Closing Time | Blokfluiten

Zo nu en dan gaan hier de spotlights op een bepaald instrument en met name als dat instrument de enige en fantastische hoofdrol heeft. Wat vreemd dat de blokfluit hier nog niet is bejubeld.

Want wat is dat ding populair! Niet alleen Europa (bijv. Noorwegen en de U.K.), ook de V.S. en menig Aziatisch land (o.a. Zuid-Korea, Maleisië, Taiwan) kent blokfluitorkesten, enembles en virtuoze solisten. Op die solisten komen we nog terug, nu warmen we u op met het Iraanse ‘Pars Blokfluit Orkest’.

 1. 1

  Ze beginnen pas op 0:20.
  Dat een instrument numeriek zeer populair heet te zijn, wil nog niet zeggen dat het ook echt de eerste keuze is van de bespeler, laat staan van de luisteraar.
  Mijn amuzikale ouders (desgevraagd schertste mijn vader altijd dat hij de grammofoon bespeelde) zagen het niettemin als een betaalbare start van mijn muzikale opvoeding, waarmee ze tevens hun vermeende opwaartse sociale mobiliteit enig cultureel cachet konden geven.
  Enfin, dat is eigenlijk iets dat ik bij gelegenheid eens bij een zielenknijper moet aansnijden; laat ik e.e.a. ermee samenvatten dat ik dit ruishout pas in mijn studententijd weer heb leren verdragen nadat een scharrel er een niet onverdienstelijk mopje Bach op wist te spelen.
  En bovenstaand deuntje heb ik vooral uitgezeten omdat ik de tijd heb besteed aan het zoeken hoe zo’n tar heet.

 2. 4

  @1: “at een instrument numeriek zeer populair heet te zijn, wil nog niet zeggen dat het ook echt de eerste keuze is van de bespeler, “
  In onze contreien (Midden aka Muzikaal Limburg) moest je in mijn jeugd rond je 8e als je bij de plaatselijke fanfare of harmonie wilde eerst een jaar aan de blokfluit om te bewijzen dat je écht een instrument wilde spelen, voor je een écht instrument mocht spelen. Het spreekt voor zich dat de meerderheid van de Midden-Limburgers (inclusief ondergetekende) precies één jaar ervaring op (en weinig goede herinneringen aan) de blokfluit heeft.

 3. 6

  Blokfluit is een noodzakelijke start om je muzikaliteit te bewijzen: het verschil tussen muziek en gekras is op blokfluit het eenvoudigst en goekoopst aan te tonen.

  Leuk orkest trouwens.