Dagelijkse Dosis Europese Grondwet – Aankondiging

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Redactie: vorige week werd weblogger Steeph gespot door onze redactie. Stephan Okhuijsen viel ons op omdat hij op zijn eigen log dagelijks een paar paragrafen uit de EU-Grondwet bespreekt. Stap voor stap en reeds aangeland op 45,9% van de totale tekst. Omdat wij van Sargasso het erg belangrijk vinden dat het debat over de EU-Grondwet op inhoud wordt gevoerd en niet vanuit de onderbuik wordt benaderd haken wij in op dit goede initiatief van Steeph. De komende weken zal hij u hier regelmatig bestoken met teksten uit de EU-Grondwet en deze larderen met zijn persoonlijke commentaar. Het woord is aan Steeph:

EU-GrondwetSargasso bedankt voor mijn tijdelijke gastredacteurschap!
Als gast wil ik graag de komende weken dagelijks mijn bevindingen aangaande de Europese EU grondwet die ik nu aan het lezen ben bespreken. Dit doe ik al een tijdje op mijn eigen weblog. Daar kan je, in het Engels, eerdere edities nog inzien: Daily Dose of EU Constitution (Steeph’s Blog)

Waarom doe ik dit?
Eerst een stapje terug. De oorspronkelijke unie is opgezet als middel om de vrede te bewaren na de tweede wereldoorlog. Dit uitgangspunt ondersteun ik met hart en ziel. Het is heel wat waard om te voorkomen dat Europa nogmaals in zo’n situatie terecht komt. De unie is echter doorontwikkeld, heeft nieuwe aandachtsgebieden gekregen en omvat nu reeds 25 landen. Met deze 25 landen wordt de belangrijke stap gezet naar een gezamenlijke grondwet. Deze grondwet moet de essentie van de Unie weergeven en voor de komende tijd leidend zijn voor alle landen. Een grondwet opstellen doe je niet zomaar, zeker niet omdat het heel lastig is om hem later weer te wijzigen.

In Nederland krijgen wij op 1 juni de mogelijkheid te laten weten of de voorgestelde grondwet ook onze goedkeuring draagt. Voor mij is het bestaan van de EU als manier om de vrede in Europa te bewaren en mogelijk uit te breiden naar andere delen van de wereld heel belangrijk. Met dat voor ogen wil ik dan ook weten of deze grondwet een bijdrage kan leveren. En tevens, iets breder gekeken, wil ik weten of Europa er op andere vlakken beter of slechter van wordt. En om dat te bepalen moet ik hem helemaal lezen, veel lezen over wat andere er van denken en veel de discussie aan gaan. De weg die ik daarvoor gekozen heb, is die van een soort dagboek waarin ik dagelijks een stuk grondwet tot me neem en mijn mening geef. Vanaf vandaag worden jullie daar ook deelgenoot van. Ik hoop hiermee een bijdrage te leveren aan de publieke discussie voorafgaande aan het referendum.

En aangezien ik nu al een tijdje Sargasso lees, weet ik dat ik hiermee ook zeer waarschijnlijk een hele berg scherpe kritiek over me afroep. Laat maar komen! Ik heb ook zo mijn tekortkomingen en als ik daar tijdig op gewezen wordt, helpt me dat alleen maar om uiteindelijk beter een keuze te maken over wat ik ga stemmen.

Als achtergrond is het wel zo eerlijk om te zeggen dat ik politiek gezien ernstig naar links leun.

Ik ben benieuwd!

Reacties (20)

#1 TheRule

Het opmerkelijke is en blijft m.i. dat de nadruk zo gelegd wordt op de *inhoud* van de europese grondwet, en dat er aldus nogal makkelijk om het feit heengepraat wordt van het *bestaan* van die grondwet.
Wij, als nederlandse burgers, hebben nooit inspraak gehad in het vormen van de EU. Ja, weggemoffeld in partijprogramma’s waar je het verder meer of minder mee eens was stond er ook wel een paragraafje over ‘iets europees’, maar we hebben het in feite toch over het opheffen van ons eigen land. En dat had in al die jaren best een apart verkiezingscircuit gerechtvaardigd.

Het gegeven alleen al dat er steeds gekontedraaid is rondom het opgaan in een Verenigd Europa om toch maar te voorkomen dat wij, de burger, er wat rechtstreekser invloed op zouden kunnen uitoefenen rechtvaardigd een tegenstem. Niet zozeer tegen de grondwet zelf maar gewoon, om te laten weten dat we ook op d

 • Volgende discussie
#2 Carlos

De eigen grondwet blijft bestaan dus van ons land opheffen lijkt me geen sprake.

