Quote du Jour – De politieke klimaatstrijd

Al gore zijn film over klimaatverandering, An Inconvenient Truth, brengt de Republikeinen in een netelige positie. Zeker toen de Associated Press gisteren naar buiten bracht dat volgens wetenschappers de film “scientifically sound” is. Dat werd hoog tijd voor een Republikeinse tegenaanval.

Quote du Jour“AP chose to ignore the scores of scientists who have harshly criticized the science presented in former Vice President Al Gore’s movie “An Inconvenient Truth. Gore’s circumstantial arguments are so weak that they are pathetic. It is simply incredible that they, and his film, are commanding public attention”

De Amerikaanse Senaat is als het haar niet uitkomt van mening dat de Associated Press broddelwerk uitvoert.

 1. 1

  Nr 1 score patriottisme VS is niet zo vreemd. Iedereen roept trots wat hij wil en denkt dat hij de VS zelf is. Zie ook dit weer.

 2. 2

  En als je niet wil luisteren kopen ze snel een geweer op krediet om het je met de loop tegen je hoofd even duidelijk te maken

 3. 3

  Opvallend trouwens dat een senaatscommissie zich zo politiek uitlaat en dat op zo’n korte termijn… Je zou toch zeggen dat dit iets is voor het bestuur, niet voor de senaat…

 4. 4

  The ‘scores of scientists’ die niet aan menselijke global warming geloven, staan merendeels op de loonlijst van het Amerikaanse bedrijfsleven. Dat betekent natuurlijk niet dat ze per definitie liegen, maar toch…

 5. 6

  Het wetenschappelijke debat over human driven climate change is nog lang niet gestreden. De media kunnen met dergelijke complexiteit vaak niet omgaan en heeft de neiging om zaken te versimpelen. Ik vind dat die Republikeinen wel een punt hebben.

 6. 7

  Nou Nou beetje op de man spelen, steken onder de gordel en zwartmaken horen erbij. Anders had hij de film wel ‘A Convenient Truth’ kunnen noemen. Hoe harder de tegenstanders van de toren schreeuwen, hoe meer ze zichzelf bedreigd zien door de film. Dus de film zal wel aardig kloppen.

 7. 8

  /besides

  Je hebt in de VS in de politiek non-voters, democraten en republikeinen. Maar als die over en tegen elkaar praten dan zijn er alleen maar right wing Christenen en liberals, een scheldwoord trouwens.

  Ik heb het gevoel dat ik nog een paar groepen/etiketten mis. Iemand nog ?

 8. 9

  @BartB: The ‘scores of scientists’ die niet aan menselijke global warming geloven, staan merendeels op de loonlijst van het Amerikaanse bedrijfsleven.
  En waar baseer je dat op? Was er een enquete? Ik heb ‘m niet gezien, jij wel? Doe toch niet mee aan die verdachtmakingen over-en-weer.

 9. 11

  @Phonkee; anders ga je er voor de verandering eens niet vanuit dat iedereen op Internet een ongeletterde mongool is. Ik behoor al jaren tot ‘de media die met de complexiteit niet kan omgaan’, en als zodanig heb ik stapels boeken, artikelen in kwaliteitsbladen en wetenschappelijke publicaties gelezen, ik heb diverse klimaatwetenschappers geïnterviewd. Dat jij iets niet weet betekent nog niet dat het niet zo is…

 10. 12

  Psychologisch gezien is het denkniveau van de Republikeinen wel erg kinderlijk (…zou dat door de religie komen?). Als je tegen ze zegt dat ze rommel in hun kamer op moeten ruimen ben je een vervelende papa/mama, maar kom je met ijs of snoepgoed aanzetten ben je inééns de liefste papa/mama van de hele wereld.

 11. 13

  Ik blijf erbij dat het gezeik of wat we NU (Ik wil een <BLINK>-tag!!) aan ΔT (verandering van temperatuur dus) meemaken antropogeen is of niet helemaal niet zoveel uitmaakt voor de logica achter een Kyoto verdrag. En dat is toch een groot gedeelte van de controverse..

  Niet dat dat verdrag nou zo geweldig is. Godallemachtig nee.

 12. 14

  @BartB: Wat mij aan jou reactie opviel is dat je m’n vraag niet beantwoord. Verder beschuldig je me van allerlei negatieve zaken. Zoek hier zelf maar eens waar je nog meer de fout in gaat.

 13. 15

  @phonkee – antwoord op je vraag: in de VS woedt sinds halverwege de jaren 90 een ware PR oorlog rondom Climate Change.

  “Onafhankelijke” wetenschappelijke stichtingen schoten als paddestoelen uit de grond, opgericht en nog steeds gesponsord door bedrijven als ExxonMobile (bv The Science and Environmental Policy Project). Daarnaast worden rechtse denktanks sindsdien betaald om vooral ook een mening te hebben over milieu-problematiek en klimaatsverandering in het bijzonder. Bijvoorbeeld: Tech Cenrtal Science Foundation heeft in 2003 $95.000 van ExxonMobil ontvangen voor “Climate Change Support” (bron: Corporate Giving Report 2003))

  Opvallend is dat al deze organisaties putten uit de zeer beperkte literatuur van steeds hetzelfde handjevol wetenschappers. Van hun uitgebreide publicatielijsten is vreemd genoeg niets in gerenommeerde peer-reviewed tijdschriften verschenen (bv. Sallie Baliunas, S. Fred Singer en Frederick Seitz).

 14. 16

  @Lammert: Ik ben me bewust van de achtergronden van het debat over klimaatsverandering sinds ik er in 1992 mee werd geconfronteeerd op een wetenschappelijk congres in Barcelona. Het gaat mij echter over de zuiverheid van de discussie. Ook jij kleurt je betoog met strategisch geplaatste aanhalingstekens en termen met negatieve connotaties. ‘Zeer beperkt’ indeed. Zijn GRL, J. Geophys. Res., Science en Nature soms geen gerenommeerde peer-reviewed tijdschriften? Daar publiceren de skeptici namelijk ook in. Wil je refs?

 15. 17

  Het is echter wel overduidelijk dat de grote meerderheid inmiddels wel heeft onderkend dat a) klimaatverandering daadwerkelijk plaatsvindt en b) deze voor het grootste deel wordt ingegeven door menselijk handelen – sommigen gooien het nog steeds op de zonnevlekken maar daaruit kan het fenomeen niet verklaard worden. De overtuiging van het bestaan van het broeikaseffect en de noodzaak onze uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan wordt hoe langer des te meer gedeeld door organisaties die zich er fel tegen gekeerd hebben in het verleden.

  In de VS gaat een aantal staten onafhankelijk van de federale regering de verplichting aan om de uitstoot van deze gassen terug te dringen en ook daar wordt een systeem van emissiehandel ingevoerd (o.a. http://www.rggi.gov). Bovendien zijn er ook steeds meer bedrijven die roepen dat er iets gebeuren moet en zelf bereid zijn daar hun bijdrage aan te leveren. Oliegigant BP heeft er zelfs een speerpunt van gemaakt in hun reclamecampagnes en een aantal grote bedrijven in het VK dringt aan op strengere maatregelen van de overheid om de uitstoot van vooral CO2 terug te dringen.

  Het is waar dat de uitvoering van het Kyoto protocol wellicht niet zo veel zoden aan de dijk zet. Aan de andere kant heeft het klimaatverandering voor het eerst echt op de kaart gezet. Hoewel het feitelijke effect van dit protocol niet bijzonder groot zal zijn moet het ambitieniveau ervan niet worden onderschat. Ondanks dat er is afgesproken de broeikasgasuitstoot met slechts 5% terug te dringen in 2008-2012 t.o.v. 1990 betekent dit voor bijvoorbeeld Nederland dat ons eigen doel van 6% een eigenlijke reductie van meer dan 20% met zich meebrengt. Zonder het KP zou de uitstoot van broeikasgassen ongebreideld voort gaan. Feit is echter wel dat China helaas geen Kyoto-doelstellingen heeft op dit moment en het voornemen van dat land om wekelijks een kolencentrale te bouwen de inspanningen van de rest van de geïndustrialiseerde wereld vrijwel teniet doet. Dit is echter iets waaraan op dit moment gewerkt wordt; omdat het een politiek gebeuren betreft met zo veel partijen gaat dit echter niet bijzonder snel.

  Voor het bewijs van het bestaan en de oorzaken van het broeikaseffect verwijs ik graag naar de rapporten van het IPPC (http://www.ippc.ch). Bovendien blijken de gevolgen van de klimaatverandering die door het IPPC voorspeld waren in 2001 aan de optimistische kant, maar moeilijk te voorspellen i.v.m. ‘tipping points’.

 16. 18

  @Bratapfel: Wat heeft de International Plant Protection Convention met klimaatverandering te maken? Je bedoelt kennelijk het IPCC, niet het IPPC.

  Ik houd er een andere mening op na dan het IPCC. Dat mag namelijk nog steeds…

 17. 20

  @phonkee: ik lees de bladen ook uiteraard ;)

  Mijn eigen post (15) teruglezend had ik misschien de aanhalingstekens bij “onafhankelijk” niet moeten zetten, maar goed. Het “Climate Change Support” was overigens een quote uit het Exxon jaarrapport.

  Daarnaast ben ik helemaal vóór om op zijn minst de wetenschappelijke discussie zuiver te houden. Bij de politieke is dat al lang geleden onmogelijk gebleken, wat ook weer duidelijk blijkt uit deze QdJ…