De benoeming van Buruma

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Wederom nemen wij graag een stuk over van Publiekrecht en Politiek. Dit maal van GB.

Toen deze week de voordracht van Buruma op de agenda van de Tweede Kamer verscheen, leek zijn kostje gekocht. Zijn universiteit plaatste het nieuws alvast hun de website. Maar afgelopen dinsdag werd de stemming opeens uitgesteld. ‘Op verzoek een van de fracties,’ aldus de Voorzitter. Dat was de PVV, kwam later via het ANP, want de PVV heeft het niet zo op Buruma. Voornaamste steen des aanstoots lijkt, omdat ze zo aanslaan op Mussolini, dit Vooraf uit het NJB. Daarin haalt Buruma uit naar Wilders, omdat deze met woorden een bijl zet in pluralistische democratie. Gevolgd door een verwijzing naar Mussolini.

Hoe werkt een benoemingsprocedure normaal? Rechters worden in Nederland benoemd door de Regering, ook de raadsheren uit de Hoge Raad. Maar omdat de Hoge Raad ook het college is dat over de ambtsmisdrijven van ministers oordeelt, verloopt de benoeming van die raadsheren via de Tweede Kamer. Die moet een voordracht doen bestaande uit drie personen en de Regering moet daarbinnen blijven. De Tweede Kamer liet zich in het verleden eigenlijk altijd leiden door een voordracht van zes personen die de Hoge Raad zelf opstelt en aan de Tweede Kamer stuurt. Als je dus door de Hoge Raad op nummer 1 wordt gezet, dan zit je goed. De Tweede Kamer streept de onderste drie weg, de regering de volgende twee en benoemt vervolgens jou. Dit ging op een gegeven moment zo vanzelfsprekend dat de Tweede Kamer de normaal verplichte schriftelijke stemming over personen wegliet, conform deze procedure.

Buruma komt al een tijdje voor ‘op de lijst van zes’ van de Hoge Raad. Vorige keer nog op plaats 5. En deze keer werd hij door de Hoge Raad zelf op een gezet. Dat advies werd overgenomen door de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie, nota bene onder leiding van De Roon. Of de PVV zich ook in commissieverband tegen de voordracht van Buruma heeft verzet, valt te betwijfelen. Nu pas op het laatste moment van de normale procedure is afgeweken, lijkt het erop dat Wilders zich pas het zien van de agenda van deze week heeft opgewonden. ‘Is dat die vent die mij met Mussolini heeft vergeleken?’

Politiek bedrijven over de benoeming van de leden van het hoogste rechterlijke college is geen unicum. Wellicht zijn de spektakels die zich sinds halverwege de jaren 80 in de Amerikaanse Senaat hebben ontwikkeld het meest bekend. Sommigen zouden iets dergelijks hier ook graag zien. Prof. Dommering, bijvoorbeeld, reageert op het NJBlog enthousiast op het idee. Maar hij verkeert blijkbaar in de veronderstelling dat de Vaste Commissie nog over de kwestie moet vergaderen. Zijn ideale openbare weerlegging van Wilders’ aanval is nu niet meer aan de orde. En los daarvan is het maar de vraag of het eindpunt van die ontwikkeling wel zo verkieslijk is. In Amerika is de koers van het Supreme Court afhankelijk geworden van het uithoudingsvermogen van de rechters om te wachten tot een gelijkgestemde president in de opvolging kan voorzien. O’Conner, die wilde aftreden, hielp eerst Bush aan de macht. En na het aantreden van Obama meldden meteen Souter en de hoogbejaarde Stevens zich bij de uitgang. Of dat nu allemaal zo geweldig is, valt te betwijfelen. Uiteraard, het Supreme Court en zijn interventies zijn op vele punten niet te vergelijken met de Hoge Raad. Maar we moeten wel goed analyseren of we niet toch een weg naar deze Amerikaanse toestanden inslaan.

Er valt dus op zich wel wat te zeggen voor politieke bemoeienis met de benoeming van raadsheren in de Hoge Raad. Maar dan moet het wel om een zinvolle discussie gaan. Buruma, in het besproken Vooraf, windt zich op over de lauwheid van de reacties op Wilders, juist omdat er juridisch niet veel aan te doen valt. Hij bevestigt zelfs het recht van een Kamerlid op ‘noodzakelijk grieven’ (i.t.t. het eveneens mysterieuze ‘onnodig grieven’). Nu er niet veel meer uit de PVV komt dan dat Buruma ‘veel te politiek’ is en dat hij Wilders met Mussolini heeft vergeleken, lijk het erop alsof Wilders de parlementaire toetsing van kandidaat-raadsheren in de Hoge Raad dan ook maar meteen gereduceerd tot ‘jij bent het niet me eens, en daarom deug je niet als rechter’.

