Donner mag door, einde coalitie?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Kapitalisme (Foto: Flickr/Almada)Minister Donner heeft gisteren op het CDA-congres het groene licht gekregen van de partij om door te gaan met het versoepelen van het ontslagrecht. Dit betekent dat er voor de coalitie interessante tijden aanbreken, aangezien de PvdA heeft gedreigd met een kabinetscrisis als de plannen doorgang gaan vinden.

Donner is wel bereid om wat water bij de wijn te doen. Zo wil hij ouderen (lees: het grootste deel van het CDA-electoraat) misschien ontzien.

Een andere opmerkelijke uitspraak viel op te tekenen uit de mond van Balkenende. Hij wees er tijdens het congres op dat een steeds grotere groep mensen niet aan de bak komt. En dat terwijl op dit moment de werkloosheid nog steeds afneemt. Een typisch voorbeeldje van het zaaien van angst.

Maar wat voor een effect heeft dit op de coalitie? De PvdA bevindt zich bijkans in een onmogelijke positie. Een mogelijkheid is het kabinet te laten vallen en een verkiezingsnederlaag ten opzichte van de SP te incasseren, waarbij ook nog eens de partijen van Verdonk en Wilders een flinke groei zullen doormaken. Niet echt een aanlokkelijke optie. De andere optie is doorgaan met het CDA, je electoraat in eerste instantie verder van je vervreemden en hopen op betere tijden. Ook niet echt aanlokkelijk, maar in ieder geval beter dan de eerste situatieschets.

Een verlies-verliessituatie, maar wel één waarbij de uitkomst van de ene situatie op de korte termijn rampzaliger is. Daarom mijn voorspelling: de versoepeling van het ontslagrecht komt er, de PvdA denkt geen andere keus te hebben.

Ik zeg slechts één ding: remember D66.

Reacties (23)

#1 Adriaan Pek

Ik zie die hele argumentatie van Donner niet in. Ook jongeren hebben recht op bescherming bij ontslag.

Ook het argument van makkelijker aannemen deel ik niet. Nu is het al zo dat je mensen met een tijdelijk contract kan laten werken, tot 3 jaar toe. We zitten nu op de toppen van de huidige cyclus, binnen 3 jaar zitten we allang weer in de volgende recessie. Ergo, iedereen die nu wordt aangenomen met een tijdelijk contract kan dan allang weer zijn geloosd zonder problemen.

De top van het bedrijfsleven heeft het beste voor zichzelf gezorgd, nu, over 3 jaar en sowieso als ze het bedrijf waar ze voor werken om wat voor reden ook verlaten. Voor de gewone ploeteraar hoeft er dan niks te zijn?

Donner laat naar je kijken, treedt af en ga van je uiterst ruime wachtgeldregeling (!) rentenieren.

 • Volgende discussie
#2 Wilders aanhanger

Op naar de nul zetels voor de partij van de afbraak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Arnoud

@ 2: En ik maar denken dat Donner een CDA-minister was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Scientist of the Invisible

De PvdA gaat het volgens mij hard spelen, omdat ze 1) volgens mij wel beseffen dat ze nu op het punt zijn aanbeland waar ze geen concessies meer kunnen doen zonder helemaal ongeloofwaardig te worden 2) Balkenende ook niet zal uitkijken naar het idee van de chaos die kan ontstaan na verkiezingen. Lekker maandenlang onderhandelen met Wilders, Rutte en Verdonk…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 mescaline

De parallel met D’66 van een paar jaar geleden is niet zo gek. In de regering zitten, veel “punten hebben” en er nooit echt voor knokken. Tot ze in in een paar laatste wanhoopspogingen al die punten en alle geloofwaardigheid verloren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 ASH

@5

Maar liet D66 niet het kabinet vallen….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 HPax

Iemand uit mijn intieme kennissenkring heeft als zelfstandige meer werk dan hij aan kan. Maar een medewerker in loondienst aantrekken durft hij niet. Zelf van tijdelijke contracten afhankelijk, zijn de financiële risico’s daarvan voor hem te groot.

