Eindronde kiezen beste verbetervoorstellen voor de democratie

De drie voorrondes vol met interessante verbetervoorstellen voor de democratie hebben de nodige stof doen opwaaien. Nu het stof na het sluiten van de stemming is neergedaald, zien we per voorronde vier winnaars.
Maar er gaan maar vijf voorstellen van de deskundigen, samen met vijf voorstellen van het publiek, door naar de gezamenlijke eindronde bij Wij Zijn De Baas.
Daarom aan u nog eenmaal de vraag om te stemmen. Welke van de overgebleven twaalf verbetervoorstellen is volgens u het beste?
Voor de toelichting kan je bij de oorspronkelijke voorronde kijken:
Nummers 1 tot 8, nummers 9 tot 16 en nummers 17 tot 23.
De stemming sluit donderdag 4 oktober om 20:00 uur ’s avonds.

[poll=95]

 1. 1

  Achteraf gezien was het toffer geweest als bij een voorstel niet had gestaan wie het bedacht had (kan je achteraf ook nog wel doen). Onwillekeurig voel ik me toch beinvloed door de naam.

 2. 2

  Het meeste is gewauwel in de ruimte. Je moet beginnen bij een heldere probleemanalyse en van daaruit obstakels wegruimen.

  De kern van democratie moet zijn dat de volksvertegenwoordiging zich in open debat toelegt op het beantwoorden van de politiek wezenlijke vragen die in de samenleving leven. Burgers moeten kunnen zien dat hun belangen in dat debat op heldere wijze verwoord worden en dat volksvertegenwoordigers een helder standpunt innemen en vervolgens op basis van argumenten een afweging maken tussen verschillende alternatieven en verschillende belangen. Alleen zo kan gegarandeerd worden dat de burger de politiek als een legitieme uitdrukking van de in de samenleving bestaande belangen blijft zien en kan het vertrouwen in de politiek gered worden. Dat vereist zowel een cultuurverandering van volksvertegenwoordigers als van burgers. Volksvertegenwoordigers moeten inzien dat zij de verantwoordelijkheid hebben de politiek uit de ‘achterkamertjes’ te redden en deze voor de burger zichtbaar te maken. Zij hebben niet alleen een verantwoordelijkheid voor de uitkomsten, maar ook voor de wijze waarop deze tot stand komen. Burgers moeten beseffen dat in een democratisch stelsel politieke besluiten voorkomen die niet precies in hun straatje passen, maar dat dit nu eenmaal het gevolg is van het feit dat zij deel uitmaken van een bredere samenleving.

  Waar mogelijk kan de volksvertegenwoordiging vervolgens verantwoordelijkheid bij de samenleving terugleggen door middel van vormen van interactief beleid en mogelijk referenda. Dit kan alleen onder voorwaarden. Deelnemers aan deze processen mogen de kosten van hun voorstellen niet afwentelen op derden. Dat betekent dat ook hier de volksvertegenwoordiging in veel gevallen vooraf het algemeen belang zal moeten beantwoorden.

 3. 3

  Ptfrrrr…. was het nou echt niet mogelijk om rekening te houden met mensen die keuzxe-gehandicapt zijn? Waarom is het niet mogelijk bijvoorbeeld maximaal 3 opties te kiezen?
  Nopu moet ik weer of-of denken en dat kan ik helemaal niet.

 4. 5

  @Peter: Op een volgende versie van ons blog hebben we wel die mogelijkheid, nu lukte dat helaas niet meer.
  Heb er echt naar gezocht, want had dat ook beter gevonden.

 5. 10

  Stem voor voorstel 2 (ministers moeten solliciteren) en dan hoef je niet meer te stemmen voor 14, 22, 20, 3, 11, 19, 16 en 13.

  Want als ministers moeten solliciteren dan bestaat de situatie waarin er partijen zijn die ministers lanceren niet meer (14).

  De Tweede Kamer is zelf informateur als ze de profielen opstelt voor de vacatures in de Staatscourant waar de ministers op gaan solliciteren (22).

  De partijdiscipline valt weg, volksvertegenwoordigers gaan zich meer profileren om individueel gekozen te worden, want via die partij krijgen ze toch niet meer de macht om de regering samen te stellen (20).

