Dodenlijst Saifu Deen al-Muwahhied betekent Oorlog

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

update (2004-11-05T11:19): Gelukkig lezen politici in Nederland nog Sargasso, het kabinet heeft na beraad met Sargasso het Islamitische terrorisme de oorlog verklaard.

De brief aan Ayaan Hirsi Ali was ondertekend door Saifu Deen al-Muwahhied*** (vreemd genoeg deden maar weinig media moeite om dit gedeelte te vertalen, ondanks dat hierin de sleutel ligt tot het herleiden van deze groep. De Volkskrant vertaalde het niet, en ook journalisten waar ze bij de Volkskrant puntjes aan zuigen niet. Sargasso heeft de groep inmiddels volledig ontmaskerd!).

Saifu Deen al-Muwahhied betekent letterlijk het zwaard van het geloof van hen die de eenheid van God bevestigen. al-Muwahhied was een Berber beweging onder de hervormer Ibn Tumart in de vroege 12e eeuw. De Almohad dynastie van Ibn Tumart beheerste grote delen van Noord Afrika en Andalusie, maar trok zich terug uit het Iberische schiereiland in 1223. Maar de jongens van het zwaard zijn terug. Ibn Tumart was de grondvester van de Berberse rebellie en de stichter van een gnostische variant van de mystieke Islam die door Berbers wordt gevolgd.

De Islamitische Zelfmoordcommando’s in Nederland, die via Samir A. contacten hadden met Al-Qaida en verantwoordelijk zijn voor de brute moord op Theo van Gogh zijn geenszins van plan het bij Theo van Gogh te laten. De vijanden van de radicale fundamentalisten zijn talloos en degenen die hen niet gehoorzamen moeten vroeg of laat allemaal dood, want de profeet (vrede zij met hem wel) is barmhartig en God (God zij geeerd daarom) kent geen genade. Allemaal: varkens, zwijnen, honden, atheisten, christenen, joden, en moslims. Ja ook moslims want elke revolutie keert zich tegen zichzelf. Alle zimmi moeten dood, vrede zij met de profeet.

De jongens van het zwaard is een afdeling van het fundamentalistisch Islamitisch terrorisme in Nederland. Maar als je het patroon volgt van het internationale terrorisme moet je tot de conclusie komen dat er een regelmatig patroon achter dit terrorisme zit en dat de organisatie uit zelfstandig opererende cellen bestaat die onderling sporadisch contact onderhouden via tussenpersonen die hen faciliteren. Alle wegen leiden naar de basis – Al-Qaida. De conclusie: Nederland is in oorlog met de Muhajedien en die begrijpen maar een taal.

De Muhajedien heeft een dodenlijst opgesteld met een eerste batch aan slachtoffers, waaronder dus Theo van Gogh, maar ook Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders, dat zal niemand verrassen, maar ook Rita Verdonk, Job Cohen en Ahmed Aboutaleb. De oude stijl terrorist doodde nog geen vrouwen en broeders, maar goed het inzicht in de ware weg van de profeet (vrede zij met hem wel) evolueert natuurlijk.

Het zou allemaal niet als een verrassing moeten komen, immers Nederland is het 6e lid in grootte van de coalitie in de Irak die verantwoordelijk is voor de dood van duizenden Moslims, kent een van de grootste groepen Marokkanen in diaspora, banden van moskeeen met Al-Qaida zijn ook al jaren bekend, Al-Qaida uitte een waarschuwing met een deadline tegen Nederland hetgeen wellicht een go-ahead voor de Nederlandse cel was, de Madrid aanslag schudde Europa wakker, de Casablanca aanslag schudde Marokkanen wakker, en de AIVD is al jaren en maanden op de hoogte van de aanwezigheid van terroristen in Nederland. Toch is ook de eerste tegengoal uit bij Andorra een ontnuchterende gewaarwording, hoewel iedereen weet dat er geen kleine voetbalnaties meer bestaan.

