Een grote sprong voorwaarts in Europa

RECENSIE - Guy Verhofstadt en Daniel Cohn-Bendit, voorzitters van de liberale respectievelijk de groene fractie in het Europese Parlement schreven een manifest waarin ze Europa oproepen tot een grote sprong voorwaarts.

De EU kreeg deze week de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt. De reacties op de prijs waren gemengd, kritisch, maar ook positief. Het Noorse comité gaf de EU een positief signaal vanuit een land dat zelf nog steeds geen lid wenst te worden, volgens sommigen een steuntje in de rug om verder te gaan met de Europese integratie.

Komende weekeinde mogen de Europese leiders laten zien dat het hun ernst is met de samenwerking in Europa als het plan van hun voorzitter Van Rompuy op de agenda staat.

Voor Europa

Toen enkele maanden geleden de eerste contouren van dit plan bekend werden losten de voorzitters van de groene en de liberale fractie in het Europese Parlement, Daniel Cohn-Bendit en Guy Verhofstadt een flink schot voor de boeg met hun manifest “Voor Europa”. Het is nu tijd voor een grote sprong voorwaarts, schrijven zij. Europa moet het nationalisme achterlaten. Alleen een post-nationale Europese federatie kan de huidige financiële, economische en politieke problemen in Europa oplossen. Het is immers niet de EU die daadkracht verweten kan worden, het eigenlijke probleem zit bij de natiestaten en hun regeringsleiders. Het zijn de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor het voortduren van de crisis. De Europese Raad is slechts een verbond van nationale belangen waarvan de leden uitsluitend oog hebben voor hun eigen, egoïstische nationale belangen. In zo’n club zijn de Europese belangen niet in goede handen en kan geen enkele crisis duurzaam worden opgelost.

Het manifest van Cohn-Bendit en Verhofstadt leest als een trein. Het telt zo’n zeventig pagina’s en alle argumenten voor een verdere Europese integratie, zowel voor de korte als voor de langere termijn, staan er in. Het wordt gevolgd door een uitgebreid interview met de beide schrijvers waarin ze hun ideeën verder aanscherpen en onderbouwen. Voor de aanhangers van de Europese gedachte een vreugde om te lezen. Eindelijk eens een positief en enthousiasmerend verhaal over Europa. Voor de oprechte euroscepticus allemaal propaganda voor een achterhaald ideaal. Naïeve studeerkamerpraat van mensen die het gevoel met de realiteit verloren hebben.

Voor Europa is vooral geschreven voor degenen die Europese samenwerking in de grond als positief zien en noodzakelijk, maar die zich, zeg maar sinds het drama rond de grondwet in 2005, zorgen maken over waar het nu naar toe moet. En die zich nu, in deze crisistijd, des te meer afvragen of we er ooit nog wel uit kunnen komen.

De aanval is de beste verdediging

Verhofstadt en Cohn-Bendit kiezen voor de radicale aanpak. Hun eerste zin luidt: aanval is de beste verdediging. Ze verdedigen de gelauwerde Europese eenwording met de oproep om nu  een grote radicale sprong voorwaarts te maken. Allereerst moet afgerekend worden met de dominantie van het nationalisme in de Europese politiek. Met 27 en binnenkort 28 regeringsleiders rond de tafel die alleen naar hun nationale belangen kijken valt er niet op te boksen tegen in economische en politieke macht groeiende concurrenten zoals China en de BRIC-landen. Alleen bovenstatelijke oplossingen kunnen Europa in de huidige crisis helpen. Want het is een door-en-door Europese crisis en geen optelsom van nationale problemen. Hoewel de schrijvers van het manifest niet rechtstreeks (konden) reageren op de voorstellen van Van Rompuy is hun antwoord wel duidelijk: dat is allemaal veel te voorzichtig, veel te weinig, veel te laat. Voortmodderen is achteruitgang. Om te overleven zijn nu echt grote stappen nodig naar een werkelijk politieke unie, een democratische federale staat van Europa.

Een simpel model

De contouren van deze staat worden zichtbaar in het manifest. Het Europese parlement en de tot regering omgevormde Commissie moeten de belangrijkste organen worden. Een simpel model, zoals we dat kennen in alle natiestaten. De vertegenwoordigers van de lidstaten, de regeringsleiders, mogen hun stem laten horen in een senaat. Vergelijk het model van de Duitse Bondsstaat en de positie van de Amerikaanse Senaat. De leden van het parlement worden gekozen op transnationale lijsten. Het Europese politieke debat wordt gepolitiseerd tot een debat tussen partijen in plaats van tussen landen.

