CO2 emissie mensheid stijgt ongehinderd door

DATA - Nu de gegevens over de CO2-emissies van 2012 gepubliceerd zijn, is het een goed moment om dit weer eens in een langjarig perspectief te plaatsen. Helaas stemt dat droef.

co2_perjaar_1860_2012_475

De dunne zwarte lijn is het voortschrijdende 10-jaars gemiddelde (ja, die hoor ik eigenlijk te verschuiven).
De crisis heeft nauwelijks invloed gehad op de trend. Alle protocollen ten spijt, blijft het gewoon oplopen. En dat terwijl een daling gewenst is.

Om het plaatje even compleet te maken bovenstaande gegevens ook nog cumulatief gepresenteerd:
co2_cumulatief_1860_2012_475

NB: Omdat CO2 emissies door landgebruik voor de laatste 4 jaar nog niet te vinden is, heb ik een conservatieve aanname gedaan op basis van de cijfers van de laatste 10 jaar. De waarden in de eerste tabel liggen daarom wat hoger dan in de hierboven gelinkte publicaties. Die geven een te beperkt beeld.

Update (22:15): In dit artikel staat ook een langjarige benadering. Maar dan vanaf 1750!

Reacties (24)

#1 dus

Tja, als men niets beters weet te verzinnen dan extra belastingen op energie en vervolgens alles bij het oude laat, dan weet je genoeg. Daarbij, denk je echt dat de oliemaatschappijen hun gigawinsten zomaar op zullen geven? Dacht het niet. We gaan net zo lang door tot het te laat is. Daar helpt geen enkel protest tegen.

 • Volgende discussie
#2 Maxm

Omdat probleem op te lossen is een doorbraak nodig van goedkope en controleerbare overvloedige energie. Allemaal kappen met die windmolensubsidie onzin en een spacerace ontketenen naar schone technologie die kan puur op prijs en gemak kan concurreren met energie opgewekt op basis van koolwaterstof.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 HansR

Hoe staat het eigenlijk met respiratie gerelateerde ziekten van de mens? Het toenemende koolzuurgehalte zal toch aan de ondergrens van de gausscurve al enige problemen te zien geven.

Zijn er getallen over gebruik van zuurstofflessen, longproblemen?

Is er een dokter in de zaal?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 zmmmmnoice

Als we de situatie echt willen verbeteren dan doen we er goed aan om de gevolgen van iedere beslissing zo goed mogelijk inzichtelijk te maken. En daarbij helpt dit grafiekje niet. Immers, als we jaarlijks ook 35 gigaton hout (equivalent van 2 Frankrijken aan loofbos) ergens duurzaam bewaren (bijvoorbeeld als huis!:)) dan is er wat klimaatverandering betreft niks aan de hand, maar dat zul je nooit terugzien in deze grafiek.

Dus: wat wordt er precies bedoeld met “uitstoot”? En representeert dit ook de netto antropologische bijdrage aan het atmosferische CO2-gehalte? Of is het de bruto uitstoot van schoorstenen en uitlaatpijpen?

Probleem hier is natuurlijk dat we eigenlijk 2 problemen hebben. Het ene is het atmosferische CO2-gehalte, het andere is het niet-duurzame aspect van onze energie- en grondstoffenvoorziening. Maar dat zijn 2 verschillende problemen . We proberen ze nu tegelijk oplossen en zien daardoor oplossingen over het hoofd. Welk probleem willen we het hardst oplossen?

Ter illustratie: waarom bouwen we huizen die van in CO2 gebakken klei zijn gemaakt terwijl we ook houten huizen kunnen bouwen? Maken we wel de juiste afweging voor dit moment om land terug te geven aan de natuur? Moeten we niet juist het gebruik van hout als grondstof in de bouw en de aanleg van productiebossen stimuleren?

