Dakloze vleermuizen

Een interessant gevecht in Den Bosch tussen (onderdak voor) daklozen versus (onderdak voor) vleermuizen. En de daklozen winnen.

De gemeente Den Bosch heeft vergunning verleend voor de bouw van een hostel voor dak- en thuislozen. Dit woon/zorgcomplex, dat wordt beheerd door twee instellingen voor verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg, bestaat uit dertig appartementen met bijbehorende gezamenlijke ruimtes.

Enkele omwonenden en een nabijgelegen accountantskantoor hebben alles uit de kast gehaald om de bouw langs juridische weg tegen te houden. Zo voerden ze, eerst bij de rechtbank en later bij de Raad van State, aan dat het hoofddoel ‘bewoning’ is en niet ‘zorg’, hetgeen in strijd is met het bestemmingsplan. Verder betoogden de bezwaarmakers dat de extra toerit naar een doorgaande weg onveilige situaties zou opleveren. Al die bezwaren werden door rechtbank en Raad van State van tafel geveegd.

Maar de klagers hadden nóg een troef. De gemeente had volgens hen geen omgevingsvergunning mogen verstrekken omdat onvoldoende is onderbouwd dat er geen bedreigde (dier-)soorten aanwezig zijn waardoor een ontheffing onder de Flora- en Faunawet (Ffw) nodig zou zijn. En daarmee scoorden de bezwaarmakers een punt: op het bouwterrein staat een paardenkastanje met holtes, waarin mogelijk vleermuizen nestelen. De boom blijft weliswaar staan, maar de bouwactiviteiten kunnen de vleermuizen verstoren en hun leefgebied aantasten, was de redenering. De rechtbank stelde al vast dat nader onderzoek nodig was, en dat was nog niet verricht toen de bouwvergunning werd verleend.

Die administratieve fout heeft de Raad van State nu rechtgezet. Het onderzoek naar de vleermuizen is inmiddels wel klaar, en vastgesteld is dat ze niet in de boom nestelen. Als er een  hek rond de kastanje wordt gezet ten tijde van de bouw, wordt het leefgebied van de vliegende zoogdieren ook niet verstoord. Zo moet het dus gaan gebeuren, oordeelt de hoogste bestuursrechter. De bouw voor het daklozenhostel mag doorgaan.

 1. 7

  Deze uitspraak weergave is deels onjuist en onvolledig.

  @ “de bouwactiviteiten kunnen de vleermuizen verstoren en hun leefgebied aantasten, was de redenering. De rechtbank stelde al vast dat nader onderzoek nodig was, en dat was nog niet verricht toen de bouwvergunning werd verleend”
  Uit de uitspraak blijkt juist dat de rechtbank geen nader onderzoek nodig vond en de Raad van Stae is het oneens met de rechtbank.

  “dat de boom geen holten bevat die geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen” dat is anders dan ”
  Dus niet alleen “dat ze niet in de boom nestelen”