Een teloorgang framen? Ton Elias weet hoe

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Hoort allen het klaroengeschal aan van Ton Elias, onze conservatief-liberale Breughel-figurant. De VVD vreest bij monde van Elias voor een teloorgang van de vaderlandse geschiedenis. Mooi geframed in verkiezingstijd, goed inspelen op het trotse leeuwenhart, maar ook een beetje onzin. Teloorgang blijkt namelijk uit de lucht gegrepen, blijkt stiekem gewoon een verbetering. Er moet alleen meer geld bij. En ironisch dat juist een regeringspartij het onderwijs de schuld geeft – vooruit, geef die geldpomp gewoon een zwengel, Elias!

‘De liberaal wil dat mijlpalen in de vaderlandse geschiedenis worden verankerd in het onderwijs. Om die reden wil de VVD de geschiedeniscanon verplicht stellen.’ Ja, de canon. Doet het altijd goed. Nooit hoor je iemand over reken- of taalcanons (dat noemen we gewoon kerndoelen of eindtermen). Zo’n geschiedeniscanon is er al lang en wordt ook gebruikt. Nog niet zo lang geleden ingevoerd, prima vormgegeven door de Commissie Van Oostrom. Sinds 1 augustus 2010 is die canon van Nederland officieel opgenomen in de kerndoelen voor het primair onderwijs.

Er is een kleine, weliswaar te verwaarlozen groei van het aantal leerlingen (zo’n 59 procent) in het basisonderwijs dat het kennisniveau van de geschiedenis ‘voldoende’ beheerst. Best knap van onze meesters en juffen als je nagaat dat volgens het CITO een meerderheid van de leraren aangeeft dat het onderwijsprogramma hen onvoldoende tijd voor geschiedenis geeft. Iets minder dan de helft van de leraren zegt over onvoldoende informatie te beschikken over de eigen omgevingsgeschiedenis en onvoldoende tijd te hebben om de geschiedenisles goed voor te bereiden. Tijd is geld. Als Elias wil dat het met onze geschiedenislessen beter gaat, laat zijn partij dan maar ruimhartiger investeren.

Elias suggereert een teloorgang. Dat betekent dat het ooit beter moet zijn geweest. Een populaire misvatting. De leerplichtwet is nog geen eeuw oud, een wereldoorlog ging er overheen die zo’n beetje alle onderwijsontwikkeling platlegde. Pas aan het einde van de vorige eeuw (1985) werd de Wet Basisonderwijs ingevoerd. De eerste kerndoelen dateren van 1993. Je zou dus kunnen stellen: het basisonderwijs is mettertijd geprofessionaliseerd, en daar mag een tandje bij – met geld, heel veel geld. Dus kom maar met die duiten, Elias. Aan de leraren ligt het niet.

Reacties (22)

#1 mb

interessant: het gaat om basisscholen, maar elias meent dat de _geschiedenisleraren_ een tandje bij moeten zetten. Daar zitten toch geen geschiedenisleraren, of tegenwoordig wel?

het probleem zit hem m.i. aan de andere kant, bij de PABO’s. De instroom- en exameneisen zijn zo bedroevend laag dat je de conclusie over geschiedenis ongetwijfeld ook kunt loslaten op aardrijkskunde, spellen, gym, culturele vorming, rekenen etc.

 • Volgende discussie
#2 sikbock

hoezo moet er meer geld bij Van Aalten? Er wordt altijd direct geroepen om meer geld.. kun je onderbouwen waarom er meer geld bij moet? Misschien kan het wel uit bestaande middelen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bismarck

Weet Ton ook hoe het zit met de internationale geschiedenis? Misschien gaat wel de algehele geschiedeniskennis achteruit (ook de geschiedenis van Europa is immers “Best Belangrijk”). Dat zou mij niet verbazen gezien het geld dat naar onderwijs gaat. Thomas meldt terecht dat Ton daar mede verantwoordelijk aan is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Thomas van Aalten

@2 schaalverkleining (kleinere groepen), beter materiaal (smartboards, tablets etc), meer uren voor voorbereiding, professionalisering, enzovoort.

Uit bestaande middelen… je moet eens weten hoeveel stapels werk Meester Jos en Juf Janneke naar huis nemen. En dan pist er nog een deel van de natie overheen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Joop

Opa en oma hebben nog wel boekjes over onze Vaderlandsche helden Michiel de Ruyter en Van Heutsz in de kast liggen. Voor nationale trots èn een beter Nederlands, waarin woorden als deugdzaamheid, ijverigheid en gehoorzaamheid domineren. Dat moet de nieuwe generatie meekrijgen.

En deze verandering kost vrijwel niets. Geen extra geld voor linkse hobbies meer!

