De puinhoop der Britse marine

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Het Britse parlement maakt zich zorgen over de kwetsbaarheid van het land voor een aanval over zee. Slechts zes schepen patrouilleren tegenwoordig de Britse kust waardoor havens en olieraffinaderij doelwit kunnen worden van een terroristische aanslag. Het Verenigd Koninkrijk was ooit ’s werelds voornaamste zeemacht; haar Royal Navy de onbetwist heer en meester der zeven zeeën. Hoe heeft het zover kunnen komen?
Onder de huidige plannen zal de Britse marine de komende decennia tot een merkwaardige strijdmacht worden gevormd. Slechts zes ware oorlogsschepen zullen beschikbaar zijn om twee vliegdekschepen te beschermen tezamen met een beperkte vloot van dan verouderde fregatten en, hopelijk, enkele van haar opvolgers. De Royal Navy zal over te weinig destroyers beschikken om de vliegdekschepen ten tijde van oorlog te beschermen en over te weinig fregatten om te patrouilleren in vredestijd. Het voeren van zelfs een beperkt conflict op de schaal van de Falklandoorlog is daarmee praktisch onmogelijk geworden zonder Amerikaanse steun.

In 1997 stelde de marine dat het over ten minste 32 fregatten en jagers moest kunnen beschikken om ’s lands belangen veilig te stellen. Vandaag de dag kent het slechts 22 van dergelijke schepen. Wanneer de komende jaren de Type 22 en Type 23 fregatten worden uitgerangeerd zal dit aantal alleen maar verder dalen. Slechts de helft van de aanvankelijk begrote twaalf Type 45 jagers wordt gebouwd waarmee het totale aantal in 2023 op 14 uitkomt om gedurende de jaren daarop tot 24 te stijgen (6 Type 45 schepen + 18 Future Surface Combatant fregatten); nog altijd maar een-derde van de vereiste capaciteit.

Reacties (61)

#1 Bismarck

24 is 1/3e van 32?

“Hoe heeft het zover kunnen komen?”

Toen de HMS’en de waves ruleden, was het VK ook de onbetwiste wereldmacht en economisch ook verreweg de grootste (dankzij de uitbuiting van onder andere India). Die positie is het sinds de 2e wereldoorlog (en eigenlijk al lang daarvoor) definitief kwijt. Leer eraan te wennen zou ik zeggen. Begin eens met concluderen dat je eigenlijk geen bezittingen hebt die het jarenlange onderhoud van twee vliegdekschepen en de benodigde begeleidende vloot verantwoorden. Vervolgens kun je al dat groot materieel afschaffen en vervangen door kleinere kustwachtvaartuigen, die blijkbaar onontbeerlijk zijn om het Home Island van terrorisme te vrijwaren (toch al een kulargument) en om een beetje aan fatsoenlijke kustwacht te doen.

Voor conflicten als de Falkland-eilanden hebben we de VN.

 • Volgende discussie
#2 mescaline

Een bijzonder zwak stuk voor binnenlands gebruik op die bbc.co.uk. De flinke Tory-boodschap strookt ook niet helemaal met het failliet van GB. Plus: Britse maritieme patrouilles zijn al 20 jaar een Europese èn een NAVO zaak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 su

Saillant detail is dat de Falkland oorlog bijna een fiasco werd vanwege het ontbreken van deugdelijke vliegdekschepen. De pocket-vliegdekschepen waren te klein om een fatsoenlijke AWACS systeem te onderhouden waardoor de Argentijnen erg effectief hun exocets konden inzetten. Hadden ze een paar meer gebruikt, dan was het nu de Malvinas. En dat is de reden waarom de britse marine zo graag die vliegdekschepen wil hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Nick Ottens

@1: “24 is 1/3e van 32?” Oeps, dat had “nog altijd maar iets meer dan een-derde” moeten zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bismarck

Oh vergeten: Nederland was ooit ook de grootste zeemacht (en Spanje ook trouwens). Moeten dan niet ook eens gaan leuteren over onze huidige mickey mouse marine (om over de Spaanse nog niet te spreken)?

