Convenant INHolland is onzin

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
INHolland (Foto: Flickr/bartvandamme)

INHolland, de HBO-fusie-instelling die o.a. bekend is vanwege haar slechte onderwijs, haar belachelijke grootte, haar ongelukkige docenten, haar gejatte pr-campagnes, en haar ietwat moeizame relatie tot critici, heeft weer iets nieuws bedacht. Alle nieuwe studenten moeten een convenant ondertekenen (.pdf). Studenten beloven daarin aanwezig te zijn bij bijeenkomsten, lessen voor te bereiden en ‘begrip te hebben’ als er op de opleiding iets misgaat. De instelling belooft in ruil daarvoor dat de docenten gemotiveerd zijn, functionerende ICT-faciliteiten te leveren, dat roosters op tijd zijn en dat studenten (nou ja, alléén eerstejaars) maar liefst twintig contacturen krijgen. Dat betekent dus dat de verwende eerstejaars van INHolland maar liefst twee-en-een-halve werkdag per week een docent of studiebegeleider te zien krijgen. De rest van de week moeten ze kennelijk werken aan hun motivatie.

Dat convenant, dat overigens geen juridische waarde heeft, is onzin. Natuurlijk is INHolland verplicht fatsoenlijk onderwijs te bieden. Niet alleen omdat ze daarvoor geld van de overheid krijgen, maar ook omdat alle wezenlijke punten uit het convenant ook in het Onderwijs en Examenregelement zijn opgenomen, dat wél juridisch bindend is. INHolland biedt dus niets meer dan ze al zouden moeten doen. Dat de handtekening van mr. Noord-Zuidlijn Geert Dales er al onder staat maakt het niet veel betrouwbaarder.

Nog veel erger is dat ze de convenanten tijdens de lessen aan de studenten voorleggen, waarbij niet ondertekenen kennelijk geen optie is. Als INHolland al belachelijke afspraken met haar studenten had willen maken, hadden ze dat bij de inschrijvingsformulieren moeten steken, zodat studenten een echte keus zouden hebben gehad. Niet wachten tot het collegegeld binnen is en dan geheel onverwachts een stel zeventien-jarigen een contract voorleggen. Overigens verwacht ik eigenlijk ook wel van een onderwijsinstelling dat ze haar studenten leert eerst een verbintenis uitgebreid te bestuderen en bespreken met derden voor ze hun handtekening ergens onder zetten.

Maar het ergste vind ik nog wel de oproep om ‘begrip’. Nationaal bekend staan als de slechtste hogeronderwijsinstelling en dan preventief om begrip vragen, je moet maar durven. Opmerkelijk is dat de instelling nergens toezegt ‘begrip’ te gaan tonen. Ik hoop dat ze desalniettemin begrip zullen tonen als de studenten van INHolland hun achterste afvegen met hun convenant.

Reacties (18)

#1 Rob

Tegen het einde van mijn studie luchtvaarttechnologie, zo’n vijf jaar geleden, werd de Hogeschool Haarlem getransformeerd tot INHOLLAND. Resultaat: de oudste opleiding van de Hogeschool moest het veld ruimen voor de knutselopleiding Media en Entertainment (MeM). Op luchtvaarttechnologie kwamen jaarlijk 130 studenten af, MeM trok er 300. De opleiding heeft gelukkig een nieuwe locatie in Delft kunnen vinden, maar het was absoluut schandalig hoe een cost-benefit analyse INHOLLAND ertoe bewoog dat ze geen ingenieurs meer hoefde af te leveren. De ‘kennis-economie’ is niet gebaat bij INHOLLAND. Ik kan mij dan ook moeilijk voorstellen dat er vanuit deze organisatie daadwerkelijk in het belang van de studenten wordt gedacht.

Het convenant zoals geschetst in dit artikel geeft perfect weer dat deze organisatie zijn eigen verantwoordelijkheden blijkbaar niet kent.

