Er verscheen een anti-vaccinatiestukje en je raadt nooit wat er gebeurde

Je kan erop wachten, want onzin komt nooit alleen. Nee, het neemt z’n vriendjes mee. Een paar dagen geleden verscheen het verhaal van een moeder die haar jongste kind niet had laten inenten. Dat leverde, zacht gezegd, wat kritiek op (zie bijvoorbeeld hier en hier). Maar dat was blijkbaar niet voldoende voor LINDA om voorzichtig te zijn met het onderwerp en het blad presteert het vandaag om het volgende artikel op haar site te plaatsen, geschreven door Suzette Hermsen, dit keer vermomd als een weinig kritisch interview met de moeder van een “vaccinatieslachtoffertje”.

Vooropgesteld, een kind verliezen is als ouder waarschijnlijk het ergste wat je kan meemaken. En natuurlijk zoek je als ouder naar oorzaken, en is het frustrerend als die niet gevonden worden. Het is een krachtig verhaal, een moeder die haar kind “verloren heeft aan een vaccinatie”. Althans, dat maakt de LINDA ervan, want later in het artikel blijkt dat dat eigenlijk helemaal niet vaststaat, sterker nog, onwaarschijnlijk is.

En er is wel meer mis met het stuk. Laat ik het eens doorlopen. Het verhaal begint redelijk genoeg, met een beschrijving van de gebeurtenissen. Maar in de derde paragraaf gaat het mis.

Door een arts wordt officieel vastgesteld dat het kleine ventje is overleden aan een ademstilstand veroorzaakt door de vaccinatie. “Via de media moesten we uiteindelijk horen dat er nog twee andere kindjes waren overleden en dat de vaccinatie uit de handel was genomen.”

Hier wordt de uiteindelijke boodschap in stelling gebracht. Een arts stelt “officieel” vast dat het kind is overleden door de vaccinatie. Het lijkt me zo goed als onmogelijk dat een enkele arts dat “officieel” kan vaststellen. Later moest ze via de media vernemen dat de vaccinatie uit de handel was genomen. Ik weet natuurlijk niet precies om welke vaccinatie het gaat, maar het lijkt waarschijnlijk dat het een geval in 2009 betreft waar kort na elkaar drie baby’s overleden na vaccinatie met Prevenar, een pneumokokkenvaccin. Dat liet de alarmbellen afgaan bij het RIVM, dat besloot de betreffende batch van het vaccin apart te zetten, in afwachting van nader onderzoek. Dat is nadrukkelijk niet het uit de handel nemen van het vaccin, dat verder gewoon in gebruik bleef.

Het echte probleem van vaccinaties: statistiek
Er zijn namelijk wat problemen met vaccinaties die (bijna) iedereen krijgt. Want er is altijd kindersterfte, ook zonder vaccinaties. Dus jaarlijks overlijden 5 à 10 kinderen kort na een vaccinatie, en dat is meestal gewoon toeval. Maar dat er altijd sterfgevallen zijn maakt het moeilijk om te bepalen of de vaccinatie misschien toch een rol speelt. Het enige signaal wat je waarschijnlijk krijgt is dat er op een bepaald moment opeens meer kinderen overlijden dan je zou verwachten. Dat gebeurde hier, en direct nam het RIVM maatregelen. Maar zelfs dan gaat het in de meeste gevallen om toeval, want hoe gek het ook klinkt, bij grote aantallen is de kans dat statistisch onwaarschijnlijke dingen gebeuren bijna gegarandeerd. Ik heb het uiteindelijke onderzoek niet kunnen vinden, maar de apart gezette voorraad bevatte volgens de fabrikant geen afwijkingen, dus de meest waarschijnlijke oorzaak hier is ook toeval, hoe onbevredigend dat voor de betrokkenen ook is. (update: het staat hier, en de doden werden niet veroorzaakt door het vaccin. De voorraad is dan ook vrijgegeven en gewoon verder gebruikt, zonder verdere complicaties).

Daarnaast is er altijd een kleine kans dat een kind inderdaad overlijdt door een vaccinatie. Dat kan hier ook gebeurd zijn en dat is natuurlijk verschrikkelijk. Er is dan uiteraard een grote kans dat het kind het had overleefd zonder vaccinatie. Maar zo werken vaccinatieprogramma’s niet. Die kijken naar het totale effect. Als er jaarlijks een paar honderd kinderen overlijden door een ziekte, en er is een vaccin dat dat voorkomt, maar het vaccin zorgt zelf voor twee doden, dan is het nog steeds nuttig iedereen te vaccineren, hoe erg het ook is als juist jouw kind slachtoffer wordt van zo’n vaccinatie.

