Drudge Report opent aanval op Wesley Clark

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Het rechtse amerikaanse nieuwslog Drudge Report dat ooit als eerste naar buiten kwam met de Lewinsky affaire heeft nu de aanval geopend op democratische presidentskandidaat Wesley Clark. De populariteit van generaal Clark steeg de laatste weken sterk en hij is een goede kandidaat om Bush uit het Witte Huis te krijgen. Maar nu begint Drudge Report zand in de wielen te strooien.

Citaten van Clark uit het verleden waarin hij waardering uitspreekt voor de regering Bush en president Reagan worden nu tegen hem gebruikt. Drudge publiceert ze maar al te graag: Clark on President George Bush: “President George Bush had the courage and the vision… and we will always be grateful to President George Bush for that tremendous leadership and statesmanship.” (Report Drudge / clark.htm)

Geeft Drudge Report hier weer de aanzet tot de verguising van een democratisch politicus? Alhoewel de aard van de beschuldigen anders zijn, heeft het internet zich al bewezen als doeltreffend wapen in lastercampagnes.

Het NRC op 28 januari 1998 over Drudge Report: ” een notoir onbetrouwbare roddelrubriek, bewust gemodelleerd naar vooroorlogse voorbeelden.. ..Iedereen mag zijn roddels naar Drudge sturen en bijna alles belandt in zijn krantje”. (NRC).

0

Reacties (13)

#1 Zifnab

Nieuwslog? Beetje groot woord voor een online-schoolkrant. Echt veel nieuws is er niet te lezen. Het zijn iedere keer kleine stukjes text met wat statements….

 • Volgende discussie
#2 Carlos

inderdaad Drudge is een doorgeef-luik, maar wel een doorgeef-luik met ontzettend veel bezoekers

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 mark

Seth says: een doorgeeffuik.

Laatste peiling zat Bush voor het eerst onder 50 percent approval rate.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Laurens L.

Was leuke opmerking tijdens het debat, die neger democraat die tegen Clark zei: welkom in de club, meneer Clark, als democraat die Republikeins denkt…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 caprio

Ik vond deze ook leuk, commentaar op $87 miljard die nodig is voor reconstructie van Irak, Kerry:
“Als Bush Irak opbouwt zoals ie de VS opbouwt, dan gaan de komende 2 jaar in Irak 3 miljoen mensen hun banen verliezen.”

Overigens blijven geruchten de ronde doen (wsihful thinking van sommigen) dan Hillary vroeg of laat zich gaat kandidateren. Het eerst gehoord op Sargasso natuurlijk!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 M

Ehm, is niet alle media slechts een doorgeefluik?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 M

of is de media meervoud en moet het ‘zijn’ zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 caprio

medium is
of
media zijn

ja, je moet oppassen, want je intelligentie wordt geschat op basis van je spelling.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 M

Nou, dan ben ik toch al riant door de mand gevallen, want ik heb me net een ‘ontroert’ laten ontvallen. Voltooid deelwoord, kortste vorm, kofschip…
Het mooie is dan weer dat mensen geen hoge verwachtingen van me zullen hebben, wel zo rustig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 SalonSocialist

Beste Mensen,

Inzake Amerikaanse politiek verbaasd het mij…sterker nog stoor ik mij dan ook aan de nodige lastercampagnes.

Er zijn duidelijke ontwikkelingen gaande inzake de Amerikaanse politiek te weten;

1.De populariteit van de Amerikaanse President is tanende. Daar waar er direct onvoorwaardelijke steun gegeven werd direct na de 11 de september 2001 (Le Monde schreef zelfs: “Wij allen zijn Amerikanen”) ontstond er directe een sterke coalitie om de schuldigen van die git-zwarte dag op te pakken.

Helaas, ging Bush zo kort door de bush bocht (W’ll smoke them out of their holes..verder nog iets over “death or alive”) dat het direct velen tegen de borst suitte. Het is echter een gegeven dat het voetvolk zijn president in tijden van oorlog steunt.
Zo ook ten tijde van de oorlog in Afghanistan. Aan pacifistische geluiden geen gehoor. Over de nut en noodzaak van een oorlog in Afghanistan valt te twisten;

Een scherpe opmerking inzake deze kwestie werd anderhalf jaar geleden al gemaakt door Richard Cohen in het NRC
van 10 januari 2002.”Misschien is Bin Laden al dood, maar dan weet niemand dat. En zo niet, dan zal er vast en zeker weer een videoband opduiken en zal de huidige regering net zo ver zijn gekomen als de vorige regering”.

