Doorvragen bij de imam

OPINIE - Vraag en antwoord over de achtergrond van een bloedige aanslag.

Het was het gebruikelijke gesprekje, in de uitzending van Nieuwsuur van 25 mei. Een toneelstukje zoals dat vaker wordt opgevoerd in de nasleep van een bloedige aanslag. De journalist (in dit geval Tim de Wit) gaat langs bij de imam en vraagt hem of dat geweld nou onderdeel uitmaakt van ‘de islam’. Natuurlijk niet, zegt de imam. Zoiets heeft niets met de islam te maken. Maar de daders (probeert de journalist) beroepen zich wél op de islam. Ze zijn misleid, vertelt de imam. Einde gesprekje. Daarna was Tim nog even aanwezig bij de Koranles. We zagen dezelfde imam omringd door brave kindertjes. Hij leest een Koranvers voor. Een van de kindertjes probeert zijn klanken na te doen. Dat lukt niet echt.

En zo is iedereen tevreden. De journalist heeft de quote waarvoor hij kwam: die bloedige aanslag heeft ‘dus’ niks met ‘de islam’ te maken. En de imam kreeg de kans zichzelf én de islam te distantiëren van dergelijke gruweldaden. De journalist zou niet weten wat hij verder moet vragen. Hij heeft geen verstand van de islam. Hij gaat er stilzwijgend van uit dat ‘de islam’ een helder en monolithisch stelsel van leefregels is. Dus als die imam zegt dat terreuraanslagen niet-islamitisch zijn, is voor hem de kous af. De imam heeft op zijn beurt geen behoefte om in te gaan op de claim van de daders dat ze handelen uit naam van de islam. Dat zou betekenen dat hij moet ingaan op de diepe verdeeldheid binnen de islam en de islamitische gemeenschap. Zoiets zou hem in eigen kring niet in dank worden afgenomen. Je hangt je vuile was niet buiten, en al helemaal niet voor een televisiecamera. Dus zegt hij simpelweg dat ze ‘misleid’ zijn. Maar is dat het hele verhaal? Wellicht dat een journalist de volgende keer eens kan doorvragen, zodat de kijkers een wat genuanceerder beeld krijgen van hoe er in de islamitische wereld hierover wordt gedacht. Er zijn wel wat interessante vragen te bedenken.

Zijn de daders moslims?

Ja, zal de imam moeten zeggen. Buitenstaanders begrijpen dat vaak niet. Mensen die zoiets doen kun je toch moeilijk gelovigen noemen? Die gooi je toch de kerk uit? Maar in de islam ligt dat anders. Iemand is moslim zodra hij erkent dat er één god is en dat Mohammed zijn Profeet is. Daar zijn de daders ook van overtuigd – dus zijn het moslims. Iemand ervan beschuldigen dat hij een ongelovige is, is een zeer ernstige stap, want afvalligen moeten (volgens de Koran) zwaar gestraft. Het zijn juist  de jihadisten die dat vaak doen – en de aanval inzetten.

De jihadisten zeggen dat ze doden in antwoord op de westerse aanval op de islam in het Midden-Oosten. Is zoiets in de islam te rechtvaardigen?

Het enige correcte antwoord hierop is ja. Moslimstrijders zijn gerechtigd om ongelovigen te doden – mits er sprake is van een jihad, een heilige oorlog. Officieel kan een jihad alleen worden afgekondigd wanneer de islam, of de islamitische gemeenschap, groot gevaar loopt. En daarnaast (zo staat het in de Koran) moeten de ongelovigen dan voorafgaand aan de strijd opgeroepen worden om zich te bekeren. Als de tegenstander daartoe bereid is, mag hem verder geen kwaad worden gedaan. Is-ie dat niet, dan gelden er geen regels anders dan dat de ongelovigen verslagen moeten worden. Het standaard voorbeeld hierbij (graag geciteerd door jihadisten) is de manier waarop Mohammed afrekende met de leden van de joodse stam Koeraiza in de stad Medina. Zij weigerden de profeet te erkennen en daarom liet hij ze allemaal doden. Mannen, vrouwen en kinderen.

