De Nieuwe, Homovriendelijke Rooms-Katholieke Kerk

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
Homo met katholieke fetish (Foto: flickr/tifotter)

De katholieke kerk is een achterlijk homofoob instituut. Dat is geen nieuws – inconsistentie op dit punt is één van de weinige dingen die je de kerk niet verwijten kunt – behalve blijkbaar voor een groep homoactivisten die ineens heel boos zijn dat ze in Den Bosch niet het lichaam van Jezus tot zich mogen nemen, omdat ze dat wel eens met het lichaam van een andere man doen. Dit geheel in de moderne lijn van “hoe trivialer de achterlijkheid, hoe groter de woede.” Zie ook: het hoofddoekje.

Het is nu ook al precies te voorspellen wat de boze katholieke homo’s gaan bereiken: niets. Het gaat namelijk om een theologisch conflict: wat de homo’s uiteindelijk willen is dat de katholieke kerk zijn interpretatie van een aantal Bijbelse passages herziet.

Het punt met theologische disputen is dat ze per definitie niet met redelijke argumenten te winnen zijn; geloof berust immers op openbaring, niet op ratio. Wat die geopenbaarde waarheid is, is dan weer een kwestie van pure, rauwe machtspolitiek binnen de kerk. De heersende kardinaalskliek heeft daarbij in de loop der eeuwen het stelsel zo ingericht, dat de gewone kerkganger, homo of hetero, daarbij totaal niets in te brengen heeft. Wat te doen?

Eén mogelijkheid is te proberen kerkdogma te laten veranderen door openbaring. Een engel verschijnt aan iemand en zie: God vertelt dat hij homo’s eigenlijk best ok vindt en dat de kerk het al die tijd fout heeft gehad. Beetje een goochelshow eromheen bouwen met bloedende stigmata en huilende heiligenbeelden om het aantrekkelijk te maken. Toch is zelfs dan de slagingskans niet groot. Officieel gelooft de kerk nog wel in dat soort onzin, maar in theorie slaken ze een zucht zo diep dat het weergalmt in de kathedraal als weer iemand met fantasy prone personality Maria heeft gezien in het dorpskerkje. Zo snel mogelijk de kop indrukken is dan het devies. Zeker als de revelaties van de verschijning de gevestigde orde dreigen aan te tasten.

Protesteren gaat dus niet helpen. Wat moeten de homo’s dan doen? Simpel: wegblijven. Dat is ook precies wat miljoenen mensen de laatste decennia hebben gedaan. Omdat dictatortje spelen alleen leuk is als er een massa is om te onderdrukken, heeft de kerk in die tijd de nodige concessies gedaan op het gebied van bijvoorbeeld anticonceptie en echtscheiding.

Maar dat zijn zaken die de heteromeerderheid betreffen. Homo’s zijn een eenvoudig te negeren minderheid. Het pesten daarvan geeft zelfs mooi de gelegenheid om principieel te lijken. Het zal voor de homobeweging ook lastig zijn de andere kerkgangers mee te krijgen. Ten eerste omdat (latente) homofobie nog zeer algemeen is, ten tweede omdat de jarenlang voortgezette harde lijn van de kerk de meeste gelovigen die aanstoot namen aan het homostandpunt al heeft weggejaagd. Wie bleef is het er mee eens of vindt het geen bijster interessant punt.

Nu zouden de homo’s zich kunnen aansluiten bij een meer homovriendelijke kerk. Daarvan zijn er genoeg. Maar dat is saai en bovendien moet je je dan aanpassen aan regels van die kerk. Dat zal dan ook nog eens een protestantse kerk zijn en die missen tot de sjeu van de katholieke. Vooral dat predestinatiegedoe kan niet op tegen het drie Maria-wees-gegroetjes en je zonden zijn vergeven principe.

Veel leuker is het om je af te splitsen. Een fijn schisma is ook iets dat we wel weer eens kunnen gebruiken, zeker binnen de organisatorisch tot wat verkalkte katholieke tak van het christendom. Het zal mooi worden en kerkgangers zullen en masse gaan overstappen. De Nieuwe, Homovriendelijke Rooms-Katholieke Kerk (NHV-RKK) heeft namelijk niet alleen hosties voor iedereen, maar ook priestergewaden van Jean-Paul Gaultier (de Pradaschoenen van de huidige paus mogen uiteraard blijven), kerkliederen van George Michael en de eerste nieuwe heilige is ook al bekend: Gerard Reve.

