De lafste bonnenquota binnenhalers van de Nederlandse politie

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (31)

#1 Krekel

Ergens moet ik hier wel om gniffelen, maar het overheersende gevoel is toch verslagenheid.

 • Volgende discussie
#2 larie

Schaamte is wat ik voel in deze.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Kristian

En dan te bedenken dat het hier in Finland de bedoeling schijnt te zijn om op de stoep te fietsen.

Een boete voor straatfietsen heb ik echter nog niet gehad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Yevgeny Podorkin

Mag niet. Klaar. Fietsen op de stoep. Ook als de weg is opengebroken. Is dat nou zo moeilijk. Afstappen…aan de hand die fiets…en rechts houden!.. zodat je geen voetgangers in de weg loopt. Art. dit en dat van de Wegen- Verkeerswet uit negentienhonderdennogwat numero zoveel. Want dáár begint de ellende allemaal mee…jawel. En die agenten worden óók maar gestuurd.

[img]http://i58.photobucket.com/albums/g270/Y_Podorkin/cop.jpg[/img]

Soort burgerwacht of reserve- politie…zou me zo aanmelden… met wortel en tak uitroeien dat gedrag…m’n handen jeuken…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Arjan

Ik vond het al een typische geenstijl actie dat deze foto’s geplaatst werden met de agenten zo herkenbaar in beeld, maar dat sargasso dit zo klakkeloos overneemt vind ik een beetje teleurstellend.

Het is prima om de politie als organisatie op deze flauwe methode om geld te verdienen aan te spreken. Je kan makkelijk beargumenteren dat de politie in Nederland niet meer is dan het incasso bureau voor de overheid, een extra vorm van rijksinkomsten waarvan dit weer het zoveelste voorbeeld is.

Met foto’s waar je de agenten zo in beeld stelt breng je dit punt niet naar voren maar pak je deze mensen persoonlijk. Deze mensen doen alleen maar hun werk, en als wij met z’n allen het niet eens zijn met de manier waarop dat werk uitgevoerd wordt moeten we niet naar de mensen kijken maar naar de opdrachtgevers. Nu worden deze agenten hier individueel op aangekeken, ze staan herkenbaar in beeld voor tienduizenden Nederlanders.

Buitengewoon flauw en verminderd alleen maar de waarde van het anders zo prachtige punt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Spuyt12

@Arjan: Hoe had je dit punt anders zo krachtig kunnen maken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Kristian

Ze hebben zelf toch wel een keuze in waar ze gaan staan, en wat ze beboeten, of niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 zazkia

@Kristian, in Roemenie fietst men langs de snelweg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Arjan

@Spuyt12

Je zou kunnen beginnen met die laatste twee close-ups weg te laten, het is na de eerste twee-drie foto’s wel duidelijk hoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Carlos

Het openlijk tonen van de agenten zet juist aan tot introspectie bij het politiekorps. Hopelijk bedenken agenten zich wel een tweede keer als ze een dergelijk lullige opdracht krijgen. Intern verzet tegen doorgeslagen fatsoensterreur leidt wellicht weer tot een leefbaardere samenleving.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Kalief

Dat deze hufters herkenbaar in beeld zijn is terecht. Dit heeft niets te maken met handhaven van regels en dat fietsen op de stoep nou eenmaal niet mag.

Die agenten staan bewust aan het eind van de weg, onzichtbaar om de hoek. Als ze het fietsen op de stoep niet willen hebben is dat de verkeerde plek, want ze kunnen de fietsers pas aanspreken op het moment dat ze de overtreding al begaan hebben.

Als die agenten aan het begin van de straat zouden gaan staan – eigen keuze – zouden ze voorkomen dat die fietsers de stoep op gaan. De eventuele hardnekkige doorfietsers zou terecht alsnog een bon krijgen.

De politie heeft namelijk niet alleen de taak overtreders te beboeten maar ook om overtredingen te voorkomen. Deze agenten verzaken dus hun taak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Spuyt12

Wat Kalief zegt!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 SloopKogel

doen alleen hun werk… dat excuus kennen we onderhand wel. dat iemand nog vrijwillig toe wil treden tot de onderdrukkers van de incasso democratie…
als je dit overkomt, id vragen van die juten (Artikel 2 van de Ambsinstructie), fotootje maken met de mobiel en op internet. hufters pak je op die manier goed aan juist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Bismarck

Helemaal met #11 eens. Ga elk aan 1 kant staan en zeg fietsers af te stappen. Wie dan halverwege weer opstapt kan door de ander (terecht) op de bon geslingerd worden. Beter nog: Zorg voor een bewegwijzerde omleiding als het om hoofdverkeersaders gaat, dat doen ze bij autoverkeer ook altijd.

Als je werk bestaat uit het halen van quota (terwijl het moet zijn het handhaven van de wet), moet je toch eens achter je oren gaan krabben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Tsjech

@Arjan

Deze mensen doen alleen maar hun werk, en als wij met z’n allen het niet eens zijn met de manier waarop dat werk uitgevoerd wordt moeten we niet naar de mensen kijken maar naar de opdrachtgevers.

Is het werk van de politie dan bonnen uitschrijven?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Emile

“Regels zijn regels” sprak een door vele GS-adepten geadoreerde politica. Toch ben ik bang dat de nuance hiermee nog niet bij hen gearriveerd is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Marynus

Ik ben het compleet eens met Arjan. Ook al ben je het niet met de actie eens, dan is dat niet een reden om deze personen herkenbaar in beeld te brengen.

Ook moet je altijd voorzichtig blijven omdat je de context niet (goed) kent. Je weet bijvoorbeeld niet zeker of de agenten daar gewoon liepen of echt stonden te wachten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Tsjech

@Marynus

Als je de foto’s ziet zie je ze 3 mensen bekeuren. Dan ben ik bang dat het geen toeval is, zeker niet als je kijkt naar de plek waar ze staan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 MP

Ondertussen probeert Groenink miljoenen in zijn eigen zak te steken en duizenden mensen werkeloos te maken. Wat is het leven toch mooi ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Kalief

Dat probeer ik ook al jaren, MP. Het wil alleen nog niet zo vlotten ..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 JSK

@MP:
Of mensen ‘werkeloos’ zijn is toch echt hun eigen keuze: werk genoeg. En over de werkloosheid (want dat bedoelde je, denk ik): het is niet alsof de bestaande bankfilialen naar het buitenland worden getransporteerd als ABN-AMRO door buitenlanders wordt overgenomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 nodog

werk genoeg?

vergeet vooral niet dat die bankbediendes zware concurrentie krijgen van de 11000 postbodes die de laan uit worden gestuurd bij TNT. Ja, dat bedrijf dat dit jaar 108% meer winst maakte, zo’n 1/2 miljard euro in totaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Kalief

Je kunt altijd nog bejaarden gaan wassen. Werklozen willen gewoon niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 JSK

@22: Ja, ‘werk’ (ik zei geen ‘banen’) genoeg. Desnoods kom je mn kamer stofzuigen, moet ook weeres gebeuren. Het was een grapje: ‘werkeloos’ betekent iets anders dan ‘werkloos’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 JSK

@23: Nouja, werklozen zien het weigeren van bepaalde soorten werk (schoonmaak, magazijn) als hun verworven recht.

Ik weet niet of ik het oneens ben met dat principe (als werkloze heb je natuurlijk wel WW-premie betaald, en bijstandsmoeders hoeven van mij niet achter het raam), maar in de praktijk gaat het af en toe wel te ver.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 nodog

okee JSK, ik zag de grap even over het hoofd. zelfs na uitleg nog behoorlijk grappig, toch vrij zeldzaam. ;-)

en Kalief, misschien dat je vrijwillig bejaarden mag wassen, maar als je het als baan wilt doen valt dat “altijd” in jouw stelling vies tegen. men zit in de verzorging krap in personeel maar geld om meer mensen aan te nemen is er niet.
ach, waarschijnlijk bedoelde je heel die geenstijl opmerking van je ook als grap en begrijp ik ook deze niet. :-/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Beasjt

Ach ja, dat krijg je als je echte auto´s niet toelaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 MP

Om nog even door te neuzelen:

Vraag

Is er verschil in gebruik tussen werkeloos en werkloos?
Antwoord

Ja. Werkloos wordt vrijwel uitsluitend gebruikt in de betekenis ‘zonder werk’. Werkeloos wordt ook wel in deze betekenis gebruikt, maar vooral in de betekenis ‘zonder iets te doen’. In deze laatste betekenis is werkloos niet gebruikelijk. In geschreven taal wordt dit onderscheid nauwkeuriger in acht genomen dan in gesproken taal.
Toelichting

Met het achtervoegsel -loos kunnen bijvoeglijke naamwoorden worden gevormd van zelfstandige naamwoorden met de betekenis ‘zonder -‘, bijvoorbeeld draadloos, bodemloos, liefdeloos. Soms verschijnt in deze afleidingen een tussenklank -e-, bijvoorbeeld zorgeloos, mateloos, vruchteloos.

In een aantal gevallen kan met -loos van hetzelfde zelfstandig naamwoord zowel een afleiding met als een afleiding zonder tussenklank -e- worden gevormd, waarbij er sprake is van betekenisverschil: de afleidingen zonder tussen-e hebben een letterlijke betekenis, de afleidingen met tussen-e een afgeleide of overdrachtelijke betekenis. Voorbeelden: naamloos (‘zonder naam, anoniem’) – nameloos (‘onuitsprekelijk groot’); smaakloos (‘zonder smaak’) – smakeloos (‘niet van goede smaak getuigend’); zinloos (‘zonder zin, betekenis’) – zinneloos (‘zonder zinnen, krankzinnig’); zoutloos (‘zonder zout’) – zouteloos (‘zonder pit, niet geestig’).

Alleen bij werk(e)loos wordt dit betekenisonderscheid niet of niet consequent gemaakt. De vormen kunnen echter niet zonder meer door elkaar worden gebruikt. In de letterlijke betekenis ‘zonder werk’ zijn ze in gesproken taal beide gebruikelijk; in geschreven taal bestaat een voorkeur voor werkloos. In de afgeleide betekenis ‘zonder iets te doen’ wordt vrijwel altijd werkeloos gebruikt, zowel in gesproken als in geschreven taal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 SN

MP: Het feit alleen al dat er verwarring bestaat en je het moet uitleggen wil al zeggen dat het een kunstmatig schrijftaalverschil is, wat niet intuitief door sprekers goed opgevat wordt.
En het geschreven Nederlands heeft nogal wat regels die in geen enkel register van de gesproken taal voorkomt.

Verder is een van de bijzondere dingen van het Nederlands dat we nogal wat steunvokalen invoegen (Svarabakthi is de term, bijv. melk = mellek, film = fillem) dat werkeloos en werkloos in normaal taalgebruik hetzelfde worden uitgesproken.

Dus de vraag of er verschil bestaat tussen werkeloos en werkloos zou ik antwoorden: In normaal Nederlands niet. Het komt wel voor in de kunstmatige schrijftaalvorm.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 esgigt

laag… lager… politie???

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Bismarck

@29: Zeg jij dan ooit: Toen het oude vrouwtje beroofd werd, stonden de overige voorbijgangers werkloos toe te kijken?

Ik denk dat alleen VVD-ers alle werklozen als werkelozen zien.

 • Vorige discussie