De eerste terroristische aanslag in Nederland tegen Nederlanders door Islamitische terroristen betekent dat zij de jihad nu daadwerkelijk begonnen zijn. Voorheen konden we nog fijn met de wollensokken van GroenLinks protesteren of met de nette burgers van de VVD onze bezorgdheid uitspreken over militaire tribunalen en de Amerikaanse bestrijding van het terrorisme als een Oorlog. Nu ook het Nederlandse territorium door gewapende strijders is geinfiltreerd is er maar een manier om deze soms nog in Afghanistan opgeleide strijders aan te pakken.

Een rechtspraak in vredestijd is onbekwaam om met oorlogsstrategieen als infiltraties en vijandelijke strijders in militair onherkenbare tenues adequaat af te rekenen en de eigen vrijheden en onafhankelijkheid zodoende te beschermen. In Amerika is men sinds 9-11 direct tot de enige juiste conclusie en inzicht gekomen: Al-Qaida is meer dan 2 losgeslagen dorpsgekken met een slechte jeugd, het is een middelgroot leger van infiltranten die uiterst minitieus zijn geinstrueerd en georganiseerd hoe zij dienen te opereren binnen vijandig gebied. Het zijn gewapende spionnen die als doel hebben de westerse samenleving te vernietigen en voor te bereiden op een fundamentalistische theologie.

Het is dus oorlog en in een tijd van oorlog dienen er militaire tribunalen te zijn die wel adequaat kunnen optreden om de veiligheid binnen het eigen territorium te garanderen. Het model van Guantanamo is helaas vertekend doordat Bush de eerste 3 jaar geen militaire rechtbanken had ingesteld en daarmee gevangenen elke vorm van rechtspraak ontzegde. Desondanks, dient het in zijn huidige vorm als een militair tribunaal in oorlogstijd voor een effectief model voor de bestrijding van een terreurapparaat als Al-Qaida en de jongens van het zwaard. Of de Nederlandse leiders de moed zullen hebben om daadkrachtig op te treden, of dat we het moeten doen met een gebroken geweer politiek van pappen en nathouden is nog de vraag, maar ik vrees dat er rampen moeten gebeuren voordat Nederlanders de ernst van de situatie inzien.

——————————-
Saifu = het zwaard
Deen = het geloof
al-Muwahhied = Zij die de eenheid van God bevestigen

Hasboena Allah wa niama alwakeel = God is voldoende voor ons en Hij is de beste beschermer**
Niama alMawla wa Niama anNasseer = Hij is onze Beschermer en Hij is onze Helper

* Het Arabisch kent keen bezittelijke voornaam woorden, die moet je er voor het gemak even bijdenken. De klinkers moet je eigenlijk wegdenken juist.

** In soerat Al-Imran aya 173 staat: “De gelovigen tegen wie de hypocrieten zeggen: “waarlijk de ongelovigen hebben tegen jullie een groot leger verzameld, weest daarom bang voor hen”. Maar het versterkte hen alleen in Geloof, en zeiden: “Allah alleen is voldoende voor ons, en Hij is onze Beschermer en op Hem kunnen we het beste vertrouwen en Hij is Beschermer voor ons”

*** De zin “Hasboena Allah wa niama alwakeel Niama” en “alMawla wa Niama anNasseer” komen uit het deel van Koran dat “8 De Oorlogsbuit” heet.
8 The Spoils of War

De volgende passage hebben de jongens van het zwaard vast ook heel veel gelezen en nu mogen ook jullie in jullie eerste les “Hoe word ik een echte Muhajedien” er eens over nadenken:
“In je droom heb ik de ongelovigen als weinig voorgesteld, want als ik hen als velen had voorgesteld zou het je zeker ontmoedigd hebben. Maar God kent de geheimen van je hart goed en behoedde je. God toonde hen als weinigen en deed jou als verachtelijk voorkomen in hun ogen. Bereid je kracht voor om in hun harten terreur te zaaien. Maar als de vijand neigt tot vrede, neig tot vrede.”