 • Volgende discussie
#2 Bismarck

Is vrijwilligheid niet juist het belangrijkste kenmerk van een convenant? En welke consequenties verbindt INHOLLAND aan niet ondertekenen? Wordt bij die mensen een kruisje geplaatst en op willekeurige momenten de mailbox geblokkeerd? Worden ze in groepen ingedeeld die aan ongemotiveerde docenten worden gekoppeld, of krijgen ze minder lesuren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 pedro

Studenten met een slechte studiemoraal moet je overtuigen van het nut, die de studie voor hen heeft. Een contract of convenant gaat daar niets aan veranderen.

@1: Inholland lijkt mij juist bijzonder goed op de hoogte van haar EIGEN verantwoordelijkheden, als ik je verhaal zo lees. 300 studenten voor de relatief goedkope studie MeM leveren veel meer geld op dan 130 dure luchtvaarttechnologie studenten. Dat alles hebben we te danken aan de prestatiedruk, die (ook) op de onderwijsinstellingen gelegd wordt. De kwaliteit van de opleiding is minder belangrijk dan het aantal afgestudeerden.

Wie meer studenten aflevert en minder uitval heeft, wordt (financieel) hoger gewaardeerd en beter bedeeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 dramklukkel

@3: “studenten met een slechte studiemoraalmoet je overtuigen … “???
Wat? Ze kiezen toch ZELF die studie? Het is daar geen speeltuin van ons belastinggeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Rob

@3 Ik neem aan dat je snapt dat zoveel mogelijk geld verdienen niet de eerste verantwoordelijk is van een hogeschool.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Michel

Wel grappig. In de Volkskrant vandaag stond dat er niets over begrip voor studenten in stond, omdat dat studenten maar op ideeën zou kunnen brengen. Dat geldt andersom dus ook. Het begrip is een mooie ontsnappingsclausule voor de opleiding om niets te verbeteren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Eurocraat
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 pedro

@4: een beetje meer realisme zou je goed doen. De studenten kiezen idd zelf hun studie, al dan niet op advies van hun ouders, de oude school en de indruk, die de vervolgopleiding heeft gemaakt. Als je er van uit gaat, dat al die jongeren een geheel bewuste en goede keus maken, zou ik je opmerking volledig onderschrijven. Realistisch gezien kunnen we echter gewoon constateren, dat dat lang niet altijd voor de gehele studietijd geldt, anders zou iedere beginnende student na 4 of jaar met een diploma van die opleiding op zak rond lopen.

@5: Dat geld verdienen niet de eerste verantwoordelijkheid van een hogeschool (of wat voor andere opleiding dan ook) hoort te zijn, vind ik ook, maar ze worden helaas wel financieel afgerekend op aantallen studenten en behaalde studieresultaten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bismarck

@5: Maar hun grootste verantwoordelijkheid (opleiden) hangt wel volledig af van het geld dat ze binnenhalen, waarmee ze weer goede docenten kunnen aantrekken. En geld dat krijg je tegenwoordig naar rato van het aantal diploma’s dat je uitkeert. Daarmee verleid je een opleidingsinstituut al snel tot het aantrekken van zoveel mogelijk studenten en (misschien nog wel kwalijker) tot het makkelijk uitkeren van diploma’s.

Ik moet in ieder geval de eerste hogeschool (of universiteit) nog horen die staat te juichen bij een lagere instroom, simpelweg omdat ze weten dat dat betekent dat ze over een paar jaar een aantal docenten uit kunnen zwaaien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Rob

@9 O, ik zal niet ontkennen dat de geldstroom afhankelijk is van het aantal diploma’s. Maar als scholen dit als de enige rationale gaan gebruiken dan kunnen we dadelijk dag zeggen tegen alle technische opleidingen. Waarom zou je mensen tot technici opleiden als je aan andere studenten meer geld kan verdienen?

De opleiding luchtvaarttechnologie in Haarlem draaide overigens uitstekend. Het idee van ‘opleiden’ was nimmer in gevaar. Het was ook niet de enige opleiding welke plaats moest maken. Alle technische opleidingen (als ik het mij goed herinner) zijn daar verbannen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 dramklukkel

@8: Jajaja, het oude vertrouwde “Je bent niet goed wijs” argument. En dat al in je tweede post.

