De wereld volgens Leon de Winter

Gisteravond waren de Meiden van Halal te gast bij Pauw & Witteman. Gevraagd werd naar hun mening over de preek die imam Fawaz Jneid gegeven zou hebben in de As Soennah-moskee kort na uitzending van Submission. Fawaz vervloekte daarin Theo van Gogh en Ayaan Hirsi Ali en wenste ze verschillende ziekten toe. Over de opstelling van de Meiden van Halal heeft Leon de Winter het volgende te zeggen (vandaag in Elsevier).

Esmaa, Jihad en Hajar Alariachi, moge Allah jullie vervloeken. O Allah, moge Hij Esmaa?s ogen verblinden zoals Hij haar hart heeft verblind. O Allah, verblindt ook het zicht van Jihad en Hajar, zodat zij gedrieën kreupel door het leven zullen gaan. O Allah, bezorg hun hersenen een kanker. Amen! Bezorg deze meiden van Halal niet allen hersenkanker maar ook tongkanker. O Allah, zorg ervoor dat zij onvruchtbaar zijn en bezorg hen ziekten die door geen bewoner van deze aarde kunnen worden genezen. Amen!

Esmaa, Jihad, Hajar: jullie hebben geen last van dergelijke vervloekingen? Jullie vinden dat de Nederlandse samenleving maar moet accepteren dat een geestelijk leider dergelijke woorden uit over bestaande, levende (op dat moment nog) Nederlandse burgers? Jullie vinden dat zoiets moet kunnen?

Leon de Winter keert Fawaz’ preek om en richt zijn ‘vervloekingen’ naar de Meiden van Halal (en naar anderen die een genuanceerde opvatting over de preek hebben). De Winter wil laten zien dat een vervloeking van een geestelijke niet te accepteren is en dat moslims dit gezamenlijk moeten afkeuren. Wie dit niet doet krijgt de immer rabiate logorrhoe van De Winter over zich heen, die niet lijkt te beseffen dat ook hij voorganger is, in de kerk die Elsevier heet.

Juist de aanval van De Winter, die hij laat spiegelen aan de preek van Fawaz, maakt zijn punt onhoudbaar. Hoe kun je jezelf serieus nemen als je dat wat je afkeurt zelf bezigt? In de laatst aangehaalde alinea van De Winters column vraagt hij of de “Nederlandse samenleving moet accepteren dat een geestelijk leider dergelijke woorden uit over bestaande, levende (op dat moment nog) Nederlandse burgers“. Als dat zo afkeurenswaardig is, waarom laat De Winter zich dan verleiden tot precies dezelfde woorden? En, afgaand op de mikpunten van de kritiek van De Winter (Esmaa, Jihad, Jahar), moeten we nu verwachten of eisen dat alle Elsevierlezers (immers volgelingen van Leon de Winter) afstand nemen van zijn woorden?

Pseudofenomenoloog als De Winter is, gelooft hij heilig in zijn eigen gelijk en alles moet daarvoor wijken. Wie een andere visie presenteert kan de wind van voren verwachten. Leon de Winter generaliseert, polariseert en treitert erop los in de overtuiging dat dat hoort bij vrijheid van meningsuiting. Dat kan en dat mag, maar dan moeten we ook accepteren dat iedereen die vrijheid van meningsuiting gebruikt en niet alleen opiniemakers!

 1. 1

  Ach ja: heb’t al eerder gezegd in de post bij de recensie over Zwartboek: bij de Winter weet je het wel.

  Vind het frapant dat mensen die maar constant tegen hetzelfde lopen te fulmineren, zich buiten de discussie aan het stellen zijn: de Winter tegen moslims, Bush tegen zijn “axis of evil”.

  Wat die imam zei (is die kerel al ontslagen, eigenlijk?), kan natuurlijk niet, maar gelukkig hebben we de Winter niet (meer) nodig om dat te constateren.

 2. 2

  Het wordt tijd dat De Winter weer eens een mooi boek schrijft (daar was hij vroeger erg goed in). En wat minder steeds rechtsere praatjes de ether in slingert. Maar misschien neemt hij deze kabouter Plop van de As Soennah moskee wel serieus.

 3. 3

  Voor Arabieren/moslims en iedereen die genuanceerd (=anders dan de Winter) denkt over het MiddenOosten koestert Leon slechts haat en verachting.

 4. 4

  Wat is dit nou voor onzinnige redenering Roy. Het omdraaien van de situatie (toepassen op degene op wie je kritiek levert) om diegene (en evt. anderen) een spiegel voor te houden is een uitermate effectieve methode om anderen tot inzicht (en misschien inkeer) te laten komen. Daar is toch niks mis mee?

 5. 5

  De hypocrisie van de ‘meiden van halal’ kwam nogal opzichtig naar voren, zonder dat Pauw veel kritische vragen hoefde te stellen. Die had al snel door dat hij maar beter niet al te kritische vragen kon stellen omdat ze anders erg snel door het ijs zouden zakken.
  De vraag of de dames zelf ooit wel eens van mening waren veranderd door de gesprekken in hun programma leidde al tot semi hilarische taferelen. Blijkbaar is het alleen de bedoeling dat anderen van mening veranderen. Wat de meiden van halal kennen nl. de enige echte waarheid, nietwaar?