**** Rond 1118 keerde Muhammed Tumart terug van zijn reizen en was woedend bij het zien van “slijterijen, dansende meisjes, and andere vervoeringen en rozen van verval in overvloed in Marrakesh en Fas.” Tumart organiseerde hierop zijn anti stads-jihad. De verafgoddelijking van de profeet door de Almovaride dynastie helpte Tumart om een opstand te organiseren met het Koran citaat: “God draagt jullie niet op om profeten als afgoden te vereren!” Tumart promootte daarentegen de verering van God in alles, de alomtegenwoordige God. Deze Eenheid in God (almuwahhid, in Latijnse vorm Almohad) wordt de naam van de opstand en zal een belangrijke stroming binnen de Algerijnse Islam worden. Deze Almohad is een buitengewoon mystieke vorm van de Islam gericht tegen stedelijk verval met wortels in het Berbers nationalisme. De jongens van het zwaard moeten dan ook eerder herleid worden tot de Berberse moskeeen dan tot Al-Qaida. Deze wortels in het Berberse nationalisme verklaard ook waarom er een Algerijn tussen de Marokkanen zat die aangehouden zijn, omdat deze pantheistische variant van de Islam vooral in Algerije grote invloed had.

Reacties (39)

#1 Carlos

Om nu gelijk ons eigen Guantanamo Bay in te richten op Texel lijkt mij wat overdreven.
Terugtrekking uit Irak en inperking van de vrijheid van godsdienst, uitzetting van radicale imams en volgelingen, lijkt mij al een redelijk doeltreffend pakket.

 • Volgende discussie
#2 peter

En wat gebeurt er eigenlijk met radicale dominees, Bush bijvoorbeeld? En de SGP? Of gaat er alleen actie ondernomen worden tegen moslims?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 stoethaspel

Ongelofelijk. Stoethaspel stelt tot zijn verrassing vast dat voortschrijdend inzicht nog altijd tot de mogelijkheden behoort. Hulde sargasso!

@Peter. Allereerst: Wat is het belang van Bush inzake het Nederlandse probleem als bovenstaand beschreven?
Ten tweede: Waar en wanneer heb jij christenterreur waargenomen en waarom heb je de politie toen niet gebeld?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 larie

Oei, graag meer in de pen klimmen Al-Nabijussaif, geef me inzicht in de dingen. En nu niet weer zeuren over nix zoals streepjes on-no et al.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 bicat

Larie zet de toon.

Fijn stuk, Al-terego

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 moonpirate
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 dreadloki

Ik ben de schuilkelder al aan ’t graven!

Duidelijk. De Nederlandse beroepsmilitair is niet opgewassen tegen deze lui. Dus inderdaad, alle ongewenste elementen (radicalen, extremisten, treinconducteurs, BN’ers, Jehovagetuigen et cetera) het land uit!

Heeft iemand nog een natriumlamp over? Of twee?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 mark

Begrijp ik het goed dat Al-Nabijussaif nu vanuit NY namens Nederland de oorlog uitroept en zijn soldaat caprio op Geenstijl de jongens van Nieuwrechts opjut om wat feller de oorlog tegen het fundamentalisme te gaan voeren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 larie

Oorlog? het gaat om de pen niet het zwaard. Is het nu zo moeilijk eens een discussie te voeren met argumenten mark. Ik vind je opmerkingen tamelijk opjuttend en de kiem smorend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Sikbock

Mark en consorten zijn de geestverwanten van chamberlain.. o zo beschaafd maar helaas niet opgewassen tegen de realiteit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Lilith

De realiteit is dat afgelopen dinsdag het zwaard is opgenomen. En dat is met geen pen te beschrijven …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 mark

@larie
Ik bemerkte uw gevoeligheid jegens mij al eerder bij een stukje in de internetjournalist en een grotesk stukje over de VS hieronder (alhoewel het beeld dat u een computer tegen boze Amerikanen moest beschermen wel weer grappig was). Ik stel een vraag tav caprio omdat ik het nogal vreemd en lichtelijk storend vind om juist van hem op dit moment deze ferme taal te horen, m.n. vanuit het buitenland en in combinatie met zijn reacties op Geenstijl (ik krijg opeens ontstellende heimwee naar Bosboom en Schilder en Lilith). Enne “oorlog?”, uw vraagteken is nogal potsierlijk, of heeft u bovenstaande pots niet gelezen?

