De anti-anonimiteitswet

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

U mag straks niet meer anoniem over straat. Dit komt door wat men in de volksmond het boerkaverbod noemt, maar dat verhult de ware aard van het wetsvoorstel.

De regering stuurt het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer met de volgende motivatie:
Het kabinet houdt vast aan een algemeen verbod op het dragen van gelaatsbedekkende kleding in het openbaar. Mensen moeten elkaar in het gezicht kunnen zien en elkaar herkenbaar tegemoet kunnen treden.
Open onderlinge communicatie vindt het kabinet van groot belang op plaatsen waar mensen elkaar tegenkomen en ontmoeten. Het dragen van gelaatsbedekkende bekleding past niet in de Nederlandse open samenleving, waarin deelname aan het maatschappelijk verkeer juist cruciaal is.

Eerst maar eens even over dat laatste zinnetje. Op straat doe ik 99% van de tijd niet mee aan het “maatschappelijk verkeer”. Daar is de straat al lang niet meer geschikt voor, tenzij je in een dorp met minder dan 1000 mensen woont. En mocht ik onverhoopt toch moeten deelnemen aan het “maatschappelijk verkeer” kan ik op dat moment alsnog beslissen of ik mijn gelaatsbedekking handhaaf of niet. Persoonlijk vind ik het al onbeleefd als je niet je zonnebril afzet als je met iemand praat.
En wie durft te beweren dat je zonder gelaatsbedekking meer “open” kan communiceren, lach ik keihard in het al dan niet bedekte gezicht uit. Ik heb geen gelaatsbedekking nodig om te kunnen liegen.

Een groot deel van het terechte publieke debat gaat over het opkomen voor de gelijkwaardigheid van vrouwen (Ga je dan nu ook de rokken verbieden die vrouwen “vrijwillig” dragen in de refo-dorpen? Gaan we straks ook de pruiken van orthodox-joodse vrouwen verbieden op straat?) en of het überhaupt realistisch is te verwachten dat dit verbod gaat helpen. Maar dat aspect laat ik even rechts liggen.

De crux van dit wetvoorstel zit hem volgens mij in de volgende zin uit de motivatie:
Het legitieme doel om het dragen van gelaatsbedekkende kleding te beperken, is het beschermen van het maatschappelijk verkeer én de openbare orde in onze samenleving.

Het is heel eenvoudig. Je mag niet meer anoniem over straat. In de ultieme big brother samenleving is het niet toegestaan onherkenbaar in beeld te komen van al die duizenden dure camera’s die u dag en nacht volgen. Het is al helemaal niet toegestaan anoniem deel te nemen aan wat voor een demonstratie dan ook. Het is immers essentieel voor de politie en andere veiligheidsdiensten dat iedereen die protesteert, geregistreerd wordt. Protest is namelijk een bedreiging voor de samenleving. Protest is staatsondermijnend. Protest is de eerste stap op weg naar terrorisme. En dat willen we met zijn allen toch voorkomen, niet waar?
Dus nee, geen sjaaltjes, petjes of bivakmutsen meer. U geeft daarmee namelijk aan dat u alleen slechte dingen voornemens te zijn en dat kan de moderne overheid niet tolereren.
Dit is immers een open en veilige samenleving en dat moet zo blijven.

De begrippen “open” en “veilig” horen tot de newspeak van de laatste paar regeringen. Schijnbaar gedwongen door de wil van het volk zijn ze bezig het volk willoos te maken. U zult zich conformeren want anders bent u een bedreiging voor de vrijheid!

Het zogenaamde framen is ook volop aan de gang. Lees de verklaring van bijvoorbeeld het CDA maar eens:
Gezichtsbedekkende kleding bemoeilijkt de legitimatie, belemmert de communicatie en bevordert dat mensen zich niet meer veilig voelen.
Hier gebeuren twee dingen tegelijk. Ten eerste wordt het vanzelfsprekend gemaakt dat iedereen zich in de openbare ruimte altijd moet kunnen legitimeren. Waarom is dat zo vanzelfsprekend? Ja, misschien inmiddels wel omdat je als burger in eigen land niet eens meer zonder persoonsbewijs over straat mag. Maar waarom is het nodig dat mensen die zich in 99,99% van de gevallen binnen de grenzen van de wet doen en laten, zich altijd moeten kunnen legitimeren?

En dan even over het tweede deel. Het zich veilig voelen. Het gaat dus allang niet meer over werkelijke veiligheid, maar over het “veilig voelen”. En als dus een paar mensen roepen dat ze zich ongemakkelijk voelen op straat als er mensen met een bedekt gezicht lopen, is dat reden om dat strafbaar te maken? Moet er dan niet nagedacht worden over hoe het komt dat die mensen zich onveilig voelen? Over alle angstretoriek die er over ze uitgestort wordt?
Nog even los van het feit dat ik dan nog wel een hele reeks verboden kan verzinnen. Mannen met sjaaltjes van een voetbalclub om bijvoorbeeld.

Dit is wel het meest kromme wetsvoorstel dat in tijden voorbij gekomen is. En het helpt de situatie niet te verbeteren. In tegendeel, het zorgt alleen maar voor bevestiging van de angstcultuur en de bijkomende drang om maximale controle en schijnveiligheid.

Iedere politicus die nog gelooft in een democratische rechtsstaat mag straks uitleggen waarom hij of zij in vredesnaam voor zo’n wet heeft gestemd.

Reacties (58)

#1 zmmoccc

In de praktijk heerst vrijwel overal in de bebouwde kom al een verbod op gezichtsbedekkende kleding middels de APV. En dat wordt ook gehandhaafd. Alleen niet voor boerka’s. Het verandert dus ook alleen voor boerka’s (ja en op het platteland). Dit een anti-anonimiteitswet noemen is dan misschien wel semantisch correct, maar dan ben je er dus ingetrapt. Het boerkaverbod is blijkbaar afdoende vermomd:P

 • Volgende discussie
#1.1 Steeph - Reactie op #1

Het is wel iets anders of je een APV inzet, vaak gebonden aan speciale omstandigheden, of iets generiek maakt voor een heel land, bij wet.

#1.2 zmmoccc - Reactie op #1.1

Nouja de praktijk hier is dat de politie je aanspreekt als je je fatsoenlijk aankleedt met dit weer (lees: bivakmuts). Dus zoveel verandert er niet. Sterker nog, de nieuwe situatie pakt eerlijker en rationeler uit want deze maakt geen arbitrair onderscheid meer tussen bivakmutsen, boerkas en Fawkes-maskers. Neemt niet weg dat het een anti-anonimiteitswet is en dat wat je schrijft waar is en ik het daarmee eens ben. Maar laten we vooral niet vergeten uit welke sociale tendens dit gedrocht geboren is.

#2 Henrik

wisten we echt niet dat dit zou komen na de Rijksdagbrand 9/11 ?
lees Patriot Act 4 eens, dit is het verlengde.
geen verwijt, Steeph, enkel verbazing over de verbazing.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 weerbarst

als zodanig destijds meteen herkend

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 L.Brusselman

Gat in de markt voor vermommings-experts,winkeltje openen of mobiele studio waar men van plan is te demonstreren.
Binnenkort wordt ook de Gay-Pride verboden en travestieten mogen alleen binnenshuis zichzelf zijn.
Men mag zich in het openbaar uitsluitend vertonen als gefotografeerd op paspoort of identiteitsbewijs,dat is wel het minste dat men over dient te hebben voor de staatsveiligheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 McLovin

Dus met mijn Guy Fawkes masker mag ik ook niet meer op het Binnenhof verschijnen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 Steeph - Reactie op #5

Check.

 • Volgende reactie op #5
#5.2 HansR - Reactie op #5

Is een [carnavals]masker kleding?

 • Vorige reactie op #5
#6 Kalief

Is een transparante boerka ook strafbaar? Ofwel: maakt het uit of je door een gelaatsbedekking heen kunt kijken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Jouke

Ging dat principe niet al overboord met de identificatieplicht?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Sikbock

Ik denk dat het verbieden van vrouwen-onderdrukking ( die in dit geval bestaat uit het anonimiseren van vrouwen) een goede zaak is. Het dient bovendien de communicatie en onze open samenleving. Kortom: het boerkaverbod maakt vrij.

Dat lijkt mij veel crucialer dan die verhaaltjes over veiligheid. Maar goed, de veiligheid moet er blijkbaar bijgesleept worden omdat men denkt dat het voorstel daarmee acceptabeler wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 HansR - Reactie op #8

het boerkaverbod maakt vrij

Dat is eigenlijk, zelfs niet bijna, een foute opmerking.

 • Volgende reactie op #8
#8.2 L.Brusselman - Reactie op #8.1

Hypocrietere figuren dan deze zul je niet gauw vinden.

#8.3 HansR - Reactie op #8.2

Je reageert op mijn opmerking maar heb je het nu over mij of over Sikbock?

#8.4 L.Brusselman - Reactie op #8.3

Op die Sick natuurlijk.
Weer eens verkeerd geklikt,sorry de slaap zat in mijn ogen.

#8.5 Steeph - Reactie op #8

“het dient onze open samenleving”. Daarom ga je vast en zeker vanaf vandaag stoppen met anoniem reaguren?

 • Volgende reactie op #8
 • Vorige reactie op #8
#8.6 sikbock - Reactie op #8.5

@ Steeph. Privacy is jouw stokpaardje. Weliswaar hulde voor je poging om de discussie over het boerkaverbod vanuit een andere invalshoek te bekijken, maar ik denk dat de motieven van mannen om hun vrouwen een boerka op te leggen weinig met “privacy” te maken hebben.

Dat die mannen hun vrouwen met het opleggen van een boerka degraderen tot een anoniem object in de openbare ruimte mag jij vanuit je privacy-oogpunt misschien een goede zaak vinden, ik denk daar toch een beetje anders over

#8.7 Steeph - Reactie op #8.6

Goh, geen antwoord op mijn vraag.

Ik ga de discussie over het dragen van een boerka met opzet niet aan. Als de wet zo beschreven was dat alleen de boerka als ongelijkheidssymbool werd verboden, dan misschien wel. Maar dan gelijk ook die discussie breder trekken.
En nee, voor de duidelijkheid, ik denk niet dat het verbieden van boerka’s het probleem uit de wereld helpt. Hooguit uit beeld.

 • Volgende reactie op #8.6
#8.8 Sikbock - Reactie op #8.7

ik beantwoord je vraag niet omdat ik hem niet relevant vindt. De staat heeft niks te maken heeft met wat mensen voor kleding dragen, tenzij die kleding in strijd is met de goede zeden of de openbare orde. Dat uitgangspunt kun je strikt – of ruim interpreteren.

Jij bent op dat punt denk ik nogal strikt. Ik kies voor een andere invalshoek en een meer pragmatische benadering. Ik denk dat het nuttig kan zijn om in deze kwestie – ook vanuit een emancipatoir oogpunt- duidelijk grenzen aan te geven, net als bij kinderen.

 • Volgende reactie op #8.7
#8.9 Steeph - Reactie op #8.7

@Sikbock: de vraag ging over de zogenaamde open samenleving die jij voorstaat. Waarom is dat wel een argument op straat en niet op internet? Jij gebruikt het in de motivering, niet ik.

 • Vorige reactie op #8.7
#8.10 pedro - Reactie op #8.6

Als die vrouwen geen boerka meer mogen dragen, mogen ze van hun mannen nog wel de straat op?