Dat nu, zou bijzonder spijtig zijn

Reacties (21)

#1 richard

QED, denk ik dan.

 • Volgende discussie
#2 Ronald K

Deze poging tot politiseren past in Wilders’ strategie om de rechtstaat af te breken door een eind te maken aan de benoeming van onafhankelijke rechters. Voor gewone rechters wilde hij al een toetsingsmoment inbouwen na zes jaar: rechters die naar zijn mening niet snel genoeg straffen, mogen vertrekken. Over zijn eigen proces heeft hij al geroepen dat de rechters links zijn als ze niet tot de door hem gewenste uitspraak komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bismarck

Wat ik me dan af vraag hè, heeft de Roon liggen slapen in de commissievergadering, of wordt er bewust pas op het laatste nippertje stampij gemaakt door de PVV?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Mihai Martoiu Ticu

Eerst klaagt men dat rechters hun stem niet in het openbare debat laten horen en nu dat ze het doen, is het alweer niet goed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Cracken

Volgens mij begrijpt Wilders niet zo goed dat als hij de rechtspraak politiseert dat het een mes is dat aan twee kanten snijdt.
Er kunnen dan ook in de toekomst rechters worden benoemd die juist compleet de andere kant op gaan dan die hij wil.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 alt. johan

@3: Het lijkt er inderdaad op dat die de Roon heeft zitten slapen.

@5: Buruma heeft pittige uitspraken gedaan met de politiek lading. Over de PVV. Hij is de vleesgeworden politisering van rechtspraak.

Wilders moet handelen nu het nog kan. Als Buruma er een keer zit dan is ie niet meer makkelijk weg te sturen. Dan is ook de “schuld” van Wilders dat ie hem niet heeft tegengehouden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Hans Verbeek

We kunnen Wilders dus voortaan ook met Berlusconi vergelijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Cracken

@6
Hoe politiseert hij de rechtspraak als hij toen hij de uitspraak deed geen rechter (zelfs nog niet op het lijstje voorkwam, zelfs de keer daarvoor was in 2010, terwijl het om een uitspraak uit 2007 gaat) noch een politicus was?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 hans willems

hans willems op 10-03-11 17:44
BURUMA naar HR? Helemaal nevernooit; hij heeft ietst zeer alarmerends in zijn gezicht.

hans willems,
Beëdigd onafhankelijk misdaadverslaggever;
initiatiefnemer, oprichter en autoriteit van de ANBI
Wetenschappelijk Instituut voor Rechtsfenomenen;
rechtsstatelijkheidsfascistenjager.
http://www.geblokkeerd.door.ErnstHirschStallin.com
[email protected]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 alt. johan

@8: Voor zover ik weet heeft ie nooit iets gerectificeerd, de uitspraken blijven dus wel aan hem kleven, ook als ie eventueel benoemd zou worden.

Vertrouwen/gezag in/van de rechters is belangrijk. Buruma heeft een politiek profiel gekregen door zijn uitspraken, dat maakt hem ongeschikt voor de functie van rechter.

Gezag is belangrijk voor de rechter. Het is de vraag hoeveel gezag zo iemand als Burema nog kan hebben als er bijvoorbeeld een PVV-er voor het hekje staat.

Misschien doet ie het goed op de Universiteit, maar het lijkt met duidelijk dat deze man totaal ongeschikt is om rechter te worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 gronk

alt.johan: jouw geleuter kan ik zo op alle PVV-kamerleden toepassen, met hun strafbladen. Waar nog eens bijkomt dat PVV-kamerleden iedere dag weer laten zien dat ze totaal ongeschikt zijn om kamerlid te zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Niels

Volgens mij moeten we gewoon ophouden om telkens lange stukken aan de domheid en idiote uitspraken van de PVV te wijden.

De rest van de parlementariers en de media, zouden simpelweg moeten reageren met een paar zinnen: Beste PVV/GBL; Vrijheid van meningsuitting, scheiding der machten, over tot de orde van de dag.

Nu is het wederom weer een mediamoment voor Wilders. Waarom telkens die kado’s?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 gronk

Volgens mij moeten we gewoon ophouden om telkens lange stukken aan de domheid en idiote uitspraken van de PVV te wijden.

Als je op sargasso kijkt naar de threads die de meeste discussie trekken, dan zijn dat vaak PVV-threads. Kijk nu maar: de bovenste 4 topics bij de ‘laatste reacties’ zijn PVV-topics. Voor mensen die elkaar verbaal te lijf willen gaan op de internets voldoen PVV-topcis aan een behoefte.

