De duivel en Gerhard Schröder

Gerhard Schröder (Foto: Flickr/World Economic Forum)

Gerhard Schröder en de duivel zijn erg goede vrienden, en hebben met enige regelmaat lucratieve zaken met elkaar kunnen doen.

Op donderdag 20 maart 2003 begon de Amerikaanse invasie van Irak. Een aantal landen steunde de invasie, maar Duitsland was daar niet één van. Op 21 en 30 januari van dat jaar had bondskanselier Schröder al publiekelijk aangekondigd dat Duitsland iedere betrokkenheid bij dit conflict zou vermijden. Hij nam de moeite om dit nog met grote regelmaat te herhalen. “An dieser Krieg beteiligt Deutschland sich nicht.”

Anders dan de CIA had de Duitse militaire inlichtingendienst nog altijd een netwerk in Irak. Dit was mogelijk een erfenis van de DDR. De Oost-Duitsers hadden indertijd Saddams geheime dienst helpen opzetten en hun agenten bevonden zich nog steeds in Irak, nu betaald door het nieuwe, herenigde Duitsland. Toen de oorlog uitbrak namen de Irakezen geen maatregelen tegen deze agenten. Het waren oude vrienden en bovendien had hun hoogste politieke baas duidelijk gemaakt dat Duitsland op geen enkele manier aan de oorlog deel zou nemen. De Duitse agenten konden in alle rust informatie verzamelen, die vervolgens via een directe video-verbinding vanuit de Duitse ambassade in Bagdad werd doorgegeven aan het Amerikaanse militaire hoofdkwartier in Qatar. De Duitsers gaven aan wat de meest relevante militaire doelwitten waren en rapporteerden na de bombardementen vervolgens hoeveel schade er was aangericht. Op 4 april willen de Amerikanen weten wat ze nu moeten doen – moeten ze behoedzaam en langzaam oprukken of hun troepen direct Bagdad in sturen om een snel einde aan de strijd te maken. De Duitsers praten met hun vrienden binnen de Iraakse inlichtingendienst en komen tot een heldere conclusie. Dit regime staat op instorten. Blaas ertegen aan en het is afgelopen. De Amerikanen konden rustig hun tanks Bagdad in sturen.

Waarom, Gerhard? Waarom heb je gelogen?

Het is velen opgevallen dat, in de aanloop naar de oorlog met Irak, de woede van het Amerikaanse volk zich op de Fransen richtte en niet op de Duitsers, die net zo goed tegen de oorlog waren. ‘French fries’ werden omgedoopt tot ‘freedom fries’, maar niemand suggereerde dat ‘sauerkraut’ (Duits en Amerikaans voor zuurkool) eigenlijk ‘freedom cabbage’ zou moeten heten. De Duitse economie is voor een aanzienlijk deel gebouwd op de export van herkenbaar Duitse luxe-producten naar de Verenigde Staten. Mercedes-Benz en BMW zijn de bekendste, maar bepaald niet de enige voorbeelden. Anti-Duitse hysterie in Amerika had die export een geduchte klap kunnen toebrengen. Het handjeklap van Gerhard Schröder heeft ervoor gezorgd dat de ergste woede op Frankrijk werd afgewenteld. Schröder heeft twee vliegen in een klpa kunnen slaan. Hij heeft een anti-Amerikaanse pose aangenomen, en daarmee de verkiezingen in eigen land gewonnen, maar door zijn dubbelspel ernstige gevolgen voor de Duitse economie voorkomen. De man is toch wel duivels slim.

 1. 1

  Maar als het grote publiek niet wist dat Duitsland stiekem de VS toch hielpen, dan kan dat geen rol hebben gespeeld bij het zich richten van de volkswoede op Frankrijk en niet Duitsland.

 2. 2

  Ik geloof dat de Amerikanen zo boos waren op de Fransen omdat deze de laatste 10 jaar nog wapens en onderdelen hadden verkocht aan Irak, Terwijl Amerika de steun aan Irak al eerder had stopgezet.

 3. 5

  Groen Links was alleen maar tegen de oorlog in Irak omdat ze hun nationaal-socialistische broeders van de Ba’ath partij bleven steunen.

  Toen Breznjev in ’78 Afghanistan binnen viel kwam er geen onvertogen woord van de voorlopers van Groen Links.

 4. 7

  Gerhard is zijn tijd ver vooruit. Hij is een echte wereldburger. Naast bovenstaande heeft hij ook goede contacten met Turkije (huwelijk van zijn zoon) en werkt hij voor de Russen (Nordstream van Gazprom).

 5. 8

  De Ba’ath partij van Sadam Hoesein ( en ook haar Syrische variant van Assad) is een nationaal socialistische partij.

  Ze streeft naar eenheid in de Arabische wereld, een Pan-Arabie ( vergelijk Hitlers Groot Duitsland) en beschouwd de Arabier als ubermensch. Ook is ze voor een eerlijke verdeling van de goederen. Vergelijk de Duitse NSDAP.

  Ga nu aub niet zeggen dat de Ba’ath partij niet nat.socialistisch is omdat het Arabieren zijn.

  En ik heb in eerdere reacties Groen Links meerdere keren vergeleken met de NSB, en ik geloof niet in het fabeltje dat Groen Links tegen de oorlog was omdat het zo zielig voor de Irakezen was. Gelul. Groen Links steunt haar socialistische broeders door dik en dun.
  En in dit geval zijn het haar nationaal socialistische broeders!