Andere ideeën uit het manifest gaan over bijvoorbeeld belastingheffing. Om iets te kunnen betekenen moet de Europese staat natuurlijk wel over geld kunnen beschikken. Rechtstreekse afdracht van een deel van de nationaal geheven belasting is daarvoor noodzakelijk. Het getouwtrek tussen regeringsleiders over het budget van de Commissie (nu 1% van het BNP, ter vergelijking in de VS 23%) zal hierdoor minder schade kunnen berokkenen. Nu is het budget vooral afhankelijk van koehandel tussen staten over de subsidies die ze mogen opstrijken en krijgt het gezamenlijke Europese belang weinig of geen aandacht. Volgens Cohn-Bendit en Verhofstadt had Europa de problemen in Griekenland in een vroeg stadium kunnen oplossen als er een gezamenlijk fonds was geweest en het collectief daadkrachtiger had opgetreden.Verder bepleit het manifest minimumgrenzen op het gebied van de sociale zekerheid in heel Europa, een gemeenschappelijke defensie en EU-afgevaardigden in de internationale organen in plaats van landenvertegenwoordigers.

De voorbereiding van deze grote sprong voorwaarts zou in handen gelegd moeten worden van een nieuwe Conventie, die een geheel nieuwe grondwet moet ontwerpen. Geen ‘patchwork’ zoals de vorige keer. Radicaal nieuw.

Loskomen van verlamming

Ben ik een naïeve radicalist? vraagt Cohn-Bendit zich af in het afsluitende interview. De keuze is volgens hem simpel: we kunnen zo doorgaan ‘by trial and error’ met kleine stapjes en compromissen. Maar dan verliezen we  zeker elke dag weer mensen die er niet meer in geloven en zich afkeren van de politiek. Of we geven Europese burgers nu een radicaal nieuw en positief politiek perspectief. Verhofstadt: de crisis biedt een kans, alleen onder druk verandert er iets. Waarom kan een qua talen, volken en religies nog veel diverser werelddeel als India wel een politieke eenheid vormen en zou Europa met al zijn tradities daar niet in slagen? Ik zou het eerder idealistisch en onrealistisch noemen als je denkt dat de huidige toestand zo door kan gaan.

Het manifest van de twee Europarlementariërs is een poging om uit de verlamming te komen die nu heerst in de Europese politiek. Er ontbreekt een perspectief. De leiders die het nieuws domineren bieden weinig inspiratie. De burgers haken af. De anti-Europeanen zijn duidelijk. Maar zij krijgen geen meerderheid, zelfs niet in Nederland. De pro-Europeanen hebben nauwelijks een verhaal. In die leemte willen Cohn-Bendit en Verhofstadt voorzien. Hun probleem is dat Europa-als-oplossing lastig aan de man te brengen is als Europa-als-probleem zo sterk domineert in de beeldvorming . In hun aanval op de natiestaat gebruiken zij als argument de globalisering en het feit dat fundamentele problemen op allerlei gebieden in deze tijd niet meer opgelost kunnen worden binnen de grenzen van de natiestaat.

Als je het daarmee eens bent is het manifest helder en duidelijk. Maar juist dit punt roept ook bij veel mensen een vrees op voor verlies aan eigen identiteit en zeggenschap die je niet kunt wegnemen door te stellen dat de wereld nu eenmaal in snel tempo verandert. Dat wordt dan een bron van verzet tegen het Europese project. Om dit  project als oplossing geloofwaardig te maken zal de Europese samenwerking veel meer, vaker en duidelijker verbonden moeten worden met belangrijke waarden voor de Europese burgers. Dus niet alleen met vrede, maar ook -en zeker nu- met welvaart en vrijheid. Cohn-Bendit en Verhofstadt acht ik er zonder meer toe in staat om deze boodschap het komend jaar over te brengen in de aanloop n

 1. 1

  Sinds wanneer is Europese éénwording geloofwaardig? Het debacle van het Verdrag van Maastricht staat me nog helder voor de geest. De democratie werd er met voeten getreden. Of het onzalige plan om partijsubsidie afhankelijk te maken van goedkeuring door het EP.

