Ethanolkoorts in Latijns-Amerika

Costa Rica kreeg vorig jaar een oliefactuur van iets minder dan een miljard dollar – bijna evenveel als wat het land verdient met de uitvoer van koffie, bananen, ananas, suiker en palmharten – de belangrijkste exportproducten. (IPS)

naar World Fuel Ethanol PDFJa wij hier in het Westen zullen peak oil wel overleven. Want wij hebben immers de kudo’s en de kruisraketten. Bovendien gaan onze ingenieurs er alles aan doen om toch maar die laatste druppels olie uit eerder afgedankte velden te wringen. Voor armere landen is de situatie echter totaal anders, zij zien de gestaag stijgende olieprijs steeds zwaarder drukken op hun nationale begrotingen. En wel daarom storten momenteel veel (sub-)tropische landen zich op het eigenhandig produceren van biobrandstof: ethanol uit (met name) suikerriet. Cuba laat haar suikerindustrie een doorstart maken, maar ook Costa Rica, El Salvador en Colombia hebben plannen om hun ethanolproductie op te voeren. Ethanol is een groeimarkt. Wereldwijd wordt er van de alcoholsoort dit jaar waarschijnlijk 38,7 miljard liter geproduceerd. Die hoeveelheid zou kunnen verdubbelen tegen 2010, zegt Peter Baron, de voorzitter van de Internationale Suikerorganisatie in Londen. (IPS). De vraag is wel of die nieuwe hectaren suikerriet ten koste zullen gaan van de mangoplantages voor onze verse AH-sapjes, of dat er gewoon ongerepte natuur zal worden omgezet in wuivende suikerrietstengels? Extragratis linktip: alles wat u altijd al wilde weten over de wereldethanolproductie, inclusief overzichtelijke grafieken: World Fuel Ethanol (pdf)

 1. 4

  Ik heb een behoorlijke tijd geleden hier iets geschreven over bioenergie en het feit dat dat geen oplossing is voor de wereldenergieproductie omdat we gewoon te weinig grond hebben op de wereld om ons huidge ‘beschavingsniveau’ (nou ja) met ethanol of andere energiehoudende sapjes op peil te houden (ipv fossiele energie). Je zou daar nog eens iets over schrijven. Heb ik dat gemist of is dit populistische logje het antwoord?

  Ja, we gaan het merken in de sapjes bij AH: bestaande landbouwgrond, onrendabele landbouwgrond en niet ontgonnen gronden (oerwouden, moerassen etc…), kortom alles dat gewas kan dragen, zal worden ingezet om goedkope energie te maken. De eerste tekenen zijn allang daar. En behalve dat de sapjes bij AH duurder zullen worden en de mango’s uit de schappen zullen verdwijnen, zal het een aanslag zijn op de natuur die zijn weerga nog niet kent. En dat wil toch wel wat zeggen.

 2. 6

  Haha HansR, u vist wij draaien.
  Nee dit is niet het antwoord op uw waarschuwingen van een half jaar geleden. Ik beloofde toen een uitgebreid antwoord op de vraag of biomassa nu wel of niet duurzaam kon worden ingezet als enrgiebron. U was falicant tegen, ik zie/zag wel kansen. Hiervoor had ik o.a. de studies van Andre Faaij willen overleggen. Uiteindelijk door chronisch tijdgebrek ben ik daar nooit aan toe gekomen. Maar ik heb de verschillende studies wel al een keer genoemd, namelijk in dit postje: https://sargasso.nl/archief/2006/04/27/fao-biobrandstoffen-rukken-op/ (doorscrollen en klikken)

  Het ging destijds om palmolie in Indonesië, vooralsnog wordt deze grondstof bijna volledig opgebruikt in de voedingsindustrie, er zijn wat pilots met palmolie als biobrandstof of als meestook in Westerse energiecentrales. Dat laatste stuitte op heftig maatschappelijk protest en is technisch gezien ook niet zo handig (de troep koekt aan en vergalt je stookruimte). Als lokale biobrandstof zie ik het nog wel eenvlucht nemen. Maar het staat in vergelijking met de suikkerriet-ethanol keten in Zuid-Amerika nog in de kinderschoenen (aldus mijn bronnen).

  De populitische toon die u denkt te lezen in dit postje is niet veel meer dan het zoveelste been waarop ik hink. Een variatie op een oud thema om dit weblog nog enigzins verrassend te houden.

 3. 9

  @Carlos:

  De vraag is wel of die nieuwe hectaren suikerriet ten koste zullen gaan van de mangoplantages voor onze verse AH-sapjes, of dat er gewoon ongerepte natuur zal worden omgezet in wuivende suikerrietstengels?

  Och, je hebt natuurlijk liever dat men daar straatarm blijft terwijl jij warmpjes binnen zit, achter de computer, met de ipod in de hand.

