EU: zachtjes aan tot ratificatie grondwet

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
Vlag EU (Foto: Flickr/opendemocracy)

Het was buitenstaanders al opgevallen, er is weinig te doen in de Europese instellingen de laatste maanden. Volgens sommigen is de belangrijkste reden hiervoor de angst dat ophef over nieuwe Europese wetgeving het ratificatieproces van het Verdrag van Lissabon (voorheen de Europese Grondwet) kan verstoren. Uit deze brief van de voorzitter van de commissie Grondwettelijke Zaken (pdf) van het Europees Parlement aan zijn collega van Budgetzaken blijkt dit inderdaad het geval. De voorzitter verzoekt hierbij om documenten of voorstellen die politiek gevoelig zouden kunnen liggen niet te behandelen tot alle landen het verdrag geratificeerd hebben. Daarnaast geeft hij aan dat andere Europese instellingen dezelfde strategie hanteren.

Over wat voor soort voorstellen zou het gaan? Welnu, het is bekend dat een controversieel Europees voorstel betreffende gezondheidsdiensten recent voor onbepaalde tijd op de plank is gelegd. Gezondheidsdiensten maakten oorspronkelijk deel uit van fel omstreden Dienstenrichtlijn, maar werden er na veel protesten uitgehaald. Met de straatprotesten tegen de Dienstenrichtlijn in het achterhoofd is het niet vreemd dat de Commissie heeft gedacht dat dit wellicht niet het juiste moment was om met een nieuw Europees liberaliseringsvoorstel te komen.

Een ander heet hangijzer is harmonisering van Europese bedrijvenbelasting. Een voorstel daarvoor ligt al enige tijd in een la bij de Europese Commissie, maar ligt bijzonder gevoelig bij belastingparadijs Ierland. En aangezien Ierland het enige land is dat nog een referendum over het verdrag zal houden, lijkt het niet opportuun om het plan nu te lanceren. Beter even wachten tot na Ierland netjes “ja” heeft gezegd voor je het hele land tegen je in het harnas jaagt.

En zo ligt Europa een beetje stil in afwachting van ratificatie door alle landen (wat zeker tot de zomer zal duren). Europarlementariërs vervelen zich, Europese Commissarissen kunnen wat langer lunchen en eurocraten hebben meer tijd om voor weblogs te schrijven. In Brussel hangt de sfeer van het zomerreces, waarbij alleen het koude paasweer roet in het eten gooit.

Door zulk beleid te voeren begeeft de Europese Unie zich op democratisch gebied in gevaarlijk vaarwater. Burgers (in Ierland) en volksvertegenwoordigers (in de rest van de EU) die over het verdrag moeten stemmen mogen kennelijk nog niet weten wat hun verder allemaal boven het hoofd hangt. Dat staat nogal haaks op de mooie beloftes, op het gebied van transparantie en luisteren naar burgers, die de EU graag doet, onder andere bij het introduceren van ditzelfde verdrag. In een volwassen democratie is het gebruikelijk dat je burgers vertrouwt een afgewogen keuze te maken op grond van de relevante informatie. Kennelijk is de Brusselse elite van mening dat de Europese democratie die mate van volwassenheid nog niet heeft bereikt.

Reacties (3)

#1 Bismarck

Tja, op korte termijn vast vruchtbaar (dat verdrag binnenvissen in rustig vaarwater). Op den duur mogelijk juist helemaal niet goed voor de EU: Zo kweek je geen vertrouwen.

  • Volgende discussie
#2 Domino

Dat staat nogal haaks op de mooie beloftes, die worden gedaan door de regeringsleiders van de aangesloten landen.

Want daar schort het in de eerste plaats aan democratie en dus schort het aan democratie in de EU.

Als de dood zijn ze, voor democratie, in de aangesloten landen en dus ook in de Unie, wat de regeringsleiders betreft, want dat zijn…. inderdaad, dezelfde!

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Caoran

Hoe democratisch is een bestel waarbij de keuzes niet transparant zijn? Ik denk niet echt.

Maar eerlijk gezegd dit soort manipulaties kopmen ook in Nederland voor. Het is heel geaccepteerd in de politieke arena. Dus eigenlijk weet je niet (precies) wat je kiest en dat verklaart m.i. wel het dalend. Het enthousiasme vd kiezer om te stemmen.

  • Vorige discussie