De onstaansgeschiedenis van de EU is erg ingewikkeld, het is de taak van de politiek dit te verduidelijken aan de burger. Maar de burger moet op haar beurt ook wel enige interesse tonen en moeite doen. Het huidige gebrek aan transparantie is dan ook wel een tikkeltje aan de burger zelf te verwijten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 larie

@Steeph:Daar gaan m’n avond(t)uren, mooi werk en wat zit ik te kwijlen bij die geo-loc.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Carlos

@dat Geo-Loc wil ik ook, maar het mag vast niet van de heren technici…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 TheRule

@Carlos: Ik heb graag het idee dat ik redelijk op de hoogte ben van de ontstaansgeschiedenis van de EU, en ik ben het met je eens dat de burger zelf ook verantwoordelijkheid draagt. Mijn punt is en blijft echter dat het *meebeslissen* in zaken die ‘Europa’ aangaan de burger ondoorzichtelijk, ondoenlijk, en zelfs nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt via de reguliere verkiezingsmogelijkheden. Evenzo heb ik, vanuit die grond, sterk mijn twijfels bij de wil van het parlement om de referendumuitslag te honoreren indien die uitslag negatief zou zijn. En de beste test of wij wel zo democratisch zijn is derhalve imho een tegenstem.
Verder is ‘opheffen van het eigen land’ op de lange duur natuurlijk wel degelijk het streven van de EU; dat onze eigen grondwet nog eventjes blijft bestaan doet niets af aan de lange termijn. En hoe re

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Jan des Bouvrie

Ik ben doorgaans behoorlijk in politiek geinteresseerd, maar wat me met de Europese Grondwet opvalt is dat we er vanuit de overheid echt bitter weinig over horen. Waar blijft de overheidscampagne met een kort overzicht van wat nou de status van de europese grondwet wordt, en de belangrijkste punten die erin staan.

Zeker met het referendum dat eraan zit te komen lijkt het me toch handig als de mensen een beetje weten wat er speelt. Anders is de keuze door de gemiddelde burger makkelijk gemaakt: niet stemmen en als je al gaat stemmen, tegen stemmen want je kunt beter iets houden dat je begrijpt dan iets krijgen dat je niet begrijpt.

Natuurlijk zou het fijn zijn als de burger zelf ook wat interesse toonde, maar dat is niet erg realistisch. Zelf heb ik ook geen zin om me in dikke pagina’s vol teksten te gaan verdiepen. Ik ben van de zap-generatie: dus overheid, geef me even snel in een bullet-listje de belangrijkste punten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Jacobine

‘Als achtergrond is het wel zo eerlijk om te zeggen dat ik politiek gezien ernstig naar links leun.’

?

Verbazingwekkend!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Carlos

waarom danwel Jacobine?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 nove

JdB;
– Europese Commissie gecontroleerd door EU parlement met beperkte mandaten. Geen one -man ,one vote, maar ‘representatieve democratie'(ratio, verdeelsleutel volgens inwonertal, bruto/netto bijdrage aan EU lichaam en bruto/netto balans van subsidiesleutels)
– Vrijemarkt economie en concurrentiebeginselen als enige leidraad en raison -d’etre (ideologisch kader) van economie, cultuur en politiek burgerlijke orde. Een monotaire Unie. Liberaal- christelijke en conservatieve dominantie, macht aan het internationaal bedrijf, technocratie, flitskapitalisme, pharmacie en medicalisering van volkeren, ongebreidelde groei waaronder alle wapentechnologie. De regulering en privatisering van energie, openbaar vervoer, wegen,o nderwijs, wetenschappen, infrastructuur, toppriotisering aan bioindustrie, agricultuur(genen), de-nationalisering van alle media, de zorg , het onderwijs. Alles wordt ingesloten en afhankelijk gemaakt van marketingmix, produktie en reproduktie met vraag/aanbod als basis en concurrentie als civiel/militant oorlogsinstrument. Monopoliseringsdrang.
Afschaffing Sociaal Minimum , inperking van vakbondsmacht, verdieping van sociale en culturele achterstelling van vrouwen, huurders, kinderen, werkelozen, zieken, ouderen. Kortom, meer van deze ellende maar dan sneller, massaler, harder, agressiever en schier onomkeerbaar van boven opgelegd. Sociale deprivatie en demoralisering, normverlagend (huiselijk) geweld zal toenemen. Drugs, porno, wapen, kinder, vrouwen en organenhandel. Mensensmokkel en gedoogstructuur van ( virtuele) slavernij in allerlei vormen. Extreme vervreemding van de politiek, de- politisering en segregratie en ontstaan van wijdverbreide onderklassen, zgn. untermenschen, ongeletterden, ongeschoolden, europese nomadenvolk
– Een offensief/ defensief europees leger, politieorganisatie en veiligheidsdiensten. Flexibele partner van Amerika en trouw aan ‘het’ (elitair) gezag met zo goed als totalitaire controle over minderheden, dissidenten, alternatieve politiek culturele organisaties, vakbonden etc.
Niet mijn Europa, met zo’n gulzige, inhalige en kakkineuze burgerij (bourgeoisie en repressieve macht) aan de helmstok.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 larie strijdlustig

Wat zou het verhelderend zijn als een journalist alvorens z’n verhaaltje te doen even iets van zichzelf zou zeggen, vooral bij een nieuw gezicht. Hoe er geleund wordt bijvoorbeeld, ik vind het een positieve toevoeging die heel gewoon is als iemand ergens binnentreedt, hulde.

Larie leest verder..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Sikbock

Je postjes zijn wat mij betreft welkom.. ik weet nog relatief weinig van de Europese grondwet

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Jan des Bouvrie

@Nove: als het werkelijk zo erg is als jij schetst, begin ik te begrijpen waarom de overheid niet zo’n haast maakt met hun voorlichtingscampagne!

Ik heb in ieder geval besloten dat tenzij de overheid me weet duidelijk te maken wat de Europese grondwet precies inhoudt en me weet te overtuigen dat dat een stap vooruit is, ik in juni tegen zal stemmen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Steeph

Mijn timing is niet al te best. Beginnen als gastredacteur en dan gelijk zelf een hele tijd niet online kunnen zijn. Niet handig. Morgen haal ik het in.
Hier toch alvast een paar eerste reacties.

@TheRule #1: Ik speel ook heel erg met de gedachte om alleen al vanwege het tot nu toe gebrek aan democratische inbreng in de EU tegen te stemmen. Maar daarvoor moet ik wel weten wat ik dan afwijs, welke gevolgen dat zou kunnen hebben. En wellicht is het toch (ondanks het ondemocratische gehalte) verstandiger om voor te stemmen. Omdat daarmee weer een belangrijke stap voorwaarts gemaakt zou kunnen worden (let op de voorzichtige woordkeuze).
@larie #4: Sorry ;-) En de geoloc is gelijk op tilt geslagen door het vele extra bezoek via Saragosso :-(
@TheRule #5: Ik heb niet het idee dat het streven van de EU is om de individuele landen op te heffen. Ook niet als verborgen agenda. Wat zou daarmee gewonnen worden?
Ik maak me echter ook wel zorgen of een referendum uitslag ook werkelijk gehonoreerd gaat worden. Ik denk ook dat het sterk afhangt van wat er bijvoorbeeld in Frankrijk gaat gebeuren. Als die (drie dagen eerder) tegenstemmen, dan is het makkelijker meegaan.
@Jan des Bouvrie #6: Volgens mij komen alle politieke partijen met bullet-lijstjes. Die naast elkaar leggen geeft ook al een indruk. Alhoewel ieder natuurlijk de dingen er uit haalt die in het straatje van de gekozen mening passen.
@nove #9: Eigen samenvatting?
@larie #10: Thx.
@Sikbock #11: Ik hoop je verwachtingen waar te maken. Ben in ieder geval blij dat er mensen zijn die bereid zijn om mee te lezen en mee te denken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 TheRule

@Steeph: Tnx voor je reactie. Ik begrijp alleen nog niet goed hoe voorstemmen blijkbaar per definitie ineens “een belangrijke stap voorwaarts” zou zijn, en tegenstemmen ‘dus’ -evenzo blijkbaar- “een stap achteruit”. De EU als handelsakkoord, prima, maar buiten dat zie ik er als burger nog steeds niet veel voordeel van: de CD’s kosten hier nog altijd meer dan in Duitsland, een auto in Belgi