O ja, en anders wil ons Nederlands bedrijfsleven wel het vak geschiedenis transformeren naar een nuttig vak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 sikbock

@ Thomas, meester Jos en Juf Janneke doen goed werk maar ik heb begrepen dat – corrigeer me als dat niet waar is – meester Jos en Juf Janneke vooral last hebben van het onderwijsmanagement dat de leerkrachten belast met hun “management” en papier stapelen.. zou op dat management niet tegelijkertijd een besparing te realiseren zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Thomas van Aalten

@6 een gemiddelde basisschool heeft gewoon één directeur. Eentje! Meestal staat die ook nog voor de klas. Als je dat geldverslindend onderwijsmanagement wilt noemen…

Het is echt anders dan het voortgezet en hoger onderwijs. Waarbij ik ook de kanttekening wil maken dat manager-bashen een populaire hobby is in elke bedrijfstak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 JSK

Het is grappig dat er weer begonnen wordt over “onderwijsmanagement” want de huidige minister van onderwijs van het VVD-CDA roept op schoolfusies in het Passend Onderwijs.

Maar zonder dollen: dit van Elias is nationalistische blaat die volledig losstaat van de werkelijkheid en als enig doel stemmentrekken heeft. De VVD leert goed van de Republicans.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Stickmeister

Grappig, ik zag laatst een repportage hierover met Elias én een groep kinderen (van een zwarte school).

De kinderen kregen 5 portretten te zien van historische nederlanders. 4 goed, 1 fout.

Vraag aan Ton Elias (van reporter): ‘Wanneer kregen vrouwen stemrecht?’
Elias: ‘1917’ *FOUT 2 jaar later*

Dat was grappig, in 5 minuten de hele stelling van Elias onderuit.
De kinderen wisten best veel en hij zelf had niet het juiste antwoord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 jb

@6 Een basisschool zelf heeft bijzonder weinig management, maar dat wil nog niet zeggen dat dit bij de bovenschoolse stichtingen ook het geval is.

@1: inderdaad denk dat het ingangsniveau van de pabo veel te laag is, dat er een verkeerde cultuur aanwezig is, en dat de soort leerlingen die zij trekken de verkeerde belangstelling heeft, namelijk: omgaan met kinderen, i.p.v. kennisoverdracht.
Daarbij komt dat de klassen te groot zijn, zeker gezien de hoeveelheid problemen die op het bordje van school en onderwijzers gelegd worden. Als je namelijk naar het laatste en alle nevenactiviteiten kijkt, dan verbaas je je er over dat men überhaupt nog aan onderwijs toekomt.

Aan de inzet van onderwijzend personeel ligt het overigens zeker niet. Als er iemand is die zich inzet en hard werkt dan zijn het leerkrachten op een basisschool.

Kleinere klassen en hogeropgeleid personeel kost simpelweg geld. Maar dit kabinet schuift de rekening liever door naar toekomstige generaties. Bezuinigingen treffen direct of indirect jongeren en kinderen, de rest wordt ontzien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 MP

Is sikbock zelf niet een manager?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 gbh

Ton Elias weet ook hoe hij via vriendjespolitiek als *kuch hardwerkende* nederlander met miljoenen zijn zakken moet vullen: Europa. Best Belangrijk

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 sikbock

ik ben stofzuiger- verkoper MP.. je weet toch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 MP

@sikbock,

Dat is dus een ja?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 sikbock

+1 voor Sikbock omdat ie meer van MP weet dan andersom

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 sikbock

@ MP: volgens mij hebben we ongeveer gedurende dezelfde jaren gestudeerd in dezelfde stad.. je voornaam begint met een G. en eindigt op een n.

* voelt zichzelf een hele sherlock *

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 MP

Sikbock,

Zorg jij nou maar dat je cijfertjes allemaal kloppen in je excel sheet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 sikbock

ja meester :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 MP

Sherlock van lik-me-ves

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 sikbock

@ MP.. haha! ik had je bijna uitgenodigd voor me linked in maar ik dacht op het laatste moment aan George Costanza..

http://www.youtube.com/watch?v=uPG3YMcSvzo

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 MP
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Roel

@Thomas
Alsof er pas vanaf 1993 goed geschiedenis onderwijs wordt gegeven. Tjonge jonge, helaas vroegere generaties….

Klopt dus gewoon niet.
Ik herinner me heel bevlogen onderwijzers van m’n school ergens rond 1960, waarbij er best wel voldoende tijd aan geschiedenis werd besteed.

Maar ja in die tijd was er nog geen onderwijskunde op de uni’s, dus dat kan nooit goed geweest zijn? ;-)

 • Vorige discussie