De hele en halve leugens van de NRC

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

ANALYSE - Op 14 februari 2017 schreef de NRC dit artikel waarin zij een factcheck deden naar een uitspraak van Wilders. NRC:

‘In de afgelopen vijf jaar zijn er meer dan 100.000 mensen uit islamitische landen hier binnengekomen, zei PVV-lijsttrekker Geert Wilders afgelopen zondag in het programma WNL op Zondag.

Dat was voor mij aanleiding om een  blog te schrijven waarin ik, om de woorden van Sjirk Kuijper, (hoofredacteur van het Nederlands Dagblad) te gebruiken, gehakt maakte van het NRC-artikel.

Op 21 februari kwam de NRC met een artikel waarin de factcheck zou zijn overgedaan. De conclusie was nog steeds dat Wilders gelijk had. Ik heb gisteren onder mijn blog nog een stukje geschreven waarin ik duidelijk maakte dat ik dat onzin vind. Eigenlijk wilde ik het daar bij laten, maar ik wil hen er niet mee weg laten komen.

Ik veronderstel dat mijn blog gelezen is.

Moslimlanden

 De NRC schreef  in het eerste artikel:

Zo blijkt uit het overzicht Immi- en emigratie naar geboorteland, leeftijd en geslacht dat de instroom in de jaren 2010 tot en met 2015 343.095 migranten uit niet-westerse landen bedroeg.

Niet alle landen in Afrika en Azië zijn overwegend islamitisch.

Dit is een frame van de PVV dat al vele jaren wordt gebruikt door de PVV: niet-westers = moslim. Los van het feit dat 2010 t/m 2015 zes jaar is en niet vijf zoals Wilders zegt, trapt de NRC -al dan niet vrijwillig- in het PVV-frame, hetgeen nog eens een keer wordt onderstreept door de tweede zin: ‘Niet alle landen?’  Dus wel de meeste.

Slechts 40 van de ongeveer 140 niet-westerse landen is moslimland en in werkelijkheid is slechts de helft van de niet-westerse migratie afkomstig uit moslimlanden, zoals uit het volgende plaatje blijkt:

Flip van Dyke CBS niet-westers-en-moslimlanden

Je zou verwachten dat de NRC in zou gaan op mijn kritiek, maar nee hoor.  Waarom er PVV-propaganda werd gebruikt wordt niet verantwoord. In het hele nieuwe artikel komt het woord niet-westers niet eens meer voor. Waarom stond het dan in het eerste?

Liegen

In het eerste artikel zegt de NRC dat zij het percentage moslims van de moslimlanden heeft gehaald van de website van Organisatie voor Islamitische Samenwerking en/of het CBS. Ik schreef echter in mijn blog dat ik kon zien dat de cijfers van Wikipedia kwamen. In het nieuwe artikel wordt doodleuk gezegd dat de cijfers inderdaad bij Wikipedia  vandaan kwamen, maar niets over het hoe en waarom van de leugen de vorige keer.

Maar klopt het nu wat Wilders zei?

Onder die kop in het nieuwe artikel gaat de NRC toch wel zeer vreemd te werk. Er worden 15 landen geselecteerd, daarvan was de immigratie 117.000. Punt. Er wordt verderop wel genoemd dat er mensen emigreren, maar alleen van Turkse migratie naar geboorteland wordt een concreet cijfer genoemd. Van de 15 niet, maar waarom ook niet van alle moslimlanden?

Om de lezer in de waan te laten dat ‘niet-westers’ en ‘moslimlanden’ hetzelfde is?

Hieronder de lijst van alle moslimlanden:
Flip-van-Dyke-PEW-Moslimlanden_NL.jpgBron:  PEW

En hier de cijfers:
Flip-van-Dyke-CBS-PEW-eerste-en-tweede-generatie.jpgBron CBS: X, X

Totaal 129.125 eerste-generatie-immigranten uit moslimlanden in vijf jaar tijd, 77.110 emigranten en dat geeft netto 52.015. Omdat het gaat over het aantal moslims in ons land is het logisch om ook de tweede generatie erbij te nemen: 147.144 immigranten, 116.517 emigranten en dat geeft netto 30.627 in vijf jaar tijd.

Dat is dus een toename van de ‘islamisering van ons land door migratie’ met 6.000 mensen per jaar van 2011 t/m 2015.

De NRC verzwijgt dat voor haar lezers.

