De GC Bluf!-bespreking (4)

Er is flink wat commotie over de steunadvertentie voor het linkse aksieblaadje Bluf!, twintig jaar geleden, maar wie weet nog precies waar het over ging? GeenCommentaar bespreekt de publicaties om het geheugen op te frissen. Vandaag deel vier in de serie, met een samenvatting van de achtste, negende en tiende publicatie.

Document 8: Bluf! 221, 15 mei 1986
‘Geloof ze niet!’

Logo Bluf! (Plaatje: public domain)

In deze publicatie behandelt Bluf! de verschillende lobbies rond de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland, wederom aan de hand van verkregen documenten. Bijvoorbeeld een verslag waaruit blijkt dat de Zeeuwse energiemaatschappij (waar Borssele onder zou vallen) alleen toestemming voor de kerncentrale zou geven wanneer de hele bouw in èèn contract zou vallen (dus niet verschillende onderdelen apart aanbesteedt). Bluf! suggereert meteen omkoperij van ambtenaren of politici, wat erg kort door de bocht is, maar opmerkelijk is het dealniettemin. Ook interessant zijn de verslagen van besprekingen met ‘derde wereldland’ China (het kan verkeren), waaruit blijkt dat de Chinezen onder voorwaarden wel Nederlands kernafval zouden willen opslaan. Nog leuker is het verslag van besprekingen met de Fransen, waar de Nederlandse delegatie kennelijk met de nodige scepsis heenging maar wildenthousiast van terugkwam (waarbij de suggestie van Bluf! dat dit mede te danken was aan rijk vloeiende wijn niet onaannemelijk is). Wel geven de ambtenaren nog een duidelijke waarschuwing mee dat de Fransen niet zondermeer afgewezen moeten worden:

Zonder twijfel zal men een forse poging doen om zo’n order binnen te slepen waarbij het totaal van de Nederlands-Franse relaties in het geding kan komen, op politiek niveau.


Inderdaad zouden de Nederlands-Franse betrekkingen kort daarna ernstig bekoelen, maar dat was in de eerste plaats het gevolg van het opblazen van de Rainbow Warrior door de Franse geheime dienst.

Document 9: Bluf! 221, 15 mei 1986
‘De Wraak van justitie’

Zoals de titel al doet vermoeden gaat deze editie van Bluf! over de dreigende vervolging van de drukkers van Bluf! door Justitie, aangezien Bluf! zelf geen rechtspersoonlijkheid is (wat Bluf! er overigens niet van weerhoudt een gironummer en adres te publiceren om financiele steun te vragen). Daarnaast is het vooral een samenvatting van alle eerder publicaties. De auteurs lijken zich overigens geen grote zorgen te maken over de dreigende rechtzaak:

Wij komen toch wel uit. En blijven onthullingen publiceren van aktiegroepen die wat te openbaren hebben en zo niet alleen achterbaks gekonkel blootleggen en geheimen terugbrengen naar de plaats waar ze horen (de straat), maar ook: de macht van de schijnbaar onaantastbaar geachte heren saboteren, frustreren, kapot maken. Onthullingen publiceren is politiek verzet en Bluf! is het enige weekblad in Nederland dat gestolen materiaal integraal mét het verhaal van de daders afdrukt.

Document 10: Bluf! 226, 19 juni 1986
‘Onderzoeken kan iedereen’

Dit is waarschijnlijk de minst interessante van alle Bluf!-publicaties die we hier behandelen, simpelweg omdat er geen geheime documenten meer worden gepubliceerd. Deze publicatie, geschreven door “Het Wetenschappelijk Buro van Jhr. Mr. de Brauw” is veel meer een geschiedenis van kernenergie in Nederland, met uiteraard de nodige kritische kanttekeningen over de rol van verschillende Nederlandse bedrijven daarin. Zij concluderen aan het eind dat acties tegen kernenergie zinvol zijn. Die conclusie zal -gezien de ophef in de affaire Duyvendak- vandaag de dag niet door iedereen gedeeld worden. Een andere analyse uit het stuk lijkt me echter onomstreden: “Samenvattend kunnen we stellen dat de nucleaire industrie nog nooit in zulke grote problemen heeft gezeten“. Daar viel in juni 1986, twee maanden na Tsjernobyl, geen speld tussen te krijgen. Het zou nog meer dan twintig jaar duren voor het bouwen van kerncentrales in Nederland weer een serieuze politieke optie was.

Lees ook de overige delen!

Deel 1 (publicatie 1)
Deel 2 (publicatie 2-4)
Deel 3 (publicatie 5-7)

  1. 1

    goede aktie tegen de echte internet terroristen van de neoliberale kakkers van geenstijl, ik haat deze yuppies, fuck them silly wankers,ga zo door!!!