De toegestane discriminatie-index

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
Wiskunde (Foto: Flickr/Robert Scarth)

De Amsterdamse politie heeft de afgelopen dagen scooters en hun berijders intensief gecontroleerd. Dit omdat het vervoermiddel bovengemiddeld wordt gebruikt bij overvallen. Opvallend is dat de politie zegt alle scooters aan te houden, omdat ze niet wil discrimineren. Feitelijk gaat het namelijk om een allochtone minderheid die het “verpest” voor de andere scooterrijders.

Uiteraard is het verruimen van je doelgroep net zo goed discriminatie, dit keer van scooterrijders. Blijkbaar is dat wél sociaal geaccepteerd, maar objectief gezien had de politie natuurlijk het efficiëntst geopereerd als ze alleen maar allochtone scooterrijders had aangehouden.

Dit brengt me op een leuk gedachtenexperimentje. Is het mogelijk om een formule te vinden voor een “toegestane discriminatie-index”? Een formule die bepaalt of het bij het aanpakken van criminaliteit in een groep het het waard is om de hele groep te controleren?

Als zo’n formule in dit geval had bestaan, dan had men kunnen besluiten om alleen allochtone scooterbestuurders te controleren, gebaseerd op bekende gegevens. Hoe zou zoiets in zijn werk gaan? Ikzelf zat te denken aan een volgende opzet:

(Geschatte overtreders binnen groep / schatting totale groep) x ernst misdaad

Als deze formule een bepaalde waarde aanneemt (bijv. boven de één), dan is het het waard om de hele groep te controleren. Bijvoorbeeld: Als in een gezelschap van 15 personen een moord wordt gepleegd, vindt iedereen het logisch dat de politie alle 14 overgeblevenen als verdachte ziet en ze dus ook vasthoudt tot het een en ander duidelijk is. Maar als binnen dezelfde groep honderd euro wordt gestolen dan zal de politie hier niet zo snel toe overgaan. De ernst van de misdaad liet de vergelijking een bepaalde waarde overstijgen waardoor “discriminatie” van de gehele groep lonend werd.

Met zo’n systeem kun je de waan van racisme en willekeurige discriminatie wegnemen. Je hebt namelijk waarschijnlijk objectieve cijfers over het aantal overtreders, en je kunt een aardige schatting maken van de grootte van de totale groep van mensen met de kenmerken waarop je wilt onderzoeken. Combineer dat met de ernst van de misdaad en je krijgt een simpel antwoord. Loont het wel of niet om de hele groep te controleren? En als er verongelijkte gezichten komen sla je deze gewoon om de oren met de onderbouwde cijfers.

Zou zoiets werken?

Reacties (32)

#1 wout

Nou ja, het gaat meer om het soort scooter dan de kleur van de bereider.

 • Volgende discussie
#2 Peter

Waarom gaat de politie in Amsterdam tot deze methode over en de politie in Flevoland en Limburg niet?
Zijn daar de overvallen met andere transportmiddelen gepleegd? Of werken ze daar, zonder tam-tam op straat te maken, keihard met de gebruikelijke methodes om daders op te sporen?

Volgens mij moet deze vraag eerst gesteld worden, voor ook maar iets anders wordt overwogen.
Zeker omdat, zoals in het artikel staat, exacte cijfers over scootergerelateerde overvallen helemaal niet bekend zijn.
Dus is ook niet bekend waarom de politie spreekt van “alarmerend hoge toename…”.

Ik zie hier niet meer in dan een reclamecampagne van de politie (burgers, let op, we zijn er wel, we zin er echt wel), die en passant even uittest of een razzia door de burgers wordt gedoogd.
Die wordt gedoogd omdat er genoeg burgers zijn die de pest hebben aan scootertjes.

De enige gelegenheid die een “groepsformule-methode” verdient, is als, bijvoorbeedl, 50 mensen in groepsverband een delict plegen.
Die 50 mensen, en alleen exact die 50, mogen op grond van voldoende wettelijk bewijs, en masse worden opgepakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Henk

Dit is juist positieve discriminatie.
En waarom willen we alles toch met wiskunde oplossen? Gevoelens laten zich niet in een formule meten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Joost

@3: Omdat gevoelens in dit geval objectief uitgesloten moeten kunnen worden.

@2: Elk onderzoek discrimineert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Martijn

Er is een principieel verschil tussen mensen selecteren om wat ze doen (op een scooter rijden) en om wie ze zijn (hun etnische achtergrond.) Het eerste is een keuze, het tweede een onveranderlijk gegeven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Peter

Joost (#4) helemaal waar, maar niet elk onderzoek is een rechercheonderzoek.
Als en of ander burootje 500 mensen met een kunstgebit opsnort om te weten wat voor soort brood ze meememen in hun lunchtrommetje, heeft dat een heel andere waarde, dan een onderzoek onder de totale bevolking van Amtsterdam omdat ineens bij veel overvallen achtergebleven kunstgebitten rondslingerden.

De meesteonderzoeken discrimineren door bepaalde mensen en/of bepaalde factoren uit te sluiten.
De Amsterdamse politie sluit alleen de mensen uit die niet op een scootertje rondreden.
En wat zegt dat? Dat tijdens de controle de echte daders met de metro gingen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 eMphase

Ik denk dat je het discriminatie element niet helemaal in je formule hebt verwerkt.

Mijn voorgestelde formule:
allochtone veroordelingen/autochtone veroordelingen=toegestone discriminatie factor.
Dus 60/40=1,5x zoveel allochtonen oppakken. 100/50=2x, etc.

Uiteraard word deze formule complexer met meerdere bevolkingsgroepen en hun aandeel in de criminaliteitsstatistieken, maar als je het op verschillende vormen van criminaliteit toepast en het veroordelingspercentage van het netto aantal opgepakte mensen in de diverse groepen gelijk blijft aan elkaar zou je het discriminatie-verwijt het hoofd moeten kunnen bieden.
Overigens ben ik er om die reden ook voor dat als een bepaalde groep 100% aandeel heeft in een vorm van criminaliteit de controle op andere groepen niet volledig te staken, dit zodat je de veroordelingspercentages in de gaten kan houden en je werkwijze bij veranderende verhoudingen kunt aanpassen voordat deze eventuele toekomstige wijzingen kunnen resulteren in ernstig escalerende misvattingen over waar de controle hoort te liggen.

Het is overigens niet mijn idee. Ik lees momenteel het boek “Losing The Race: Self-Sabotage in Black America” van John McWorther (zelf een African-American) die deze met de bevolkingssamenstelling uit de pas lopende factor van efficient werken bij de politie ook verdedigd tegen die mensen die dit discriminerend vinden, en ook een voorbeeld geeft dat als je dit niet toepast (in het voorbeeld ging het om een gevoelige periode van etnische spanning waarbij de beschreven werkwijze onder deze druk werd gestaakt) de criminaliteit toeneemt.

Als er behoefte aan is kan ik met wat direct stukken uit het boek wel meer uitweiden, maar ik denk dat ik hem zo wel kort en zo volledig mogelijk heb neergezet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 eMphase

*toegestone

(Leuk, die edit-functie op Sargasso! *hint* :P)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 eMphase

*toegestane

*zucht* Ik en m’n grote mond…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Peter

Overigens ben ik van mening dat politieonderzoek geen aanvulling behoeft waarmee statistieken en uiterlijke kenmerken worden geformailisserd en wettelijk toegestaan.

Hijs eens een nachtje flink door, ga niet slapen, trek de vuilste klren aan die in je wasmand hebt en ga vervolgens wat doelloos rondlopen in het centrum van een willekeurige grote stad.
Tel dan het aantal contacten dat je met de politie hebt. Vergelijk dat met een dag waarop je als keurig geklede toerist rondwandelt en met een dag dat je vrij hebt van je werk en in de stad wat rondwinkelt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 zmooc

Pff. Onzin.

Scooterrijders controleren is geen discriminatie; men behandelt in gelijke gevallen de mens immers gelijk (claimt men). Neemt niet weg dat het belachelijk is om met deze smoes scooterrijders te gaan controleren, maarja, als inzittende van een gemotoriseerd voertuig ben je nou eenmaal vogelvrij wat politiecontroles betreft.

Desalniettemin is racisme bij scootercontroles sinds 1994 zonder meer toegestaan. Punt is alleen dat men dan alleen blanken aan extra controle zou mogen onderwerpen omdat die volgens de statistieken ondervertegendwoordigd zijn bij het opgepakt worden door de politie… bent u ook zo’n groot fan van de Algemene Wet Gelijke Behandeling?

@Peter, #10: daarvoor hoef je heus niet zoveel moeite te doen. Gewoon lang haar nemen, een lange jas aandoen en een sprintje trekken over het damrak om je openbaar vervoer te halen. Superleuk. Kutpolitie. Ik heb het maar afgeknipt, sindsdien mis ik de bus/trein wat minder vaak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Bismarck

@Joost: In je voorbeeld zou de politie nooit tot arrestatie overgaan van verdachten als het om een missend briefje van 100 euro ging. Beetje vreemd voorbeeld dus.

@2: In Limburg discrimineert de politie officieel niet, al kun je je afvragen hoe dat informeel zit, als fuik-controle op fietsverlichting in Maastricht alleen maar plaats vindt op de uitvalswegen van de universiteit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Peter

@11: ach zmooc het was maar 1 voorbeeldje. Nu is het helemaal niet mijn bedoeling “de politie” als een grote discriminerende bende weg te zetten. Want wat dat betreft past die pet ons allemaal (mijzelf incluis).
Bovendien is dat niet het onderwerp van Joost’s artikel (toch?)

@12: Bismarck, daar geef je eigenlijk een voorbeeld van Joost’s vraag.
Dat wil zeggen: ik ga er van uit dat de meesten studenten niet met de auto naar de universiteit gaan. De pakkans van overtreders van de wet op de werkende fietsverlichting is dus in dat gebeid erg groot.
Wel eigenaardig is dat de politie meent dat de groep studenten ook de grootste groep van dat soort overtreders zou zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 alt. johan

Ik krijg in eens een goed idee. Er moet sprake zijn van compensatie.

Stel ik mag doorrijden op m’n scooter (ik ben blank) bij een scootercontrole en de Marokkaan wordt aangehouden. Er is dan sprake van negatieve discriminatie.

Moslim uitziende mensen hebben minder kans dat ze alcohol drinken. Die mogen dan doorrijden. Er is dan sprake van positieve discriminatie.

negatieve discriminatie+negatieve discriminatie = 0.

De politie moet gewoon een discriminatieboekhouding bijhouden. En ze moeten aan het eind van het jaar op nul uitkomen. Als de balans naar 1 kant op slaat kan bijvoorbeeld het beleid aangepast worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 alt. johan

@14: Bij het 2de voorbeeld bedoel is een alcoholcontrole langs de weg.

En de rekensom klopt ook niet: het moet zijn:
negatieve discriminatie+positieve discriminatie = 0.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 rene de windt

ja hoor, en wederom hard hun best doen om tuig van de straat niet aan te pakken en crimelen en dreigers en dieven vrij te sprkeen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Kropotkin

En de rekensom klopt ook niet: het moet zijn:
negatieve discriminatie+positieve discriminatie = 0.

Rekensom is onzin. Het maakt niet uit of je optelt, aftrekt of vermenigvuldigd en ook niet in welke volgorde of hoe vaak. Positieve discriminatie kan niet zonder negatieve discriminatie en andersom. Uitkomst is dus altijd 0.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Kropotkin

*vermenigvuldigt*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Joost

@12: Doet de politie dat nu al wel dan?

Het gaat in mijn modelletje overigens niet om arrestaties, maar om controles die tot arrestaties kunnen leiden.

In mijn voorstel is het volgens mij wel mogelijk dat de politie overgaat tot een algehele controle.

bijvoorbeeld als er 3 mensen zijn, 1 heeft er gestolen, en de “misdaadindex” is 3.

@17: Goed punt!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Cancel

Controles zijn per definitie selectief: Er wordt een locatie, type oevrtredingen, enz. gekozen

Het gaat er wel om goede criteria te kiezen. Ook voor het image van de politie en om agressie te voorkomen.
Het is natuurlijk onacceptabel als er een aantal allochtone brommerrijders gecontroleerd worden en op hetzelfde moment alle autochtone brommerrijders gewoon langs rijden.
Voor straatcontroles lijkt het me dus nooit handig om nationaliteit te gebruiken.

Als er een meer directe verdenking is wordt de situatie natuurlijk anders. Dan kan je ondervraagd worden omdat je op een bepaald moment op een bepaalde plek was.