Werknemers makkelijk te mogen ontslaan, lijkt mij daarom een verruiming van de werkgelegenheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Joost

Wel eens van tijdelijke contracten en uitzendkrachten gehoord?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 RH

@8 wel eens van de flex-wet gehoord?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Basszje

Tja als zelfstandige moet je met personeel ineens aan veel meer dingen doen. Denk bv aan Arbo-wetgeving en wat al niet meer. Dat ook allemaal afschaffen dan maar? Maw de paar zelfstandigen die dan wellicht een extra hand zouden inhuren tijdelijk weegt niet op tegen de nadelen van het versoepelen van het onslagrecht.

Waren werknemers juist met bescherming niet flexibeler, gelukkiger en productiever?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Paul

De ontslagversoepeling is bedoeld om babyboomers goedkoop te kunnen dumpen. Dit verkopen als een middel waardoor meer mensen aan het werk komen lijkt handig, terwijl het de vervanging van mensen bewerkstelligt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Adriaan Pek

@7 Ik denk dat het voor iemand die werk zoekt een nog veel groter risico is bij je kennis te gaan werken (als je op zoek bent naar een behoorlijke baan).
Inderdaad, naar het uitzendbureau. Hier in de Potterstraat zitten ze allemaal naast elkaar…..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 pedro

#7: Als je kennis zelf nog niet eens zeker is van werk in de toekomst (“van tijdelijke contracten afhankelijk”), is het inderdaad onverstandig om andere mensen in vaste dienst te nemen. Maar wat let je kennis om iemand tijdelijk aan te nemen voor de duur van zo een tijdelijk contract? Dat levert immers alleen problemen op, wanneer je kennis bang is, dat die ander zichzelf daarna ook als zelfstandige aan dat bedrijf gaat verhuren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 HPax

Waar ?t om draait, is verruiming van de algemene werkgelegenheid. Wordt die door de mogelijkheid van het makkelijker ontslaan van werknemers bevorderd, ja of nee? Het voorbeeld van de ?kennis? die ik erbij haalde om het ja te beklemtonen, wordt nu om allerlei redenen betwist en in twijfel getrokken. En particulier geredeneerd niet eens altijd onjuist. Maar wat in termen van personen en individuen opgaat, behoeft dat niet in macro opzicht te doen. En v.v. Daarom handhaaf ik exemplarisch ?mijn kennis?.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Joost

@14: Wil je misschien mijn volgende volgende artikel hierover lezen? Daar ga ik specifiek op die vraag in, en het antwoord is nee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 pedro

#14? Je geeft toe, dat je voorbeeld niet deugt, maar handhaaft de conclusie, die je op basis van dat voorbeeld hebt getrokken? Zonder verdere argumentatie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 BartB

In mijn studententijd runde ik samen met een vriendin een klein bedrijfje. Na een goede maand sloegen we eens aan het rekenen: als dit zo door zou zetten, zouden we dan geen personeel aan moeten nemen?

Geen uitzendkracht natuurlijk. Uitzendkrachten zijn gillend duur en worden uitgezocht door intercedenten. Zelf iemand aannemen? Tijdelijk contract, flexwet, allemaal leuk mooi en aardig – totdat je aangenomen personeel ziek of zwanger wordt. Dan ben je als werkgever nog steeds keihard de sjaak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 JeCuS

@7
Een goeie zelfstandige huurt bij teveel werk gewoon tijdelijk een andere zelfstandige in, verdient wat aan die zelfstandige en heeft een fatsoenlijk concurrentiebeding in het contract staan. Personeel neem je alleen aan als je bypass-operatie wilt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 HPax

@ 15

Citaat:
“Ontslagrechtversoepeling leidt niet per definitie tot minder werkloosheid, maar zal waarschijnlijk de groei van de arbeidsproductiviteit beschadigen. Het scheppen van een hoogproductieve, innovatieve en welvarende economie met een lage werkloosheid vereist andere instrumenten dan ontslagrechtversoepeling.
[..]
Wat nodig is, zoals een aantal, met name Scandinavische, landen heeft laten zien, is veel coördinatie, overleg, samenwerking en afstemming tussen overheid en sociale partners op allerlei terreinen als technologiebeleid, onderwijs en scholing, en inkomensbeleid. Het zal duidelijk zijn dat een dergelijke samenwerking alleen effectief kan zijn, als er voldoende vertrouwen is tussen overheid, werkgevers en werknemers. Het voorstel tot ontslagrechtversoepeling ondergraaft dit vertrouwen tussen de sociale partners, bemoeilijkt hoognodige samenwerking en bedreigt daardoor de groeikansen en de welvaart van de Nederlandse economie op de langere termijn.” Einde citaat.