@Sikbock:
Alle fundimullahs mogen van mij optieften.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Crachat

Look at the facts, mensen.
Gestoorde gek steekt iemand neer.
Dat die gestoorde gek deel uitmaakt van een neurotisch collectief maakt de zaak er niet eenvoudiger op, maar dat is het wel.
Al Quaida? Laat me niet lachen.
Het zijn zieke kinderen die door enkele geflipte fanaten aangespoord worden, niets anders.
De Egocentromaatschappij bijt zichzelf nu in de strot, paniek breekt uit.
En blijf maar kankeren op geitenwollen sokken, zo is men

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Sikbock

Niks aan de hand mensen.. gaat u maar rustig slapen.. sure.. Om op de opmerkingen van Mark over Caprio terug te komen.. het was vorig jaar natuurlijk al lang duidelijk dat ie een hetze tegen bosboom en schilder voerde om een paar plaatsjes te kunnen klimmen op het laddertje

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 larie

@mark
Ik heb niets tegen u integendeel, beetje roeren in de gezapigheid trekt me wel aan. Ik vind het alleen jammer en vetroebelend dat op dit podium snel op de persoon gespeeld wordt en te vaak de taalvaardigheid in verband wordt gebracht met al of niet helder inzicht. Moddergooien is mijn kopje thee niet en de periode waar u heimwee naar heeft kon ik door de modder op mijn scherm sargasso bijna niet meer lezen. Shake hands.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Crachat

Gerust gaan slapen? Nee.
Geen reden tot hysterie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Dominee Schilder

Wegens pastorale werkzaamheden elders, de afsluitende alinea uit het commentaar van ‘mijn krant’ het Nederlands Dagblad, geschreven door hoofdredacteur P. A. Bergwerf:

“Dat de emoties hoog oplopen, zeker bij mensen die een meer dan gemiddelde kans lopen het volgende slachtoffer te zijn, is meer dan begrijpelijk. Zoals ook de roep om meer structurele beveiliging van niet-politici dan het extra rondje door de straat van de agent van dienst zich laat verstaan.

Maar met in het wilde weg roepen om ‘keihard’ optreden schieten we niets op. Hoe hadden de zeepkistroepers zich dat keiharde optreden voorgesteld? Alle moskee

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Lilith

Larie, voor u mij beticht van modder gooien (of er mee in verband brengt) … dat wat u van mij zag was een reactie en actie op het (continu) modder gooien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Crachat

@DS: raak.
Niet omdat the dream over is, het een nachtmerrie wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 emka

> En wat gebeurt er eigenlijk met radicale dominees, Bush bijvoorbeeld? En de SGP? Of gaat er alleen actie ondernomen worden tegen moslims?

Ooit van der Vlies of een andere SGP-er iemand ritueel op straat zien slachten of dergelijke brieven uit die hoe zien komen? Laten we de dingen even in verband blijven zien zeg…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Onno

@Dominee Schilder: Dat zijn ware woorden, tegen gekken is frustrerend weinig te doen. Wat we wel kunnen doen is proberen de potentiele aanwas van die extreme groepen zo veel mogelijk in te perken (Verbal Jam heeft daar een goed stukje over geschreven)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 larie

@Lilith

Beticht niemand want dan val ik ook in die kuil vol krioelende wijsvingers. Bij uw reactie (zwaard vs pen) moest ik gelijk denken aan “Thick as a brick” gedicht van een 13 jarige jongen gezongen door Jethro Tull.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Zacht Ei
Dutch blog: letter contains hidden reference to Al Qaeda
Dutch shock blog Geen Stijl speculates about a connection with Al Qaeda. Money quote: ‘The signature was “Deen alMuwahhied” but this is an anagram. What was meant is “alMuwahhieddeen”, which is a reference to the Mujahedeen. It is however, a…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 novecento