Waar blijft die echte CO2-tax? (oja, zolang Kyoto rondzwerft komt die er niet… zachte heelmeesters maken stinkende wonden)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 roland

@2 Windmolens op land zijn nu de meest schone technologie nog steeds veel effektiever dan zon-pv.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 zmmmmnoice

@HansR, #3 Pas vanaf 600ppm worden klachten verwacht. Ik denk dat de onderkant van de Gausscurve nog zo dun is dat we daar niks over gaan horen. Mensen die gezondheidsklachten hebben vanwege de huidige CO2-niveaus staan waarschijnlijk sowieso op het punt om het leven te laten.

Overigens wordt ons voedsel hier en daar juist gezonder; onder invloed van hogere CO2 concentraties zit er bijvoorbeeld meer vitamine A en C in allerlei groente en fruit.

EDIT Ik vond het overigens wel erg lang duren voordat mijn #4 een minnetje kreeg! Nu is het gissen naar de reden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 roland

Vermist we steeds meer afhankelijk worden van moeilijk winbare fossiele brandstof – dus met meer CO2 uitstoot per energie-eenheid – en het energieverbruik blijft stijgen, ook in nu al veel verbruikende landen, zal deze grafiek nog steiler gaan lopen.

Betere winningstechnieken versnellen dit proces nog verder volgens de bekende Jevons paradox. Techniekverbetering zorgt niet voor minder, maar juist voor meer energieverbruik

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 HansR

@6: Ah, die 600ppm is nieuw voor me. Vind ik ook hoog.

En verder: ach, ik heb twee minnetjes en ik heb nog geen idee waarom. Ik krijg volgens mij altijd twee minnetje. Gewoon omdat ik besta. Omdat het kan. ‘Nicht ergern nur wundern’ zei Goethe al. Dat zal wel ä ipv e moeten zijn bij ergern.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 zmmmmnoice

Ik heb je weer even op 0 gezet, HansR, en de rest ook :>

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Leo van Lierop

De enige oplossing is om nu accijns te heffen op fossiele brandstoffen en importheffingen te doen op goederen van slechte landen. Hoe slechter een land, hoe groter de heffing natuurlijk. Zo worden lokale goederen ook meer gestimuleerd en gaan we eindelijk richting een groene economie. We hebben geen tijd meer om nieuwe dingen te verzinnen. Het is nu klokslag 12 uur, we moeten nu iets doen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 sikbock

@10: ik heb achter nog wel een kar met vierkante wielen staan die beladen is met 100 zakken cement.. als je wilt mag je daar wel even aan komen trekken ( als je dat een goed gevoel geeft)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Leo van Lierop

@11: Klagen zonder een oplossing aan te dragen dat kan iedereen. Bovendien staan er zo veel gebouwen leeg (kijk maar in Almere). En misschien is het dan wel mogelijk om met 1 volle vrachtwagen te rijden ipv met 2 halve.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Arduenn

Heb even overal op min gedrukt (i) uit protest tegen al dat min-geneuzel en (ii) omdat ik in de lift ook altijd op alle knopjes druk. Verder denk ik dat er pas verandering gaat komen in die globale CO2-emissies als we de gevolgen van klimaatverandering echt goed hard gaan voelen. En dan nog vrees ik voor het kikker in een langzaam opwarmende pan water-effect.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 zmmmmnoice

@Leo van Lierop, #10 Voor heel erg veel “goederen”, voedsel incluis, bedragen de transportkosten maar een fractie van de productiekosten. Aangezien lokaal veelal kleinschalig en dus minder efficient is, heeft het bizar weinig met duurzaam te maken. En dat geldt zelfs op grote afstanden en zelfs voor veel met het vliegtuig ingevlogen groente uit Kenya!

Neemt niet weg dat er allerlei goede redenen zijn om spullen uit de buurt te komen. Maar voor duurzaamheid of andere milieuaspecten hoef je het niet te doen.