Besef je wel, dat het verbod ook de vrouwen treft, die vrijwillig zo een ding dragen (vind ik net zo vreemd als vrouwen die in oud Hollandse klederdracht over straat gaan)? En dat je daarmee hun vrijheid aan tast?

Ik ben het met je eens, dat mannen, die hun vrouwen verplichten een boerka te dragen degraderen tot een anoniem object in de openbare ruimte, maar dit verbod gaat hun vrijheid alleen nog maar meer beperken. Het zijn alleen maar domme praatjes, dat deze maatregel in het belang van die vrouwen genomen wordt. Domme kletspraat om je eigen geweten te sussen.

 • Volgende reactie op #8.6
 • Vorige reactie op #8.6
#8.11 Dehnus - Reactie op #8.6

Niemand zegt dat dat “een goede zaak is”, maar ik vind het MIJN vrijheden inperken. Maar kennelijk kunnen we in Nederland alleen nog zwart wit denken en elkaar gelijk in het belachelijke trekken zo gauw we het niet met Links/Rechts eens zijn.

Vrouw onderdrukking een goede zaak… *sigh*

 • Vorige reactie op #8.6
#8.12 kevin - Reactie op #8

Verbieden voor de vrijheid. Doublethink is helemaal terug van nooit weggeweest.

 • Vorige reactie op #8
#9 Sjiek

Open onderlinge communicatie vindt het kabinet van groot belang op plaatsen waar mensen elkaar tegenkomen en ontmoeten.

Open communicatie is ook als de PVV-leider wat vaker interviews geeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Sjiek

Zo krom dat het bijna weer recht lijkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Share

Het boerkaverbod maakt vrij. Mooi en bondige slogan, Sikbock. +1

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Harm

Het recht op anonimiteit lijkt me nagenoeg synoniem met vrijheid: zolang ik niet in het vaarwater van een ander kom hoef ik nergens verantwoording over af te leggen en zelfs niet te antwoorden op de vraag wie ik ben.

Bemoei je met je eigen zaken.

En het laatste waar we op zitten te verwachten zijn PVV-ers, die hun xenofobie verstoppen achter het masker van paternalistische goede bedoelingen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12.1 L.Brusselman - Reactie op #12

Ben je anders gewend van ze?
Als je die “Toonder adept”leest,heb je gelijk een teiltje nodig.(ik ben een liefhebber van Toonder dit i.t.t.sommige misbruikers van ‘smans personages)

#13 Grobbo

Ik zeg: alle motorrijders bekeuren en straks langs de elfstedenroute al die mensen met gelaatsbedekkende kleding beboeten. Dat zal ze leren, ik word er bang van!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Peter

Dit wordt het jaar van de Verhagen-maskers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Bullie

Jammer dat de discussie over het verbod op de boerka de discussie over de boerka heeft verdrongen..

De staat heeft niets te maken met de manier waarop burgers zich kleden. Tegelijkertijd dient de staat te zorgen voor een gelijke behandeling van en kansen voor alle burgers. In dit domein hoort de discussie over de boerka thuis.

Een postbus 51-spotje tegen de boerka zou ik dan ook van harte toejuichen, een boerkaverbod is m.i. ongrondwettelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 HPax

De Burka is een import-artikel dat hier op straat gedragen, niet anders dan als een contestatie van onze cultuur kan worden opgevat. Zij, onze traditionele medeburgers, die niet schromen het voor de Burka op te nemen en onze regering op dit punt tegen te streven, weten dit ook. Als ze dat toch niet hindert bij hun pleidooi ten gunste van een vrouw-vijandig symbool, mag je wel naar hun diepere, vaste motieven daarvoor speuren.*
Zien we in de Burka een aspect, een metgezel, van de ontwrichtende Massa Immigratie die Nederland heeft ondergaan, dan vinden we bij Finkelkraut dit:

