Dalai Lama redder van de Chinezen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
Dalai Lama (Foto: Flickr/FerneMillen)

Na zijn bezoek aan het EU-parlement ging de Dalai Lama op tournee langs verschillende Europese leiders. Sarkozy, Merkel en Leterme ontvingen hem.

De Tweede Kamer liet al eerder weten graag te willen dat Nederland hem ook ontvangt, maar om onduidelijke redenen ging dat niet door. In Nova wist men met veel moeite aan Verhagen de uitspraak te ontfutselen dat hij welkom was, maar van veel welwillendheid leek geen sprake. Zou de Nederlandse regering gevoeliger zijn voor China’s dreiging met economische sancties dan bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk? De noodzaak van een gesloten front richting China wordt weer eens pijnlijk duidelijk.

Zou China niet te bewegen zijn tot een andere houding? De Tibetaanse leider heeft immers de hoop op zelfstandigheid opgegeven en wenst alleen autonomie binnen China met behoud van eigen taal, cultuur en religie. Bovendien komt er steeds meer weerstand aan de oppervlakte. Afgelopen zomer kwamen jonge monniken in opstand ondanks de Dalai Lama’s beleid van geweldloos verzet. In verband hiermee komt Hans van Baalen in Nova met een opmerkelijke analyse (27:20):

“Maak daar gebruik van want als deze Dalai Lama overlijdt, zal een nieuwe generatie Tibetanen met geweld proberen autonomie of onafhankelijkheid af te dwingen. […] Als ze de kans voorbij laten gaan wordt Tibet een open wond die door de Volksrepubliek China niet te dichten valt. Het zou voor China rampzalig zijn als er continu gewapend verzet in Tibet is. Dat moet je voorkomen, dus geef Tibet mensenrechten en autonomie.”

Wordt Tibet het Vietnam van de Chinezen wanneer de Dalai Lama overlijdt?

Reacties (22)

#1 Bismarck

“Zou de Nederlandse regering gevoeliger zijn voor China’s dreiging met economische sancties”

Duh, een handelsnatie als Nederland danst naar de pijpen van de handel.

“Wordt Tibet het Vietnam van de Chinezen wanneer de Dalai Lama overlijdt?”

Niet waarschijnlijk, de infrastructuur in Tibet is op voldoende peil om gebruik te kunnen maken van technische, numerieke en vuurkracht superioriteit. Daarnaast zie ik weinig landen gewelddadig Tibetaans steunen.

 • Volgende discussie
#2 Mark

De CIA heeft anders decennia het verzet gesteund.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 pedro

Hoe sympathiek ik de heer Lama ook vind, ik vind niet dat we zijn politieke aspiraties op een religieus bewind in Tibet moeten ondersteunen. We hebben al veel te veel en veel te vaak religieuze verzetsgroepen gesteund en daarmee religieuze regimes in het leven geroepen, met als enige motivatie het tegenhouden van de verspreiding van het communisme.

Laten we Dalai ondersteunen in zijn aspiraties een goede religieuze leider voor zijn volgelingen te zijn. Laten we protesteren tegen de Chinese misdaden die daar begaan zijn en worden en het streven naar onafhankelijkheid en / of het zelfbeschikkingsrecht van de Tibetanen ondersteunen. Maar laten we die religieuze en politieke zaken alsjeblieft gescheiden houden.

@Mark: misschien moet je Hans van Baalen daar eens over informeren: zijn plan is al decennia lang uitgevoerd en heeft uiteindelijk geleid tot het vertrek van de Dalai Lama uit Tibet. misschien weet hans wel iets, dat wij niet weten en is er sinds de stopzetting van de CIA bewapening en training van het Tibetaanse verzet wel wat gewijzigd, waardoor gewelddadig religieus verzet daar nu wel zin heeft?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Mark

Ik meen me te herinneren dat de Dalai voor democratie is en zeker geen nieuwe theocratie zal installeren mocht hij terugkeren.

De Dalai heeft zich altijd tegen geweld verzet, en de vraag is of zijn houding niet heeft voorkomen dat het verzet niet groter groeide.

De stopzetting van de hulp door de CIA was geloof ik ook bedoeld als offer om de relatie met China te normaliseren (Nixon e.d.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 pedro

@4: of de Dalai nu voor democratie is, doet er niet echt toe. Zijn volgelingen willen hem op de troon zien. En als dat zo is, wat is dan de garantie, dat de volgende Dalai net zo democratisch is?

“de vraag is of zijn houding niet heeft voorkomen dat het verzet niet groter groeide”. Hij is uit het land vertrokken, omdat hij wist, dat zijn volgelingen zijn persoon met hun leven zouden verdedigen, en dat dat op een bloedbad uit zou lopen (nog groter dan het nu al is geworden). Ik hoop trouwens wel, dat zijn houding het verzet heeft laten groeien, en dat geweldloos verzet in dat opzicht effectiever is dan gewelddadig verzet.

De stopzetting van de CIA hulp aan het gewapende verzet was idd een gevolg van de wens om betere betrekkingen met China te krijgen en werd ingegeven door economische belangen (het is een geweldige afzetmarkt en, hoewel ik het daar niet mee eens ben, daar kun je met een gerust hart een paar Tibetanen aan opofferen). Net zoals trouwens de Chinese inval in Tibet (mede) werd geïnspireerd door de Chinese angst voor Amerikaanse troepen in Tibet (in navolging van de Amerikaanse troepen in Korea), en de start van de CIA hulp eerder was bedoeld om de Chinezen dwars te zitten dan om de Tibetanen te helpen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Mark

Volgens mij zie je spoken. Een terugkeer zal altijd met hulp van de internationale gemeenschap gebeuren en die zal ook voor een democratisch bewind zijn. De huidige regering in ballingschap wordt ook gewoon democratisch gekozen.

“en dat geweldloos verzet in dat opzicht effectiever is dan gewelddadig verzet.”

Steeds meer Tibetanen lijken te vinden van niet. Kijk maar naar de mini-opstand van de monniken afgelopen zomer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 pedro

“Volgens mij zie je spoken”? Laat de Dalai dan afstand doen van zijn politieke leiderschap. Hij is niet gekozen (eigenlijk wel, maar alleen door de vorige Panchen Lama). Dan zie ik dat spook niet meer.

“Steeds meer Tibetanen lijken te vinden van niet. Kijk maar naar de mini-opstand van de monniken afgelopen zomer”. Ik schreef, dat ik hoop, dat geweldloos verzet meer mensen bereikt en achter zich krijgt dan gewelddadig verzet. En als we naar Irak kijken (bijvoorbeeld) lijkt dat ook zo te zijn: het gewelddadig radicaal islamitisch verzet heeft daar steeds minder aanhang. Het zou voor de mensheid ook diep treurig zijn als gewelddadig verzet meer aanhangers aan zich weet te binden dan geweldloos verzet. Maar ik heb daar geen gegevens of bewijzen voor (opgezocht). Wel hoop.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Mark

@7: dat heeft hij al, hij is immers niet het hoofd van de regering in ballingschap.

Het gaat me in deze discussie niet om hoop, maar om in te schatten of Tibet een nieuw Vietnam zou kunnen worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 pedro

“Het parlement bestaat uit tussen 43 en 46 leden, waaronder Tibetanen uit Europa, Amerika, twee leden uit elk van de drie traditionele provincies van Tibet (Amdo, Kham en U-Tsang), twee leden uit elk van de vier scholen van het Tibetaans boeddhisme en de traditionele Bön en een tot drie leden die door Dalai Lama (sinds eind jaren 30 Tenzin Gyatso) worden aangewezen met een verschillende achtergrond in cultuur, wetenschap en literatuur”.
Democratisch?

“Het gaat me in deze discussie niet om hoop, maar om in te schatten of Tibet een nieuw Vietnam zou kunnen worden”. Zou kunnen worden? Het terrein is er geschikt voor. Wordt het dat ook? Ik hoop niet dat dat nodig is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Mark

Ja, een stuk democratischer dan het ooit in Tibet geweest is.