De conclusie van de NRC

De NRC schrijft in haar laatste artikel:

Het migratiesaldo vanuit islamitische landen (de in- én uitstroom) valt buiten de scope van de factcheck over de stelling van Wilders dat er in vijf jaar tijd meer dan 100.000 mensen naar Nederland zijn gekomen uit islamitische landen. Want hij beperkte zich tot de mensen die binnenkwamen.’

De NRC maakt er een soort juridische toetsing van. Alsof het een strafrechter is die precies kijkt naar de tekst van de wet of iets wel of niet strafbaar is. Wat Wilders bedoelt blijft buiten beschouwing. Wilders bedoelt natuurlijk dat Nederland door migratie met 100.000 meer mensen is geïslamiseerd in vijf jaar tijd. Wie zegt dat een factcheck precies over de letterlijke woorden moet gaan? Schaf het dan maar af. Ook rechters kijken naar de context waarin woorden gebruikt worden. Kijk maar naar het proces Wilders.

Ik ben niet zo goed in voorbeelden verzinnen maar toch eentje:

A: ‘Ik verdien 50.000 euro per jaar dus over 20 jaar ben ik miljonair.’
NRC: Het is waar wat A zei.
Ik: Protest, hij heeft ook uitgaven en in sommige jaren zelfs meer dan de inkomsten.
NRC: De uitgaven vallen buiten de scope van deze factcheck. A heeft gelijk.
Ik: ‘Waar is mijn jeneverfles?’

De NRC geeft Wilders dus 2x gelijk. Dat is wat blijft hangen. Wat er werkelijk gebeurde, is dat een journalist die geen mallemoer van migratie weet aan het ‘factchecken’ gaat. Die komt vervolgens met een verhaaltje dat blijkbaar blind de in de krant wordt gegooid. Geen enkele kwaliteitscheck wordt uitgevoerd. Alleen dat is al schandalig. Vervolgens doet de NRC er na kritiek aan om de waarheid te verdoezelen.

Dit is veel ernstiger dan dit foute factcheckje. De manier waarop de NRC te werk gaat, is een aantasting van onze democratie. Een goed werkende vrije pers is essentieel voor de democratie. Nederland mag dan op de tweede plaats staan in de ranglijst van persvrijheid, maar wat de NRC ermee doet is stuitend en ik noem het een bedreiging.

Ik ga, i.i.g. voor tijdje, me wat terugtrekken. Ik moet eens goed nadenken over wat mijn rol in dit ondemocratische land nog kan zijn. Op Twitter en Facebook zal ik wel ingaan op eventueel reacties.

Reacties (43)

#1 MrOoijer (Jan van Rongen)

Zaterdag, zij het weer halfslachtig, de ombudsman in de NRC met een nieuwe correctie:

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/25/factcheck-moet-controverse-beslechten-niet-veroorzaken-6965295-a1547643

Treurig is en blijft het.

 • Volgende discussie
#2 Robbert

nadenken over wat mijn rol in dit ondemocratische land nog kan zijn

Je hebt wel één ding gemeen met Wilders: schromelijk overdrijven is je niet vreemd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Joost

Maar wat zegt hij nu precies, die ombudsman, @1?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 frankw

@3 Ombudsman zegt zonder dat hij het zelf in de gaten heeft dat de NRC wel degelijk een megafoon is voor de Wilders boodschap. Triest, in en in triest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bernard Weiss

Die laatste alinea……. Hilarisch. Ik moest onbedaarlijk schateren om die pedante houding, alsof Het Vaderland nu wenend ineenzijgt omdat meneer Van Dyke zich een tijdje terugtrekt…..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 frankw

@5 wat is er hilarisch aan als je je leven wijdt aan het bestrijden van haat in de maatschappij met cijfermatige onderbouwing om uit te vinden dat degene die je medestanders zouden moeten zijn te stom zijn om in te zien dat ze je tegenstanders zijn geworden? Vooral je pijlen richten op de boodschapper, het zou hilarisch zijn als het niet zo gevaarlijk zou zijn met het woest om zich heen slaande haatklimaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Joost

@4: Volgens mij zegt hij dat het feit niet gefactchecked had moeten worden, want er was geen ophef over. Ook een van de meest stupide opinies ooit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Frank789

[ De manier waarop de NRC te werk gaat, is een aantasting van onze democratie. … Nederland mag dan op de tweede plaats staan in de ranglijst van persvrijheid, maar wat de NRC ermee doet is stuitend en ik noem het een bedreiging. ]

Man, man, man, één aspect van het NRC loopt een keer niet goed en Van Dyke vindt het NRC gelijk een bedreiging van de persvrijheid en de democratie. Wat een aanstellerij. Hou het in proporties en ga niet janken over jouw “rol in dit ondemocratische land” omdat één krant niet direct jouw input heeft gewaardeerd.

[ Op Twitter en Facebook zal ik wel ingaan op eventueel reacties. ]
Waarom niet hier?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Klokwerk

“Volgens mij zegt hij dat het feit niet gefactchecked had moeten worden, want er was geen ophef over. Ook een van de meest stupide opinies ooit.”

Inderdaad zeg. Ik denk juist dat voorál belangrijk is om dingen waar geen ophef (meer) over is te factchecken. Je wilt immers graag de collectieve waan doorbreken.

“en Van Dyke vindt het NRC gelijk een bedreiging van de persvrijheid en de democratie. Wat een aanstellerij.”

Flip heeft een imposante track-record in het doorbreken van onze collectieve waan inzake asielzoekers, want we slikken dagelijks leugens, verspreid door Wilders, het kabinet. Niemand kent de feiten. Veel mensen, ook ik, viel letterlijk de bek open van verbazing te weten dat de meeste immigranten uit Syrië bijvoorbeeld Christenen zijn.

Als je zo ongelofelijk veel werk steekt in het uitzoeken van feiten, en aan de ene kant besproken wordt maar aan de andere kant telkens door de gevestigde media en politiek weer wordt genegeerd, dan is zo’n reactie als Flip geeft helemaal niet overtrokken. Je ziet dat de leugen regeert, letterlijk, en je roept, maar er wordt niets mee gedaan.

Wat is de mindset van iemand die dat “aanstellerij” vindt? Ik denk een kwaad geweten, graag willen leven in de leugen en het ongemakkelijk vinden dat iemand er met een naald naast staat om die bubbel door te prikken. Opgelucht ademhalen als dat niet lukt. Hem dan een trap nageven.

Je zal het wel aanstellerij vinden wat ik daarvan vind.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 frankw

@9 Klokwerk: + veel

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 rongvk

@9 Ik denk dat velen hier Flips inspanningen erg op prijs stellen, juist omdat er op dit dossier de cijfers erg ondoorzichtig zijn en “de bek doet openvallen”. Maar ook ik moest toch even fronsen toen ik de laatste 2 alinea’s las, en met de suggestie dat dit zou duiden op een kwaad geweten wordt de plank toch wel misgeslagen. Enfin, ik hoop desondanks dat hij zich niet uit het veld laat slaan en o.a. op dit platform in de toekomst een vinger aan de pols blijft houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Michel

@10:

daar sluit ik me geheel bij aan.

Wat Flip zegt is gewoon waar: een democratie kan alleen functioneren als de burger goed geïnformeerd wordt. Daarbij hoort ook dat journalisten stelling nemen tegen halve waarheden want een halve waarheid is minstens even erg als een hele leugen.

Ik moet bij dit soort zaken altijd aan Godfried Bomans denken die een goed advies had voor leugenaars: een slimme leugenaar vertelt geen leugens maar liegt de waarheid. Onze kranten en TV Journaals staan er vol mee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Klokwerk

@11: Het ging mij om de betiteling ‘aanstellerij’. Wanneer het volk zich stelselmatig laat voorliegen door de regering en door de media, dan frons ik vooral de wenkbrauwen als iemand die zich daar druk om maakt weggezet wordt als een aansteller.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Joost

Keer op keer legt Flip uit aan de kranten hoe het werkt, nuanceert uitspraken en corrigeert. Keer op keer volgen er mea culpa’s van diezelfde kranten. Om het de keer erna gewoon weer opnieuw te doen. Ik kan het hem niet kwalijk nemen dat hij er kwade opzet in gaat zien.

Maar… Never suspect malice where plain stupidity suffices…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Mario

@10
“Je wilt immers graag de collectieve waan doorbreken.”

Hier in Nederland, waar journalisten zich liever laven aan enig ophef i.p.v. met gedegen onderzoeksjournalistiek te komen?

Zeg het: hoernalisten, daar bestaat het Nederlandse medialandschap uit.

Volledig eens wat Flip betreft.

@Flip, doorbijten kerel. Laat luie lapzwansen zoals die “ombudsman” je niet neerhalen. Evenmin types als @2 en @5. Die laten met hun zoveelste onnozele reactie nml. exact zien waar ze voor staan. Achterlijk Klootjesvolk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Kacebee

@9:

we slikken dagelijks leugens, verspreid door Wilders, het kabinet. Niemand kent de feiten.

Als niemand de feiten kent, hoe weet je dan dat Wilders liegt?

Afgezien daarvan: vind je het eigenlijk niet bizar dat de feiten met betrekking tot immigratie onbekend zijn? Als dat werkelijk zo is, waarom moet ik dan nog met identiteitspapieren rondlopen?

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de feiten wél bekend zijn maar dat ze ons niet worden meegedeeld. In dat geval vraag ik me af waarvoor we in dit land de WOB en zogenaamde vrije media hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Winston Smith

En wederom hebben we een voorbeeld van wat er gebeurt als je alleen kijkt naar wat iemand zegt en niet naar wat hij ermee bedoelt en in hoeverre deze argumentatie standhoudt als je eventuele onjuistheden corrigeert.

Flip van Dyke, bedankt dat je je opnieuw hebt gestort op de ondankbare taak van het uitpluizen van dit soort “cijferfetisjisme”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Kacebee

@17: Als iemand niet zegt wat hij bedoelt, hoe kun je dat dan weten? Dit lijkt me een vrijbrief voor feitenvrij redeneren: luister niet naar wat iemand zegt, maar wat hij volgens jou bedoelt. Vooringenomenheid is troef.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Analist

Ik vind het sympathiek wat Filip doet maar… dat migratiesaldo is toch eerder zijn interpretatie van Wilders. Ik vind het niet logischer om naar “relatieve” ipv absolute immigratie te kijken. Misschien gaan juist de kansrijken “terug” en komen de kansarmen binnen, who knows.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Joseph Morika

“Slechts 40 van de ongeveer 140 niet-westerse landen is moslimland” staat in het artikel, maar alleen al de Organisation of Islamic Cooperation kent 57 leden: https://en.wikipedia.org/wiki/Member_states_of_the_Organisation_of_Islamic_Cooperation

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Arjan Fernhout

Tijd voor een plekje bij NRC voor Flip van Dyke over cijfers en statistieken in algemene zin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Hemaworstje

Gefeliciteerd met je 5 minutes of Fame.
Het is gevoelstemperatuur, dat kun je niet meten.
Een bedreiging voor de democratie..pffbbbrrrl heerlijk wat een naïviteit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Micowoco

Fox News is overal. Ga er maar aan staan.

De media hebben hun orders binnen: Wilders moet en zal aan de macht komen, ook al kan hij eigenlijk niks. (O pardon, klinkt para)

Hulde voor Flip van Dyke.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Johanna

@20
LOL. In zijn oorspronkelijke factcheck heeft Flip het gebruik van die Wikipedia-pagina over OIC al lang en breed gedebunked. Hetgeen jou er niet van weerhoudt om er weer doodleuk mee te komen aanzetten. Misschien is het een idee dat je artikelen eerst leest alvorens ze van commentaar te voorzien?

Korte samenvatting:
Niet elk lid van de OIC is een land met een moslimmeerderheid. Het relatieve percentage moslims is het criterium voor aansluiting bij OIC. Daarnaast is niet elk land met een moslimmeerderheid een niet-westers land. Sommige van die landen liggen bijvoorbeeld in Europa. Flip zegt terecht dan je daarom beter PEW als bron hanteren, die voor elk land ter wereld het percentage religieuzen geeft.

Next.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Joseph Morika

@24: Nou, noem dan eens de 17 landen die volgens jou zouden moeten afvallen? De Somaliers (bijvoorbeeld) die in Rotterdam rondlopen zijn allemaal als moslim herkenbaar, ik kan er met de beste wil van de wereld toch echt niks anders van maken…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Arjan Fernhout

@22: Gelul, Flip is al jaren niet te verslaan. #21 was van mijn kant wel degelijk serieus (las het eerder bij OBA … checked it … ich habe es noch kontrolliert … etc)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 gronk