1) ‘In deze tijd is het (Franse) volk ten aanzien van de massa-immigratie (lees: Burka) stukken realistischer dan de Franse intellectuelen. En het staat nog in zijn recht ook. Het volk wordt door zijn intellectuelen misleid.’. Tot eenzelfde conclusie – in dezelfde materie – over de Nederlandse leiding komt econoom P. Lakeman in zijn boek BINNEN ZONDER KLOPPEN.
2) De elite, in dit geval intellectuelen, zweven daarentegen ergens boven de aar¬de. Er is een tijd geweest in de geschiedenis, dat de elite van dit land het volk veracht¬te omdat het revolutionair was. Nu is het andersom: de elite is revolutionair en veracht het volk omdat het reactionair zou zijn”.

Zeer juist schrijft Sikbock in c. 010: ‘Kortom: het boerkaverbod maakt vrij.’
Wat 018 daarvan zegt: ‘Dat is eigenlijk, zelf niet bijna, een foute opmerking’, lag om zo te zeggen op fust.
Iemand, een vrouw, van haar ketenen verlossen, is zeker HIER niet fout of zelfs een democratische ‘must’. En dat ook, zou ze uit slaafse gewenning wat tegenspartelen. Alleen een (crypto) sadist, of een verdorven pervertiet die uit gewoonte wit in zwart omzet en goed in kwaad, kan dat ‘fout’ vinden.
* Was het niet minstens al 10 jaar geleden hoogst voorspelbaar dat de auteur van het artikel: ‘Anti anonimiteitswet’ wat het Burka verbod betreft de Regering ervoor zou honen? Heeft het ooit denkbaar kunnen zijn dat hij een negatief regeringsstandpunt t.a.v. de Burka zou toejuichen of zelfs maar delen? En wat zegt die voorspelbaarheid?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16.1 Steeph - Reactie op #16

Je praat veel, maar gaat niet in op het punt van dit stuk.

 • Volgende reactie op #16
#16.2 Harm - Reactie op #16

HPax heeft weer eens een vette stroman nodig om zijn neo-fascistische praatjes aan op te hangen: niemand heeft zich hier uitgesproken ten faveure van de burka.

Bovendien gaat het niet om “een contestatie van onze cultuur”, want zou dat het geval zijn, dan zou die burka slechts gedragen worden binnen onze cultuur, om die te “contesteren”. Evenmin zie ik het gebeuren, dat al die dames die nu een hoofddoekje dragen, zullen overstappen op de burka, met dat doel.

Ik zie het nog wel gebeuren dat het hoofddoekje uitgroeit tot het symbool van het verzet tegen de vorm van neo-fascisme die door mensen als HPax wordt uitgedragen. Mijn intuitie zegt me dat dit al gebeurt en de dames die zo reageren kunnen rekenen op mijn begrip en instemming.

 • Vorige reactie op #16
#16.3 kevin - Reactie op #16.2

“Bovendien gaat het niet om “een contestatie van onze cultuur”, want zou dat het geval zijn, dan zou die burka slechts gedragen worden binnen onze cultuur, om die te “contesteren”.”

Als je voor de grap eens aan zou nemen dat dit wél het doel is, dan pas kun je zien wat een vuile opvattingen HPax erop nahoudt. Je mag die kleding niet dragen, omdat het een symbool is tegen de Nederlandse cultuur. Jezelf ergens tegen verzetten is namelijk verboden. Protesteren zou strafbaar moeten zijn. Niet alleen de buitenlanders, maar alle buitenstaanders moeten assimileren, niet integreren. Ach ja, ik zal hier maar ophouden voor ik er dictators bij ga slepen (nee, dat is niet altijd een Godwin).

Moraal van dit verhaal: die hang naar een monocultuur waar niemand zijn eigen mening mag hebben of uiten, is veel gevaarlijker dan wat hier ook verkondigd in dit draadje tot nu toe.