Het terrein is onherbergzaam,maar betekent dat gelijk dat het vergelijkbaar is met bv. Afghaans terrein? Is er voldoende voedsel en voldoende schuilmogelijkheden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Bismarck

@2: Volgens jouw link nog niet 1 decennium. Weinig kans op hervatting, gezien de huidige afhankelijkheid van de VS van China.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Mark

Ah ja, klopt, feitelijk minder.

Waren bv. de Afghanen ook alleen afhankelijk van buitenlandse steun?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Willem Amendt

Veel discussies gaan ervan uit dat de machtsverhoudingen blijven zoals ze nu zijn. In de wereldgeschiedenis zien we dat verhoudingen plotseling kunnen veranderen. De Berlijnse muur, Obama als president bv. De vraag of Tibet het Chinese Vietnam gaat worden gaat ervan uit dat de CCP in China aan de macht zal blijven. De Chinese Gandhi: topadvocaat Gao Zhisheng in zijn boek: A China More Just:

Ik herinner me de woorden van president Hu Jintao tijdens zijn toespraak voor het Centrale Politbureau in februari (2006) nog goed: ?Onze Partij ziet zich geconfronteerd met een dodelijke crisis, en deze crisis is niet afgenomen in de afgelopen jaren; deze is geïntensiveerd.? Deze woorden onthullen de waarheid: de Partij staart de onverbiddelijke dood in de ogen. Nog steeds houdt het een heel land in gijzeling.

Maar, als deze tirannie dooft zal China niet van de ene op de andere dag een grote sprong voorwaarts maken naar een hoog niveau van moraliteit en civilisatie. Zo zal het zeker niet gaan. En dat komt omdat de ernstige schade, in termen van moraliteit, humaniteit en beschaving, die de Partij het Chinese volk heeft toegebracht, een aantal generaties nog parten zal gaan spelen. Dit is het meest serieuze, dreigendste en gevaarlijkste probleem waarmee China geconfronteerd zal gaan worden.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 pedro

“En dat komt omdat de ernstige schade, in termen van moraliteit, humaniteit en beschaving, die de Partij het Chinese volk heeft toegebracht”?????

Er kan imho hooguit gesteld worden, dat de schade na het keizerlijke tijdperk onveranderd groot is gebleven. Toen de Roden uiteindelijk de macht overnamen, was er ook een revolutie van de Kwomintang, en dat was echt niet, omdat de moraliteit, humaniteit en beschaving van het keizerlijk bewind erg hoogstaand was. Het was de keizerlijke “schade, in termen van moraliteit, humaniteit en beschaving”, die er voor heeft gezorgd, dat de communisten er aan de macht konden komen. En als het communistische regime valt, zal dat zijn, omdat ze die schade niet (voldoende) hebben verminderd.

Als de CCP haar macht kwijt raakt, zal dat dus misschien helemaal niets aan de situatie in Tibet veranderen, ook al omdat het westen vrijwel geen belang bij een onafhankelijk Tibet heeft, zoals het dat wel heeft en had bij de (als buffer aan W-Europa grenzende) Baltische staten, of bij (de aan de MO olievelden grenzende staten) Georgië of Oekraïne, bijvoorbeeld. Het opzeggen van de steun van de CIA voor het gewapende Tibetaanse verzet, omdat de handelsbetrekkingen met een kwart van de wereldbevolking belangrijker werden en worden geacht dan mensenrechten, voorspelt weinig goeds voor de Tibetanen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 willem Amendt

Gao Zhisheng: Door Chen Guangcheng?s zaak zijn bij veel mensen de ogen open gegaan. Vanaf het moment dat zijn advocaten in Shandong arriveerden, werden ze slachtoffer van dagelijkse vernederingen en bedreigingen en onderworpen aan voortdurende afranselingen gedurende het hele omgangsproces met de lokale regering. Toen ze Chen?s echtgenote bezochten werden ze door een groep anonieme schurken hevig in elkaar geslagen. Tien keer moesten ze bellen voordat de politie ter plaatse verscheen. Maar die deed niets na aankomst, ze stonden slechts toe te kijken hoe de schurken verder gingen met hun afranselingen. De auto van de advocaten werd omgegooid en ik stond hen later financieel bij. Er is nog een belangrijk detail dat genoemd moet worden. Nadat de politie gearriveerd was zagen omstanders dat ze hun insignes en identificatienummers hadden verwijderd. Ik denk dat ze zelf goed wisten dat hun gedrag leek op dat van georganiseerde criminelen en dat ze de reputatie van de politie bezoedelden. Dit hele scenario toont aan dat het regiem slechts nog maar een toevlucht kent; geweld. Niet het type geweld dat normaliter door de staat gebruikt wordt, maar het soort dat gangsters, leden van de maffia en misdadigers toepassen. In feite is de Partij zich wel bewust van de situatie maar heeft zichzelf geschikt in de huidige, hopeloze status quo. De Partij gebruikt gangstermethoden om het volk te blijven overheersen. Dit is de situatie die voortgekomen is uit het feit dat het einde van de Partij nadert.