  De Eerste Kamer is dan juist weer belangrijker om als kamer van reflectie, terwijl de dwarsverbanden via partijlijnen wegvallen omdat de partijdiscipline er niet meer is. Het kiezen van Eerste Kamer-leden moet mogelijk wel veranderen, maar afschaffen zeker niet (3).

  Directe democratie is dan minder nodig omdat volksvertegenwoordigers zich meer op hun achterban gaan richten om opnieuw gekozen te worden dan op hun partij, dat is veel veiliger/stabieler. Ieder verzamelt 60000 mensen achter je (of met een paar gelijk gestemden een veelvoud daarvan), maar je manifesteren als partij komt je herkenbaarheid niet ten goede en is dus gevaarlijk voor je herverkiezing (11 en 19).

  Het spreekt voor zich dat de Tweede Kamer bij de sollicitatie van de minister betrekt wat zijn opdracht is in relatie tot de EU. En anders wordt hij daar wel op aangesproken en krijgt hij instructies, want die coalitieregering bestaat immers niet meer (16).

  De macht van ‘lobby’ neemt zowel af als toe als er geen coalitieregering meer is met solliciterende ministers. ‘De lobby’ moet namelijk veel meer volksvertegenwoordigers gaan bewerken in plaats van alleen de regeringspartijen. Terwijl die volksvertegenwoordigers zich individueel meer gaan richten op hun achterban in plaats van op de partij waar ze bij horen. Die lobby zal dus zich op die achterban gaan richten, die moeten dan hun volksvertegenwoordiger onder druk zetten. Wel allemaal een betere dynamiek lijkt me, veel transparanter (13).

  Zo blijven nog een paar voorstellen over die niet echt iets met het parlement te maken hebben. Wat heeft 17 nou voor impact voor het functioneren van de democratie? Niet echt urgent in ieder geval. En die democratisering van maatschappelijke bedrijven? (6) Ga dan weer nutsbedrijven invoeren als dat zo belangrijk is.

  Voorstel 1 van Paul de Beer is trouwens ook een interessante en niet incompatible met die van mij. Alleen moet je voorkomen dat de grote belastingbetalers disproportioneel veel te zeggen krijgen over dat fonds wat belastingbetalers gelabeled gaan vullen via hun belastingformulier.

 6. 11

  Mijn criteria:
  • uitvoerbaar, zonder grote veranderingen vooraf
  • niet alleen in het belang van een oppositie of een coalitie
  • geen onbelangrijk gerommel in de marge
  • doorwerken naar andere processen, voorbeeldfunctie
  • meetbaar, controleerbaar, betrouwbaar
  • geen mannetjesmakerij en persoonsverheerlijking

  1 niet controleerbaar en betrouwbaar
  2 uitvoerbaar? wie wil op z’n bek gaan door publiekelijk afgewezen te worden?
  3 lijkt vooral in het belang van een coalitie
  6 uitvoerbaar?
  11 visionaire leiders, persoonlijk, individueel = mannetjesmakerij
  13 minder luisteren naar de linkse oppositie, zegt de rechtse oppositie
  14 is dit belangrijk genoeg?
  16 is dit belangrijk genoeg?
  17 echt niet belangrijk
  19 niet belangrijk genoeg
  20 niet betrouwbaar
  22 er is geen reden waarom de kamer een voorgedragen informateur zou afwijzen: wassen neus = onbelangrijk

  Zo te zien zal ik moeten kiezen uit de minst slechte mogelijkheden: 6, 14 of 16. Maatschappelijke bedrijven, coalitie kiezen of onderhandelaars een opdracht meegeven.

 7. 13

  Het gaat om de invulling. Zoals bij “een voorkeur voor een coalitie kunnen uitspreken”. En wat dan? Zodat de formateur het “in zijn achterhoofd kan houden” tijdens de formatie. Daar schiet je dus niks mee op.

 8. 14

  Grappig dat bij deze democratische stemming over de democratie de kiesmethode vaak aan de orde komt (zowel in reacties als in voorstellen) maar dat we op de conservatieve stemmen.

  Een observatie, geen waarde-oordeel.

 9. 15

  @11

  2 uitvoerbaar? wie wil op z’n bek gaan door publiekelijk afgewezen te worden?