 6. 6

  De Winter mag wel een spiegel voorhouden, maar waarom zou hij dat juist doen bij die drie meisjes. Hij pakt ze aan op iets wat iemand anders gezegd heeft. Waarom richt De Winter zijn betoog niet op die imam zelf? Dat zou dan een stuk helderder geweest zijn.

  De tegenstelling tussen de westerse wereld en de moslimwereld, die zo scherp wordt afgetekend is slechts een schijnbare, die het wij-zij-gevoel verder aanwakkert. Ik vind het ridicuul dat deze moslimmeisjes op deze manier verantwoordelijk worden gehouden voor iets wat iemand anders (die ze alleen uit de media kennen) heeft gezegd, hij maakt ze medeplichtig aan wat deze imam gezegd heeft en dat is verwerpelijk.

 7. 7

  “Hij pakt ze aan op iets wat iemand anders gezegd heeft.” […] Ik vind het ridicuul dat deze moslimmeisjes op deze manier verantwoordelijk worden gehouden voor iets wat iemand anders (die ze alleen uit de media kennen) heeft gezegd, hij maakt ze medeplichtig aan wat deze imam gezegd heeft en dat is verwerpelijk.

  Onjuist, hij reageert op de reactie van de drie meiden op de uitspraken van de imam.

  “De tegenstelling tussen de westerse wereld en de moslimwereld, die zo scherp wordt afgetekend is slechts een schijnbare”

  Oh? Volgens mij hangt dat af hoe je “de moslimwereld” definieert (en trouwens ook “de westerse wereld”). Ik zie hele grote verschillen.

 8. 9

  @TRS Alsof het doel van de Winter met het voorhouden van een spiegel is om ze tot inkeer te laten komen. Het is eerder een lachspiegel waardoor Nederland moet zien wat voor gedrochten het zijn.

  Niet alleen valse motieven, ook valse methodes van De Winter.

 9. 10

  @TRS(4):Inderdaad een effectieve methode. Kanttekening daarbij is wel dat men het sarcasme moet kunnen begrijpen; voor sommige bevolkingsgroepen is dit niet weggelegd jammer genoeg. Ook moet een columnist de consequenties van zijn woorden aanvaarden. Hij moet bereid zijn dezelfde hetze te ondergaan als de imam. Zo heeft de AEL nog een brandbom tegoed vanwege hun spotprent. Ik verwacht dat ze hier geen bezwaar tegen hebben.

  De Arabist Maurits Berger zegt daar hier het volgende over: “Hij geeft uiting aan het gevoel van het onbegrepen slachtoffer. De aanval op de islam, dat leeft enorm.”
  En zo doet Berger wat de rest van Nederland eindelijk begint af te leren. Hij plaatst een misdadiger in een slachtofferrol (welke sufferd heeft ze ooit vertelt wat disjcriminasjie is?) en praat diens daden goed. Verantwoording voor daden is hen vreemd en wordt op deze manier ook niet bepaald aangemoedigd.

 10. 11

  @Dramklukkel: Misschien zou je een klein stukje meer moeten lezen van wat Berger zei:

  Volgens mij is dat niet goedpraten. Het eerste deel is een analyse van wat er leeft onder de moslimgemeenschap, daar huurt Clingendael Berger voor in. Zou het zo kunnen zijn dat er slachtoffergevoelens leven onder de moslims? Kennelijk wel. Is dat terecht en rechtvaardigt dat een preek zoals Fawaz dat heeft gedaan? Nee. Zei Berger dat of wilde hij het voorval op een andere manier goedpraten? Nee. Niet normatief, slechts beschrijvend.

  Overigens weet ik niet of ik tot jouw ‘bevolkingsgroepen’ behoor, maar ook aan mij is het sarcasme voorbijgegaan, maar dat overkomt me wel vaker bij het lezen van columns van De Winter

 11. 12

  @Roy(11):Dit artikel is wat informatiever, dank je. Elsevier linkte hier niet naar door.

  Het bij herhaling aanhalen en na-papegaaien van de preek kon ik niet serieus nemen. Maar nu neem ik niet gauw iets serieus. Zo ook dit artikel (van De Winter) niet.

 12. 13

  @Dramklukkel: zo zie je dat ook Leon de Winter heel selectief knipt en plakt, om zijn eenzijdige wereldbeeld te verkopen. Ik neem Leon de Winter wel serieus, niet omdat hij goed doordachte stukken schrijft, maar omdat hij zo duidelijk onderbuiksgevoelens aanspreekt (zie reacties op zijn column) en er nog mee wegkomt ook.

  En nog reagerend op TRS over zijn stelling dat er een tegenstelling bestaat tussen moslimwereld en de westerse wereld: natuurlijk bestaan er grote verschillen tussen de moslimwereld en de westerse (ik heb Huntington ook gelezen), maar het geeft geen pas om die zo scherp en generaliserend te beschrijven. Leon de Winter creëert een scheiding die zo scherp is dat er alleen maar ‘moslims’ en ‘westerlingen’ bestaan en geen hybriden of aangepasten. Dit gepolariseer leidt natuurlijk nergens toe.