  De eurocrisis is veroorzaakt door vergaande Europese integratie en Europa biedt het antwoord niet.

  Dus wat moeten we in ’s hemelsnaam met nog meer integratie?

  Als PvdA en VVD hiermee instemmen, dan ga ik de volgende keer toch zo PVV of SP stemmen…

 2. 2

  Guy Verhofstadt die België niet eens aankon en zich naar de EU liet wegpromoveren. GV, overdonderend bewijs van de EU als slechts een luxueuze banencircuit van 2e rangse, uitgerangeerde nationale politici.

  En dan die Bendit. Een Groene bandiet, met ongezonde en rare ideeën over opvoeding van (te) kleine kinderen. Wel eens van gehoord.

 3. 4

  Euro-propaganda.
  Minimum grenzen aan sociale zekerheid op Europees niveau, nou dan berg je maar..
  India noemen als voorbeeld van hoe het wel kan..
  Als er een land politiek corrupt tot op het bot is dan is dat India wel.
  Niet iedere fusie is een verbetering en een econoom bepaalt niet hoe wij democratisch wensen te leven, dan maar een stapje minder welvaart maar geen Europa.
  Het volk beslist.

 4. 5

  @2 – Guy Verhofstadt is premier van België geweest van 1999 tot 2008. Zeggen dat hij België niet aankon, is zoiets als zeggen dat Ruud Lubbers Nederland niet aankon en daarom is vertrokken als premier. Of zeggen dat Helmut Kohl West-Duitsland niet aankon.

  Echt, gast… Als je nou geen eens ad hominems weet te bedenken die ergens op slaan, houd dan gewoon je mond.

 5. 7

  Wat ik dan weer minder vind is dat de EU heeft besloten om soldatentrainers te sturen naar een land dat sinds een paar maanden een militaire dictatuur is. Militaire coupplegers steunen door ze beter te leren vechten vind ik nou niet echt een vredesNobelprijswinnaar waardig.

 6. 8

  Heel europa gaat naar de kloten omdat ze dingen proberen te integreren wat in 2000 jaar niet is gelukt, en als verklaring geven ze op dat ze nog niet genoeg diktatoriale macht hebben, nog niet genoeg boven de demokratie staan, en nog niet het recht hebben om zelfstandig belastingen op te leggen.

  Deze man verdient een enkeltje Siberië. Zonder sokken.

 7. 9

  Jos, je bent een stakker dat je dit schrijft, maar waarschijnlijk word je er zeer goed voor betaald en dat maakt natuurlijk een hoop goed. Een goedbetaalde stakker!

 8. 10

  NB. Aangezien dit topic een verzamelplaats van nationalisten en Europahaters lijkt te worden: Laat ik er geen misverstand over bestaan dat ik wat ik hier lees goed vind klinken. Ik had bv. een EP nog niet zo snel die missie zien goedkeuren, maar onder de huidige omstandigheden wordt zoiets simpelweg buiten het EP om bekonkeld door de Raad van ministers, misschien nog net met instemmingsrecht van de EC. Doe mij maar voorwaarts met Europa dus.

 9. 11

  Deze man verdient een enkeltje Siberië. Zonder sokken.

  Je weet dat de goelags in Siberië een keten van concentratiekampen was, waar gevangenen slavenarbeid moesten verrichten totdat ze er aan onderdoor gingen, hè?

  Mensen die politieke tegenstanders naar concentratiekampen verwensen om daar te sterven is zoooo jaren dertig…

 10. 14

  @ 5
  Verhofstadt verliet een land nog verdeelder dan hij het bij zijn aantreden aantrof. Een toestand die hij in zijn jeugdige ‘Burgermansmanifesten’ met striemende woorden had beloofd te zullen verbeteren. Hij verloochende ze, manifest. Hij ging op zoek naar nieuw aanzien en geld – hij woont veel in Toscane (huis) – en deserteerde naar de EU.
  Moreel failliet doet hij nu Europa. Europa is failliet. Verhofstadt = EU.

  Lubbers’s tijd zat er geloof ik meer statutair op, maar mutatis mutandis gaat voor hem op wat zich spectaculairder van Verhofstadt laat aanzien. Lubbers is sluwer, of schuwer.
  Lubbers verraadde aan het einde van zijn Premierschap zijn CDA, kreeg een belachelijke leerstoel aan de 3e rangs Hogeschool van Tilburg, werd – gelukkig maar – de positie van Nato-Secretaris ontzegd.
  Wegens sexuele vergrijpen uit de UNO gegooid. Daar deed hij vluchtelingenzaken. Begrijpelijk.