Het probleem lijkt mij meer iets dat je op een middelbare school tegen komt. Leerplichtigen die niet willen. Mensen die bewust hun keuze maken kiezen er heus wel voor om tijdig te wieberen als het ze niet bevalt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 pedro

@11: jammer, dat je dat zo op vat en sorry daar voor dan.

Ik dacht, dat bij jou de wens de vader van de gedachte was en dat je daarom stelde, dat iedere student op HBO of universiteit zelf heel bewust meteen de juiste studie koos. In #11 geef je er blijk van ook wel heel goed te weten, dat dat niet het geval is, en dat mensen regelmatig een verkeerde studie kiezen. Maar vóór ze dan gaan wieberen hebben ze natuurlijk al een poos met een slechte studiemoraal rond gelopen, anders gaan ze niet wieberen.

Dat iemand, die net een (nieuwe) studie gekozen heeft, voor die studie een goede moraal heeft, leek mij zo voor de hand te liggen, dat ik er in het geheel niet aan gedacht heb, dat er ook studenten zijn, die van het begin af aan met een slechte studiemoraal aan de slag gaan. Dat kan ook voorkomen en in dat geval is je opmerking onder #4 volkomen terecht.

Mijn gedachten gingen echter vooral uit naar de studenten, die in de loop van hun studie een slechte moraal krijgen, door bijvoorbeeld financiële beslommeringen, vriendinnetjes, of het nieuw ontdekte uitgaansleven, maar die gewoon wel een juiste studie hebben gekozen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Bismarck

@10: “Maar als scholen dit als de enige rationale gaan gebruiken dan kunnen we dadelijk dag zeggen tegen alle technische opleidingen.”

“Het was ook niet de enige opleiding welke plaats moest maken. Alle technische opleidingen (als ik het mij goed herinner) zijn daar verbannen.”

Zullen we maar stellen dat je observatie de theorie ondersteunt?

Vanuit een middelgrote (wannabe grote) universiteit kan ik in ieder geval aangeven dat intern geldt dat een kleine opleiding een “mislukte” opleiding is (ongeacht kwaliteit), en dat die gewoonlijk geen lang leven beschoren is. Is al meer dan vijftien jaar zo, maar de impuls wordt steeds sterker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Rob

@ 13 “Zullen we maar stellen dat je observatie de theorie ondersteunt?”

Dat was uiteraard mijn punt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 dramklukkel

@12: Bedankt voor je verduidelijking. Ik ben het met je eens dat een convenant er niets aan verandert.
beslommeringen, vriendinnetje, of een instituut dat er met de pet naar gooit. Ook kan de opleiding gewoon te hoog gegrepen zijn, wat niets te maken heeft met motivatie.

Ik ben benieuwd wanneer de eerste student de school aanspreekt op contractbreuk… convenantbreuk dan.

Overigens vind ik nergens in de links dat het ding “tijdens de les” wordt uitgedeeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Joost van der Horst

Het vooraf met elkaar afspreken dat ‘als jij je best doet, dan doe ik dat ook’ is een juist principe van samenwerking. De vraag is wellicht hoe ‘hard’ je zo’n afspraak kunt maken.

De eigen motivatie van de student is en blijft de belangrijkste studiemotivator. Daarnaast is een goede motivator voor studenten dat de tentamens en opdrachten uitdagend genoeg zijn en dat daarmee het diploma zijn waarde houdt.

Ofwel, een school moet studenten sneller en beter afrekenen op slechte resultaten. Dat is eerlijker naar deze studenten toe en zorgt ervoor dat je goed gemotiveerde studenten beloont.

Al de school dat goed doet heb je het convenant niet meer nodig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Bismarck

@15: Staat wel in het artikel. Eerst goed lezen voor je ondertekendreageert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 pedro

@15:

Ik ben benieuwd wanneer de eerste student de school aanspreekt op contractbreuk… convenantbreuk dan

Dat is dus, waarom het een convenant heet en geen contract ;-) Op een contract kunnen mensen aangesproken worden en voor contractbreuk aangeklaagd. In een convenant ontbreekt het element van verbinden of verplichten.

 • Vorige discussie