Ik stle voor dat we met de pet rondgaan om deze reeks docu’s eens in alle voetbalstadions op grootscherm te laten vertonen.
http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/3970901.stm“BBC Nightmares”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 novecento

Bovenstaande link werkt nie, naja.
Het zijn drie stuks, even doorklikken voor wat summiere achtergrond info.
http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/3970901.stm

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 caprio

Dat Caprio juist vanuit Amerika oproept tot voortschrijdend inzicht, lijkt mij juist logisch niet? Amerika heeft als een van de weinige landen de ernst van de situatie begrepen dat je de infiltratie door terroristen moet vergelijken met infiltratie door Nazi spionnen in 40-45 bijvoorbeeld. Moslim fundamentalisten leven in een staat van oorlog, het zijn geen onbezonnen kutmarokkaantjes, al zal bij de meeste Nederlanders dat beeld er nooit meer uitgaan. Er is een harde kern die getraind en ervaren is in Tsjetsjenie, Algerije, Afghanistan, Irak, en deze infiltreren het Nederlandse grondgebied. Ik zal later een meer rechtskundig-historische schets hiervan verstrekken.

@Carlos: terugtrekken uit Irak is wel het domste wat je nu kunt doen, blijf aub nadenken. Probeer eens te schetsen wat daarvan de uitkomst is als je wilt aub.

Vrijheid moet als zij eenmaal onder vuur komt zonder aarzeling of compromissen overeind gehouden worden, ik ben even resoluut tegen fascisten als terroristen.

Maar het gebroken geweer syndroom heerst vooralsnog in Nederland. Wacht u gezellig op de eerste van de 9 verdachten die zal worden vrijgelaten of op de volgende aanslag. Met speciale bevoegdheden was die hele groep rondom Samir A. een jaar geleden al opgerold.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Dr.D

In het meest getapte land weet men niet wat er broeit…
En die speciale bevoegdheden? Die zijn er allang!!!
Maar bij dergelijke fanatici is het onbegonnen werk om vooraf op de hoogte te zijn van wat, waar en wanneer.
Preventief ruimen schijnt niet te mogen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Spruitjeslucht

@Dominee Schilder
Slaap lekker verder. Het gegeven dat er al toestemming nodig was van een hoge geestelijke geeft al aan dat dit niet een echte solo actie van een zielig figuur op een zolderkamer is geweest.
De tijd van het pappen en nat houden is voorbij! Wrang dat ook Cohen op de mogelijke dodenlijst zou voorkomen. Lid van de PVDA die zelf altijd voorstander was van deze aanpak.
Ik ben het met Caprio eens, wie denkt dat we niet op voet van oorlog verkeren met de islam die leeft nog steeds op een rose wolk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Carlos

Alle opgeblazen retoriek ten spijt, we kunnen niet veel anders dan moslim-extremisten nauwgezet volgen en oppakken. Dit gebeurt al, maar zoals Dr.D al aangeeft is dat verdomd lastig.

Ik vind het opmerkelijk dat op dit moment allerlei mensen die een gruwelijke hekel hebben aan het communisme een maatschappij bepleiten die mij doet denken aan de DDR met haar Stasi apparaat. De enige overheden die moslim-fundamentalisme met succes hebben bestreden zijn de Baath-regimes in het Midden-Oosten. Onder Saddam en Assad waren er geen fundi’s die aanslagen pleegden. Ikzelf kies liever voor het ‘second best’ alternatief: een westerse democratische rechtsstaat. Op den duur is dit de enige staatsvorm die het fundamentalisme de wind uit de zeilen kan nemen. Wie de rechtsstaat respecteert is overigens niet vanzelfsprekend slap tegen terroristen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 caprio