  Van Kohl weet ik het nog niet.

 11. 15

  Er komt nogal wat emotie los op het idee dat je van Europa ook iets moois kan maken. Waarom zou dat niet kunnen? Alle natiestaten hebben honderd of meer jaar geleden ook een integratieproces doorgemaakt. Waarom zou dat in Europa niet kunnen waar mensen steeds meer op allerlei manieren met elkaar te maken krijgen? Werk, onderwijs, sport, handel, vrije tijd, vakantie, familie, etc.
  Het gebrek aan democratie in Europa is een groot probleem. Geheel mee eens. Maar het is wat al te gemakkelijk om je er dan maar van af te wenden. Europa is economisch al lang geïntegreerd. Maar politiek wil het niet vlotten omdat de nationale politici die allemaal met een leuke boodschap thuis willen komen het gezamenlijke belang over het hoofd zien. Dat is wat DBC en GV aan de kaak stellen. Wie kan het daarmee oneens zijn?

  Dank overigens voor alle reacties, ik word per reaguurder betaald, Anna.

 12. 17

  In het kielzog van Ortega y Gasset ben ik vurig voorstander van een Verenigd Europa. Maar de EU met haar funest groenlinksachtige ideologie & idem beleid komt aan dat verlangen in de verste verten niet tegemoet.

  De EU nu is een ordinaire, corrupte supermarkt en onderhoudt via haar afgeperst nationaal-kapitaal roversnesten in de hele wereld. Met overbetaling van haar ambtenaren en EU-politici koopt zij hun co-schuldig zwijgen af.
  Laten van wat ik hier schrijf Cyprus en overbewinkeld Gaza de verpletterende bewijzen zijn. Maar er kan bij.

  Moreel heeft de Unie zich al ontbonden. Het kadaver dat zij is geworden, ligt nog bevroren in de ‘morgue’ op zijn definitieve einde te wachten. Wat zal er met het kreng gebeuren? Begrafenis of crematie? Als het minst beschaafd verwacht ik ‘Begrafenis’.

 13. 18

  #17 Zien we hier een stukje uit het manifest “Tegen Europa”? Als ik een suggestie mag doen voor de ondertitel: Naar de ondergang van het avondland
  #12 Tekenend voor de verhoudingen is de onenigheid over het al dan niet betrekken van dit stuk bij het kamerdebat: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2800/Europese-Unie/article/detail/3361743/2012/12/11/Kamer-wil-kunnen-debatteren-over-vertrouwelijke-EU-rapporten.dhtml
  Van Rompuy verwacht van Rutte een visie: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2800/Europese-Unie/article/detail/3361826/2012/12/11/Van-Rompuy-wil-visie-Rutte-op-monetaire-unie.dhtml
  Maar onze volksvertegenwoordigers moeten zich inhouden.

  Als je aan de lopende band geconfronteerd wordt met dit soort spelletjes, mag je dan niet eens de vraag stellen: waar doen we dit voor? Waar gaan we eigenlijk naar toe? Ziedaar de motivatie van Cohn-Bendit en Verhofstadt. En het gevaar van hun visie (#16) zie ik nog niet. Zij leggen de toekomst van Europa in handen van de burgers, waar die hoort. We kunnen er dus zelf iets moois van maken.

 14. 20

  En in plaats van de huidige centraal bestuurde natiestaat krijgen we *tromgeroffel* een grotere centraal bestuurde natiestaat. Met een extra bestuurslaag, lekker ver van die lastige burger af. Die mag betalen maar niet bepalen en verder zijn mond houden.

 15. 21

  #20 Die mag betalen maar niet bepalen en verder zijn mond houden.

  Dit komt meer overeen met de huidige situatie dan met de voorstellen van Cohn-Bendit en Verhofstadt. Zij gaan uit van meer en meer rechtstreekse democratie. Rechtstreekse belastingheffing is in hun ogen direct gekoppeld aan grotere zeggenschap van de burgers over de bestemming van het geld.

 16. 25

  Stalin. Ataturk. Mussolini. Ze gingen allemaal met grote stappen voorwaarts en droomden van een shortcut naar een betere toekomst. Hun dromen werden realiteit, maar vraag niet tegen welke prijs.

