De dalende belastingdruk op bedrijfswinsten

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

DATA - Per ongeluk iets uitgezocht wat de Volkskrant vorig jaar in een uitgebreid artikel reeds had beschreven. De vennootschapsbelasting in Nederland daalt al een hele tijd. Effectief gezien in 10 jaar van 33% naar 12%. Bedrijven worden ontzien, burgers krijgen extra lasten.
Omdat bij de Volkskrant geen grafiek zat, toch even dit postje.

Hoewel het maar tot 2011 gaat, blijkt uit de begrotingsstaten van de miljoenennota’s geen trendbreuk voor 2012 en 2013.
vennootschapsdeel_475

Zetten we in dezelfde grafiek ook nog het deel van het bedrijfsresultaat (winst) dat is uitgekeerd als winstuitkering aan de aandeelhouders, dan zie je daar niet dezelfde trend. Gelukkig komt een deel daarvan in de pensioenpotten.
vennootschap_winstuitkering_475

Overigens ontving de overheid bij nagenoeg dezelfde bedrijfsresultaten in 2005 ongeveer 6 miljard meer aan vennootschapsbelasting dan nu. Waar kennen we dat getal toch van….

Reacties (6)

#1 Steeph

Weetje: Dit jaar betalen we samen bijna evenveel aan accijns als de bedrijven aan vennootschapsbelasting (11,5 miljard).

  • Volgende discussie
#2 sikbock

hehe :-) leuke post.. stem allemaal VVD mensen, voor belastingverlaging.. Nederland verdient beter!

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 rj

Rutte is Dooh Nibor. Hij steelt van de armen en geeft aan de rijken.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Mark D

Dit roept vragen op, vooral omdat het vennootschapstarief gewoon 25 procent is. Wat zou er aan de hand zijn? Rekent het CBS verliezen niet mee in het aggregeren van de totale winsten? Of zouden bedrijven hun verliezen uit het verleden uitsmeren over meerdere jaren? Of hebben de bedrijven winsten uit dochterondernemingen die wel worden opgeteld bij de winsten, maar die al belast zijn in het buitenland en waar ze dus geen vennootschapsbelasting meer over hoeven te betalen? Voorlopig roept dit stuk vooral veel vragen op.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Steeph

@4: Eens, die vragen kwamen ook bij mij op. Maar vooralsnog geen antwoord. Ik heb dat als uitzoekpunt staan. Hopelijk later meer.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#6 McLovin

Ja maar ja maar ja maar als bedrijven meer winst maken gaan ze meer mensen aannemen zeker nu binnenkort je die mensen ook weer net zo snel zo niet sneller kan ontslaan…toch ?

  • Vorige discussie