Spruitjeslucht moet mij verkeerd begrepen hebben, altijd een probleem met duidelijk taal. Wij leven niet op voet van oorlog met de Islam maar met moslimterroristen. Ik ben een groot liefhebber van de Islam en vind het een veel logischer religie dan het christendom. Als ik ooit in God zou kunnen geloven, vind ik de Islam het sympathiekst. Maar er kan geen onduidelijkheid over bestaan dat we in staat van oorlog verkeren en insgelijk moeten handelen. Pim Fortuin was een pedofiele fascist, die hier helemaal niets mee te maken heeft, zij het dat hij medeverantwoordelijk is voor deze hele crisissituatie

Omdat we in een rechtstaat leven, moeten we binnen de wet handelen, daarom zeg ik ook dat de normale vredestijd rechtspraak niet voldoet in een tijd van oorlog, overbodig om te zeggen dat dat wel bewezen mag heten (Samir wordt al jaren gevolgd, zo ook de Tawheed moskee in West die banden had met Atta, en een grote financier van Al-Qaida). Dus, het enige rechtsmiddel dat overblijft zonder de rechtstaat uit te rekken is een militair tribunaal in te stellen. Dat is wat anders dan het beeld dat Carlos bij Guantanamo Bay heeft (martelingen, geen rechtsgang). Een militair tribunaal heeft ruimere bevoegdheden, en in een staat van oorlog kan de minister ook types als Samir A. gewoon vasthouden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Carlos

Een militair tribunaal geeft ook de doodstraf?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Carlos

Opzich lijkt het me nuttig om uit te denken hoe je deze assymetrische oorlogsvoering aanpakt zonder de rechtsstaat (voorgoed) te verzieken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 caprio

De rechtspraak in tijden van oorlog is volkomen geregeld binnen de rechtstaat.

Het enige kritieke punt is of jij wel of niet gaat erkennen dat het oorlog is: soldaten in oorlogsgebieden met oorlogstuig heet oorlog, terroristen zijn niet anders dan wat legaal in Amerikaanse termen (ken de Nederlandse oorlogsstatuten niet zo goed) in 1942 bijvoorbeeld ‘enemy aliens’ of ‘unlawful combatants’ werd genoemd verwijzend naar Nazi spionnen/infiltranten die door de linies werden geslipt om terreur aanslagen te plegen. Ik zie niet in waarom de huidige infiltranten geen ‘unlawful combatants’ zijn, maar als jij het ook toegeeft als er een band wordt aangetoond met buitenlandse groeperingen en binnenlandse groeperingen, zijn we in oorlog.

Zo’n staat van oorlog kent overigens allerlei beperkingen. De doodstraf is in 1984 (86?) of zo afgeschaft, dus daar hoef je je geen zorgen over te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 caprio

@Spruitjeslucht: je moet proberen om niet al te vluchtig door je kennis van de Islam te springen. De Islam van Muhamed B. is een sufistische variant van de Islam die net als de pantheisten en gnostici in het Christendom niet zo strikt aan autoriteiten in het kennen van God geloven. Zij geloven dat God in alles is, dat heet dan de eenheid van God, en je de wil van God kunt leren kennen door de mediteren en zelf op eigen autoriteit op zoek te gaan naar deze weg van God. Het verbaast me hogelijk hoe simpel er over de Islam wordt gedacht. Voor de duidelijkheid: de El-Tahweed in West is een Wahabistische stroming die stamt uit Saudi Arabie en die erkent zeer strikt de autoriteit van de geloofsdeskundigen. Ik zie dan ook geen direct verband tussen al-Muwahhid en el-Tahweed, hoewel de jongens op zoek kunnen zijn geweest naar contacten met Al-Qaida. Al-Qaida is een los verband van Muhajedien, een allegaartje zoiets als de Internationale rond 1900, maar sterk gefragmenteerd. De al-Muwahhid is geworteld in de Algerijns/Marokkaanse terreur, dat is een zelfstandig opererende groep maar met contacten uiteraard met Al-Qaida.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 caprio

Ik heb trouwens nog wel eens een paar stukjes geschreven hier op Sargasso volgens mij over de Magreb als de vergeten achtertuin van Europa. Wie weet nu dat er in Algerije 100.000 doden vielen in de jaren 90, dat er in de hele Maghreb dictaturen zitten met geheime politie en politieke onderdrukking, dat Marokkaanse Berbers en Westelijke Sahara op voet van burgeroorlog verkeren met de Arabieren en de Europeanen die hen steunen, ik loop al tijden te roepen dat je het onbegrijpelijk is dat Europa ongeinteresseerd is in deze broeinesten voor terreur, maar nee, we WILLEN eerst Theo zien bloeden voordat we gaan nadenken.