  Beste Jos, democratie is niet dat een minderheid bepaalt wat de meerderheid denkt.

 17. 26

  @25 Smakeloze vergelijking. ‘Sprong voorwaarts’ is inderdaad een beladen term (hoezo noem je geen Mao?), maar een federaal Europa is een redelijke wens die je niet moet vergelijken met de grote sociale projecten van de 20e eeuw. Dit gaat over staatsinrichting, niet over ideologie. Het plan van Verhofstadt en Cohn-Bendit is in ieder geval een stap richting een EU die verantwoording aflegt direct aan de EU-burgers en niet slechts aan de regeringen van de deelnemende landen. Democratisering van de EU, dus. Wat is daarop tegen?

  Het anti-Europasentiment kan ik helemaal invoelen. Verschillende Nederlandse regeringen hebben ons halve waarheden verteld en referenda naast zich neergelegd. Democratische inspraak werd tot een minimum beperkt, terwijl de EU zichzelf taken toetrok. Dat is een reden om sceptisch te zijn ten opzichte van dingen als EU-belasting of centrale controle op nationale overheidsbudgetten (daar huiver zelfs ik van).

  Maar dit is in de basis een pleidooi voor een democratischer Europa. Wordt er een keer iets gedaan aan het democratisch tekort in Europa, is het wéér niet goed!

  Wat is jullie alternatief? Terugtrekken achter de dijken?

 18. 27

  @ 22 ref 25

  Geachte Jos, neem s.v.p. André’s waarschuwing ter harte.

  Als de beste voorspelling van succes succes is, zal faillissement op faillissement dat ook wel van faillissement zijn.

  Neem Verhofstadt. Ik heb zijn carrière vanaf zijn prille premierschap en nog even daarvóór gevolgd. Eerst welwillend, aan zijn roemloze einde met weerzin en walging.

  Het schrift op de muur was duidelijk voor iedereen te lezen: Onbekwaam en Brutaal. Ga door naar de EU. Daar kom je je kornuiten van hetzelfde volgevroten Luc de Haene of zoiets type tegen.

  V.´s Maoistisch! marsbevel is bedoeld voor lemmingen. Die lemmingen zijn wij.

 19. 28

  @26:
  Alternatief voor wat? Voor de schijnbare onvermijdelijkheid van het samenvoegen van een aantal Europese natiestaatjes tot één grote natiestaat?

  Welke problemen lost het hebben van zo’n supernatiestaat op? Ik weet iig van veel problemen die het geforceerd introduceren van zoiets met zich meebrengt (zie de huidige crisis).

  Waar is het goed voor, die schaalvergroting? En wegen de vermeende voordelen op tegen alle nadelen? In de meeste, zo niet alle pro-EU artikelen, columns etc wordt deze vraag niet beantwoord of slechts met vaagheden. Zoals dat de natiestaat ‘uit’ is (en vervolgens precies hetzelfde ding opzetten maar dan op grotere schaal, oh ironie) of dat een verenigd federaal Europa nodig is voor het oplossen van de crisis (oh ja? waarom is dat?).

 20. 29

  @28 Ontken je nu dat problemen in bijvoorbeeld de bankensector grensoverschrijdend zijn? Dat kun je niet op regionaal niveau oplossen. Daarnaast hebben we ook nog een munt samen met die andere landen. Als zij vallen, sleuren ze ons mee. Ook als we geen gezamenlijke munt hadden, trouwens. De wereld is groter dan ons kleine landje.

  Is dat vaag? Niet vager dan je in #20 aan onderbuikgevoelens oprispt. Het voorstel van Verhofstadt en Cohn-Bendit is juist een democratiseringsslag. Niet ‘ver van de burger’, maar juist een direct gekozen EP met transnationale lijsten. Nu heb je als EU-burger veel minder te vertellen in de EU. Heb je dat liever?

  Mijn vraag was de volgende: wat is het alternatief voor een federaal Europa? De EU opdoeken? De huidige situatie voortzetten? Zeg het maar.

 21. 30

  @29:
  Waarom heet de huidige crisis ook wel de eurocrisis? En ook al gaat het wereldwijd niet jofel, in Europa hebben we – dankzij het geforceerd opleggen van de euro ondanks grote economische en politieke verschillen tussen de deelnemers – onevenredig veel problemen. Maar goed, politici staan er om bekend om eerst problemen te creëeren om vervolgens hun favoriete oplossing voor diezelfde problemen aan te dragen..