#17 Taco Zip

Deze wet komt er omdat een kamermeerderheid voorstander is van het pesten van een moslimminderheid. Alle mooie woorden over ‘Open onderlinge communicatie ‘ zijn een knullige camouflage.

Als het vergroten van ‘open onderlinge communicatie’ daadwerkelijk zo’n grote zorg was van dit kabinet dan zijn er beter maatregelen te verzinnen.

Nederland heeft dus straks een wet waarin burgers een kledingvoorschrift wordt oplegd. Het lijkt sprekend op Iran.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17.1 Steeph - Reactie op #17

plus 1 voor de laatste zin.

#18 goochem

Ik zie aardig wat wetsovertredingen met de kou momenteel.
En mensen..ga nou toch niet in op die hpax. Het is toch helder dat dat figuur alleen maar even komt stangen? Op hem of haar reageren maakt deze site alleen maar minder leesbaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Flies4no1

Uggs zijn gvd óók een importprodukt die een contestatie van onze kultuur vormen. Schei toch uit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Key

Zucht. Een bourka is het ultime symbool van vrouw-onderdrukking. In godverdomme 2012 in het straatbeeld van Nederland. Ik ben tegen onderdrukking van iedereen, dus ook van vrouwen. Dat de vrouw-onderdukkers zich hierdoor onder druk gezet voelen boeit me niet.
Ben ik nu ook fascist ? (mijn voorspelling: 2012 word het jaar van de begrips-inflatie)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20.1 Steeph - Reactie op #20

Dus je gaat je ook hard maken voor het verbod op het dragen door orthodox joodse vrouwen en het verplicht dragen van rokken door zwaar christelijke vrouwen?

 • Volgende reactie op #20
#20.2 kevin - Reactie op #20

Nee, je bent geen fascist als je een boerka enkel niet vindt passen in een ontwikkeld land. Voorstanders van het boerkaverbod zijn fascisten, omdat ze dat wat hun niet aanstaat meteen willen verbieden. Omdat ze niets doen om het probleem op te lossen, maar alleen maar denken in straf.

Met een boete schiet niemand iets op. Niemand die gedwongen wordt, zal ermee ophouden (ze worden immers gedwongen). Niemand die boerka’s als een belangrijk onderdeel van zijn of haar leven ziet, zal ermee ophouden (wie verloochent zijn eigen opvattingen?).

Je kunt onderdrukken wat je wil, maar niet iedereen is zoals jij. Je kunt met mensen praten en mensen proberen te helpen, maar je kunt mensen niet dwingen te leven zoals jij.

 • Vorige reactie op #20
#21 Reinaert

Ik ben voor een verbod op twitter-accounts.
Deze staan een open onderlinge communicatie in de weg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 HPax

1. @ 031
Een kledingverbod is niet een kledingvoorschrift. Deze verwisseling is pervers. Cf. mijn c.027, laatste alinea, voorlaatste zin. Dat van die ‘pervertieten’ daar klopt dus.’

2. @ 032
C 031 schrijft: ‘Nederland heeft dus straks een wet waarin burgers een kledingvoorschrift wordt oplegd. Het lijkt sprekend op Iran.’
Deze bewering is zo idioot onwaar dat 032 zelf met zijn bijval eraan de waarde van zijn eigen opstel onthult.

3. @ 010
In de voortreffelijke reactie c 10 van Sikbock staat de volgende zin waarop ik wil voortborduren: ‘Kortom: het boerkaverbod maakt vrij.’

Een verbod dat vrij maakt? Kan het Hollands gevormde verstand deze paradox vatten en zal het er niet in vloeken en verwensingen bij uitbarsten? Ik zal het zonder hoop mijn dharma volgend uitleggen.