En nog meer PS. Misschien moeten de engelsen er ook maar eens over denken om eindelijk werk van het Non-Proliferatie Verdrag te maken en hun nucleaire onderzeeërs scrappen. Het onderhoud en de beveiliging ervan kosten klauwen vol geld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 mescaline

@3 te zot. Malvinas zo snel mogelijk!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 su

@5: Er zijn al vervangers gepland voor de huidige arsenaal. Tot minstens 2040 willen ze een kernmacht blijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 mescaline

De Duitsers waren van 1938-1945 ook een geweldige (onder)zeemacht. Vlak dat ook niet uit a.u.b.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bismarck

@4: Tip: Noem het gewoon driekwart, dan klinkt het al meteen een stuk minder naar sensatiejournalistiek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Bølke de Big

@6, daar denken de bewoners van de Falkland eilanden anders heel anders over

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Nick Ottens

@9: Eh?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Isblij

Reuze slim trouwens om dit wereldkundig te maken. Open uitnodiging voor terroristen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 prometeus

Misschien is dit niet zo raar in een post-Cold War wereld waarin terrorisme de grootste dreiging is. Heeft het dan zin om voor iedere haven een oorlogsschip te leggen om ze tegen een aanval te verdedigen?

Ze hebben nog steeds een van de grootste defensie budgetten van de wereld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Bismarck

@3: “Hadden ze een paar meer gebruikt, dan was het nu de Malvinas.”

Je kan er niet meer gebruiken dan je er hebt. De Argentijnen hadden hun hele exocet-arsenaal al verschoten, nog voor de Britten met de landing begonnen. Overigens hebben de huidige fregatten (ook die verouderde van het VK) inmiddels voldoende afweer tegen exocets. Los daarvan waren de Argentijnse hits ook te danken aan Britse blunders, miscommunicatie en onvoorzichtigheid (oftewel zelfs met de technologie van destijds te vermijden geweest).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Bismarck

@11: 24/32 = ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 mescaline

@10 Dan verhuizen ze maar.

Het onderhouden van maffe kolonietjes op 5000 en meer mijl afstand is gekkenwerk in een tijd die efficient en rationeel heet te zijn. De aangezwengelde discussie is dan ook een schoolvoorbeeld van verkeerd geplaatste argumenten, in de bbc.co.uk voorop.

Gibraltar Vrij !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Nick Ottens

@15: Ik vroeg me af hoezo het dan minder “sensatiejournalistiek” zou lijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Bismarck

@16: Mwoa dat gaat wel erg ver. De Argentijnen hebben op de Falklands ook helemaal niets te zoeken. Bij twijfel lijkt me dat je het best de inwoners kunt vragen (hou er een referendum over, dito voor Gibraltar), zeker in situaties waar die al meer dan drie generaties op de plek wonen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Bismarck

@17: Naja, op mij komt dit over als hoe kunnen we eens even goed aandikken dat de Britse vloot in de lappenmand ligt? Weet je wat, we bedenken “benodigde” getallen die hoger liggen dan het huidige arsenaal. Vervolgens ronden we eens even fors naar benden af (3/4 wordt 1/3), zodat het “tekort” nog wat groter wordt en dan hebben we een mooi “Yellow press” stukje. Als het over de Nederlandse marine zou gaan, zou het stukje direct gebruiksklaar zijn voor de Telegraaf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 su

@10: De eilandbewoners waren er ook niet onverdeeld blij met de britse troepenmacht. Ik vermoed dat ze liever een diplomatische oplossing hadden gehad. maar een eiland aan de Argentijnen geven waar toch niemand anders dan een paar britse gekken willen wonen is ook niet echt een oplossing. Het gaat immers om olie. Ik zeg een dubbele nationaliteit en verder niet zeuren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Bølke de Big

Een kleine tip voor mensen die wat minder thuis zijn in het militaire gebeuren deze vuistregel :

1 Soldaat is geen soldaat.

Simpel gesteld, in het geval van de marine kan geen enkele boot + bemanning 365 dagen per jaar op zee bevinden. dus maw aan 1 boot heb je niks, dan moet je er al minimaal 2 hebben zodat er 1 tje in het dok kan liggen voor onderhoud e.d.