  Deze kritiek had ik in ronde 1 nog niet gehoord. Is het echt een bezwaar tegen het laten solliciteren van ministers dat ze het mogelijk niet halen? Als je als sollicitant genoeg zelfkennis hebt dan solliciteer je alleen als je aan het profiel voldoet en een goede CV hebt. Als je door de 1e ronde heen komt is het al een eer. Of je het dan wel of niet haalt is afhankelijk van de Kamer. Een voor de hand liggende reden om dan af te vallen is door het doen van controversiële, politieke uitspraken in plaats van vaardigheden als uitvoerder voorop stellen. Want in feite is die positie toch een soort directoraat-generaal positie, maar dan wel eentje die verantwoording moet afleggen.

  Het is heel goed uitvoerbaar, er hoeft geen wet voor te veranderen. Alleen de ongeschreven regels over hoe ministers nu gekozen worden moeten verworpen worden bij door om te beginnen de oppositie. Die moeten dan een zakenkabinet eisen waar ze zelf een zegje over hebben. De Tweede Kamer kan dan zelf in een vergadering besluiten dat ze vacatures in de Staatscourant gaat plaatsen. Het is allemaal niet zo moeilijk…

 10. 18

  Opvallend dat de door de Tweede Kamer gekozen formateur nergens te bekennen is. We laten dat blijkbaar graag over aan de minst democratische institutie van ons land.

 11. 19

  1. Interessant idee. Dan wel graag pas vaststellen na de algemene beschouwingen, anders gaat iedereen weer van alles repareren als het resultaat ze niet aanstaat. Ben benieuwd of je ook kan kiezen om je belastinggeld te besteden aan belastingverlaging. :-)

  2. Op zich terechtidee. weet niet of het goed is voor de stabiliteit van de regering. Zoiets wat ze bij de EU doen, zo’n hoorzitting ding, lijkt me sowieso wel ok.

  3. Mwah, ik vind de eerste kamer niet goed functioneren, maar om het dan maar af te schaffen…. Dat is als de Koran verbieden omdat sommige moslims niet goed integreren. Wordt het ook nooit wat.

  6. Eh hoezo? We hebben wetten en regels waar die dingen aan moeten voldoen, including wetten waar de inspraak in geregeld wordt, via OR’s en wat dies meer zij.
  Als je zo nodig een democratisch bedrijf wil, wordt dan zelfstandig ondernemer. Krijg stemmingen a la Noord Korea met 100% voor, maar iedereen praat mee!

  11. Nee, ben juist voor enige distantie tusen kiezer en gekozene.

  13. Minder luisteren naar argumenten lijkt me gek. Minder je oren laten hangen lijkt me wel ok. Misschien effectiever om gewoon dit soort organisaties niet te subsidieren; de overheid is het orgaan waar het algemeen belang afgewogen wordt, niet allerlei pseudo-onafhankelijke clubjes. Als er bijvoorbeeld beustwording nodig is, doe het dan direct, en niet via via.

  14. Hé Femke loopt weer eens naief te wezen. Volstrekt onuitvoerbaar, want of je moet precies de partijen gaan aangeven met dus 20 verschillende mogelijkheden (ik wil Wilders en de SP en CDA samen :-) )
  of je moet het grof gaan aangeven (Links, Rechts, Midden..) Maar wat nou als ik midden wil, maar wel GL erbij, maar onder geen beding de PvdA. Als Halsema zonodig linkse kabinetten wil, moet ze maar eens wat meerderheden gaan halen, of een keertje meedoen in plaats van afhaken.

  16. Lijkt me terecht.

  17. Formeel juist denk ik. Geen idee of het echt een probleem is.

  19. zie 11

  20. He, het plan Rietveld! Voor, zo in te voeren en zorgt inderdaad voor meer en directere invloed van de kiezer zonder in allerlei districtenstelsel te vervallen waar alleen het CDA blij van wordt.

  22. Misschien formeel correcter, maar verandert het veel aan de zaak. Krijg je er een betere formatie van?

 12. 25

  Waarom staat er bij punt 6 dat bedrijven democratischer moeten worden. Doordat ik het zo’n absurde stelling vond ben ik eens gaan kijken bij de uitleg. Zie ik dat het juist specifiek over publieke ‘bedrijven’ gaat, zoals woningcorporaties.
  Al vraag ik me nog wel af of dit in een discussie over democratie hoort kan ik me bij de uitleg van het punt juist veel meer voorstellen en lijkt het me ook een goed voorstel.