Vrijheid heeft altijd te kampen met onvrijheden, waaronder ook die welke haar rechtstreeks belagen. Minstens indirect laat zich hieruit al opmaken dat Vrijheid niet iets natuurlijks is, maar tot de orde van de (een) cultuur behoort; en daarna dat Vrijheid niet onwankelbaar is, maar waakzaamheid en verdediging behoeft. Je maintiendrai; denkt daar eens aan. Vrijheid is een geheel van conventies; je kunt haar verliezen.

Uit dien hoofde moet bijv. onze Vrijheid slavernij verbieden, al zijn er volgens mij naar aanleg en ambitie genoeg slavenhouders in ons land te vinden en is er hier ook nog wel aan slaven & slavinnen te komen.
Ook daarom zal nu duidelijk zijn ter wille van onze Vrijheid dat vrijheidsverbod op de Burka.

4. @ 027, 1e alinea, eerste zin: ‘De Burka is een import-artikel’. Moet zijn: De Burka is een ongewenst (binnengesmokkeld) import-artikel.

5. @ 24 ‘En nee, voor de duidelijkheid, ik denk niet dat het verbieden van boerka’s het probleem uit de wereld helpt. Hooguit uit beeld.’

Schijnt juist. Ook het verbieden van moord en diefstal helpt dit type van misdaden niet uit de wereld. Ergo …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22.1 Harm - Reactie op #22

Dat vrijheid niet iets natuurlijks is kun je beste afleiden uit het feit dat alle dieren in gevangenschap worden geboren.

#23 Sprout

Steeph, veelvuldig ben ik een aanhanger van je epistels. Dit stuk is echter een samenraapsel van slechte argumenten die verbloemen dat je iets wilt ondernemen tegen iets waar de pvv achter zit. Je argumenten snijden geen hout.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Henrik

het valt me nog mee dat ze het leger niet inzetten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Cracken

Lekker zeg, met deze temperaturen. Ik zit persoonlijk bedekt onder een muts en ingewikkeld achter een sjaal, met me jas die daar naadloos op aansluit en een capuchon er over. Op me ogen en een klein stukje van me gezicht na, kan je niet echt veel van me gezicht zien momenteel als ik fiets.
Dus nu ben ik strafbaar als ik warm wil blijven?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25.2 L.Brusselman - Reactie op #25.1

Tja ,meten met twee maten is de Hollanders klaarblijkelijk met de paplepel ingegoten.Hier wordt slechts met doodse stilte op gereaguurd door het front ter rechterzijde.Nederlandse,autochtone,meisjes hoeven schijnbaar niet bevrijd te worden van vernederende,door religie ingegeven kleding-voorschriften.

 • Volgende reactie op #25.1
#25.3 frank - Reactie op #25.1

Zouden we die relifanatici aansprakelijk kunnen stellen voor een tsunami aan vrouwelijke blaasontstekingen?

 • Vorige reactie op #25.1
#26 L.Brusselman

Even tussendoor op het randje van off-topic, maar waar zijn de echte Hollanders gebleven?Wat koud,heb me helemaal ingepakt etc.
Met dit weer op die manier ingepakt fiets je niet,het is prima als je jezelf plat wil laten rijden maar er zijn ook nog onschuldige voetgangers,en kinderen niet te vergeten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26.1 Cracken - Reactie op #26

???
Jij fietst met -17 liever in een t-shirtje naar je werk? En om half zes ’s ochtends heb ik niet echt veel last van ander verkeer.

#26.2 L.Brusselman - Reactie op #26.1

Langlaufen een optie misschien,of schaatsen?
En keihard Oklahoma zingen

 • Volgende reactie op #26.1
#26.3 L.Brusselman - Reactie op #26.1
 • Vorige reactie op #26.1
#27 Steeph

Het voorstel van wet en de toelichting zijn eindelijk online beschikbaar:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33165

(moet het nog lezen)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 gen237

Misschien gaat de elfstedentocht niet door omdat zij onder de huidige antiterreur wetgeving niet genoeg veiligheid kan garanderen . teveel mensen die samenscholen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie