Christenen tegen verbod op belediging van godsdiensten

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Logo VN (Foto: Wikimedia Commons/Spiff)

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft vorige week opnieuw een resolutie aangenomen die oproept om het beledigen van godsdiensten overal in de wereld te bestrijden. Eerder waren ook al resoluties met dezelfde strekking aangenomen, afkomstig van de organisatie van islamitische landen (OIC). De tekst van de resolutie (zie concept nr. A/C.3/65/L.46/Rev.1) is algemeen gesteld en roept in alle toonaarden op tot verdraagzaamheid voor gelovigen in de hele wereld. Slechts op een plek is er een explicite verwijzing naar de islam, namelijk daar waar bezorgdheid wordt uitgesproken over de onjuiste associatie tussen islam en schendingen van de mensenrechten en terrorisme (punt 7). De resolutie bevestigt eerdere uitspraken van de VN waarin staat dat “terrorism cannot and should not be associated with any religion, nationality, civilization or ethnic group…”

Tegen deze resolutie is geageerd door de internationale christelijke organisatie Open Doors. Dit is een organisatie die opkomt voor vervolgde christelijke minderheden en in landen met een christelijke minderheid actief is door bijbels te verspreiden en trainingen te geven.

Begin deze maand bood Open Doors 400.000 handtekeningen aan bij de VN tegen het aannemen van deze resolutie. De belangrijkste kritiek op de resolutie is “dat godsdiensten in bescherming worden genomen en daarmee de meerderheid die een bepaalde godsdienst aanhangt. Religieuze minderheden kunnen met een verwijzing naar deze resolutie worden onderdrukt. In veel moslimlanden mogen christenen niet zeggen dat Christus de Zoon van God is, omdat dit een belediging is voor de islam.” De resolutie is weliswaar niet bindend, maar als deze telkens wordt aangenomen bestaat volgens Open Doors de kans dat ze wordt opgenomen in een internationaal verdrag.

God verhoede inderdaad dat er een internationaal verdrag komt met de strekking van deze resolutie. Maar dat uitgerekend christenen er tegen te hoop lopen is opmerkelijk. In de concept-tekst waarvoor de handtekeningenactie werd gevoerd lezen we weinig over onderdrukking van minderheden of individuen. De resolutie roept staten en staatsdienaren op “[to] respect people regardless of their different religions and beliefs and […] not discriminate against persons on the grounds of their religion or belief…” Dat de praktijk er in vele landen anders uitziet wil ik graag geloven, maar waarom dan actie voeren tegen zo’n vrijblijvende VN-uitspraak?

Het opkomen voor de vrijheid van het individu is bepaald aandoenlijk. In veel christelijke landen zou men zich een dergelijke houding graag wensen. Homofielen wachten met smart op signalen in die richting, evenals vrouwen die baas in eigen buik willen zijn. En tenslotte zouden we de christenen ook nog kunnen vragen of deze actie tegen het beledigen van godsdiensten ook geen consequenties zou moeten hebben voor het Nederlandse verbod op godslastering en het verbod op het beledigen van mensen op grond van onder andere godsdienst? Krijgt de Nederlandse regering binnenkort ook handtekeningen aangeboden voor afschaffing van deze artikelen uit de Nederlandse strafwet? Gunnen christenen in eigen land andersdenkenden wel dezelfde vrijheid die ze nu zo graag elders in de wereld voor hun geloofsgenoten willen beschermen?

Reacties (10)

#1 Bjorn

Een hoop jij-bakken maakt nog geen argument.

 • Volgende discussie
#2 Joost

Het blijft een hypocriete oproep, in ogenschouw nemend hoe weinig tolerant christenen zijn voor andersdenkenden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Suri

@ #1
Dat gezeik van je kan ook heel moeilijk als een argument gekwalificeerd worden. Heb je nog wat zinnigs te zeggen of beperk je jezelf alleen maar tot het verspreiden van onzin???

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Henk van S tot S

Dat stompzinnig religieus geneuzel zou eens moeten ophouden:
Als er een god was en hij/zij was een beetje fatsoenlijk,zou hij/zij zich in het openbaar (via alle tv-,radfio- en internet-communicatiemiddelen opheffen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Jos

#1 Waar ik op doel is dat christenen islamieten kennelijk willen ontzeggen wat ze voor hun eigen geloofsgenoten wel blijven opeisen: strafbaarheid van godslastering en belediging van mensen op grond van hun godsdienst. Daarmee wordt de suggestie gewekt dat zij hun eigen godsdienst anders behandelen dan andere godsdiensten. En dat is precies het probleem in de verhouding tussen godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Wie vanuit zijn eigen religieuze overtuiging blijft denken zal geloofsuitingen van anderen altijd als een bedreiging ervaren. Het ene geloof is voor het andere godslasterlijk. Daarom moet voorkomen worden dat het beledigen van godsdiensten strafbaar wordt. In die zin ben ik ook tegen de VN-verklaring uit dit artikel. Dit is slecht voor zowel de godsdienstvrijheid als de vrijheid van meningsuiting. Ik zou dat argument echter ook wel eens willen horen van christenen en niet alleen als reactie op een initiatief vanuit een andere geloofsgemeenschap.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Hein

Ach, Jos heeft blijkbaar weinig tolerantie voor iedereen die minder liberaal is dan hijzelf…
De wereld is niet zo zwart-wit.

Het is heel goed mogelijk om voor godsdienstvrijheid en mensenrechten te zijn, zonder meteen pro-choice en pro-homohuwelijk te zijn.

Zoals bijv. de meeste Latijns-Amerikaanse landen, incl. de net beëdigde vrouwelijke president van Brazillië.

Bovendien heb ik liever iemand zoals mevr. Dilma Rousseff of Lula als president dan de vriendjes Rutte en Wilders .
Ja, die kaaskoppen zijn pro-choice en pro-homohuwelijk, maar ook racisten en ze benadelen de armen in de samenleving.
Liever dan de pro-life en homo-tolererende Braziliaanse katholieken die niet discrimineren en die nog wat doen voor de armen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Joost

@Hein: Hebben wij hetzelfde artikel gelezen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Jos

Dat vroeg ik me ook af, ja. Heb ik ergens de indruk gewekt de godsdienstvrijheid niet te waarderen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Hein

Ach, ben ik zo moeilijk te begrijpen?
En heb ik de indruk gewekt dat Jos de godsdienstvrijheid niet waardeert?

Ik zal proberen het duidelijker te zeggen:
1) Jos beschuldigt christenen van hypocrisie en inconsistentie, puur omdat ze niet dezelfde ‘logische’ conclusies trekken als hijzelf. En dat is een beetje dubieus.

2) Jos is een beetje wereldvreemd als hij het opmerkelijk vindt dat christenen voor godsdienstvrijheid en mensenrechten zijn, maar tegen het homohuwelijk en abortus. Dat is al heel lang zo.
Bijv. in europa zijn mensenrechten en godsdienstvrijheid ingevoerd toen het continent nog christelijk was. Het homohuwelijk en abortus pas na de ontkerkelijking.

3) Het is ook niet inconsistent dat sommige (mensen/christenen) wel voor een verbod op godslastering in bijv. Nederland zijn en tegen een dergelijk verbod in bijv. Iran.
In Nederland wordt (werd) zo een verbod gebruikt om de lieve vrede te bewaren, niet om andersdenkende minderheden te onderdrukken, in Iran wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Joost

Bespaar ons je dedain, Hein.

1) Dat komt omdat de ene conclusie objectief logisch is, de andere niet. Als je het daarmee oneens bent, dan mag je uitleggen waarom het wel consistent is. Roepen dat iets niet klopt betekent nog niet dat het niet klopt.

2) Je legt Jos woorden in de mond. Hij vindt het niet opmerkelijk dat christenen voor godsdienstvrijheid en mensenrechten zijn, maar tegen het homohuwelijk en abortus, maar dat christenen tegen de VN-tekst te hoop lopen. Een belangrijk detail. Hij zegt: waarom anderen de maat nemen als je op andere, vergelijkbare, vlakken zelf exact hetzelfde doet.

3) Een verbod is een verbod, en bruikbaar om te onderdrukken. Dat kan je eufemistisch “de lieve vrede bewaren” noemen, en de straffen zijn minder extreem, in beide gevallen beperken ze mensen in hun uitingsvrijheid. En om de lieve vrede te bewaren is het in Nederland nooit nodig geweest.

 • Vorige discussie