Indien ik heb gelezen wat ik moest lezen, las ik een recept voor het scheppen van een verstikkende bureaucratie. De schrijfwijze van het kookboek waarin het staat, lijkt mijn (dis)kwalificatie bij te vallen. Neem de congestie: ?coördinatie, overleg, samenwerking en afstemming?.Veel woorden voor dezelfde zaak. Zo schrijven klerken die niet weten waar ze het over hebben en die dat met veel woorden verbergen. Maar het verraadt ze. Als dat geen bureaucraten zijn!

En na die woorden al die instituten die samenwerken, of dat zouden moeten doen. Een bureaucratisch conglomeraat, een soort imperium. Daar dromen klerken van; de hele dag vergaderen, coördineren, notuleren, salaris opstrijken en een land ruïneren. En ja, als ze (die instituten) het goed doen, is ontslagversoepeling niet nodig, maar als ze het door ?ondergraven vertrouwen? nu eens niet goed doen? Kortom, stellingen van het type dat alles goed gaat wanneer alles het goed gaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 pedro

#19: heb je ook nog argumenten, of ben je alleen in staat te proberen mensen te diskwalificeren zonder op hun argumenten in te gaan? Je citeert iets, gaat daar vervolgens totaal niet op in, maar weet wel te melden, dat de mensen, die het opschrijven, niet deugen, natuurlijk ook weer zonder daar enig verder argument voor aan te voeren. Of je enige argument zou moeten zijn, dat iedere vorm van overleg in jouw ogen overbodige bureaucratie is. Je citaten mogen dan volgens jou onvermijdelijk leiden naar een ´verstikkende bureaucratie´, maar jouw enige vorm van kritiek leidt dan met eenzelfde soort tunnelvisie onherroepelijk tot een dictatuur. Zo noemen we het immers, wanneer in een maatschappij iemand zonder enig overleg met anderen beslissingen kan forceren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 HPax

@ 20

1Wat ik citeerde, deed ik op aanbeveling van C15, als ik dat goed heb begrepen. Ik schrijf dit zo, omdat ik onzeker ben of in jouw C20 niet de suggestie staat dat ik zomaar iets uit de lucht heb gegrepen.

2Mijn voornaamste argument uit C19 ίs of berust op een afleiding. Woorden A. informeren of B desinformeren. Een bepaald woordgebruik kan daarover (A of B) uitsluitsel geven. Is de uitslag B, dan gaat de desinfo van B over in informate B?. B blijkt een leugenaar of zoiets.

Neem nu de volgende twee reeksen van woorden uit het citaat:
(1) ?veel coördinatie, overleg, samenwerking en afstemming tussen overheid?.
?Coordinatie? enz. zijn zakelijk gezien synoniemen. En met veel verschillende woorden hetzelfde zeggen – let ook nog eens op het inleidende verraderlijke woordje ?veel? – laat je iets ongezegd, bedelf je iets. Iets belangrijks uiteraard.
(2) ?afstemming tussen overheid en sociale partners op allerlei terreinen als technologiebeleid, onderwijs en scholing, en inkomensbeleid?.
Dit komt neer op het totale land in al zijn voegen.

Zowel (1) als (2) wijzen in de onderhavige context op een onmatigheid in een wetenschappelijk rapport en het lijkt mij dat wij met geval B te maken hebben. Nu kun je normaliter wel aan geklets voorbijgaan, maar dit niet in een wetenschappelijk genoemd onderzoeksrapport. Voor wat je in dit concrete geval dáár weer uit kunt opmaken, verwijs ik naar mijn C15.

3 Ad ?zonder overleg? etc.: Zonder overleg is geen maatschappelijk leven mogelijk. Dat spreekt. Maar de dreiging van bureaucratisme bestaat ook en dat gevaar zag ik in wat ik aanhaalde.

4Dan nog ad C16 (ref. mijn C 14): ?Je geeft toe, dat je voorbeeld niet deugt, maar handhaaft de conclusie, die je op basis van dat voorbeeld hebt getrokken? Zonder verdere argumentatie??