Reacties (17)

#1 Bismarck

Je vraagt je wel af wat precies de drijfveer van die hostiewillende homo’s is. Waarom wil je zo graag deel uitmaken van een kerk die onder andere ervan uitgaat dat homoseksualiteit een zonde is en leidt tot eeuwig branden in de hel? Een beetje masochisme, oké, maar eeuwig branden in het vagevuur? Dat wil je toch niet?

 • Volgende discussie
#2 Joost

Ik denk dat de aanklacht vooral is dat de kerk met haar inconsistentie discrimineert. Ze zullen stoppen als ook gescheiden mensen en mensen die ongehuwd samenwonen geen hostie meer mogen.

En boeren die meer dan één gewas op een akker telen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Rob

@1 Als je op tijd vergeven wordt, is er niks aan de hand. Moet je wel eerst bij de kerk horen :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bismarck

@3: Punt is dat Sodomie nou net niet zo makkelijk vergeven wordt (tenzij het met misdienaars gebeurt). God was er zelf ook vrij duidelijk in: Branden in de hel was niet voldoende, heel Sodom moest vernietigd worden (en Gomorra ook).

Verder gniffel @de zondige meergewassige akkerbezaaiers!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bismarck

Oh, verder misschien even een bijgedachte: Zouden homoseksuelen niet beter eerst eens beginnen met de biecht in plaats van de hostie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Martijn

@4: Nou zat dat met die Sodomieten wel iets ruiger in elkaar dan het gemiddelde homostel. Lot had engelen die zich voordeden als gasten. De Sodomieten stonden erop zich aan hen te vergrijpen, ook toen hij zijn dochters als alternatief aanboodt. Eigenlijk meer als de kerk: genoeg vrijgezelle vrouwen en mannen in de wereld die hunkeren naar een relatie, maar toch persé voor dat misdienaartje gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Rob

@Martijn: Ha, die vergelijking is echt prachtig!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bratwurst mit Senf

Dat alternatief is er al, maar het kwijnt weg:

http://www.okkn.nl/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Guido

@5: Hij die zonder zonden is werpe de eerste steen.

Mischien is een overstap naar FSM wel het redelijkst, maar goed, blijkbaar zijn er nog altijd mensen die geloof heel hard nodig hebben in hun leven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Joost

@8: Nee, dat alternatief is er niet. Zij zeggen dat het zondig is, maar dat het niet aan hen is daarover te oordelen. Dat moet ieder voor zich doen, en op basis daarvan moet bepalen of hij wel of niet aan de communie deelneemt.

De afrekening volgt later.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Tieneke Musch

Twee duizend jaar geleden al opgeschreven.

De duivel, de tegenstander van God is een leugenaar van af het begin.
Die komt om mensen stuk te maken of te doden.

Deze mensen * worden misleidt en ze zouden gezond worden als ze zich zouden bekeren en berouw betonen. Duidelijk staat er in de Romeinenbrief, 1:1-32
vers 22-23; En zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, 23 en hebben de Heerlijkheid van de onverderfelijke God veranderd in de gelijkenis een beeld van een verderfelijk mens

*(paus en gevolg; sterren; homosexuelen; hoeren en pooiers, moordenaars, leugenaars, echtbrekers en ect.)

Zo?n priester zo?n volk of zo?n regering zo?n volk.

24 DAAROM heeft God ze ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinheid, om hun lichamen onder elkander te onteren: 25 Als die de WAARHEID Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de SCHEPPER, die te prijzen is tot in eeuwigheid, Amen.
28 En gelijk het hun niet goed nagedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God ZE OVERGEGEVEN in een verkeerde zin, om te doen dingen, die niet betamen. Ik hoop dat ze de genade en de vergeving van zonden aannemen God gaan danken voor het offer van Jezus Christus aan het KRUIS.
Maria heeft Hem gedragen en gebaard maar niet de straf van onze zonde op haar genomen.

Tieneke Musch

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Martijn

Het onvervalste orthodoxe protestantse geluid, inclusief verwijzing naar de Brief aan de Romeinen, dat horen we niet veel hier op GC.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Joost

@12: Zullen we de comment inlijsten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Tieneke Musch

Hallo Martijn en Joost,

Je kan mij niet in een hokje onderbrengen.

De Heer Jezus Christus heeft mij bevrijdt van de satan.
Wat dacht je van Galaten 5.
In Zijn Koninkrijk dat niet van deze aarde is of in satans koninkrijk.

Bekeer je en laat je behouden worden uit dit verdraaid en verkeerd geslacht.

Tieneke Musch

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Joost

Nee dank je, ik voel me prima thuis in en met mijn geslacht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Tieneke Musch

Jou eigen vrije wils keuze.
Jezes kwam voor de zondaar niet voor de rechtvaardigen.
Veel zegen.
Tieneke

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Roy

Jezes?

 • Vorige discussie