@21 / Arjan: daar ben ik het wel mee eens. Uit de reactie van NRC krijg ik het beeld dat d’r een paar conservatieve stijfkoppige mannetjes zitten die niet in staat zijn om hun ongelijk te bekennen. Karel Knip heeft daar ook een handje van als het om het klimaat-debat gaat. Om daar iemand als Flip tussenin te zetten lijkt me een verbetering.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Bismarck

@25: Dat kun je allemaal heel makkelijk zelf opzoeken. Ga dat nou maar eerst eens doen, voor je hier gratuit wat komt roepen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 KJH

Aangezien het vrij reizen is in Schengen, en aangezien Schengen op allerlei plekken de daadwerkelijke grens vormt van Europa, en aangezien die grens op heel veel plaatsen gewoon domweg niet wordt bewaakt, is zo’n getal prijsschieten: alles is goed. Je weet alleen de ondergrens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Frank789

@13: [ Het ging mij om de betiteling ‘aanstellerij’. Wanneer het volk zich stelselmatig laat voorliegen door de regering en door de media, dan frons ik vooral de wenkbrauwen als iemand die zich daar druk om maakt weggezet wordt als een aansteller. ]

Ik heb Van Dyke aansteller genoemd omdat hij op basis van één NRC-item deze krant van bedreiging en aantasting van de democratie beticht, helemaal niet omdat hij zich druk maakt over het volk dat zich laat voorliegen.

Als er veel meer incidenten zijn dan had hij dat moeten opsommen alvorens tot de conclusie te komen dat NRC de persvrijheid en democratie bedriegt. Hij mag er niet van uit gaan dat iedere lezer de voorgeschiedenis en de kennelijke reputatie kent die hij hier geniet. Daarom moet hij ook niet zo dramatisch doen over zijn “rol in dit ondemocratische land” alsof iedereen hem kent.

Misschien is dit artikel eerst op zijn website/FB-page geplaatst voor volgers die hem wél kennen, maar dat betekent m.i. niet dat je het zomaar hier kunt plaatsen zonder toelichting. Een schrijver mag niet voetstoots uitgaan van kennis van de lezer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Prediker

@25 Er zijn – als ik juist tel – volgens Pew 49 landen ter wereld met een moslimmeerderheid; maar niet al die landen zijn ‘niet-Westers’.

Dat maakt voor deze discussie wel even uit, omdat Wilders ‘niet-Westers’ steeds gelijkstelt aan ‘moslim’ (dat is nu juist een van de dingen die Flip van Dyke bekritiseert, en ook dat het NRC niet duidelijker maakt dat dit natuurlijk niet klopt.)

Verder tel ik dertien landen die lid zijn van de OIC zonder een moslimmeerderheid (alweer, volgens Pew):

1. Benin (23,8% moslims),
2. Eritrea (36,6%),
3. Gabon (11,2%),
5. Ivoorkust (37,5%),
6. Kameroen (18,3%),
7. Guinea-Bisseau (45,1%),
8. Guyana (6,4%),
9. Mozambique (18,0%),
10. Nigeria (48,8%),
11. Suriname (15,2%),
12. Oeganda (11,5%)
13. Togo (14,0%)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 frankw

@30 Oh nu is het goed. Het is Flip van Dyke ter verwijten dat jij hem niet begrijpt. Helemaal goed, ga rustig slapen, niks aan de hand………

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Frank789

@32: Blij dat je het met mij eens bent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Johanna

@25: Ja zeg, ik ga jouw huiswerk toch niet doen? Lees eerst maar eens het oorspronkelijke blog van Flip, want dat maakt dat meer dan duidelijk. Dat was de tweede link in het artikel hierboven: http://www.flipvandyke.nl/2017/02/de-alternatieve-feiten-van-de-nrc/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Inca

@Flip van Dyke: ik snap je wanhoop helemaal. Het is te schandalig voor woorden dat zelfs het NRC gewoon niet verder komt hierin. En iedere keer dat ik denk ‘ik wil een goede krant steunen, goede nieuwsgaring is belangrijk’ loop ik toch weer vast op het probleem dat de kwaliteit echt teleurstellend is, en dat zelfs als het verhaal behoorlijk pasklaar wordt aangeleverd, toch niet wordt doorgezet, en er geen verantwoordelijkheid genomen wordt voor wat er gebeurt.