  Carlos, dit is je zoveelste “het milieu gaat eraan omdat we teveel consumeren”-post: wat is je punt? Dat wij minder moeten consumeren ten bate van de armen? Dat de armen minder moeten consumeren ten bate van het milieu? Dat we allemaal minder moeten consumeren omdat de westerse consumptiemaatschappij intrinsiek slecht is?

  Mijn stellingname is duidelijk: als ik moet kiezen tussen bomen of mensen, kies ik mensen.

 4. 10

  Onzin JSK, ontwikkeling en milieu zouden juist hand in hand moeten gaan. Dat aandacht voor de natuur ontwikkeling in de weg zou staan is een sterk verouderd conservatief jaren ’70 idee. Zelfs bij BuZa begrijpen ze het begrip ecosystem services beter. Bossen hebben ook ander functies dan alleen “mooi zijn”. En waar nu voedsel op de akkers staat zullen straks energiegewassen staan, wat gaan die mensen dan eten?

 5. 11

  @Phonkee

  Ethanol verstoken is ‘unsustainable subsidized food burning’ heb ik wel eens horen zeggen…

  Dat werkt niet, want dat moet deze link bevatten.

  Hetzelfde heb ik met teerzanden: Als je zo gigantisch veel aardgas moet gebruiken voor energie en de benodigde waterstof, waarom maak je dan verdomme nog an toe niet gewoon direct diesel van dat aardgas. Bespaart je een hoop milieuschade.

 6. 12

  @Pelayo: Ik heb nog zo’n voorbeeld:
  Als je zo gigantisch veel ammonia moet maken om al die biomassa-gewassen voor elektriciteitsproductie te kunnen kweken, waarom verbrand je die cryogene ammonia niet gewoon direct in een energiecentrale? Brengt netto meer op en je krijgt ook nog eens salpeterzuur voor de chemische industrie en de reguliere landbouw. Bespaart je een hoop milieuschade. ;)

 7. 13

  Afvalverbranding lijkt me zeer nuttig. Dat wordt nog steeds niet overal gedaan. Maar ja, dat moet precies gebeuren met een hoop techniek anders krijg je dioxines als ik allemaal goed begrepen heb, maar het kan en gebeurt al. Toch wordt er nog steeds afval gestort in Nederland. Niet slim

  Wellicht dat de toekomst nog het afgraven van voormalige vuilnisbelten gaat laten zien.

 8. 14

  @pelayo: Storten is nog steeds goedkoper dan verbranden (of composteren). De bestaande verbrandingsinstallaties hebben een beperkte capaciteit en nieuwe installaties worden niet of nauwelijks gebouwd (stelletje NIMBY’s). Ook is de de calorische waarde van het huishoudelijk afval niet meer zo hoog als vroeger, vanwege het gescheiden ophalen van met name paper en GFT.

 9. 17

  @Carlos:

  Onzin JSK, ontwikkeling en milieu zouden juist hand in hand moeten gaan. Dat aandacht voor de natuur ontwikkeling in de weg zou staan is een sterk verouderd conservatief jaren ’70 idee. Zelfs bij BuZa begrijpen ze het begrip ecosystem services beter. Bossen hebben ook ander functies dan alleen “mooi zijn”. En waar nu voedsel op de akkers staat zullen straks energiegewassen staan, wat gaan die mensen dan eten?

  Pff… ja voor de westerse wereld ja. Landen die sowieso al rijk genoeg zijn om het milieu te beschermen.

  Maar ga eens in op de inhoud, wil je. Costa Rica, een land met een gemiddeld inkomen per hoofd van $11,000 (drie keer zo arm als wij): ze willen ook autorijden, een DVD-speler in huis hebben en de beste medische behandeling in geval van ziekte. Dat vereist – in hun stadium van economische ontwikkeling – meer energie dan ze nu produceren. Een regenwoud daar is wel mooi voor jou, maar voor hen is het een stuk improductief land.

  Wat zeg jij dan:
  1. Dat regenwoud vind ik wel prettig zo, blijf maar relatief arm.
  2. Houd dat regenwoud, wij betalen er wel voor.
  3. Kappen maar.

  Poneer eens een stelling.

 10. 18

  @JSK

  Mussen eten graan, zoals wij allemaal weten. Dus, dacht Mao, moeten we alle mussen in China doden om de Chinese graanproductie te maximaliseren. En dus ging de oekaze uit dat alle boeren in China mussen moesten doden.

  Ik neem aan dat analoog aan bovenstaande jij de volgende vraag zou hebben gesteld: Wat vinden jullie belangrijker, mensen of mussen? Ik kies voor de mensen!

  Mussen eten naar het bleek ook insecten, en zeker ook schadelijke insecten. De enorme insectenplaag die volgde op de grote mussen actie veroorzaakte mede de eerste gigantische hongersnood in dat wat de Grote Sprong Voorwaarts heette.

  Het verbaast me niets dat economen nooit significante voorspellingen kunnen doen.