De jihadisten zeggen dat zij een heilige oorlog voeren tegen het Westen. Bent u het daarmee eens?

Dit is voor de imam ongetwijfeld een lastige vraag. Een vraag die moslims verdeelt. Conservatieve moslims vinden dat het Westen een bedreiging vormt voor de islamitische wereld. Ze verwijzen daarbij met name naar het Amerikaanse ingrijpen in Irak en Syrië, of naar afkeurenswaardige opvattingen over homoseksualiteit en vrouwenemancipatie. Volgens velen is er daarom inderdaad sprake van een jihad tegen het Westen, of in ieder de noodzaak van een jihad. Maar verreweg de meesten verwerpen het idee dat dit een gewelddadige strijd in Europa betekent. Zij zijn voorstander van een vreedzame jihad (vaak ook genoemd; de grote jihad), die bestaat uit het verdiepen van het eigen geloof (om vreemde invloeden op het eigen leven te weren) en het verkondigen van de islam (om de geloofsafval van anderen te voorkomen). Deze visie op de jihad als strijd tegen westerse invloeden is al zo’n twee eeuwen oud en zeer wijd verbreid. Menige imam zal erkennen dat er een jihad gaande is, maar daarbij gelijk op deze interpretatie wijzen.

Dat is mooi, maar de terroristen zeggen dat de jihad met geweld moet worden gevoerd, omdat de ongelovigen ook geweld gebruiken. Is dat dan verboden?

Het enige correcte antwoord is, dat dit niet verboden is. Sterker, wat sinds twee eeuwen ‘de kleine jihad’ wordt genoemd, was eeuwenlang de enige echte jihad. Het hete hangijzer is: wie in de islamitische wereld heeft het recht om zo’n (gewelddadige) jihad af te kondigen? Mohammed had dat recht natuurlijk, en de eerste ‘rechtgeleide’ kaliefen na hem. Volgens de traditionele voorschriften is het uitroepen van de jihad voorbehouden is aan voorbeeldige en alom gerespecteerde leiders. Maar vrijwel iedereen is het erover eens dat de islam om allerlei redenen (dwalingen, Westerse invloed) diep verdeeld is geraakt en in een diepe crisis verkeert, en dat dergelijke leiders niet meer bestaan. Dat roept een paradoxaal probleem op: wie kan de islam dan nog redden door een jihad af te kondigen?

Het idee dat daarvoor eerst een almachtige kalief moet opstaan, leeft alleen bij de sjiieten. Onder soennieten heerst grote verdeeldheid. Velen (denk aan de salafisten) kiezen voor de persoonlijke ‘grote jihad’, waarvoor geen centrale oproep nodig is. Maar daarnaast zijn er stromingen die hun eigen geestelijk leider volgen. En die kan oproepen tot de grote óf tot de kleine jihad. Dus tot inkeer en verkondiging – óf tot de gewapende strijd. Daar zijn vele historische voorbeelden van te geven. Wat de traditionele geleerdheid ook mag beweren: er is al lang geen consensus meer over het wanneer en hoe van de jihad. Dat is (bijna) een zaak van persoonlijk geloof geworden. En als je ziet hoe het Westen te werk gaat in het Midden-Oosten (afgelopen week vielen er bij bombardementen weer tientallen burgerslachtoffers, waaronder kinderen) kan begrijpen waarom vele imams oproepen tot de gewelddadige jihad tegen het Westen.

Vindt u de heilige oorlog tegen de westerse legers in het Midden-Oosten gerechtvaardigd?

Op deze vraag zal een imam liever geen rechtstreeks antwoord geven. Hij weet dat de overgrote meerderheid van de moslims vindt dat het Westen daar niets te zoeken heeft, en dat zij daarom sympathie heeft voor de strijd tegen de Britse, Franse en Amerikaanse troepen. Imams die deze vraag voorgelegd krijgen, beperken zich veelal tot een veroordeling van de oorlog in het algemeen en van terroristische aanslagen in Europa in het bijzonder. Iets waar moslims (ondanks hun sympathie voor de strijd dáár) net zo hard van gruwen als niet-moslims. Tegelijkertijd: voor de jihadisten geldt oog om oog, tand om tand. Dit rechtsprincipe staat in de Koran. Dus als westerse legers daar burgerslachtoffers maken, zijn Europese burgers in principe een legitiem doelwit.