  Grensoverschrijdende problemen kun je ook oplossen zonder een nieuwe bestuurslaag bovenop de bestaande te bouwen. Of denk je soms dat alle problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen als de schaal van het top-down bestuur maar groot genoeg is? Eeuwige vrede zodra we een globale regering hebben?

  De EU in huidige vorm opdoeken en op naar een bottom-up Europa van samenwerkende burgers, ondernemers en specialisten, web x.0-style, wat mij betreft. En tot zoiets er is ondertussen maar gewoon meer van hetzelfde met samenwerkende natiestaten, bij gebrek aan beter.

  Maar goed, dat laatste is mijn zeer subjectieve privé-fantasie. Er zijn oneindig veel manieren waarop je je als groep mensen kunt organiseren. De EU in haar huidige vorm verwacht ik weinig positiefs (meer) van. Helaas.

 22. 31

  @30

  En tot zoiets er is ondertussen maar gewoon meer van hetzelfde met samenwerkende natiestaten, bij gebrek aan beter.

  Dus jij vindt het geen probleem dat de nationale overheden via de EU van alles erdoor kunnen duwen waar wij als burgers geen zicht en controle op hebben? Dat is namelijk de huidige situatie. ‘Samenwerkende overheden’ betekent dat de overheden samen rond de tafel gaan zitten, dingen bekokstoven waar wij niet van mogen weten en dan in hun respectievelijke landen precies dat invoeren wat centraal is besloten. Dat is wat je krijgt met ‘soevereine naties’ die alleen maar ‘samenwerken’. Op papier dicteert de EU dan helemaal niks, maar in de praktijk is dit natuurlijk de meest achterbakse vorm van top-down bestuur die je je kan bedenken.

  De EU als ‘overheid’ is al lang een feit.
  Meer macht aan het Europese Parlement!

 23. 32

  @31:
  Samenwerkend op enkele cruciale terreinen, niet samenwerkend in de zin van het samen in elkaar sleutelen van een supranationale unie die zich gaat gedragen als grotere natiestaat en zich overal mee bemoeit, waar de EU inmiddels hard naar op weg is. Overal ter wereld werken landen samen zonder hun burgers via de achterdeur zo’n bestuurslaag als de EU te proberen op te dringen.

  Dat hele proces van het sluipend opleggen van zo’n supranationale unie is inderdaad achterbaks. En ontzettend gevaarlijk: er zijn revoluties en burgeroorlogen om minder uitgebroken.

 24. 33

  @32 Ze kunnen toch ook een federale laag vormen waar ze zich gaan toeleggen op enkele cruciale terreinen? Daar ben ik voorstander van. Een sterk Europees Parlement kan óók besluiten ‘daar moeten wij ons niet mee bemoeien’, zoals het Nederlandse parlement het Kabinet kan dwingen dingen neer te leggen bij provincies of gemeenten, of de algehele regeldruk te verlagen.

  Als je het naïef vindt te denken dat ze zich daartoe gaan beperken, waarom is het dan niet naïef om dat te veronderstellen als ze alleen maar ‘samenwerken’? Het achterbakse is dat ‘samenwerking’ precies hetzelfde zal blijken als een federatie, minus parlementaire controle of andere democratische verantwoording!

 25. 34

  Het is zeker een grote sprong voorwaarts. Dat is een mooie verwijzing, zeker wanneer ik me bedenk dat José Manuel Barroso vroeger een Maoïstisch activist was. Cohn-Bendit is trouwens geestelijk niet helemaal in orde; in 1982 gaf hij op Franse televisie toe dat hij voortdurend drugs gebruikte, en begon vervolgens te praten over de kinderen die hij misbruikt zou hebben op een kinderdagverblijf waar hij eerder had gewerkt. “Eroticomaniac”, zo noemde hij die ervaringen.

  Het is tijd dat de Europese Unie wordt opgeheven. Het leiderschap is onkundig, de structuur is antidemocratisch en wij hebben vrijwel niets te zeggen. Het moet voorbij zijn met de ellende die we allemaal doormaken. Ik wil geen slaaf meer zijn van ongure imbecielen als Verhofstadt, Cohn-Bendit en Van Rompuy.