Niet dat dit op zich wat met de grote van de Britse Marine van doen heeft maar het geeft wel wat meer inzicht waarom je van bepaalde zaken altijd het dubbele moet hebben om bepaalde taken fatsoenlijk te kunnen uitvoeren.

En in dat licht heeft dit stuk wel degelijk een punt en is de Britse marine weldegelijk veel te klein voor haar taak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Nick Ottens

@19: Ik bedenk niets en noem de exacte getallen; iedereen kan daar zijn of haar eigen conclusies uit trekken.

Ik vind het vooral jammer dat de Britse vloot, die ook decennia na het verval van het Britse Rijk, gedurende de Koude Oorlog, een wereldspeler was nu wordt wegbezuinigd waardoor de Amerikaanse hegemonie op zee alleen maar wordt versterkt. De Britse marine is nu al nauwelijks in staat zelfstandig te opereren; met minder schepen groeit de afhankelijkheid van de V.S.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Bismarck

@21: Dat ligt nogal aan de taak. Ik zou eerder zeggen, de taken die de marine zich aanmeet (let op, het is vooral de marine zelf die zich bepaalde rollen toemeet in dit stuk) zijn draconisch vergeleken bij het beschikbare materieel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Bismarck

@22: Je neemt getallen over die de marine stelt. Denk je niet dat die een bepaald belang hebben bij een voorgesteld tekort? Daarnaast je noemt getallen, maar vervolgens ga je wel heel slordig om met het noemen van verhoudingen (zo slordig dat het gewoon schreeuwt om correctie).

Tenslotte, waarvoor wordt de Britse marine afhankelijk van de VS? Voor koloniale oorlogsvoering? Mij dunkt dat ook het VK mag beseffen dat de tijd van de kannoneerboot-diplomatie inmiddels achter ons ligt. Het is geen koloniale macht meer (een paar verspreide eilandjes in de verschillende grote oceanen lijken me daar geen legitimatie meer voor) en heeft zich al heel lang niet meer die peperdure vloot kunnen veroorloven.

Misschien wordt het eens tijd dat het land andere prioriteiten gaat stellen, met meer dan 14% van de inwoners onder de armoedegrens en een economische crisis die het land veel harder raakt dan het wereldgemiddelde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 mescaline

@Bolke 21 en @22 in NAVO-verband zijn die getallen van wat er nodig/aanwezig is zonder veel betekenis (inroostering, partnerlanden springen bij en zo…). Of doet GB op zee alles alleen ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Nick Ottens

@24: Het lijkt mij wat paranoide om aan te nemen dat de marine haar minimum aantal schepen hoger voorstelt dan het eigenlijk is. Overigens is dat minimum van 32 al tien jaar oud; sindsdien heeft de marine zelf dat aantal al naar beneden bijgesteld omdat het zich realiseert dat de Labour regering niet bereid was tot investering. Zoals je aangeeft, die hebben andere prioriteiten, waar zeker ook wat voor te zeggen is.

De Britse marine wordt afhankelijk van de V.S. in zowel het voeren van V.N. en NAVO vredesmissies, als het beschermen van haar eigen kusten (ook die van die luttele overzeese bezittingen). Opvallend is toch wel dat zelfs het Britse parlement zich nu zorgen maakt over de veiligheid van ’s lands eigen grenzen.

Te suggereren dat de Royal Navy wederom aan “koloniale oorlogsvoering” lijkt mij wat kinderachtig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 mescaline

@24 hear hear! (haw haw)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 mescaline

Nick Ottens.
Telegraafdenker en -naschrijver in weblogland is vlees geworden.

Halleluja.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Bølke de Big

@, Mescaline, NAVO is niet bedoeld voor de marine taken in territoriale wateren maar voor internationaal verband, elk lidstaat moet haar eigen broek ophouden als het een nationale taak betreft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Bismarck

@26: Me dunkt dat je bij VN-vredesmissies (de NAVO dient afgeschaft te worden, dus die behandel ik verder niet) altijd afhankelijk bent van álle permanente leden (alsmede de meerderheid van de andere leden van de veiligheidsraad). Dat is diplomatiek gezien sowieso een eis en waarom zou dan in het verlengde operationeel gezien niet hetzelfde gelden? Een VN operatie is een operatie van de Verenigde Naties, daarin lijkt het me voor de hand liggen dat niet één land op eigen houtje de operaties uitvoert.

Logischer zou zijn dat vooral die landen die dicht bij het operatiegebied liggen de logistieke last dragen. Zij hebben immers een logistiek voordeel. Waarom zou je met een vliegdekschip van het VK helemaal naar Verweggistan varen, als vliegvelden van de buurlanden veel makkelijker (en goedkoper) bases vormen?

Ook wel slap nu ineens de vermoorde onschuld te spelen, terwijl in je stukje wel degelijk de (koloniale) Falklandoorlog als argument wordt aangedragen (dat zou the Navy niet meer zelfstandig kunnen, kopt onze Telegraaf-reporter). Noem het dan niet, als je het kinderachtig vindt dat het argument tegen je gebruikt wordt.

Tenslotte: Vergelijk de Britse vloot eens met die Duitsland, een ander EU-land met een groter GDP: Dan blijken de Britten toch over nog heel wat meer materieel te beschikken. Ik hoor weinigen (afgezien van mescaline) klagen over het verzaken van de Duitse marine.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Spuyt12

Ik mis vooral een conclusie in dit stukje…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Bølke de Big

@Bismarck

“Tenslotte: Vergelijk de Britse vloot eens met die Duitsland, een ander EU-land met een groter GDP: Dan blijken de Britten toch over nog heel wat meer materieel te beschikken. Ik hoor weinigen (afgezien van mescaline) klagen over het verzaken van de Duitse marine.”

En dan nu even de lengte van de kust van GB met die van Duitsland vergelijken en dat afzetten tegen de grote van beide marine’s

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Bismarck

@32: Dan kom je er nog niet. De Britten hebben materieel dat helemaal niets met kustverdediging te maken heeft (nuclaire onderzeeërs, vliegdekschepen en bijbehorende destroyers).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Bølke de Big

@33, hoe had jij je kustverdediging voor gesteld als er een vloot op je af komt varen die wel dat type boten bij zich heeft?

Kustverdediging houd niet in dat je op je handen gaat zitten tot dat de vijandelijk vloot bij je aanklopt, nee als je in de gaten krijgt dat iemand dat gaat proberen dan ga je proberen die vijandelijke vloot de grond in te boren nog voordat ie in buurt komt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 mescaline

@29 Je 21 ging over netto inzetbaarheid, dat snap ik.

GB doet met tamelijk weinig scheepsmaterieel mee in de NAVO en voor zichzelf in de Noordzee.

Niet onvoordelig.

Maar GB laat zich door de VS wel meeslepen in Irak en Afghanistan. Lokt daarmee zelfs vergeldingen op eigen bodem uit.

Roept nu “Help Gevaar!”. Extra geld voor fregatten is dus niet eens helemaal onlogisch.

Maar kijk ook eens hoe dat kwam.

Daarom stoort het me dat Nick Ottens een oudbakken romantisch verhaal neerzet.
Zelfs een kritische blik op de normen van MoD wordt niet gegeven.

Zoals eerder gaat hij de mist als het in een kwestie gaat om alle relevante snijpunten van politiek, economie, krijgskunde en geschiedenis. Checklistje bij deze.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 mescaline

#35bis Beetje pissig, stom van me want het is prachtig weertje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Bismarck

@34: Incorrect. Voor kustverdediging heb je geen vliegdekaschepen nodig, sterker nog, die zijn onpraktisch (aangezien je vliegtuigen met een veel grotere range kunt laten opstijgen vanaf land dan vanaf een Invincible class vliegdekschip) en nucleaire onderzeeërs hebben al helemaal niets met kustverdediging te maken. Dat nog even los van de vraag of het VK onder dreiging staat van een grootschalige invasie vanaf open zee (ik zeg van niet, maar misschien heb jij andere informatie).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 su

nucleaire onderzeeërs

GB heeft twee soorten nucleaire onderzeeërs. De ene soort is een platform voor het lanceren van kernwapens, wat weinig met kustverdediging te maken heeft. Maar de andere soort wordt alleen door kernkracht aanedreven en is gericht op verdediging tegen onderzeeërs en bovenzeeërs, wat weer wel als kustverdediging gezien kan worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Bølke de Big

@Bismarck, nogmaals, kust verdediging is niet enkel en alleen een paar bootjes voor je kust laten varen.

Voordat een kust invasie überhaupt mogelijk is zal je eerst de vijandelijke marine moeten uitschakelen he, en voor de verdediger geld dat die zal moeten proberen de vijandelijke vloot uit te schakelen (dus niet de invasie vloot, maar de gevecht vloot) zodat de invasie vloot niet in de buurt kan komen.

En normalerwijs probeer je de vijandelijke vloot niet in de buurt van je kust te laten komen, waarom dacht je dat de geallieerden zo druk bezig waren om de Japanse vloot uit te schakelen?

En waarom dacht je dat de Japanners op hun beurt probeerden de vloot van de VS te vernietigen in WO2?

P.S. het gaat er bij een defensie niet om of er NU een dreiging is, het gaat er om dat die dreiging wel kan ontstaan (niemand kan de toekomst voorspellen), maar wat je wel kunt voorspellen is dat ALS die dreiging ontstaat je niet genoeg tijd hebt om ‘even’ een marine op te bouwen die die dreiging kan weerstaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 DrBanner

als bijvoorbeeld Noorwegen en Rusland een zeestrijd over een openvallend segment Noordpool gaan uitvechten/afbluffen…. heeft de Britse Marine er een behoorlijke taak bij, en spelen zich zaken akelig dichtbij af.

Ik denk dat dit een goede kans is voor de Nederlandse Marine, de banden met de engelsen aan te halen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Yevgeny Podorkin

Begin je (Ottens) nu ook al met die terroristenhysterie? Ben je niet in de war met Somalië? Die piraten. Of teveel Allistair McClean gelezen? Je denkt zeker dat in een toko op Kingston upon Thames 2 paki’s dergelijke plannetjes zitten te smeden? Een bootje regelen tjokvol explosieven? En dan ahoy maatje trossen los het ruime sop en Allah Akbar tegen een boorplatform te pletter?

GB heeft taken in Irak anders prima kunnen verrichten met huidige potentieel. En de zee bij Irakese kust lag verder bezaaid met ándere coalitieschepen w.o. uit Nederland. Eigen verdediging? En vervanging a la, onneembaar eiland zonder noemenswaardig te verdedigen overzeese gebiedsdelen (zie #1). Afschrikking van 2 nucleaire onderzeeërs en een paar batterijen voor afschieten nucleaire granaten…

Modern vliegdekschip kost al gauw 10 mld euro, althans, de allernieuwste Gerald R.Ford- klasse (US navy). 24- uur per dag operationeel houden maar even niet meerekenen. Een Godsvermogen. De nieuwe generatie destroyers DDG1000- klasse (US) doen ook al plm. 3 mld per stuk. Zelfs door VK niet (meer) op te brengen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Micha

Marine is raar volk, mariniers helemaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Bølke de Big

Mariniers zijn torren

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Nick Ottens

@41: Ik zeg niet dat Groot-Brittannie werkelijk in gevaar is van een terroristische aanslag over zee. Dat zeggen deze Britse parlementsleden. Ik zie daarin een verontrustend signaal over de huidige staat van de Britse marine.

