1. 1

  Tendentieuze kop; het oordeel was niet gebaseerd op het bezitten van een tv. De rechter oordeelde terecht dat sinds andere leerlingen ook een tv hadden, een weigering op grond daarvan willekeurig en dus onterecht zou zijn.

 2. 3

  @Branko: De rechter velde dat oordeel niet, maar stelde “slechts” 2 vragen (of afwijzing obv TV vanwege kennelijk toelating leerlingen met TV niet ongelijke behandeling is en of de eis, nu kennelijk leerlingen en leraren TV hebben, niet sowieso een achterhaalde norm is om refo-ID te handhaven).

  Die vragen ging de rechter echter niet beantwoorden omdat er op 2 andere punten geen ongelijke behandeling hardgemaakt kon worden.

  1. De zus draagt wel eens een broek (“kleding, haardracht en overige persoonlijke uitingen en gedragingen zijn zodanig, dat het Bijbelse onderscheid tussen man en vrouw wordt bewaard en tot uitdrukking gebracht”).

  2. De ouders denken anders over medezeggenschap. De school heeft op principiele bezwaren ontheffing gekregen van plicht medezeggenschapsorgaan. De ouders gaven aan het niet daarmee eens te zijn. “Zij stellen het standpunt te respecteren maar achten dit haaks staand op de trits kerk-gezin-school. ”

  Al met al is de conclusie dat de school bang is dat haar autoriteit werd ondermijnd. Het lijken mij prima godvrezende ouders, die expliciet de grondslagen erkennen en ook aangeven op de (kleine) puntjes waar zij het niet geheel mee eens zijn, het standpunt van de school te respecteren.

  De angst van de school staat mooi symbool voor de angst van veel dogmatisch religieuzen, die een kritische houding met alle macht willen buitensluiten om de eigen macht c.q. opvattingen zo min mogelijk ter discussie gesteld te krijgen en zo min mogelijk door verandering te laten aantasten. En dan moet je invloed van mondige ouders weren, ook al uit die zich in beginsel alleen in een ietwat lossere houding tov achterhaalde man-vrouw opvattingen en een betrokken houding bij het functioneren van het kind op school.

  de uitspraak

 3. 4

  Merkwwardig, dat een school iemand kan weigeren omdat zijn zus wel eens een broek draagt. Al die ophef over de Hoeders van de Islam in Iran en het nieuwe ministerie voor deugdzaamheid in Afghanistan is nergens voor nodig, het bestaat hier ook.

  Ik blijf erbij dat het merkwaardig is dat iedereen met een niet-Westerse nationaliteit zich door het behalen van examens aan onze normen en waarden moet conformeren op straffe van uitzetting, terwijl zo’n clubje steile godsdienstwaanzinngen op de Veluwe diezelfde normen wel heel nadrukkelijk verwerpen.

  Als dit soort waanzinnige uitingen mogelijk zijn, is het tijd om de vrijheid van onderwijs in te perken.

 4. 5

  Op welk bijbelvers is het afwijzen van de MR gebaseerd? Dat Jezus ook geen tegenspraak van de apostelen dulde? En wijzen deze mensen dan ook democratie als geheel af?

 5. 6

  Scilnv: je mag er gerust vanuit gaan dat ze het niet juist vinden dat vrouwen zelfstandig stemrecht hebben. Ook de SGP stelt nadrukkelijk hun God boven het “wereldlijk gezag”.

 6. 7

  Vooral verdedigen dat fundamentalisme tsssk…

  Fraai dogma. Nieuw?

  Ik neem aan dat de betreffende leerling voldoende ruimte heeft om naar een school te gaan waar ze wel toestaan dat zuurstof de hersenen bereikt. Dit probleem zou dan ook geen probleem zijn geweest, als de ouders van de betreffende scholier en de school niet van mening verschilden over de invulling van hun geloof.

  Het probleem lijkt me dan ook van kerkelijke, niet van wereldlijke aard.

  Jullie zien wat al te gemakkelijk Amerikaanse toestanden hier, waar on- of andersgelovigen wel degelijk gedwongen worden in de pas van het protestantisme te marcheren. Dat is een vorm van fundamentalisme die niet alleen moet worden afgekeurd, maar te vuur en te zwaard moet worden bestreden.

  Maar zolang er wat sektes op de Veluwe bakkeleien over de uitleg van hun heilige onzin… sorry, maar ik kan me daar niet druk over maken.

 7. 8

  Branko: het staat op zijn minst wat raar tegenover immigranten die zo nodig moeten inburgeren. De ferme taal van Verdonk zou je met een Search and Replace zo over kunnen nemen. Alleen is het in dit geval wel aanvaardbaar, ja zelfs een grondrecht.

 8. 9

  Volgens mij is het in het geval van, noem eens een zijstraat, Islamieten ook aanvaardbaar, ja zelfs een grondrecht, dat deze Islamitische scholen beginnen waar leerlingen alleen op basis van een Islamitische grondslag worden aangenomen. Dus vraag ik me af over welke immigranten je het precies hebt.

  Was het probleem Verdonk inmiddels niet op democratische wijze opgelost? Oh nee, ik zie inmiddels dat dat slechts theorie was.

 9. 10

  Ik zie nu ook dat Minister vd Hoeven de ontheffingsmogelijkheid voor Medezeggenschapsraden wilde laten sneuvelen. Dat zou in 2009 ingaan.

  Gezien het feit dat er uberhaupt een zeer klein aantal scholen die ontheffing benutten en deze ontheffing dus op het punt staat afgeschaft te worden, dat lijkt mij toch ook erop duiden dat afgevraagd moet worden of de school zich beroept op een norm die strekt tot handhaving refo-ID.

  Dan blijft alleen nog de broek van de zus over, en dat lijkt mij te mager. Ergo: slechte beslissing van de rechter. Hoger beroep anyone?

  @Branko: ach, laat ons toch ook wat minder (praktisch) urgente zaken principieel bediscuzeuren. En daarbij, zo verkeerd is het niet om de principes op dit vlak een beetje kies te houden. Dat wekt dan geen verkeerde verwachtingen bij mogelijke reli-heroplevingen (die blijkbaar in heel Europa plaatsvindt) alsmede bij de vele moslims die maar wat graag dezelfde behandeling genieten als de autochtoonse gristenmens (en terecht zou ik denken).

 10. 12

  TRS, Belach’lijk dat Firefox bij ‘Sargasso’ (zonder postfix) herdirecteert naar sargasso.com. Terwijl de Google-index toch duidelijk de puntennel-versie op 1 heeft staan.

  (overigens vind ik wel dat Sargasso commercieler moet, met een dikke vette flasebanner (zonder geluid, akkoord)).

 11. 14

  Larie, een actuele prohibitie? Op welke basis suggereert u zulk een ge-exaggereerd commandement, vanuit de heup of vanwege een conservatieve aversie die levende en speelvolle dynamiek van taal wil constraineren?

 12. 16

  De school weigerde de jongen omdat zijn familie te liberaal zou zijn.

  Betekent dat woord niet wat ik denk dat het betekent, of betekent het niet wat de NOS denkt dat het betekent?

  Oh. Ik weet niet wat het betekent: “2 vrijzinnige op kerkelijk gebied“.