  Heeft iemand hier trouwens gehoord van volksdemocratie? Dat was het systeem dat in de Sovjet-Unie gold. Het was alleen in naam democratie; het bestond uit het voeren van beleid door een ‘revolutionaire elite’, dat later pas door het volk zou worden geaccepteerd maar in dat geval altijd steun zou hebben gehad. Helaas is dat niet precies zo gelopen voor Chruschev en de zijnen, maar aan de retoriek van Verhofstadt (“wij moeten ons niet aanpassen aan publieke opinie; wij moeten zorgen dat de publieke opinie zich aan ons beleid aanpast!”) te horen is het idee weer helemaal hip.

 26. 35

  @10: “verzamelplaats van nationalisten en Europahaters”, mijn god, over een ad hominem gesproken. Ik ben geen nationalist en de EU heeft zeker zijn nut gehad. De integratie gaat alleen veel te ver. Niemand kan de gevolgen overzien, dus waarom zouden we de sprong wagen?

  En dat de vrede door de EU komt, is op z’n minst niet de volledige waarheid. De vrede komt net zo goed voort uit de NATO en de Oost-West-tegenstelling uit de 20e eeuw. Dus misschien moeten we de USSR maar weer herstellen en onder dreiging van een nucleair armageddon leven.

  En zelfs als de vrede volledig voor rekening van de EU komt: moeten we de EU dan niet houden zoals hij is?

 27. 36

  “De integratie gaat alleen veel te ver. Niemand kan de gevolgen overzien, dus waarom zouden we de sprong wagen?” is dat een reden om het niet te doen? Alsof men in de jaren 50 wist waar men aan begon? Zo redenerend veranderd er nooit wat.

 28. 37

  “Het is tijd dat de Europese Unie wordt opgeheven. Het leiderschap is onkundig, de structuur is antidemocratisch en wij hebben vrijwel niets te zeggen.”
  De strekking van dit artikel was ook dat het dus anders moet: meer democratisch, zeg maar een ander nieuw verenigd Europa, klaarblijkelijk zijn veel reageerders zo anti dat ze deze strekking weigeren in te zien.

  “Ik wil geen slaaf meer zijn van ongure imbecielen als Verhofstadt, Cohn-Bendit en Van Rompuy.”
  Wiens slaaf wilt u dan wel zijn als ik vragen mag?

 29. 38

  @37

  klaarblijkelijk zijn veel reageerders zo anti dat ze deze strekking weigeren in te zien.

  Dat is inderdaad de tendens: alles wat over Europa wordt gezegd, leidt tot een stortvloed aan ‘Europa is kut, kutter, kutst’. Pogingen om de redelijke bezwaren van Eurosceptici te verhelpen, worden door diezelfde Eurosceptici van tafel geveegd! Telkens klinkt het ‘Europa staat te ver van de burger af’ en als daar dan iets aan gedaan wordt, dan is het weer niet goed.

 30. 39

  @25 De voorstellen van Cohn-Bendit en Verhofstadt gaan maar één richting uit: meer democratie in Europa.
  @28 over de schaalvergroting: als de economie is opgeschaald, moet de politiek dan achterblijven? Welke gevolgen heeft dat voor de democratie?
  Problemen die zich op Europese schaal afspelen (eurocrisis, milieu, energie, landbouw, voedselveiligheid) moet je op die schaal ook regelen. Maar dan ook democratisch, met zeggenschap van de burgers. Dus moet ook op die schaal het primaat gelegd worden bij het Europarlement.
  Dat wil allemaal niet zeggen dat andere niveaus uitgeschakeld zijn. Naast het europarlement moeten de nationale parlementen ook een rol (blijven) spelen in de besluitvorming. De EU is grondwettelijk een unie van naties én burgers, maar lijkt nu slechts een unie van regeringsleiders. Daar moet dus verandering in komen.
  @32 over een beperking tot samenwerking tussen staten zonder supranationaal orgaan: de eurocrisis heeft duidelijk gemaakt dat de Europese landen dermate met elkaar zijn vervlochten dat oplossingen niet gevonden kunnen worden in een uitruil van nationale belangen; hier is alleen heil te verwachten van oplossingen die uitgaan van het collectieve belang. Met politici die bereid zijn verder te kijken dan hun eigen belang. Het is onverantwoordelijk het lot van vijfhonderd miljoen mensen in handen te laten van politici die niet verder komen dan ordinaire koehandel met als ultiem doel te voorkomen dat ze thuis onderuit gehaald worden.

 31. 40

  @ Jos Ja, maar “we” willen die richting helemaal niet uit. Dat is de crux!

  Een Europese democratie doordrukken is ondemocratisch, hoe nobel en goed jij het plan ook vindt. Jij bent namelijk niet 51% van Europese bevolking. Als we kijken naar Nederlandse situatie: GL en D66 hebben bij mijn weten ook geen meerderheid in het parlement…

  P.S. Meer Europa, betekent meer armoede, meer sociale ongelijkheid. Structurele probleem (verschil in concurrentiekracht Zuid-Noord in één muntunie) wordt door meer Europese eenheid namelijk helemaal niet opgelost.

 32. 41

  @40 Jij spreekt ook niet namens een meerderheid van het volk. GL en D66 zijn niet de enige pro-Europese partijen.

  @25 De voorstellen van Cohn-Bendit en Verhofstadt gaan maar één richting uit: meer democratie in Europa.

 33. 42

  Reacties editen werkt niet…

  @40

  @25
  “De voorstellen van Cohn-Bendit en Verhofstadt gaan maar één richting uit: meer democratie in Europa.

  @Jos Ja, maar “we” willen die richting helemaal niet uit. Dat is de crux!

  Wat dan? Minder democratie?

  Dit is precies het soort argumentenloos stampvoeten ‘maar ik wíl niet!’ dat ik bedoel in #38. Europese samenwerking is een feit. Dan liever democratisch dan ondemocratisch.

 34. 44

  Ik vind een Schulz die slechts 300.000 stemmen heeft gekregen en zich zomaar kan uitspreken over alle Europeanen geen goed ding. Of een Catherin Ashton, die nog nooit ergens democratisch voor is gekozen, zomaar ons buitenlands beleid zou mogen bepalen.
  Dat ze zich vervolgens inzetten om alle soevereiniteit om zeep te helpen, is begrijpelijk. Ze vinden het luisteren naar zichzelf het meest belangrijk.

  Europa eens een continent met dynamische economieën, nu een log paard waar nog democratie, nog welvaart is. Die eurozone bijv. is één groot mislukt project. Waarom? Alleen d.m.v. export kunnen economieën groeien. Regel 1. De enige regel.

  Leuk voor Nederland een goedkope munt. We exporteren meer. Helaas is onze export afhankelijk van landen waar het met die euro dan ook goed hoort te gaan.

  Neem Portugal en Spanje. Landen die er niet bij gebaat zijn om met een sterke munt handel te voeren.
  http://money.cnn.com/2012/05/30/news/economy/brazil-jobs/index.htm
  Wat je wel ziet is een voordeel in Zuid Amerikaanse landen. Zodra hier de munt te sterk is, exporteren zij meer. Daarmee snijdt Europa zichzelf in de vingers.

  Neem ook eens contact op met een Spaanse of Portugese multinational. IVR.. Spaans én Portugees. Wat heeft dat ermee te maken? Taal laat voor het grootste gedeelte hun export afhankelijkheid zien.

  Inmiddels dragen we onze pensioenen en spaarcentjes (ESM) over aan deze landen, zodat ze onze spulletjes kunnen blijven kopen. Meer dan 50% jeugdwerkeloosheid in Spanje.

 35. 45

  IVR – interactive voice response. Wanneer je dan Spaans of Purtugees te horen krijgt, zijn die multinationals afhankelijk van Spaan of Portugeestalige landen. En weet je waar ze hun exportpijlen op richten. Regel 1!!

 36. 47

  Vraag iedere MKB-er. Wanneer verdien je je centen, door meer in te kopen of door meer te verkopen. Of ga eens een Chinees JIT (Just In Time) systeem analyseren. De eurozone is onze ondergang.
  Nu niet, straks wel.

 37. 51

  @49 Dat referendum was geen referendum over het voortbestaan of de wenselijkheid van de Europese Unie, maar over een slecht verdrag waar ook vanuit pro-Europese zijde genoeg op af te dingen viel. Een goede discussie is er toen ook niet geweest; het was onderbuikgevoel en volksmennerij dat overheerste. Er werd gelogen over het verdrag door voor- en tegenstanders.