D66: Wie regeert hier nu eigenlijk?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

D66: Wie regeert hier nu eigenlijk?

D66-Tweede Kamerlid Boris van der Ham roept minister Eurlings (CDA, Verkeer en Waterstaat) naar de Kamer. Eurlings zegt vandaag dat hij de beslissing over de kilometerheffing aan de ANWB laat. De minister gaf aan dat het aantal leden van de ANWB groter is ?dan een meerderheid in de Tweede Kamer.? Van der Ham: ?Wie regeert hier nu eigenlijk? Het is goed dat de ANWB, de werkgevers en de milieubeweging worden gehoord, maar het kabinet moet uiteindelijk wel zelf een besluit nemen. Dit kabinet laat alle beslissingen aan anderen: de AOW aan de bonden en werkgevers, de bezuinigingen aan ambtenaren en nu de files aan de ANWB. Als je wilt regeren, regeer dan ook.?

0

Reacties (3)

#1 stam

Los van het feit dat ik als niet-autobezitter/gebruiker een onafhankelijke mening hoop te hebben, was ik totaal verbijsterd door de uitlating van Eurlings. In een democratie zijn namelijk uitspraken van belangenorganistaties niet maatgevend voor de besluitvorming. Een politicus mag deze organisaties consulteren, maar hij/zij behoort daar geen doorslaggevend gewichtaan te geven. Mensen die andere belangen vertegenwoodigen mogen namelijk hun stem ook laten horen. Stel dat een organisatie zich sterk maakt voor de herinvoering van de doodstraf, is dan een simpele consultatie van het ledenbestand voldoende om een wetswijzing te bewerkstelligen?
Als niet CDA- aanhanger mag ik hopen ?? dat dhr. Eurlings op persoonlijke titel spreekt en niet als minister.

  • Volgende discussie
#2 Jonas

@1. Je hebt een punt. Maar ‘maatschappelijk draagvlak’ is bij politieke beslissingen zeer belangrijk.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Inje

@1

De minister spreek altijd namens het kabinet. Het is zelfs staatskundig helemaal niet mogelijk voor een minister om puur op persoonlijke titel te spreken.

  • Vorige discussie