Er volgt een nog sterkere bewoording van de instelling van de Amerikanen:
“Deze regering Bush heeft Bin Laden misschien wel dezelfde kans gegeven. Voor hem waren de Verenigde Stateneen papieren tijger. Waar je ook kijkt – Libanon, Irak, Iran, Somalie – nergens hebben de verenigde staten hun werk afgemaakt”.

Ik zou eveneens het voorbeeld willen noemen van het Palestijn-Israelisch conflict. Bush nam te veel hooi op zijn vork (doel: vrede danwel het stichten van een palestijnse staat) terwijl Israel ondertussen zijn gang mocht gaan. De routekaart naar vrede eindigde met het vertrek van premier abbas en vele onschuldige slachtoffers.

Belangrijk is echter dat meer dan de val van de Taliban de Amerikanen niet hebben bereikt. De nadelen van het geheel echter meer;
* Opnieuw de missers,
* Het inkrimpen van de burgerrechten te VS.
* Om het hete hangijzer dat Guantanamo bay maar even te laten liggen.
* Dan was er ook nog de Amerikaanse John Walker die meer de taliban ophad dan de amerikaanse levensstijl.
*Maar bovenal GEEN Bin Laden.

Na het debacle Afghanistan draagde de zij de macht over aan de NAVO en meer dan een papieren hebben zij eveneens niet. Anarchie buiten Kabul heerst en een taliban/Al-Qaida die zich hergroepeert.

Amerika besloot zijn pijlen te richten op Saddam. Het zoontje had geleerd van zijn vader. Hij zou de Sjiieten niet verraden gewoon opstomen naar Bagdad. Het getouwtrek binnen de VN begon terwijl de voorstanders van een oorlog niet inzagen dat er in plaats van massavernietigngswapens olie in de grond zat. Bagdad viel maar Saddam bleef onvindbaar.

Irak dreigt te verzeilen in een guerilla-oorlog en ondertussen stromen uit de gehele arabische wereld meer en meer strijders naar Irak toe om mee te vechten.

De successen van de oorlogen tegen het terrorisme blijven uit. Het lijkt dan ook een ridicuul plan om er nog meer te voeren. Daar waar rumsfeld en Perle direct na de oorlog in Irak nog riepen dat de MVW’s in Iran of Syrie zaten..lijkt dit voorlopig nog niet aan de orde (militair actie dan). (Het IEAE uit Wenen mag overigens in december uitspraak doen over de zoektocht in Iran in het VN hoofdkwartier).

Het gebrek aan succesen en de toenemde kosten drijven de Amerikanen weer rechtstreeks terug naar het VN en alhoewel Amerika geen knieval maakt,
(zie NRC 25.09.2003)roepen zij toch op om bijdragen van andere landen.
Tja in het binnenland loopt het ook niet zo lekker (de kritiek zwelt) en met de wereldeconomie wil het geheel ook al niet vlotten.

De kritiek van links neemt dus toe, en met volgend jaar verkiezingen voor de deur begint ook rechts van zich af te bijten.

Inzake kritiek was de schreeuwrede van Michail Moore bij de Academy’s het toppunt van vernedering voor bush met zijn befaamde; “Bush shame on you !!!”

Om Bush uit het witte huis te krijgen is het echter het belangrijkst om 1 democraat te kiezen die de zwakten van Bush duidelijk kan verwoorden. Het zou zonde zijn als aan gebrek consensus Bush er weer vier jaar aan vast mag plakken !!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 caprio

“het debacle Afghanistan”
??? Je weet toch wel wat een debacle het voorheen was toch?? Afghanistan, lijkt me nu juist een voorbeeld, waar er maar weinig tegen de oorlog zullen zijn (geweest).

“De kritiek van links neemt dus toe..”
De kritiek van links is in het algemeen een wangedrocht van stereotypen, grotendeels geerfd uit de koude oorlog nog. Bovendien, hoort niemand in de VS die kritiek, dat is wel het allerlaatste waar ze zich zorgen om maken, ik zou je niet teveel illusies maken, over het belang van die linkse kritiek.

Ook twijfel ik niet aan het nut van het verwijderen van Saddam, te laat weliswaar en helaas heeft de EU deze genocidale idioot te lang gesteund, ook links neigt er erg naar zolang het maar anti-Amerikaans is alles door de vingers te zien, dat loopt linea recta van Stalin tot Saddam (leuke titel voor proefschrift over het mensenrechten verleden van links). Het irritante is dat Irak onder valse voorwendselene is gebeurd en de afwikkeling ervan erg arrogant gebeurt. Niet eens noodzakelijk met kwade bedoelingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 toinerz

Caprio, Afghanistan is een beetje het verhaal van de regen en de drup. Dat blijkt wel uit artikelen zoals deze: http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3114566.stm

Het IMF bracht onlangs een rapport naar buiten met dezelfde strekking.
Feit is dat de VS Afghanistan vergeten is. Zoals ze straks ook Irak zullen vergeten.
Typisch Amerikaans: alleen gaan voor het heftige orgasme en dan de ander met de troep laten zitten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Salonsocialist

Beste Mensen,

Caprio meldde ons dat er niet zovelen tegen de oorlog in Afghanistan zijn geweest. Daarentegen was ik wel tegenstander van deze oorlog;

Vooropgesteld dat er mijnsinziens een morele en etisch overtuiging moet zijn om een oorlog te voeren. Oorlogsveering moet er op gericht zijn om acuut gevaar af te wenden.
De voornaamste redenen in een notedop;

1. De bombardementen hebben mijnsinziens een contra-productief karkakter en zijn als militair actie niet het juiste antwoord op terrorisme.
We hebben gezien hoe de NAVO in 1999 de bommen op servie enkel geleid hebben tot meer en meer wraakacties van de serven op de albanezen.
De nieuwe slachtoffers die in zo’n oorlog vallen vormen een nieuwe voedingsbodems voor terorisme.
2.Bin Laden moest volgens Bush gepakt worden dead or alive. Het is een ilusie te denken dat het terrorisme overwonnen wordt met het pakken van alleen hem. Bovendien toont bush zich zo geen voorvechter van de rechten van de mensen door Bin Laden preventief te willen opruimen.
3. Belangrijkste argument is echter, de situatie ontstaat na zo’n oorlog. Wat we zien is een machtsvaccuum en tegenwoordig anarchie in het land.

Ik ben van mening dat het gooien van bommen niet het juiste instrument is.
Anders verwoord door Maarten van Rossum (Volkskrant 23 okt 2001)
” Wat voor garanties zijn er echter dat zo’n coalitie met Talibanelementen in een zo’n volkomen chaotisch land als Afghansitan daadwerkelijk zal bijdragen aan het vangen van Bin Laden”.

Het resultaat is bekend,geen Bin laden,maar wel de slachtoffers.

Zijn volgende citaat is nog steekhoudender en impliceert hoe een eigenlijke oorlogsvoering tegen het terrorisme had moeten plaatsvinden;

“De strijd tegen het terrorisme moet gevoerd worden door inlichtingendiensten, politiefunctionarissen, en bankpersoneel en niet met high-tech wapens”.

Beter had ik het niet kunnen verwoorden. Indien je als Amerikaan kriekt levert op Amerika wordt je al gauw afgeschilderd als anti-amerikaan ,maar ik ben van mening dat de oorlog tegen het terrorisme is verworden tot conventionele-oorlogen die niet meer ophebben dan ongegeneerde machtsuitbreiding van de Amerikanen.

Het is een beeld wat we vaker hebben terug gezien. Na de eerste golfoorlog ontwikkelde Amerika basissen in Saudi-Arabie en Koeweit. Na de oorlog in Kosovo ontstonden er basissen in Kosovo. En na de oorlog in Afghanistan creerde zij basissen in de Centraal-Aziatische republieken. het lijkt erop dat de Amerikanen een levend risk spelen met in de gehele wereld vooruit geschoven voorposten om zo vervolgens ergens anders te kunnen toeslaan.

 • Vorige discussie