Tot slot, geachte imam, u zegt dat de daders ‘misleid’ zijn. Door wie zijn zij misleid?

De imam zal bij deze vraag wellicht vaagjes verwijzen naar het internet. Maar hij kent ongetwijfeld de namen van radicale imams (rondreizend, in het buitenland. dan wel verbonden aan een bepaalde moskee) die oproepen tot gewapende strijd tegen ongelovigen en die zeggen dat organisaties als IS een rechtvaardige strijd voeren. Doorvragen kan geen kwaad, al blijft de kans klein dat een imam namen noemt; hij zou daardoor in grote problemen kunnen komen met volgelingen van radicale imams, die binnen islamitische gemeenschappen vaak psychologische terreur uitoefenen.

 

 

 

Reacties (31)

#1 beugwant

In januari heeft de BBC een tweeluik uitgezonden, Muslims like us, dat de verschillende standpunten binnen de islamitische wereld soms behoorlijk confronterend bloot legde. Het programma volgt het beproefde recept van een waaier aan uitersten een tijdje samen in een huis te laten wonen en discussiëren. Dat die actief met IS sympathiserende hardliner de wind van voren kreeg was te verwachten, maar de reactie toen een andere bewoner bekende sjiiet te zijn vond ik eigenlijk schokkender. Verdeeldheid en wederzijds onbegrip vieren nog hoogtij: Het is zeker geen feel good tv, maar zeker de moeite waard.

Maar je hoeft echt geen moslim te zijn om die voortdurende Amerikaanse militaire inmenging in andermans zandbak af te keuren. Dat Merkel gisteravond de eerste stappen daartoe heeft gezet, kan hoop geven, ook wanneer ze dat uitgerekend in een biertent deed.

 • Volgende discussie
#2 Prediker

”Is-ie dat niet, dan gelden er geen regels anders dan dat de ongelovigen verslagen moeten worden.”

Merkwaardig hoor, in een godsdienst die geobsedeerd is met het uitspinnen van regeltjes en voorschriften voor elke mogelijke situatie.

Zo zijn er door de islamgeleerden ellenlange discussies gevoerd over wie en wat nu een legitiem doelwit is gedurende de oorlogvoering. Mag je de techniek van de verschroeide aarde toepassen, en zo ja, hoe ver mag je daar dan in gaan?

Over een ding waren alle vier de rechtsscholen het wel eens:

The jurists agreed noncombatants who did not take part in fighting, such as women, children, monks and hermits, the aged, blind and insane, were excluded from molestation.
-Majid Khadduri, ‘War and Peace in the Law of Islam’, 1955, 104

Vandaar ook dat een moslimbroedergeleerde als Joesoef al-Qaradawi zich in allerlei theologische bochten moet wringen om aanslagen door zusterorganisatie Hamas op burgerdoelwitten te legitimeren. Zijn oplossing: vrouwen in Israël zijn ook reservist, dus militairen.

Affijn, op die non-combatant regel zijn natuurlijk weer uitzonderingen te bedenken: wat nu als een bejaarde de soldaten van de tegenpartij van strategisch militair advies voorziet? En wat te zeggen van boeren en kooplieden die weliswaar in de strijdbare leeftijd vallen, maar niet aan de strijd mee doen?

Hoe zit het met de bevolking van een stad onder belegering? Moet je dan afzien van het gebruik van zwaar oorlogstuig (ballista’s bijvoorbeeld) omdat je dan wel eens vrouwen, bejaarden en kinderen zou kunnen raken – collatoral damage, zeg maar?

