven naar minder basisrechten, maar die wel beter universeel afdwingbaar zijn.

 • Volgende reactie op #4.4
 • Vorige reactie op #4.4
#4.8 Olav - Reactie op #4.4

Je ontwijkt de vraag, laffe laarzenpoetser.

 • Volgende reactie op #4.4
 • Vorige reactie op #4.4
#4.9 alt. johan - Reactie op #4.4

@Olav: Je wilt niet eens normaal antwoord gezien je beledigend taalgebruik.

 • Volgende reactie op #4.4
 • Vorige reactie op #4.4
#4.10 Olav - Reactie op #4.4

Johan, je bent volkomen vrij om te vinden dat mijn taalgebruik in jouw richting beledigend is. Ga je gang. Maar jij bent degene die hier PVV-fascisme bepleit in al je reacties. Dat vind ik dan weer aanstootgevend. Je moest je dood schamen, viezerik.

 • Volgende reactie op #4.4
 • Vorige reactie op #4.4
#4.11 alt. johan - Reactie op #4.4

@Olav: je gaat gewoon door met schelden en beledigen. Op een gegeven moment wordt het zaak om dit “misbruik” te melden bij de moderators.

 • Volgende reactie op #4.4
 • Vorige reactie op #4.4
#4.12 Olav - Reactie op #4.4

Wat is er beledigend aan het feit dat ik je een PVV-fascist noem? De waarheid mag toch zeker gezegd worden? Ik geef toe, “viezerik” was misschien wel een beetje op het randje. Als je daarvan moet huilen dan wil ik dat wel terugnemen. Bij dezen dan.

Je hebt nog steeds geen antwoord gegeven op de vraag welke mensenrechten volgens jou overbodig zijn. Je verschuilt je achter gezeur dat je niet aardig wordt gevonden om daarvoor weg te duiken, Johan.

En vind je nu echt dat de slachting bij Srebrenica vooral pijnlijk was voor Nederland? Ik zou al bijna weer wat zeggen.

 • Volgende reactie op #4.4
 • Vorige reactie op #4.4
#4.13 alt. johan - Reactie op #4.4

@Olav: Ik ben nog steeds ontevreden over je taalgebruik (ook in @021). Punt is, het helpt gewoon niet om antwoorden te krijgen als je vragen hebt.

 • Volgende reactie op #4.4
 • Vorige reactie op #4.4
#4.14 Olav - Reactie op #4.4

Als je tevreden was met mijn taalgebruik zou ik me pas echt zorgen maken.

Je hoeft trouwens ook helemaal geen antwoord te geven als je dat niet wil. Als ik jou was dan zou ik al die abjecte uitspraken die je hebt gedaan ook niet durven verdedigen. Dus ik begrijp het wel, hoor.

Ik trek er alleen wel mijn conclusies uit, als je het niet erg vindt.

 • Vorige reactie op #4.4
#5 Sikbock

gut, een afgaanse oorlogmisdadiger moet 830 euro voor een verblijfsvergunning aftikken en zijn linkse soortgenoten spreken er schande van * gaapt *

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 Sikbock - Reactie op #5

ik doel met mijn opmerking natuurlijk vooral op harrempie, die ondanks zijn “stoere” rara- jaren- 80- verleden inmiddels een zielige ouwe man is geworden. Hij denkt nog steeds denkt dattie het alpha-mannetje van het kraakpand is en het systeem omver gaat werpen.. zeg es harrempie, je leeft zeker nog steeds op de zak van een ander? Laat me raden, je hebt een vrouw met geld die je de revolutionair laat spelen?

#5.2 Harm - Reactie op #5.1

Linkse rarara-soortgenoot van een Afghaanse oorlogsmisdadiger, is dat het ergste dat je kon verzinnen.

Overigens is het probleem niet die 830 euro, maar dat de procedure “deprived the applicant of access to the competent administrative tribunal – unjustifiably hindered the applicant’s use of an otherwise effective domestic remedy.”

Nou kan ik me herinneren dat jij de politiek van de PVV ooit rechtvaardigde als zijnde “nationaal socialistisch”, dit in (veronderstelde) tegenstelling tot nationaal socialistisch, dus ik had meer gevoel voor nuance van je verwacht.

Alleen is het je nooit gelukt om het verschil duidelijk te maken, dus waarschijnlijk lul je maar wat in het nationaal-socialistische wilde weg.