Een beroepsverbod voor geestelijken en leraren

GeenCommentaar heeft ruimte voor ingezonden stukken. Het onderstaande stuk werd ingezonden door Jos van Dijk en verscheen eerder op zijn eigen weblog.

Een rechtse meerderheid in de Eerste Kamer is vorige week akkoord gegaan met een beroepsverbod voor haatpredikers als bijkomende straf. Een motie van Klaas de Vries kreeg onvoldoende steun. Het is nu in principe mogelijk om geestelijken en leraren wegens haatdragende uitingen naast de al bestaande straffen ook nog eens uit hun beroep te zetten.

Volgens minister Hirsch Ballin is het beroepsverbod bedoeld als waarschuwing. Het dreigen met een beroepsverbod zou burgers extra bescherming geven tegen extreme haatzaaierij. Hij wist de tegenstanders echter niet te overtuigen van de noodzaak van deze wetswijziging. Een noodzaak die volgens het EVRM vereist is om een belemmering van de uitingsvrijheid te kunnen rechtvaardigen. Senator Kox (SP) vond het voorzorg-argument dubieus. “Juist als wij het hebben over vrijheid van meningsuiting kan het begrip voorzorg bijna niet. Dan heb je het eigenlijk over censuur en die hebben we nou juist verboden.” De Vries (PvdA) had nog andere bezwaren, die samenhangen met de uitleg van het begrip beroep. Het blijkt namelijk dat ambtenaren en zelfstandige ondernemers volgens de wetswijziging niet onder beroepsbeoefenaren vallen. Daarmee wordt een onwenselijke ongelijkheid in de wet geïntroduceerd.

Een wetswijziging die in strijd is met artikel 1 én met artikelen 6 (vrijheid van godsdienst) en 7 (vrijheid van meningsuiting) van de Grondwet: kan de Eerste Kamer dat laten passeren? De christelijke partijen, maar ook de VVD meenden kennelijk van wel. Een voorbeeld om niet te vergeten als er door deze partijen straks, in de verkiezingstijd, weer veel vrome woorden gewijd worden aan het respecteren van de grondrechten en de rechtsstaat.

 1. 1

  Overbodige en vreselijk foute wetswijziging. Maar goed, dat moet dan maar gerepareerd worden door een volgend kabinet. Deze is immers democratisch tot stand gekomen (meerderheid 2e Kamer voor, idem 1e Kamer)

  De neutrale leerkracht of geestelijke, bestaat die wel? Natuurlijk niet. Wie zo naïef is zijn kinderen naar, bijvoorbeeld, een christelijke school te sturen omdat daar een hoog percentage Cito-successen worden geboekt en tegelijkertijd meent dat zijn of haar kids niet enige indoctrinatie meekrijgen, moet niet zeuren. Verkeerde keus gemaakt, want haatzaaien begint met hele kleine zaadjes rondstrooien.

  Toch ga ik er vanuit dat een grote meederheid der leerkachten zich niet aan regelrecht haatzaaien bezondigd. Misschien is dat ook naïef, maar toen ik nog voor de klas stond, op aardig wat scholen, werd de enkeling die iets te propagandistsich te werk ging, eruit gebonjourd.

  Voor geestelijken geldt een andere situatie, hoewel echt haatzaaien natuurlijk niet moet mogen. Je mag aannemen dat wie zich wil aan sluiten bij een bepaalde geestelijke, dat doet omdat men zich er qua opvattingen bij thuis voelt.

  Maar goed, de wetswijziging had er no0oit mogen komen. Alleen al omdat haatzaaien een zo rekbaar begrip is, dat het mogelijkheid biedt iedereen naar willekeur er van te beschuldigen.

 2. 2

  Goed dat dit toch nog opgepikt is.

  Dat voorzorgsbeginsel is populair, maar dit gedrocht toont weer aan hoe gevaarlijk het is. Het beginsel gaat verder dan de gebruikelijke preventie: ook datgene wat we niet kunnen voorzien, moet alvast vooraf beschermd of weggenomen worden. Dit wetsvoorstel toont aan dat het haast ongelimiteerd is wat je met het voorzorgsbeginsel wenst te beschermen – en daarmee aan de andere kant kan vernielen. Van Klaas de Vries zou je toch beter verwachten.

 3. 4

  Typisch foute politiek voor de bühne.
  Als het dan toch zou moieten, zouden ze zo flink moeten zijn dit ook te laten gelden voor kamerleden.
  Of is dat geen beroep maar een hobby voor democratisch gestoorden ;-)

 4. 5

  Wetgeving, die in een islamitische republiek of andere dictatuur niet zou misstaan. Hiermee komt de vrijheid van meningsuiting pas echt en officieel onder druk te staan.