@30: De NAVO afschaffen? Ja, laten we daar maar niet verder op ingaan… ;-)

Wat vredesmissies betreft: uiteraard dragen meerdere landen bij, of behoren meerdere landen bij te dragen, echter in de praktijk blijken zeker niet alle landen daartoe bereid. Kijk naar Afghanistan. Je kan vinden van de oorlog wat je wilt, maar het toont volgens mij wel dat de meeste landen simpelweg niet bereid zijn bij te dragen aan internationale vredesmissies. Groot-Brittannie is dat wel, maar de vraag is of zij dat, wat marinemissies betreft, in de toekomst nog wel kan. Afgaande op deze informatie lijkt het antwoord “nee” en dan houden we dus bijna alleen de Amerikanen over. Ik geloof niet dat je voor hen wel bijzonder warm loopt of wel?

Ik gebruik de Falklandoorlog niet als “argument”. Ik wijs erop als een voorbeeld van een beperkte oorlog waar Groot-Brittannie in de nabije toekomst wellicht niet meer toe in staat is.

Wat de Duitsers betreft: die hebben uiteraard veel minder kust te bewaken in vergelijking met de Britten en nemen veel minder verantwoordelijkheid op zich in internationale vredesmissies.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 vandyke

Nucleaire onderzeeers zijn ervoor om een zeer lange tijd weg te blijven van het thuisland en zijn daardoor zeer geschikt als om atoomwapens bij zich te hebben ter afschrikking. Groot nadeel is dat ze zo groot moeten zijn om de reactor, met afscherming, aan boord te kunnen hebben. Conventionele onderzeeboten zijn veel kleiner en zijn daardoor minder snel te ontdekken door de vijand. Bovendien veel goedkoper. Als je je landsgrenzen wil verdedigen dan heb je veel meer aan conventionele onderzeeboten. Die kan je richting de vijandelijke vloot sturen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Maarten

terroristen die een land aanvallen over zee…
Volgens mij zijn terroristen eerder mensen die een vieze bom ergens willen laten ontploffen in Londen of een andere grote stad.
Zie je het al voor je, een D-day achtige invasie van moslims die vanaf Marokko of nog verder richting Engeland opstomen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Martijn

Ik denk dat de NAVO-marines uitgaan van een Chinese inval (eventueel met Russische steun) op Taiwan als worst case scenario en daar hun sterkte op baseren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Karl Kraut

45 vandyke | 18 May 2009 | 19:57

“Nucleaire onderzeeers zijn ervoor om een zeer lange tijd weg te blijven van het thuisland en zijn daardoor zeer geschikt, als om atoomwapens bij zich te hebben ter afschrikking. ”

Inderdaad. Als je te dicht bij je eigen grenzen met een atoombom dreigt, dan heb je er zelf te veel last van als je hem tot ontploffing moet brengen.

Bird & Fortune – The Admirals Interview
http://www.youtube.com/watch?v=H6h8i8wrajA

De JSF komt ook nog ter sprake, wat ook nuttig is voor de opinie-vorming in Nederland. De grootste zorg blijft, in verband met de zorgen omtrent de klimaatverandering, natuurlijk of het niet mogelijk is dat oorlogen milieuvriendelijker gevoerd zullen worden dan tot nog toe gebruikelijk was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Yevgeny Podorkin

#44 “houden we dus bijna alleen de Amerikanen over”?