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 steeph

@TheRule #14: Voorstemmen is niet per definitie een stap voorwaarts en ook leidt tegenstemmen niet per definitie tot een stap achterwaarts.
Maar bij het maken van de keuze hoe te stemmen redeneer ik een beetje als volgt (vanuit extremen): Stel (in een pessimistische bui) ik en velen met mij stemmen tegen, ook in Frankrijk wordt tegengestemd. De EU krijgt voorlopig geen grondwet, de individuele staten beginnen steeds meer elkaar tegen te werken ipv met elkaar voorwaarts te gaan. Als economisch blok verliest de EU betekenis ten opzicht van Zuid Amerika (Mercosur) of Azie (ASEAN). De welvaart gaat achteruit, het milieu leidt en de mensen zijn ontevreden.
Aan de andere kant, stel (in een optimistische bui) ik en velen met mij stemmen voor en ook Frankrijk stemt voor. De nieuwe stukken van de grondwet (met name over een aantal basisrechten) geven een nieuwe dynamiek aan de grote unie. Ook worden sommige artikelen (bij voorbeeld over het milieu) goed opgepakt (zoals gisteren in het nieuws kwam met die EU milieu regel die het aanleggen van snelwegen nu verbiedt). Er ontstaat veel nieuwe economische bedrijvigheid en de EU wordt een lichtend voorbeeld in de wereld van een welvarend en vreedzaam blok.

Vele varianten op dit scenario zijn denkbaar. Maar het zijn wel zaken die ik meeneem in mijn besluitvorming.
Niet alleen de inhoud sec en zoals de EU tot nu toe heeft gefunctioneerd bepalen mijn oordeel. Ook wat ik denk dat zou kunnen gebeuren als de grondwet wel of niet aangenomen wordt.

En ik ben het helemaal eens met dat wat er (zeker op economisch gebied) tot nu toe is gepresteerd nou niet bepaald goed is. Maar dat weerhoudt me niet om alsnog de situatie helemaal vers te bekijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 nove

Steeph: hmm, tja, een subjectieve benadering en ik en ik voel me zeker getraumatiseerd. Maar ach, da is in het licht van ‘ons aller toekomst’ van ondergeschikt belang. Nu ineens gaat het collectief bovne het individu, hoevel hypocrisie dien ik te verdragen.
Ik deel de vrees dat een referendum ( FR, NL) niet meer zal blijken te zijn dan een verplicht nummertje want niemand behalve de oppositie partijen voelde ervoor. So far voor de democratische instelling van de heren politici.
Dat op zichzelf genomen zou de mensen al tot een tegenstem moeten brengen. Maar het spel is op de wagen, de schijndemocratie dient in de blauwgrijze verf gezet en massa laat zich graag bedonderen, laat zich gemakklijk voorkauwen.
Het is ook schermen met autoriteit en profiteren van de voorsprong in kennis en de macht op basis van die kennisvoorsprong wat ook zo verwarrend is.

Het abacadabra van de prolobby verwordt zo tot politiek chantagemiddel en oneiglijk drukmiddel voor de ongeinformeerde kleinburgerij.
Daarom is jouw bijdrage bijzonder waardevol en zeker interessant.
Maar het is duidelijk dat ik tegen dit concept en deze onwrikbare formule van nog meer maatschappelijk en commercieel geweld en agressie zal stemmen.

Het is zo voorgekookt en de economische belangen worden zo gemanipuleerd door de amerikaanse vrijburgerij en hun zakelijke belangen bij een kapitalistisch en militair trouw Europa. Hun aktieve maar vooral ook stille bemoeienissen en de omvangrijke zakelijke investeringen en dus economische machtsvorming in de oost- europese jonge democratieen spreekt boekdelen. De vestiging van militaire buitenposten a la Guantanomo via huur/pachtlicensies door de usa in de voormalige sovjet republieken is een gevaarlijke ontwikkeling. De omgordeling van het aardrijk door een supermacht met een viriele atoomindustrie en een vrijhandelsklimaat, dat belooft niet veel goeds.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 steeph

@nove #16: Ik deel je gevoel erbij. Zeker ook als je weet dat er tussen de voorstellen en de uiteindelijke versie heel weinig verschil is. Hoezo democratisch proces.
En bij mij is de neiging ook erg sterk om juist vanwege het gebrek aan betrokkenheid en werkelijke inbreng van de mensen zelf, tegen te gaan stemmen. In de hoop dat het zo massaal gebeurd dat men daarboven misschien wakker wordt en beseft dat dit niet de weg is.
Maar toch… toch ga ik het eerst helemaal lezen en dan mijn oordeel vellen.

Verder zie ik de wereld iets minder somber in als jij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Dirk

Afgezien van je zonder meer goede actie, wil ik toch even benadrukken dat de unie oorspronkelijk niet opgezet is om opnieuw oorlog te voorkomen na de tweede wereldoorlog.

De unie’s oorspronkelijk doel was verbeterde samenwerking(lees handel) in de Benelux met kolen als handelsgoed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Carlos

met als doel… ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie