Dagelijkse Dosis Europese Grondwet – 51

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Gastredacteur Steeph neemt de europese grondwet paragraaf-voor-paragraaf voor u door en voorziet deze van zijn eigen commentaar. De volledige serie is te vinden op zijn eigen log:
Daily Dose of EU Constitution (Steeph’s Blog).

EU-GrondwetDeel III: Beleid en werking van de Unie (vervolg)
Titel III – Intern beleid en optreden (vervolg)
Hoofdstuk V – Gebieden waarop de Unie kan besluiten ondersteunend, coördinerend of aanvullend op te treden
Afdeling 6 – Civiele bescherming
III-284 Civiele bescherming

1. De Unie bevordert de samenwerking tussen de lidstaten om zodoende te komen tot een grotere doeltreffendheid van de systemen ter voorkoming van en bescherming tegen natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen.
Het optreden van de Unie is erop gericht:
a) het optreden van de lidstaten op nationaal, regionaal en lokaal niveau met betrekking tot risicopreventie, het voorbereiden van de instanties op het gebied van civiele bescherming in de lidstaten en het optreden bij natuurrampen of door de mens veroorzaakte calamiteiten binnen de Unie te steunen en aan te vullen;
b) snelle operationele en doeltreffende samenwerking tussen de nationale civiele beschermingsdiensten binnen de Unie te bevorderen;
c) de samenhang tussen internationale acties op het gebied van civiele bescherming te stimuleren.
2. Bij Europese wet of kaderwet worden de maatregelen vastgesteld die nodig zijn om bij te dragen tot de verwezenlijking van de in lid 1 genoemde doelstellingen, met uitzondering van enige harmonisatie van de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten.

Dit is een prima artikel. Hiervoor doe je dingen samen.
Ik vraag me alleen af of vervuiling en opwarming van de aarde ook onder de categorie “door de mens veroorzaakte rampen” vallen en of we elkaar nu alvast moeten gaan helpen.

Afdeling 7 – Administratieve samenwerking
III-285 Administratieve samenwerking
1. De doeltreffende uitvoering van de wetgeving van de Unie door de lidstaten, die van wezenlijk belang is voor de goede werking van de Unie, wordt beschouwd als een aangelegenheid van gemeenschappelijk belang.
2. De Unie kan de inspanningen van de lidstaten ter verbetering van hun administratieve vermogen om de wetgeving van de Unie uit te voeren, steunen. Dergelijke steun kan behalve het vergemakkelijken van de uitwisselingen van informatie en van ambtenaren ook ondersteunende opleidings- en ontwikkelingsregelingen omvatten.
Geen enkele lidstaat is verplicht gebruik te maken van dergelijke steun.
De daartoe noodzakelijke maatregelen worden bij Europese wet vastgesteld, met uitzondering van enige harmonisatie van de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten.
3. Dit artikel laat de verplichting van de lidstaten om de wetgeving van de Unie uit te voeren, alsook de prerogatieven en taken van de Commissie, onverlet. Het laat ook de andere bepalingen van de Grondwet die voorzien in administratieve samenwerking tussen de lidstaten onderling en tussen de lidstaten en de Unie, onverlet.

Je zegt het maar.

Weer een saaie dag. Ik denk dat ik af en toe wat artikelen moet gaan overslaan om het nog interessant te houden.

65.5% gelezen.

Reacties (18)

#1 Carlos

Ik geloof dat die portugeze boeren die dit jaar zijn getroffen door de extreme droogte financiele hulp van Brussel krijgen. En sommigen mensen beweren dat die droogte al een gevolg is van de door de mens veroorzaakte klimaatsverandering. In zoverre ja, wel dus…

 • Volgende discussie
#2 steeph

Dat kan dan een hele kostbare zaak worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Degtyarev Pekhotny

Er staat gelukkig niet dat de nationale civiele beschermingsdiensten binnen de Unie verplicht geprivatiseerd moeten worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 steeph

@3: Maar dat moet wel gebeuren als er in een van de landen het onzalige idee wordt opgepakt om dat wel te privatiseren. Dan zeggen de Europese regels dan er sprake is van oneerlijke concurrentie als er nog wel overheidsgesponsorde tegenhangers zijn.
Dus wees voorzichtig met wat je roept ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Degtyarev Pekhotny

Precies daarom bracht ik het even ter sprake. Ik denk namelijk aan een soort pan europese civiele beschermingsdienst company met overbetaalde topmannen en al. Dat je een telefoontje krijgt of je wil overschakelen op het laatste nieuwe brandweerbedrijf. Dat bedrijf dat dan stiekum wordt overgenomen door een ander bedrijf zodat opeens jouw civiele beschermingsdienst wekelijks hoofdonderwerp is bij het programma “kassa”. Dat je opeens een naheffing krijgt van je partner in ambulancediensten wegens artikel 195 IIIA.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Carlos

wat een horror mensen !!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Degtyarev Pekhotny

Ja ik ben even de nieuwe grondwet aan het demoniseren he.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 steeph

Toch is het scenario niet onrealistisch. De grondwet heeft de artikelen om dit mogelijk te maken. Daarin is het dan ook doorgeschoten. Ik zoek vanavond nog even het juiste artikel op (zit nog op mijn werk).
Wel een aardige is:
http://www.emergency.com/r-mtrocm.htm

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Degtyarev Pekhotny

Daarom, mijn “horror scenario” is volkomen realistisch. Ik extrapoleerde namelijk alleen maar even de “vrije energiemarkt”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Carlos

volgens mij is er vast wel wat in de europese grondwet te vinden dat uitzonderingen maakt op privatiseringen, britse conservatieven vinden deze grondwet immers veels te socialistisch, dus dat moet wel ergens door komen…?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Kuijk

Europese grondwet? Iedereen gaat toch gewoon tegen stemmen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Steeph

Gevonden! Het waren III-166:
De lidstaten nemen of handhaven met betrekking tot de openbare bedrijven en de ondernemingen waaraan zij bijzondere of uitsluitende rechten verlenen, geen enkele maatregel die in strijd is met de Grondwet, met name artikel I-4, lid 2, en de artikelen III-161 tot en met III-169.

En III-155 (1):
De lidstaten passen hun nationale monopolies van commerciële aard derwijze aan, dat iedere discriminatie tussen de onderdanen van de lidstaten in verband met de voorwaarden van voorziening en afzet is uitgesloten.

En dan hang je dus als overheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Kuijk

Dus jij stemt niet tegen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Steeph

Ik ben er nog niet uit. Hoewel ik nog steeds neig naar tegen.
Maar er zitten ook goede stukken in en ik maak me zorgen over wat er gaat gebeuren als de grondwet er niet doorheen komt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Martijn

Pff.. Het lijkt er steeds meer op dat ik tegen gan stemmen. En dat terwijl ik zo achter het idee van een Europese Grondwet staat. Maar misschien moeten ze er nog maar eens een paar jaartjes over vergaderen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 larie

@Steeph: Van harte een welgemeen bedankt. Ik reageer niet want er is zoveel te lezen bij jou en mijn kop zit gewoon vol maar stel je extracties en commentaar zeer op prijs. Jammer van dat kaartje met active reaguurders ter aarde, tis te druk maar dat is toch ook weer goed nieuws.

tnx

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 larie

Vergeten te zeggen dat ik je “admiratie” van hr Moore(fatfood) niet deel. (maar dat is offtopic en doet er niet toe)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Steeph

@larie: Het kaartje is weer terug. Blijkt wel weer even goed te gaan (tot ik de limiet weer bereik).
Dank voor het compliment. Dat maakt de inspanning al meer dan waard.

 • Vorige discussie