Enzovoorts, enzovoorts, en daar wordt punt voor punt over gedelibereerd en gesteggeld. Geen regels, my ass!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bismarck

“De journalist zou niet weten wat hij verder moet vragen.”
Gek is dat, want die imam zou blijkbaar wel meer te vertellen hebben, ook over de vragen die Hulspas stelt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 McLovin

Hahaha als dit geen orientalisme is weet ik het ook niet meer. De alwetende intelligente blanke man komt de boel eens even uitleggen aan die domme woestijn bewoners. En vervolgens vragen we ons af “why do they hate us?”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 JANC

@4: Wordt hier niet juist het omgekeerde gevraagd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 chp

@4 Dit stuk lijkt me bedoeld als uitleg aan de doorsnee Nederlander die niet veel van islam weet. Als het gericht is aan ‘die domme woestijn bewoners’, dan is het zinloos het te publiceren op Sargasso. Volgens mij verwar jij orientalisme met ‘mansplaining’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Prediker

@6 Toch heeft #McLovin wel een punt hier.

Het stuk begint met een klacht over journalisten die te weinig van de islam af weten om goed door te vragen, wat steeds dezelfde voorspelbare en oppervlakkige interviewtjes met religieuze professionals oplevert.

Tot zover geen probleem, maar vervolgens gaat Hulspas voor die imam zitten invullen wat die dan wel zou moeten antwoorden als er wel goed doorgevraagd zou worden.

En dan wordt het toch weer Westerse-man-gaat-eens-even-op-de-stoel-van-de-oelema-zitten-en-legt-in-plaats-van-moslims-hun-geloof-uit. Ergens wringt dat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 chp

Waarom wringt dat? Het zou natuurlijk prachtig zijn als Sargasso een moslim uitnodigt om regelmatig over dit soort kwesties te schrijven. Maar dat Hulspas zelf geen moslim is, is toch geen reden om zijn mond te houden? (Laat staan dat ‘ras’ relevant is.)

Hoe dan ook vind ik dit soort metakritiek erg oninteressant. Leg uit waar Hulspas verkeerd zit — daar hebben we iets aan. Iets afdoen met termen als ‘orientalisme’ riekt naar intellectuele luiheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 JANC

@8: Het is geen intellectuele luiheid. Integendeel. Als ik zeg chp zou op de vraag of hij een mens is antwoorden dat hij dat niet is dan leg ik woorden in jouw mond. Daar zou je waarschijnlijk niet van gediend zijn. Het is veel interessanter te weten hoe een echte imam over dit soort zaken denkt.

Moet Hulspas daarom zijn mond houden? Integendeel. Ik geloof dat Hulspas hier probeerde te laten zien hoe zo’n interview zou kunnen gaan. Dat zo’n interview ons meer inzicht zou brengen als het gewoonlijke riedeltje wat we horen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Bismarck

@9: En dat is natuurlijk een beetje de vraag: Waarom is Hulspas zijn vragen niet gaan stellen aan een imam, in plaats van zelf de antwoorden te bedenken? Dat en natuurlijk het feit dat sommige vragen wel erg open deuren zijn, zoals “Vindt u de heilige oorlog tegen de westerse legers in het Midden-Oosten gerechtvaardigd?”, dat komt feitelijk neer op: Mag je een leger dat je land binnenvalt met alle middelen er weer uit proberen te kieperen? Je moet wel een heel principiële pacifist interviewen, wil je een ronduit nee op die vraag krijgen. Dat lijkt me dus niet bepaald een interessante vraag aan wie dan ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Likoed Nederland

Wat uniek is voor de islam, is dat het zegt dat je naar de hemel gaat als je ‘ongelovigen’ vermoord. Andere geloven zeggen juist dat je naar de hel gaat voor moord.
Maar vandaar dat zelfmoordaanslagen in naam van de islam zo aantrekkelijk zijn voor voormalige criminelen (zie de aanslagen in Brussel en Parijs).
Want, zoals deze Palestijnse geestelijke uitlegt: “alle zonden zijn vergeven bij de eerste druppel bloed”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 børkbørkbørk

Ik krijg toch altijd het idee dat er te veel vanuit de logica en de objectiviteit van de religie wordt geredeneerd. Als die uitleg van Hulspas klopt, waarom vallen moslims dan zo vaak moslims aan, met name sjiieten versus soennieten? Hoe komt iemand dan op het idee een bom bij een kinderconcert af te laten gaan?

Je kunt alles rechtpraten met een beroep op het heilige boek. Dat is zo dubbelzinnig dat alles te rechtvaardigen is. Daarmee is elke keuze een uiting van persoonlijke voorkeur van de geestelijk leider.

Het gaat gewoon om macht, geld, bezit, aanzien. Wie de meeste mensen voor zijn karretje kan spannen, wint.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Hemaworstje

Het is een doodzonde dat Likoed hier zijn bagger kwijt kan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 JANC

@13: Stop de persen. Ik ben het met je eens. Dat is niet zo vaak

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 chp

@9 Het probleem in dat voorbeeld is dat je aan mij een opvatting toeschrijft die ik niet heb, niet dat je anderen vertelt wat ik vind (dat is geen probleem). Hulspas legt in letterlijke zin een denkbeeldige imam woorden in de mond – nou ja, niet letterlijk, maar laten we zeggen in een letterlijke figuurlijke zin. De gebruikelijke figuurlijke betekenis van ‘woorden in de mond leggen’ is anderen een mening aanwrijven die zij *niet* hebben. Hulspas hiervan beschuldingen zou een interessante kritiek zijn, indien met argumenten onderbouwd — wat klopt er niet van wat Hulspas zegt? Dat is echter lastig, want daarvoor moet je zelf het een en ander van de islam weten. Veel makkelijker is het dan het stuk af te wijzen met een (slecht begrepen) kreet (‘orientalisme’).

@10 Wie zegt dat Hulspas niet met imams heeft gepraat over dit soort vragen? Hij heeft zich duidelijk verdiept in het onderwerp. Het is trouwens niet nodig om letterlijk met imams te praten om een idee te krijgen van wat een doorsnee imam op bepaalde vragen zou antwoorden. Er zijn allerlei boeken en artikelen waarin moslim geleerden uitleggen hoe (door moslims) over bepaalde zaken gedacht moet worden, of hoe in bepaalde situaties gehandeld moet worden (of mag worden, of niet mag worden).

Je kunt prima het katholicisme bestuderen zonder priesters te interviewen. Het is meestal geen onmogelijke opgave te bedenken hoe een sociaal-democraat, een veganist, een Rawlsiaan, een Freudiaan, een bepaalde vraag zou beantwoorden. Het is ook helemaal niet ongewoon dat iemand die zelf geen sociaal-democraat is, geen veganist, geen Rawlsiaan, geen Freudiaan aan anderen die dit ook niet zijn, doceert wat sociaal-democraten, veganisten, Rawls en Freud van bepaalde zaken vinden. De enige vereiste is dat de docent zich in de materie heeft verdiept en dus kennis van zaken heeft.

Tenslotte is het helemaal niet vanzelfsprekend dat een imam beter (in de zin van, begrijpelijker) aan niet-moslims kan uitleggen hoe er over bepaalde zaken door moslims gedacht wordt. Het probleem is dat een imam gewend is te praten met mede-moslims, dwz, met mensen die veel achtergrond kennis delen. Maar niet-moslims weten veel van die dingen die voor moslims vanzelfsprekend zijn niet. Een popularisator (en dat is Huslpas) kan een vertaling maken, omdat hij of zij ook weet wat de geadresseerden niet weten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Bismarck

“De gebruikelijke figuurlijke betekenis van ‘woorden in de mond leggen’ is anderen een mening aanwrijven die zij *niet* hebben”
Eh nee, de betekenis is iemand een mening aanwrijven die hij niet geuit heeft.

“Hulspas legt in letterlijke zin een denkbeeldige imam woorden in de mond”
Nee, het gaat om een echt bestaande imam (er is een journalist bij een imam langs geweest, al weet ik niet of dat de imam van de moordenaar uit de link van #3 was, waar Hulspas zelf duidelijk niet mee gepraat heeft).

“Wie zegt dat Hulspas niet met imams heeft gepraat over dit soort vragen?”
Ik in ieder geval. Het zijn overduidelijk niet de woorden van de imam uit #3 en ik betwijfel of je een imam kunt vinden die precies de door Hulspas bedachte antwoorden zal geven, of zelfs maar iets dat in de buurt daarvan ligt.

“Hij heeft zich duidelijk verdiept in het onderwerp.”
Hulspas kennende mag je daar ernstig aan twijfelen. Hij vertoont (in ieder geval de laatste tijd) een consistente neiging om zich weinig te verdiepen in de onderwerpen van zijn columns. Dit lijkt me daar geen uitzondering op. De gepresenteerde kennis gaat nauwelijks verder dan wat je bij de Roze Khmer ook kan lezen over imams.

“Je kunt prima het katholicisme bestuderen zonder priesters te interviewen.”
Maar je zult dan lelijk de plank misslaan als je antwoorden van priesters op een set vragen gaat bedenken. Al helemaal als die bedachte antwoorden geen anekdotes uit de Bijbel bevatten die eigenlijk geen antwoord op de vraag geven (als herders van religieuze kuddes ergens goed in zijn, is het vooral de vraag niet voor je te beantwoorden, maar door jezelf laten beantwoorden).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Prediker

Als die uitleg van Hulspas klopt, waarom vallen moslims dan zo vaak moslims aan, met name sjiieten versus soennieten?

@12 Omdat sji’ieten in de ogen van soennieten geen goede moslims zijn, en dat vormt zo uiteraard een mooie legitimatie om etnische en culturele verschillen uit te vergroten en leden van een rivaliserende ‘stam’ te marginaliseren.

Zag je ook in de Balkan, dat katholieke Kroaten en oosters-orthodoxe Serven oude veten (nog uit de Tweede Wereldoorlog) gingen oprakelen toen het land uit elkaar viel om eens even lekker tegen elkaar tekeer te gaan. En daar tussendoor had je dan nog Bosnische moslims lopen.

Dat gaat allemaal om landjepik en het zich toeëigenen van bodemschatten, baantjes en andere bronnen van rijkdom. Maar als een rivaliserende groep dan een ander vlaggetje heeft, kun je dat mooi aanwenden om ze tot de verderfelijke ander te verklaren.

Dat is een universeel gegeven, kijk anders de Gangs of New York er nog maar eens op na. De mens is een aan de chimpansee verwante primaat, en die leven ook in tribale groepen die elkaar zo nodig bevechten op leven en dood om grondgebied en schaarse voedselbronnen.

Dat wij dat sinds een jaar of zeventig niet meer doen – nou ja, niet híer in ieder geval – komt vooral door de enorme welvaart en egalitaire samenleving die hier sinds WOII is opgebouwd.

Waarom je leven riskeren ter meerdere eer en glorie van het vaderland als je twee keer per jaar op vakantie kunt, een auto, koelkast en flatscreen hebt en je kinderen kunnen studeren (=sociale mobiliteit)?

Je zou wel gek zijn, toch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 gronk

Dat wij dat sinds een jaar of zeventig niet meer doen

Je hebt sites als ‘Nederland Mijn Vaderland’ gemist, en de hele zwartepietenkwestie? True, d’r zijn nog geen doden bij gevallen, maar het is wel hetzelfde basismateriaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Hemaworstje

Sterkte Gronk , mens= dier.
Jouw laagje beschaving lost op bij de eerste de beste tegenslag of veldslag.
en sorry maar nederland is mijn vaderland en zwarte piet is zwart ik ben a politiek en heb nooit gestemd.

Sterkte met protesteren tegen het basismateriaal. polariseer lekker verder.
Bots me je kop tegen de betonnen muur tot je pensioen, het verschil is dat sylvana een goed betaalde zzp ér is geworden met dat bonzen dankzij de aandacht en jij een huiskamertoetsenspeler bent.
Resultaat een deukje in het roomzachte amsterdam, de trendsetting city..
Het is haar beroep,een act omdat ze uitgerangeerd zijn ,ze doet een Inge de Bruintje, een P.Paaytje, een roelvinkje.

Voor een hele gave, stoere, high-end tv-commercial van Radio 538 zijn wij nog opzoek naar prachtig model. In de commercial ben je te zien als een echte droom vrouw waar die in een oogopslag een onvergetelijke indruk maakt. Een lieve, mooie en een tikkeltje ondeugende blonde vrouw.
Radio 4 dan maar morgen?

@janc,dank je,hep andere medicatie. de roze olifantjes zijn nu blauw.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 gronk

@19: ik zou je superieure nihilistische kijk sluiten aan prediker. I’m not worthy.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Co Stuifbergen

@11: Likoed, voor zover ik weet bestaat onder moslims geen centrale autoriteit die zegt dat je naar de hemel gaat als je ‘ongelovigen’ vermoordt.

Ik vermoed dat u weet dat onder moslims grote verschillen van opvatting bestaan (net als onder Christenen). Lees anders deze:
https://decorrespondent.nl/3600/welkom-in-het-kalifaat-waar-homos-en-afvalligen-met-rust-gelaten-worden/9106851600-5f932592

Oja, als u iets wilt aantonen met de woorden “deze Palestijnse geestelijke” die nergens op deze pagina genoemd wordt, en waarvan u geen enkele bronvermelding geeft, is uw argument niet geloofwaardig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Co Stuifbergen

@13: @14:
Ik vind wel fijn om op deze manier standpunten van Likoed Nederland te leren kennen.
Mijn indruk is dat Likoed NL erop uit is het conflict met de Palestijnen (en misschien met alle moslims) in stand te houden, en dit wil rechtvaardigen door mensen te citeren die niet representatief zijn.

Natuurlijk ga ik er niet van uit dat alle joden (binnen of buiten NL) het met Likoed NL eens zijn.
Ik verwacht wel dat de Likoed-partij in Israel het ongeveer met Likoed NL eens is (en anders stappen neemt wegens het gebruik van de naam Likoed).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Co Stuifbergen

@11:
Likoed, uw opmerking dat een zelfmoordaanslag met name aantrekkelijk is voor criminelen (of mensen die niets in hun leven bereiken) is het overdenken waard.
Het geeft al aan dat, ook onder moslims, de kamikazes uitschot zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 JANC

@22:

Mijn indruk is (…)

Helaas, die indruk deel ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Mohammed Boubkari

1 Een imam is niet meer dan iemand die voorgaat in het gebed. Dat kan ook een kind van 12 jaar zijn ( wel van het mannelijk geslacht althans in de moskee). De meeste imams in Nederland zijn huis-tuin-keuken imams die enige basiskennis hebben en de Koran kunnen reciteren maar meer ook niet. Hen lastigvallen met vragen die alleen een competente jurist-consult ( moefti) kan beantwoorden is dus tijdverspilling.

2 Oorlogsrecht in de shari3a gaat over middeleeuws oorlogvoeren: twee legers die tegenover elkaar op een veld staan en slag leveren of het belegeren van steden. Niet over luchtaanvallen, bomaanslagen, raketaanvallen etc. Dus het is nonsens om in de klassieke werken antwoorden te zoeken op wat lui als Da3ash doen.

3 Zelfmoord plegen op welke manier dan ook, ook middels een zelfmoordaanslag is verboden. Daar is unanimiteit over onder de Schriftgeleerden in het verleden en heden. Zij die dat rechtvaardigen en toestaan wijken daarmee af van de traditie en zijn daarmee innovators en volgen dus niet de klassieke jurisprudentie.

4 Het martelaarschap wordt hooggeëerd in de islamitische traditie. Maar dat was het martelaarschap van met het zwaard in de hand de strijd aan te gaan met een gelijkwaardige tegenstander. De bedoeling was dan wel dat men in de eerste plaats overwon en overleefde. Sneuvelde men dan was dat pech maar dan was als troost nog tenminste als martelaar voor de goede zaak gesneuveld. Zelfmoordaanslagen vallen daar dus niet onder!

5 Moslims zijn de grootste slachtoffers van deze lui ( zie de aanslagen in Irak, Syrië etc). Dus doen alsof dit een moslim versus niet-moslim strijd is en men het waarom daarom in de Islam moet zoeken is een nonsens idee.

6 Da3ash en soortgelijke lui zijn in wezen een marginaal verschijnsel die zich alleen hebben kunnen manifesteren door de omstandigheden die gecreëerd zijn door tientallen jaren van dictatuur, oliegelden en neokoloniale machinaties en oorlogen.

7 Da3ash en soortgelijke lui zijn geen erfgenamen van de islamitische traditie maar bastaardkinderen van de moderniteit. Net zoals het fascisme en nazisme dat waren ( zijn).

Bovenstaande is in wezen islam voor dummies dat na meer dan 15 jaar oeverloos geouwehoer en geschrijf over de islam en moslims men nog steeds dit soort basale kennis ontbeert zegt iets over het kennisniveau van al die lui die het hoogste woord voeren over de islam en moslims.

Als laatst: Manchester is blowback van Britse buitenlandse politiek. Misschien is het beter voor journalisten omdat te onderzoeken dan domme vragen te gaan stellen aan imams. Maar dat zou veronderstellen dat men daadwerkelijk oorzaken en gevolgen wil blootleggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 gbh

@25:

7 Da3ash en soortgelijke lui zijn geen erfgenamen van de islamitische traditie maar bastaardkinderen van de moderniteit. Net zoals het fascisme en nazisme dat waren ( zijn).

Dat klopt maar wel met islamitische kenmerken:

You might describe Salafi-Jihadism as a hybrid of fascism and communism with Islamic characteristics

http://littleatoms.com/we-love-coca-cola-and-they-love-death

Prima dat jij de neokoloniale machinaties en oorlogen als een factor er bij haalt en de moslim is inderdaad geen terrorist. Maar moslims mogen ook kritisch naar zichzelf kijken waarom dat soort monsters uit naam van hun geloof ontstaan, waarom ongelovigen/andersgelovigen een status aparte hebben en waarom een veel te grote groep (afhankelijk van de bron tot 10%) toch sympathie voor Daesh heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Mohammed Boubkari

@26,

Als jij zorgt dat de neokoloniale machinaties en oorlogen stoppen dan zal ik zorgen dat dit soort lui stoppen met al die ongein uit naam van de islam.

Blowback:

“Mr Bettammer says he and other secularist campaigners tried to warn the British ambassador to Libya at the time about the number of Britons and their radical views but were rebuffed. The UK, he says, wanted to encourage them instead because it viewed the Islamist groups as a more viable anti-Gaddafi alternative to native secularists.”

https://www.ft.com/content/42cabb04-4203-11e7-9d56-25f963e998b2

En nog meer blowback:

http://www.salon.com/2016/09/16/u-k-parliament-report-details-how-natos-2011-war-in-libya-was-based-on-lies/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Mohammed Boubkari

Uit 2007:

“This time, the U.S. government consultant told me, Bandar and other Saudis have assured the White House that “they will keep a very close eye on the religious fundamentalists. Their message to us was ‘We’ve created this movement, and we can control it.’ It’s not that we don’t want the Salafis to throw bombs; it’s who they throw them at—Hezbollah, Moqtada al-Sadr, Iran, and at the Syrians, if they continue to work with Hezbollah and Iran.”

http://www.newyorker.com/magazine/2007/03/05/the-redirection

Wie zulke lui steunt om tegenstanders aan te vallen moet niet gek op kijken als ze op een dag zich keren tegen hun opdrachtgevers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 KJH

Ok. Maar het dondert niet. Want deze waarheid is theoretisch. Het probleem is tweeledig:

1) De echte terroristen moeten vooral beter kunnen worden geprofileerd.

2) De Nederlandse chattering classes zijn zo verblind door hun orientalistisch exotisme, dat 1) wordt verhinderd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 KJH

Overigens, over stereotype media-uitingen gesproken: volgens mij zie ik ook een kleine trendbreuk. We hebben dit keer inderdaad wel het stukje ‘het ligt niet aan de Islam’ gehad, maar ik heb nog nergens het stuk ‘voor moslims is dit ook heel erg, omdat ze nu nog harder gediscrimineerd worden’ gelezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 JANC

@29: Punt 1: Dat kunnen we al vrij goed. De inlichtendiensten kenden alle terroristen al die de laatste tijd in het nieuws zijn gekomen.

 • Vorige discussie