Verder eens met “De enige oplossing is om nu accijns te heffen op fossiele brandstoffen en importheffingen te doen op goederen van slechte landen.”. Dat is daadwerkelijk de enige serieuze oplossing.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Steeph

@4: Vat jouw punt niet eerlijk gezegd. De data is eenvoudig. Het gaat hier om door de mens op jaarbasis geproduceerde CO2 die in de atmosfeer terecht komt. Het minnen en plussen zit daar al in. Dat is dus bovenop de natuurlijke variatie. Daarbij is met modellen inmiddels ook wel duidelijk welk deel van die bruto bijdrage alsnog geabsorbeerd wordt (bv in zee) zodat het niet in de atmosfeer blijft. Maar dat is een redelijk lineair verband (met een daling in de absorptie naar ik begreep).
Op basis van die gegevens is in te schatten wanneer wel van 400ppm CO2 in de atmosfeer naar 500 en 600 gaan. En dat geeft een indicatie van de te verwachten opwarming.

Maar belangrijker dan dit alles is dat zichtbaar is dat we eigenlijk helemaal niets bereiken momenteel in het terugdringen van de CO2 productie wereldwijd.

Dus ja, zo snel mogelijk wereldwijd een carbontax invoeren. En nee, ik maak me op dit punt geen enkele illusie meer. Iets met windmolens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 roland

@15: @ “.. van 400ppm CO2 in de atmosfeer naar 500 en 600 gaan.. een indicatie van de te verwachten opwarming”
Over het verband tussen CO2 gehalte en mate van opwarming is weinig bekend, dus een heel grote marge.

@ “dat we niets bereiken in het terugdringen van de CO2 productie wereldwijd”
Er is niets ondernomen, dus is ook geen resultaat te verwachten

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 roland

@14 @ “.. een fractie van de productiekosten… dat geldt op grote afstanden voor met het vliegtuig ingevlogen groente uit Kenya!”
Waar vind ik die berekening? Mij lijkt dat volstrekt onjuist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 amidal

Het zal zo’n vaart niet lopen anders hadden ze op het hoofdkantoor van Groen Links allang dubbel glas genomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 AltJohan

Bill Gates schat dat we, 75 jaar nodig hebben om de CO2-uitstoot te halveren. Het westen kan veel sneller 50% bereiken, maar de rest van de wereld moet niet vergeten worden, daar zit men nog echt in de groei.

http://www.youtube.com/watch?v=IsRlN1oDm60

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Andy Cap

@19: Jij gebruikt Linux, dus eigenlijk zou je moeten weten dat Bill Gates niet te vertrouwen is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 AltJohan

@Andy Cap: Iedereen gebruikt Linux (sargasso.nl en youtube draaien erop).

ik heb een haat/liefde verhouding met zijn legacy (Windows/Microsoft), maar Bill Gates is een fenomeen waar ik toch een zekere bewondering voor heb.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 econoom

Als, ALS, het Antarctica ijs smelt, kunnen we daar naar olie gaan zoeken.

Verder worden dan de Eskimo’s de rijkste mensen ter wereld, heel Groenland kan ontgonnen worden, delfstoffen, en mogelijk weer het Noorse Vinland, wijn.

Verder neemt de regenval in de ZO Sahara toe, dat is al vastgesteld.
Een vier vijfduizend jaar geleden was de hele Sahara groen, dat tonen fossielen en rotstekeningen aan.
Mocht dat weer gebeuren, een hoopvol vooruitzicht.

De overbevolking van het Midden Oosten en N Afrika weet dan waar ze naar toe moeten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 econoom

@21:
Geldt dat ook voor iemand met een snorretje ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Aesir

“Verder worden dan de Eskimo’s de rijkste mensen ter wereld”

HAHA

Nee, mocht dit het geval zijn dan krijgen we hooguit een beperkte koninklijke Eskimo familie die gekke hoge torens gaat bouwen en Roll’s Royces gaat rijden, ondertussen zet de rest van de wereld er massaal millitaire basissen neer en pompen Shell, BP en Sheng-Shang-China Corporate alles naar boven.

 • Vorige discussie