Oh oh, een complot

Ondanks de verklaring van de arts, brengt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RVM) via een persbericht naar buiten dat de dood van Damian niets met de vaccinatie te maken had. Andrea: “Dat maakt me nog steeds woedend. De staat houdt de bevolking maar wat graag dom. Ik wil geen statement maken, maar ik wil mensen wel vertellen over de eventuele gevolgen van vaccinaties. Tegenwoordig worden kinderen die te vroeg geboren zijn niet meer zo vroeg gevaccineerd, maar zeven jaar geleden gebeurde dat dus wel. Ik wil maar zeggen, over tien jaar kunnen artsen weer iets heel anders zeggen.”

Hier wordt de eerder in stelling gebrachte anonieme arts, die waarschijnlijk geen uitspraak kon doen of had mogen doen over of het vacccin de dood veroorzaakt had, tegenover het RIVM geplaatst, dat na onderzoek concludeert dat het waarschijnlijk om toeval ging. Journalistiek gezien is de titel van het stuk nu eigenlijk onhoudbaar, maar dat terzijde. Daarna laat de interviewer de moeder starten met een complottheorie, en wordt voortschrijdend medisch inzicht aangehaald om vaccinaties verdacht te maken. Dat men het nu anders doet wil namelijk niet per definitie zeggen dat de mensen die toen tegen dat soort vaccinaties waren gelijk hadden. In een eerdere versie van het artikel (de inhoud van het stuk verandert waar je bij staat) wordt deze paragraaf overigens nog afgesloten met “Voor mijn gevoel draait het daar allemaal om keiharde euro’s”.

Hygiëne? Alweer?

Hoewel Andrea toegeeft dat ze geen deskundige is op het gebied van medicatie, is ze ervan overtuigd dat oude ziektes als de mazelen niet ineens terugkomen op het moment dat vaccinaties worden uitgebannen. “Tegenwoordig is de hygiëne veel beter. Net als onze voeding. Met een vaccinatie verzwak je het immuunsysteem van je kind. Je spuit er spul in waar je u tegen zegt. En dan heb je van die mensen die doodleuk zeggen: ‘Ach, het is maar één op de zoveel kinderen die eraan overlijdt’, maar dan denk ik altijd: Wacht maar tot het jouw kind is.”

Hier gaat het hele artikel van de rails, en verschuilt de journalist zich achter haar geïnterviewde. Ze is geen medisch deskundige, maar toch laat ze haar het totaal in diskrediet gebrachte “hygiëneverhaal” hier weer noemen, en wordt het verhaal compleet feitvrij. Eén plaatje laat dat zien:
mazelepatienten-1-5-2013-26-2-2014
Ach ach, al die onhygiënische Gereformeerden toch.

False balance
De afsluitende zin geeft perfect aan waarom dit verhaal in deze vorm niet geplaatst had moeten worden. Want inderdaad, het zou jouw kind maar zijn. Ik zou ook de ratio wat uit het oog verliezen. Maar LINDA denkt met dit verhaal waarschijnlijk “een ander” gezichtspunt aan te stippen, echter alles wat het doet is een “false balance” creëeren, oftewel meer aandacht geven aan een kant van het verhaal dan gezien het beschikbare bewijs zou moeten. Mensen lezen dit en denken dat er wel eens wat waarheid in de anti-vaccinatieverhalen zou kunnen zitten, terwijl dat nadrukkelijk niet het geval is. Het is slechts anecdotisch bewijs. Daarnaast ontbreekt wederhoor, terwijl dat in dit soort artikelen onmisbaar is. Er staan immers levens op het spel. Als journalist heb je hier een grote verantwoordelijkheid. Want, Suzette Hermsen, stel nou eens dat wat deze mevrouw beweert allemaal onzin is, maar dat je stuk mensen er toch van overtuigt om hun kinderen maar niet in te enten, want “je weet maar nooit”?

Dan zouden er wel eens doden kunnen vallen. Je zou het maar op je geweten hebben…

Reacties (33)

#1 Bismarck

“Je kan erop wachten, want onzin komt nooit alleen. Nee, het neemt z’n vriendjes mee.”
Of LINDA zag alle aandacht (en reclame-inkomsten) die Happinez kreeg en dacht “Hé dat wil ik ook!”.

 • Volgende discussie
#2 Joost

Dat is ook een van z’n vriendjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bernard Weiss

LINDA? Journalistiek? Moet ik nu in lachen uitbarsten ofzo? Dat is toch een damesblaadje op het niveau van chicklit? Niveau Heleen van Rooyen, of iets vergelijkbaars dom en blonds?

Leuk om een paar minuten bij de tandarts mee door te komen, maar daar heb je het wel mee gehad. En wie z’n leven laat bepalen door de inhoud van de Linda? Daarvoor heeft Darwin z’n theorieëen bedacht…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Joost

@3: Jammer dat die Darwinawardwinnaars dan misschien wel anderen met zich meenemen in de val.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Martijn Tonies

Abominabel slecht artikel bij de LINDA. Bah.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Ernest

Het blijft in de LINDA tamelijk vaag om wat voor “vaccinatie” het nou eigenlijk gaat. Dat zou schelen. Want met zes maanden wordt er niet standaard geprikt bijvoorbeeld.
De hele discussie rond vaccineren die nu weer oplaait dor Happinez en Zondag met Lubach is tamelijk ongenuanceerd. Het is voor of tegen – en het RIVM is opeens de onafhankelijke wetenschappelijke alweter. En dat is allemaal onterecht.
Op de website van de Vereniging voor Kritisch Prikken wordt bijvoorbeeld tamelijk genuanceerd advies gegeven over de keuzes die je hebt – naast de overigens ook zeer kritische artikelen. Die is niet zo welles-nietes.
Dat het RIVM onbaatzuchtig, alwetend en zorgzaam het maatschappelijke welzijn dient, wil er bij mij niet in. Het HPV-vaccin is erdoor gekregen, maar kreeg bijvoorbeeld ook wetenschappelijke kritiek.
De maatregel om het vaccineren al te beginnen met 2 maanden is genomen omdat dan al kinderen naar de creche gaan. Niet omdat dat goed zou zijn voor de te prikken kinderen maar omdat het goed zou kunnen zijn voor de andere kinderen. Creches en peuterspeelzalen zijn de plekken waar kinderen met ziektes in aanraking komen. Als een kind daar vandaan blijft, duurt het ook langer voordat die heisa losbarst. Maar dat wil niet zeggen dat ouders die later willen beginnen te prikken, tegen vaccinatie zijn. Het is dus vreemd als de overheid daar tegenin gaat.
Zoals Joost stelt: “Maar zo werken vaccinatieprogramma’s niet. Die kijken naar het totale effect.” Dat klopt, maar als jouw kind toevallig statistisch afwijkt en wel dood gaat, is dat echt heel erg: want jij hebt het gevoel dat je je kind hebt laten vermoorden. Dat is het gevoel van ouders: die moeten de angst overwinnen erbij te hebben gestaan als de dodelijke prik is gegeven in het volle vertrouwen in de deskundigheid van de prikker en het “Rijksvaccinatieprogramma”. Dat vertrouwen hoort het RIM te winnen en te houden.
Ouders kijken naar het welzijn van hun kind en daarbij spelen hun eigen gevoelens, vermogen tot redelijk denken en vertrouwen in artsen en consultatiebureau’s een rol. Als je een consultatiebureau of arts hebt die het vaccinatieprogramma van het RIVM als een keiharde maatregel opleggen, dan heb je kans dat ouders in een verdediging dat programma helemaal weigeren als hun kind er naar hun idee nog niet aan toe is, bijvoorbeeld als het te vroeg geboren is. Terwijl je makkelijk later met vaccineren kan beginnen. Je kunt ook de combinatie-vaccins weigeren (die nog wel eens bijwerkingen schijnen te hebben) en de vaccins afzonderlijk nemen. Dit zijn voorbeelden waarin arts en consultatiebureau’s de ouders kunnen helpen. (Kijk bijv naar dit probleempje, dat gewoon wordt opgelost: https://www.ouders.nl/forum/5-basisschoolkind-4-12/wat-te-doen-met-fout-rivm-en-ggd).
Ook zal het voorkomen dat ouders van het vaccineren tegen sommige ziektes veel meer overtuigd zijn dan andere ziektes: je wil je kind bijvoorbeeld het gedoe met bof en rode hond ontnemen, als ze later kinderen willen krijgen. En dat terwijl de ziekte bof op zich niks voorstelt, en de kans op onvruchtbaarheid erg klein is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Emile M

In het overigens slechte artikel staat wel helder dat het inenten van te-vroeggeborenen tegenwoordig op medische gronden later dan na zes maanden gebeurt. Dat maakt een medische misslag in dit geval niet onaannemelijk. Omdat deze praktijk inmiddels is gewijzigd is het artikel verder tendentieus. Voor de huidige inentingspraktijk ook niet relevant.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Frank789

@6: De site van Vereniging voor Kritisch Prikken barst van de leugens. Men zegt “kritisch” maar ik moet de eerste vaccinatie nog vinden waarvan zij zeggen “doe maar wel”. Deze homeopathenclub wil geen enkele vaccinatie alleen een homeopatische en achteraf “ontstoren”.

[ Dat klopt, maar als jouw kind toevallig statistisch afwijkt en wel dood gaat, is dat echt heel erg: want jij hebt het gevoel dat je je kind hebt laten vermoorden. ]

Dat gaat ook op voor je kind de mazelen e.d. laten krijgen. Men is zo dom om een overlijdenskans van 1 tot 3 op de 10.000 te prefereren boven de overlijdenskans door een vaccinatie die bij mijn weten 1 op de 1.000.000 ligt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Henk van S tot S

Ik kan over het artikel op zich niets zeggen omdat ik het niet gelezen heb en het ook niet ga doen:
Er zijn leukere dingen.
N.B.
Is “De Linda” niet een blad van Linda de Mol van die familie van mollen, die ten onrechte bovengronds leven???
;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Arduenn

@3 – Helaas wel journalistiek, ja. De doelgroep is groot en zwelgt in het blad. En net zoals bij het internet: wat erin staat is waar. Ik wilde dat dit cynisme was. Helaas is Linda, net zials de meeste makkelijke media de juiste bron om kwaad bloed te zetten. Je kunt denigrerend doen over het blad, maar het wordt in overweldigende mate veel vaker gelezen (en vooral geloofd) dan een kwaliteitsblog als Sargasso.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Bismarck

@6: “Dat het RIVM onbaatzuchtig, alwetend en zorgzaam het maatschappelijke welzijn dient, wil er bij mij niet in”
Dat ligt dan toch echt aan jou. Het RIVM houdt zich bezig met onderzoek op het gebied van volkswelzijn en kan dus niet anders dan de autoriteit worden gezien.

@6:“Op de website van de Vereniging voor Kritisch Prikken wordt bijvoorbeeld tamelijk genuanceerd advies gegeven over de keuzes die je hebt – naast de overigens ook zeer kritische artikelen. Die is niet zo welles-nietes.”
Helaas is dat een pure propagandatruc. Die vereniging is een typisch voorbeeld van de twijfelbrigade. Het doel van deze vereniging is twijfel zaaien over wetenschappelijke feiten. Door genuanceerd over te komen, brengen ze meer mensen (waaronder blijkbaar ook jou) in twijfel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Jona Lendering

@3: Onderschat LINDA niet. Voor veel mensen zijn dit soort bladen een belangrijke bron van informatie over gezondheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Martijn Tonies

@6: Als die anti-prikkers half zo kritisch waren naar de eigen argumenten dan naar de RIVM, dan waren ze 100% voor vaccinaties.

Daar zit hem vaak de kneep: men zegt kritisch te zijn, maar men komt juist met de meest vergezochte kolder aandragen. Dat is niet kritisch, dat is gewoon dom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Bernard Weiss

@4: Yep, life is a bitch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Bernard Weiss

@10: Dan lijkt me dat een probleem voor de lezers, niet voor mij. Als er wat lezers van de Linda vervroegd uit de genenpool worden geholpen door hun onbenul, dan kan ik daar niet echt van wakker liggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Bernard Weiss

@12: Wie gelooft dat de Linda een betrouwbare bron van medische inzichten is, verdient m.i. niet veel beter. Het lijkt me ook voor het grotere maatschappelijke geheel een stuk beter als het zichzelf helpt uitsterven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Prediker

@15 Probleem is dat vaccinatie niet zozeer werkt op individueel niveau, maar op collectief niveau.

Dus dan komt er zo’n met mazelen besmet Lindakindje in de BSO twee tellen langs op de crèche van je kleinkinderen om iets af te geven, en hoppaa, is je kleindochter besmet.

Ziekenhuis! Complicaties! Bijna uit de genenpool geëlimineerd omdat een of andere Lindalezeres domme beslissingen neemt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Ernest

@17 Ik merk het al, de eugenetica en de rijkseenheid is toch wel een verleidelijk gevoel bij kritisch weldenkend Nederland – links en rechts. Fijn, dat kinderen van zulke domme mensen in ieder geval dood gaan!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Hieronymus

@18: zoals @17 al aangeeft is het probleem juist dat de kinderen van slimme mensen ook extra risico lopen door die domme en egoïstische mensen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Joost

Nee, niet fijn @18, en dat volgt niet uit #17

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Arduenn

@15 – Ik denk niet dat het RIVM daarvoor was opgericht, om kinderen van Linda-lezers uit de genenpool te halen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Arduenn

@16

Wie gelooft dat de Linda een betrouwbare bron van medische inzichten is, verdient m.i. niet veel beter.

Diens kinderen verdienen ook niet veel beter? Doet me denken aan een citaat dat er overigens wel heel erg op lijkt:

”Das […] Volk verdient, wenn es so feige und schwach ist, nichts anderes als einen schmählichen Untergang.”

Ik geloof dat het een citaat van Bruno Ganz was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Ernest

@22: Dat zegt Hitler volgens Der Spiegel, leert een snelle Google zoektocht. Misschien zegt hij het ook in de film Der Untergang. De acteur die hem speelt is Bruno Ganz, maar of die daar ook zelf zo overdenkt weet je niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Ernest

@20 en @21: dan heb ik het een beetje mis. @15 zit er in ieder geval niet mee.
Overigens heb ik mijn kinderen gewoon laten inenten. Ik heb wel bezwaar tegen de HPV-vaccinatie. Ik reageer waarschijnlijk te snel en ondoordacht op de rijen-sluiten-groepsdruk, waar ik nogal allergisch voor ben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Arduenn

@23 – Mijn vermelding van Bruno Ganz was sarcastisch bedoeld.

Ik ben wel benieuwd wat je bezwaar tegen het HPV-vaccin precies is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Prediker

Ik merk het al, de eugenetica en de rijkseenheid is toch wel een verleidelijk gevoel bij kritisch weldenkend Nederland – links en rechts. Fijn, dat kinderen van zulke domme mensen in ieder geval dood gaan!

@18 Ik merk het al, begrijpend lezen is moeilijk voor wie zijn emoties voorop zet. Ik wijs er namelijk op dat niet enkel kinderen van de domme antiprikkers er last van krijgen als steeds meer ouders afzien van inenting.

Overigens zijn het niet ouders die de sokken en ondergoed voor hun kroost bij de Wibra halen die tijd hebben voor dat antivaxx geneuzel, maar veelal parttime werkende, hogeropgeleide, latte-zuipende mamma’s.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Jos van Dijk

Het antivaccinatiefront is het zoveelste voorbeeld van een tendens om alles wat ook maar enigszins zweemt naar een publiek belang uit het leven te bannen zodat alleen het eigen ikje in volledige (schijn)autonomie overblijft. Dodelijk, juist bij dit onderwerp. Maar voor dat inzicht is geen plaats in deze verklein-de-staat-en-geef-mij-meer-ruimte ideologie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 frankw

Ernest, ik ben ook benieuwd naar je specifieke HPV vaccinatie allergie. Ik heb van nabij de ravage van baarmoederhalskanker mogen meemaken en ik kan me niet voorstellen dat je tegen een HPV inenting kan zijn. Voor je dochter bv (als je die hebt). Ik ben derhalve best benieuwd naar je overwegingen in deze.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Arduenn

Het zal niet meer lang duren of het beestje gaat zichzelf bij de naam noemen: de Anti-Science Movement.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Frank789

@29: Anti-Truth Movement lijkt me meer op zijn plaats.

Maar eigenlijk stuit je op een community complotdenkers die geloven dat de Illuminati e.d. de wereld beheersen met vaccinaties, chemtrails, GMO, 9/11, Karpaten(Zionisten) et cetera.
Dat is alleen maar mogelijk met complotten.

Als je op de facebookpagina’s van bekende antiprikkers als Désirée Röver en Door Frankema gaat kijken kom je niet alleen de complotten tegen maar ook de bekende complotdenkers als Guido Jonkers en John Consemulder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Bernard Weiss

@21: Wat je noemt een positieve bijwerking.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Bernard Weiss

@22: Welja, de eerste Godwin is ook weer binnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Lutine

@19

Ik begrijp een beetje uit de reacties dat streven naar zelf-autonomie dom en egoïstisch is. Men dient zich te onderwerpen naar dat wat op Sargasso gemeengoed is.

 • Vorige discussie