En nu willen we ook eerst overtuigd raken met eigenlijk liefst nog iets groters. Over een tijdje zijn we diep in ons binnenste teleurgesteld. Spanje had honderden doden, de VS duizenden, en wij lopen er als kikkerlandje weer treurig achteraan, ons 9-11: 1 dode.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Spruitjeslucht

@Caprio
een beetje laat misschien maar mijn taak als opvoeder had voorrang. :-)
Ik had je opmerking niet verkeerd begrepen ik heb mij helaas wat ongemakkelijk uitgedrukt.
Ik erken je kennis over de islam, mijn kennis is minder uitgebreid en veelal ontsproten uit discussies met moslims waarmee ik gewerkt heb. Ik ben geen atheist in de letterlijke betekenis van het woord maar ik koester over het algemeen wel de overtuiging dat de religie in de kern altijd een oorzaak vormt voor geweld/oorlogen. In die zin heb ik wel een redelijk (voor)oordeel leren ontwikkelen.

Je mening over Pim Fortuin deel ik niet. Ik zie hem eerder als

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 caprio

@Spruitjeslucht: in zijn tekortkomingen is de mens zelden alleen, dus het zal wel goedkomen allemaal.

De regering heeft inmiddels uitbreiding van bevoegdheden aangekondigd en het taalgebruik suggereert dat men 3 jaar na 9-11 ook in Nederland de ernst van de situatie begrijpt ten aanzien van Islamitisch terrorisme. Beter laat dan nooit, die arme Theo, een heel volk inclusief hijzelf heeft nooit de ware aard en invloed ervan begrepen, tot het te laat was.

Overigens moet die ijzeren vuist gepaard gaan van een uitgestoken hand, en ik hoop dat Hirsi Ali het lef heeft om niet alleen te beledigen maar ook om zich te excuseren als ze iemand beledigd heeft, en de dialoog oog in oog aan te gaan. Wilders zie ik het helaas niet doen, dat is ronduit een verwende racistische kutlimburger.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 bicat

“Wilders zie ik het helaas niet doen, dat is ronduit een verwende racistische kutlimburger.”

Ghehe Caprio toch. Je schuimt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 dewanand

in principe is geweld en moorden geen oplossing, derhalve keur ik moorden altijd af als hindoe.

maar de diepere oorzaak van de wereldwijde haat tegen het blanke westen is:

1. wrede uitbuiting door blanke racistische kapitalistische bolwerken en fascistische netwerken, zoals vrijmetselaars, IMF, wereldbank, Shell, Abn Amro, enz.

2. bittere discriminatie, omdat je niet blank ben.

3. wrede vergassing en uitsluiting van zwarten en gekleurden, vooral als zij hoog opgeleid zijn en duidelijk intelligenter zijn dan blanken.

4. moord, verkrachting van uitbuiting als slaven van ruim 200 miljoen zwarten. de daders waren blank, mannelijk, heterosexueel en overtuigd christen. het ergste is dat blanke geschiedsschrijvers deze moorden verdoezelen en de geschiedenis doelbewust vervalsen.

Derhalve adviseer ik iedereen die meedogenloos gediscrimineerd wordt:

Wordt lid van Al Qaida Nederland
zie artikel via deeplink:
http://www.dewanand.nl/wfor1090.htm

Kritisch Podium Dewanand
http://www.dewanand.nl

de blanke minderheid op aarde moet beseffen dat de ruim 4,7 miljard zwarten echt wil afrekenen, wat wellicht zal leiden tot de Derde Wereldoorlog.

leuker kan de trotse Hindoeschrijver Dewanand het niet maken.

 • Vorige discussie