Van mij uit in elk geval dank voor wat je wel gedaan hebt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Bram

Ik snap er niks van. Wilders en NRC zeggen: in vijf jaar zijn er meer dan 100.000 moslims naar Nederland gekomen. In het straatje van Flip staat dat er 147.000 moslims zijn geimigreerd. Dan klopt de bewering van Wilders en NRC toch gewoon! Of ben ik nou gek?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Flip van Dyke

Er is weinig waar ik op hoef te reageren. Op de belangrijkste zaken is al afdoende antwoord gegeven.

Klokwerk bij @9 achreef dat ik had gezegd dat de meeste immigranten uit Syrië Christenen zijn.
Dat heb ik denk ik nooit gezegd want het is niet waar hoogstwaarschijnlijk.

Wat wel waar is is dat het aantal christenen onder de immigranten 2x zo hoog is als het aantal moslims.
http://www.flipvandyke.nl/2017/02/christen-immigranten-blijven-in-de-meerderheid/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 tigger

@36:
Het zijn er vele miljoenen geweest via Schiphol, maar de meeste vliegen gelijk weer door. Zo ook met immigranten, de meesten vertrekken weer. Dat is een feit dat NRC en de PVV niet noemen en daarmee vertellen ze op zijn best de halve waarheid. Is toch niet zo moeilijk?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Klokwerk

@37 Thanks, I stand corrected.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Prediker

In het straatje van Flip staat dat er 147.000 moslims zijn geimigreerd. Dan klopt de bewering van Wilders en NRC toch gewoon!

@36 Nou nee, want Wilders doet net alsof Nederland wordt geïslamiseerd doordat er in de afgelopen vijf jaar honderdduizenden moslims zijn bijgekomen.

Maar er zijn net zo goed een hoop moslims weggegaan, en als je daar rekening mee houdt, dan zijn er de afgelopen zes (!) jaar netto maar iets meer dan vijftigduizend moslims bijgekomen, nou ja, vooruit, als we de tweede generatie ook meerekenen iets meer dan tachtigduizend.

Dat is dertienduizend-driehonderd-en-drieëndertig per jaar. Heel wat anders dan die honderdduizenden die Wilders het Nederlandse volk voorhoudt.

Dan moet het NRC dus niet in dat frame meegaan door te stellen dat het technisch klopt, want er klopt nauwelijks iets van dat frame.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 [email protected]

Dan moet het NRC dus niet in dat frame meegaan door te stellen dat het technisch klopt,

Hmmm.. zou het niet juist een frame van NRC zijn door een “eigen” definitie van immigratie te gebruiken? namelijk: de netto-immigratie van Van Dyke? Het is natuurlijk niet relevant om absolute immigratie te gebruiken (in de context van de islamisering), maar het lijkt wel de maatstaf te zijn waar Wilders op doelt. Het oordeel is dan niet “waar of onwaar” maar “waar en irrelevant”.

Klokwerk bij @9 achreef dat ik had gezegd dat de meeste immigranten uit Syrië Christenen zijn.
Dat heb ik denk ik nooit gezegd want het is niet waar hoogstwaarschijnlijk.

rustig aan Filip: 1). Klokwerk staat duidelijk aan jouw kant en 2). hij zegt volgens mij niet dat jij bovenstaande hebt gezegd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Spam

Een fact-check is zinloos als je misleidende beweringen alleen technisch-inhoudelijk op waarheid toetst. Politieke uitspraken zijn per definitie meer dan een feitelijke constatering.

Een politieke uitspraak is een stelling over hoe je de maatschappij ziet of wilt veranderen, onderbouwd met feitelijke argumenten. Als de stelling niet volgt uit het argument, heeft het geen enkele zin om de feitelijke juistheid van het argument te beoordelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Prediker

…zou het niet juist een frame van NRC zijn door een “eigen” definitie van immigratie te gebruiken?

@41 In ieder geval komt dan aan het licht welk frame Geert Wilders hanteert, en dat daar wel het een en ander op aan te merken valt.

De lezer kan dan verder zelf wel beoordelen of ‘ie dat frame van Wilders gerechtvaardigd acht.

Het lijkt me echter dat als iemand beweert dat het land islamiseert omdat het onder de voet wordt gelopen door honderdduizenden moslims, terwijl tweederde van die moslimimmigranten ook weer vertrekt, er dan wel wat af te dingen valt van zijn doembeelden.

Dan moet je dus niet zeggen dat ‘ie technisch gelijk heeft, want dat lijkt me dan juist misleidend.

 • Vorige discussie