Chen Guangcheng is slechts een individu. Maar zelfs de Partij kan niet ontkennen dat zijn formele arrestatie en hechtenis een landelijke beweging in gang gezet heeft om het geweld te weerstaan, en dat deze beweging snel groeit. Waarom heeft het Chen incident een dergelijke reactie veroorzaakt vraag je je misschien af. Ik zou moeten benadrukken, alhoewel Chen blind is, ziet hij duidelijk dat de hele Chinese natie diep in de afgrond van verderfelijkheid zinkt. Hij ziet dit heel helder. Toen hij zich realiseerde hoe verderfelijk de Partij was bood hij zijn diensten aan anderen aan die zich, zoals hijzelf, met onderdrukking en hulpeloosheid geconfronteerd zagen. Na zijn vervolging, waagde Chen het om op te staan om de waarheid uit te spreken, terwijl de mensen om hem heen dat niet durfden. Dit is dan ook het belangrijkste verschil tussen hem en de anderen. Als je erover nadenkt, slaat het nergens op dat de Partij zo bang is voor een individu, in deze, een blinde man. Maar waar de Partij het meeste schrik voor heeft, en dus genadeloos met alle middelen onderdrukt, is de onoverwinnelijke verzetsgeest die aan blijft dringen op het verkondigen van de waarheid. De meeste Chinese burgers hebben dit ook geconstateerd. Ze hebben gezien dat het doel van de Partij er niet om gaat om dit individu, Chen Guangcheng, uit de samenleving te verwijderen, maar om deze, in China zo zeldzame, kostbare geest te elimineren. Dus, de omstandigheden van dit incident veroorzaakte de landelijke inspanning om het overheidsgeweld te weerstaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Mark

“Dit is de situatie die voortgekomen is uit het feit dat het einde van de Partij nadert. “

Ik zie niet in waarom een regime dat haar volk strak regisseert en controleert ineens zou moeten vallen. Zijn daar concrete aanwijzigingen voor? Het zou helpen als je naar enkele bronnen zou kunnen linken die dit toelichten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 willem Amendt

Beste Mark, ik denk dat wij al eerder met elkaar gediscusieerd hebben. Bezoek onze website voor meer informatie: http://www.passievoormensenrechten.web-log.nl

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Joost

Nee, jij komt hier. :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Mark

@Willem: als je deze discussie al op genoemd log hebt gevoerd, geef de link dan naar de specifieke discussie, dan lees ik het daar even.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Willem Amendt

Beste Mark, als je naar de Passie voor MensenRechten site gaat, klik je onder categorien op Gao Zhisheng. Daar vind je veel informatie over Gao’s overtuiging dat de CCP op instorten staat. Mark, als ik me goed herinner heb jij ook deelgenomen aan een hele lange discussie op de China pagina die op een gegeven moment in zijn geheel verwijderd werd, klopt dat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Joost

@20: Nogmaals, geef de link, of maak je zaak hier. Je komt hier binnencrashen, en verwacht vervolgens dat we op een ander weblog verder gaan met de discussie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Mark

@Willem: ik denk dat dat een andere Mark is geweest, ik discussieer eigenlijk vrij weinig op andere weblogs.

Een samenvatting van de redenen voor mogelijke ineenstorting wordt gewaardeerd, anders kijk ik later nog wel eens op jullie site.

 • Vorige discussie