Tegen mijn voorbeeld uit C14 werden bezwaren ingebracht waarvan ik een paar wel redelijk vond. Niet alle. Maar ik begin wel te begrijpen dat zoiets toe te geven, vragen om moeilijkheden is. Overigens en onder meer zie ik in C17 een sterke aanwijzing voor de handhaafbaarheid van mijn voorbeeld uit C7.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 pedro

Hpax, je gebruikt erg veel woorden om niets te zeggen (en wie jou reactie leest, vraagt zich meteen af, waarom uitgerekend jij iets tegen bureaucratie zou hebben). Jouw reactie valt duidelijk onder B: een poging tot desinformeren.

“Wat ik citeerde, deed ik op aanbeveling van C15”???? Jij schrijft nr 14 als reactie op nr 15? Ben je helderziende of zo?

“Zowel (1) als (2) wijzen in de onderhavige context op een onmatigheid in een wetenschappelijk rapport en het lijkt mij dat wij met geval B te maken hebben”. Het lijkt me dat je weinig ervaring hebt met wetenschappelijke rapporten. Dat soort rapporten moet nu eenmaal aan heel wat kwaliteitseisen voldoen. Als ze bepaalde termen, waar jij je nu aan stoort, weglaten, worden ze daar in hun eigen wetenschappelijke kringen over aangevallen en wordt hun rapport niet serieus genomen. Als je alleen maar populair wetenschappelijke stukjes wil lezen, kun je het beste afhaken, als je ergens een wetenschappelijk rapport tegenkomt, raad ik je aan.

“?Coordinatie? enz. zijn zakelijk gezien synoniemen”. Samenwerking, overleg, enz, mag jij gerust synoniemen noemen, omdat ze hier en daar wel een aantal overeenkomsten vertonen, bijvoorbeeld, maar in een wetenschappelijk rapport wordt toch echt verwacht, dat je het onderscheid tussen deze verschillende termen wel kunt en moet maken.

“Zonder overleg is geen maatschappelijk leven mogelijk”. Fijn dat je dat nu toegeeft. Maar waarom begin je daarna over een dreiging van bureaucratisme (neologie)? Al dat overleg is immers een vorm van bureaucratie. Wat je in feite zegt, is dat zonder bureaucratie geen maatschappelijk leven mogelijk is. En dat klopt natuurlijk. Of dat een verstikkende bureaucratie gaat worden, is afhankelijk van de deelnemers aan dat overleg, enz.

“Overigens en onder meer zie ik in C17 een sterke aanwijzing voor de handhaafbaarheid van mijn voorbeeld uit C7”. De argumenten, die tegen jouw C7 in zijn gebracht, zijn ook en onverminderd geldig tegen reactie C17. BartB probeert immers de argumenten daartegen onderuit te halen, door op zieke of zwangere werknemers te wijzen, maar dat heeft helemaal niets met het onderwerp te maken. De ontslagbescherming bij ziekte en zwangerschap staat op dit moment immers in het geheel niet ter discussie. Dat staat ook nergens in de plannen van Donner. BartB´s opmerking over ziekte en zwangerschap doet dus helemaal niet ter zake en voor de rest geeft hij de criticasters eigenlijk alleen maar gelijk door alle mogelijkheden nog eens op te sommen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 HPax

@ 22

1″”Wat ik citeerde, deed ik op aanbeveling van C15″???? Jij schrijft nr 14 als reactie op nr 15? Ben je helderziende of zo?”

Duidelijker was het geweest had ik geschreven: ‘Wat ik in C19 citeerde, deed ik enz.

2Woordkramerij gaat vaak voor wetenschap door en er bestaan ?wetenschappelijke? kringen waarvan je geen lid kunt zijn of blijven als je het clubjargon afwijst. Maar dat is een sociaal probleem.

3Van een bureaucraat kun je geloven dat hij graag veel woorden gebruikt, maar veel woorden maken nog geen bureaucraat.

Bij bureaucraten / bureaucratie pleeg ik te denken aan zoiets als een ambtenarenregering. Die ambtenaren waren bedoeld als service voor het publiek, maar op den duur gaat een publiek die ambtenaren dienen. (Vb. USSR, DDR). Dit is een gangbare, populaire opvatting die ook ik aanhang. Dat in ons type van maatschappij ambtenaren noodzakelijk zijn en dat er veel OK zijn, weten anderen en ik ook wel. Ik schreef ook niet voor niets bureaucratisme in onderscheid van bureaucratie.

4BarthB?s opmerking doet wél terzake. Ben je blind of zo?

 • Vorige discussie