Dus?
Elk conflict met westerse belangen (dus ook die van VK…en China of Rusland zal niks schokkends in’t bolle hoofd halen wat dat betreft) zal sowieso ALTIJD worden gedomineerd door de Amerikanen omdat ze nou eenmaal veruit over de modernste technologische en dus superieure slagkracht beschikken…plus de nodige satellieten en kernkoppen. De rest is visvoer, of mag aanvoerlijntjes bewaken. En terroristen of guerrilla’s moet je uitroken met veel meer manschappen…aan de grond dus huis-voor-huis (uiteraard ondersteund met diezelfde technische middelen). En om nu een kneiter van een navy te bouwen om 10.000 km verderop op de Falklands wat pinguins te ontzetten…

Maar ik zie het al, allemaal landrotten hier. Bah.

Nooit een hondewacht gelopen zeker met alleen tosti of saucijzenbroodje op rauwe maag? Of in je geldingsdrang raafnest geschilderd en tot bloedens toe de met roet en verf besmeurde touwen uitgejammerd terwijl de anderen dan allang aan’t douchen waren? En de kapitein je dan met bloedend hart een schouderklopje komt geven omdat dat sowieso in het dok bij het revisiepakket hoorde?…nee, dat dacht ik wel.

De zee is van de vissen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 mescaline

@44 het stikt weer van de vredesmissies

Pleur ze toch in me kotsteiltje. HIER.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Yevgeny Podorkin

Tssja, pat natuurlijk die zgn. “vredes- en opbouwmissies” @mesclaine. En allemaal de ogen gericht op VS. Met 2 x een punt 50 Mladic te lijf, de naïevelingen. In Srebrenica ietsiepietsie meer VOC- mentaliteit en zonder die slappe Randstaduitzendlul, hadden ze wel anders gepiept…

Ik draai om want al dat half-om-half eet geen brood: elk land (EU, schurkend tegen EU) op eigen houtje maar ongebreideld militair uitbreiden want je weet maar nooit…en alle nieuwste snufjes erop de hele rimram…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 mescaline

Maar dat van de nieuwste vette rimram vind ik ook wel. En rondcrossen natuurlijk. Want niets zo erg als ’14-’18.

Dagelijks drieduizend man de dood injagen voor 50 meter terreinwinst. En de volgende dag ben je die weer kwijt. En nog een keer. En weer kwijt…

Democratisch was dat wel (Europa’s nadeel). Zelfs de VOC-mentaliteit maakte alleen rücksichtlos slachtoffers aan de andere kant.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Yevgeny Podorkin
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 mescaline

Tell me about it… Net voor het bevrijden van Cpt. Blackadder die zich al verheugde op krijgsgevangenschap (met dank aan de Rode Baron) en verzorging door enkele Helga’s met the big bosoms.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Yevgeny Podorkin

WHERE YOU WILL SPEND ZE REST OF ZE WAR, TEACHING ZE YOUNG GIRLS HOME ECONOMICS!

http://www.youtube.com/watch?v=WC9gQO9XyWc&feature=related

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 mescaline

Hah, thats the same wat I said.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 S’z

Jolly well Captain now we’re a submarine and we’ll show those bosh !

(Ik zie een mix van de raid op Saint-Nazaire en 911 spoken in de British admiralty’s heads.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 mescaline

Ahh, monsieur, Les Boches!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Sikbock
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 $link$

Me dunkt dat ze in GB beseffen dat tegenwoordig de verrotting van binnenuit komt, en daar dus geen zeemacht tegen helpt.
Ben verder wel benieuwd of Amerika tzt voor de zoveelste keer weer orde op zaken komt stellen bij z’n achterlijke oude broers (zoals bv laatst nog in Joegoslavie).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Maarten

en dan je boten ook nog eens op windows laten varen…blue sea, blue screen..

 • Vorige discussie