Ik denk dat je hier met gezond verstand wel uitkomt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 wout

Als er brave Marokkaanse medeburgers zijn die zich negatief gediscrimineerd voelen door de politie, raad ik ze aan om eens wat anders aan te trekken dan het “Ik ben van de straat” ghetto-wear.

Zul je zien, nergens last van en je mag gewoon de discotheek in.

’t Zelfde geldt ook voor Antillianen. Als je kleedt als een gangster, en je loopt, praat en doet als een gangster, moet je niet raar opkijken als je wordt behandeld als een gangster.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 rene de windt

#21 – en zo is het wout! ze zijn zelf hoofdelijk verantwoordelijk voor de beeldvorming die over hen is ontstaan (die ze zelf hebben gecreeerd!)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Cancel

Als je kleedt als een gangster, en je loopt, praat en doet als een gangster, moet je niet raar opkijken als je wordt behandeld als een gangster.

Niet gek dat dit af en toe geberut, maar zeker voor (professionele) politiemensen zou dit geen verschil mogen maken. Het dragen van bepaalde kleding maakt je geen misdadiger. En je hebt hier de vriijheid om (bijna) alles te mogen dragen wat je wil.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Rolf

Wat Martijn (#5) zegt. Bovendien moet iemand voor dit plan etniciteiten van Nederlanders gaan bijhouden, en die gegevens aan de politie verstrekken, een situatie die ik niet toe zou juichen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 alt. johan

@17 · Kropotkin: Positieve discriminatie is het bevooroordelen van traditioneel gezien achtergestelde groepen, kort gezegd de lesbische, zwarte vrouw.

Positieve discrimintatie is niet hetzelde als gewone (=negatieve) discriminatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Kropotkin

@25: Het bevoor(oor)delen van zwarte lesbische vrouwen (‘positieve’ discriminatie) houdt vanzelf het benadelen van bijvoorbeeld gele bisexuele vrouwen in (‘negatieve’ discriminatie).

Het bevoor(oor)delen van heterosexuele blanke vrouwen wordt in sommige gevallen als ‘positieve’ discriminatie gezien maar ook als ‘negatieve’ discriminatie, afhankelijk welke groep je met die discriminatie benadeelt.

Alleen het ideologische sausje bepaalt of discriminatie als negatief of positief gezien wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 wout

@23

ja, maar dan is er nog de realiteit. Als ik me kleed als een sloffe hippie, zal iedereen denken dat ik er een ben, ook jij. Als ik me kleed als een succesvolle zakenman zal iedereen, in ieder geval in het begin, denken dat ik er een ben. Als jij je verkleedt als een moslimbaardaap omdat je god dat voorschrijft zullen mensen denken: “als hij zijn kleren laat voorschrijven door zijn geloof, wat laat hij zich dan verder nog voorschrijven?” Ook terecht.

Als uit jouw kleding, houding en woorden spreekt dat je schijt hebt aan de maatschappij, spuugt die maatschappij je gewoon uit, en vaak terecht ook. Kun je later wel verongelijkt gaan lopen emmeren dat het de schuld is van die maatschappij, maar dat is irrelevant, want de maatschappij is de sterkere.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 alt. johan

@26 · Kropotkin: Zwarte lesbische vrouwen maken deel uit van een grote verzameling. De niet-blank-Europese, niet-homoseksuele vrouwen verzameling. Als je deze types gaat bevooroordelen (en niet een selecte groep daaruit) dan is er geen sprake van negatieve discriminatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 alt. johan

@26:
“niet-homoseksuele” moet niet “niet heteroseksuele” zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Kropotkin

@28: Nou goed, dan maak je de groep groter … de niet-blank-Europese, niet-heteroseksuele vrouwen … en dan? Hoezo geen negatieve discriminatie meer? Wat dan met heteroseksuele blanke vrouwen, de niet-blank-Europese, niet-heteroseksuele mannen etc etc, die worden toch ook benadeeld cq negatief gediscrimineerd door de positieve discriminatie van de door jouw benoemde groep?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 alt. johan

Positieve discriminatie kan negatief uitpakken voor leden die bij een traditioneel gezien “dominante groep” horen.

Zwarte mannen horen zowel bij de dominante als bij de niet-dominante groep.

Ze kunnen “slachtoffer” worden van zowel (gewone) discriminatie als ook “slachtoffer” worden van positieve discriminatie.

 • Vorige discussie