En ja, dat gaat ten koste van andere posts/links. Want daarvoor geldt dat mensen uit hun vertrouwde loopgraven moeten komen met hun cliche’s en nieuwe cliche’s op moeten doen. Blijkbaar te veel werk ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Cracken

@10
Dus als je lid van de Hoge Raad wil worden mag je in je gehele eerdere leven dus geen enkele openlijke politiek mening toegedaan zijn?
Is dat ook niet dubbel, dat iedereen in Nederland het recht heeft om zijn of haar politieke mening ten toon te spreiden behalve mensen die mogelijk in de toekomst tot de hoge raad worden benoemd?

De rechtspraak lost dit normaal toch gewoon op door als er zaken zijn waarbij een objectieve gang van zaken niet gewaarborgd is, door persoonlijke of andere omstandigheden, de gelegenheid tot wraking te geven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 alt. johan

@14: Cracken, het zijn pittige politieke uitspraken van Buruma over Wilders. Wilders is niet masochist genoeg om zo iemand aan te stellen als rechter.

Wraking zou een redmiddel moeten zijn. Deze man heeft zo’n uitgeproken poltiek profiel laten zien dat ie voor een goede advocaat extra kwetsbaar is voor wraking.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Jan van Rongen

@15 – wat is pittig? het enige dat-ie schreef is:

“Het was niet alleen een affront voor de moslims toen Wilders zei dat de Koran moet worden verboden. Per implicatie zei hij daarmee: ‘Ik, Kamerlid Wilders, vind dat er geen gemeenschap van mensen mag zijn die de zin van hun leven ontlenen aan de Koran.’ Daarom is zijn opmerking meer dan een onbetamelijke rimpeling in de verhoudingen en meer dan stemverheffing namens de ‘bedreigde burgers’. Het is een aanval op de pluralistische democratie zelf. Kenmerkend daarvoor zijn het onderscheid tussen staat en burgerlijke samenleving en de erkenning van de zelfstandige waarde van diversiteit binnen die samenleving. Verliezen we die kenmerken uit het oog, dan wordt diversiteit gereduceerd tot één allesoverheersende tegenstelling: die tussen het Volk-uit-één-stuk en de Vijand-die-niet-bij-ons-hoort. Daar gaat het om als we het (buiten de context van individuele rechten en vrijheden) over het belang van een vrije burgerlijke samenleving hebben. Daarom maakte de wat lauwe reactie op Wilders me ongerust. Zijn pleidooi was immers een echo van Mussolini’s slogan: ‘Tutto nello stato, nienti fuori dello stato, feroce volontá totalitaria’. Alles binnen de staat, niets buiten de staat, een woeste totalitaire wil.”

Voer eens een discussie op inhoud svp. Dit gaat n iet over politiek maar over ethiek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Cracken

@16
Het wordt politiek op het moment dat de politiek het onderwerp heeft toegeëigend, wat verder ook de originele context van de uitspraak is.

Dus is beantwoorden of iemand die van zijn grondwettelijke rechten gebruik maakt, wel of niet benoemt kan worden tot de Hoge Raad, toch vanzelf een inhoudelijke.

Tenminste die mening ben ik toegedaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Petra

Hoogleraar strafrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Ybo Buruma, verwacht vrijspraak voor PVV-leider Geert Wilders. http://lyt.sr/h42i3

Schande! Een dergelijke rechter zou Wilders natuurlijk voor het minste of geringste veroordelen. O, wacht…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 KJ

@Petra; Wat een rechter verwacht van de rechtspraak en wat hij zelf zou oordelen in een rechtszaak, zijn natuurlijk twee verschillende dingen.

Populist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Abjectief

Het valt me op dat er nog niet is vermeld dat Ybo Buruma in 2006 mee schreef aan het partijprogramma van de PvdA. Hij is dan wel geen lid, zo maar even met het landelijke partijprogramma mee schrijven, dat doe je niet zonder reden of overtuiging. Voor menig journalist is af zien van een lidmaatschap van een politieke partij ook een bewuste keuze, simpelweg omdat deze in zijn functie geen officiële kleur wenst te bekennen (spijtig, ik zie gaarne waar vanuit de wind waait alvorens te lezen).
An sich heeft Wilders dus wel een punt dat hij niet weer een PvdA’er op zo’n positie wil zien.

Hoeverre Buruma voorts nog bij actiegroepen als X-Y betrokken is geweest en of dat van belang is blijft speculeren, maar ook daar is zijn politieke kleur en gedrevenheid meer dan duidelijk mee.
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/291616/Kandidaat-Hoge-Raad-had-banden-met-activistengroep.htm

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Belg

Vraag van een Belg: gaat dat over Ian Buruma?!? Neen, blijkbaar niet. Wat is er zo moeilijk aan even de voornaam (Y…) in het artikel te schrijven?

 • Vorige discussie