China’s klimaatplannen

Foto: Ontwikkeling CO2 emissies China 2017-2050 copyright ok. Gecheckt 09-11-2022
Serie:

China is wereldwijd leidend in de energietransitie als grootste producent, exporteur en installateur van zonnepanelen, windturbines, energieopslag en elektrische voertuigen. Ook in aantallen patenten voor duurzame energie ligt China duidelijk voor op de VS en de EU. Tegelijkertijd is China nog erg afhankelijk van kolen en is de luchtvervuiling in haar steden enorm. Wanneer alle landen evenveel CO2 uitstoten als China en hetzelfde beleid voeren als China komt de wereldwijde opwarming boven de 5 graden Celsius uit.  Climate Action Tracker beoordeelt de huidige inzet van China dan ook als ‘higly insufficient‘ om de doelen van Parijs te halen.

13e vijfjarenplan

Voor haar economische groei zette China tot 2015 in op het traditionele ontwikkelpad met veel kolen. In het 13e vijfjarenplan veranderde dit ontwikkelpad voor de periode 2016-2020. Voor de energiesector werd ingezet op een ‘schoon, koolstofarm, veilig en efficiënt energiesysteem’. Als onderdeel van dit plan heeft China onder andere de bouw van veel nieuwe kolencentrales uitgesteld of afgesteld, werd ingezet op elektrisch vervoer en werden duurzame energie doelen gesteld.

In de nieuwe studie  “China Renewable Energy Outlook 2018”, CREO-2018, van het China National Renewable Energy Centre worden twee scenario’s uitgewerkt voor het Chinese energiesysteem. Het China National Renewable Energy Centre is onderdeel van de National Development and Reform Commission (NDRC),  dat een belangrijke rol  speelt bij de totstandkoming van de Chinese vijfjarenplannen.

Onder 2 graden scenario

Een van de twee scenario’s beschrijft wat nodig is om te voldoen aan de doelstelling om de wereldwijde temperatuurstijging onder de 2 graden Celsius te houden, zoals vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs. Dit scenario kent verschillende peilers:

 1. Inzet op energiebesparing en energie-efficiëntie;
 2. Herstructurering van de Chinese economie van zware industrie naar lichte industrie en de service sector;
 3. Elektrificatie van industrie en transport, digitalisering van de lichte industrie en service sector, en inzet op elektrische voertuigen;
 4. Omschakelen van kolen naar wind- en zonne-energie in de elektriciteitssector om de CO2 emissies en de kosten te verlagen;

In het scenario zorgt dit voor grote veranderingen in het Chinese energiesysteem. De totale energievraag ligt in 2050 lager dan in 2017, ondanks de verwachte verviervoudiging van de economie.

Grote rol voor wind en zon

Het scenario kent een grote rol voor wind- en zonne-energie. In 2050 zijn dat de grootste hernieuwbare energiebronnen. Het aandeel kernenergie groeit ook, terwijl het aandeel olie, gas en kolen sterk terugloopt.

Primaire energievraag China 2017-2050

China’s primaire energieconsumptie in 2050 vergeleken met 2017.

Als gevolg van de wijzigingen in de energiemix en de daling van de totale energievraag daalt ook de CO2 emissie van China sterk. In het scenario dat de wereldwijde opwarming beperkt tot beneden de twee graden Celsius begint de daling al rond 2023.

Ontwikkeling CO2 emissies China 2017-2050

Ontwikkeling CO2 emissies China 2017-2050

Zelfs als China het ambitieuze scenario niet als basis neemt zullen de CO2 emissies fors gaan dalen. Vooral in de elektriciteitssector zullen de emissies dan hoger zijn.

CO2 uitstaat bij standaard beleid vs onder 2 graden scenarion

Ontwikkeling CO2 emissie in het standaard scenario versus het beneden 2 graden scenario.

Conclusie

China’s CO2 emissies zullen fors gaan dalen ongeacht welk scenario China kiest als basis voor haar nieuwe vijfjarenplan voor de periode 2021-2025. China haalt bij beide scenario’s een versnelling van 7 jaar ten opzichte van haar inzet bij ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs.

Gelet op de grote belangen van bestaande bedrijven is ook niet op voorhand te zeggen of alle ontwikkelingen zo snel zullen gaan als de scenario’s laten zien. Wie blijft roepen dat China niets doet aan klimaatbeleid kan de komende jaren bedrogen uitkomen. China ziet de enerigetransitie namelijk als een strategische kans om het marktleiderschap van de VS en EU over te nemen. En daarbij neemt China geen genoegen met made in China. Producten zoals zonnepanelen, windturbines en elektrische voertuigen zijn steeds vaker ook ontwikkeld en ontworpen in China. Een bedreiging voor het Nederlandse kop-staart model. Waarbij Nederlandse bedrijven de R&D doen en de sales en marketing, terwijl China mag produceren.

Hier kan je de volledige studie en de samenvatting downloaden. Bij Energy Post kun je een uitgebreidere beschrijving van de Chinese plannen vinden.

Reacties (10)

#1 analist

Wanneer alle landen evenveel CO2 uitstoten als China en hetzelfde beleid voeren als China komt de wereldwijde opwarming boven de 5 graden Celsius uit.

Evenveel CO2 per capita als China neem ik aan? Is dat wel een zinnige vergelijking: niet ieder land kan het grootste van de wereldwijde cement en staalproductie op zich nemen.

 • Volgende discussie
#2 majava

@1: en is daarom CO2/capita eigenlijk wel een informatieve indicator? De indruk krijg je dat het iets zou zeggen over gedrag van een individu, maar dat is er echt niet uit te halen. Elk land, elke regio heeft weer een andere verdeling van uitstoot en landsgrenzen zeggen weinig met de huidige verplaatsing van personen en goederen. China produceert zich een ongeluk voor ons. Mag die CO2 uitstoot niet ook meeverhuizen?

Uitstoot per land is om die reden ook bedenkelijk. Per bron is wellicht de beste indicator om te zien waar je je pijlen op moet richten. Lijkt me overigens best wel een idee (en een klus) om uitstoot per land zo aan te passen dat in- en uitvoer worden verrekend, rekening houdend met de voetafdruk van de goederen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Frank789

@2: [ Lijkt me overigens best wel een idee (en een klus) om uitstoot per land zo aan te passen dat in- en uitvoer worden verrekend ]
Daarom zou je dus een wereldwijde CO2 heffing moeten invoeren. Dan volgen de cijfers vanzelf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 analist

@2: China produceert zich een ongeluk voor ons.

ja precies…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 lurker

Het geniepige van China is dat ze binnen hun eigen landsgrenzen inderdaad ambitieuze klimaatdoelen stellen, maar dat ze ondertussen wel gewoon vervuilende kolencentrales blijven bouwen in andere landen.

A quarter of coal plants in the planning stage or under construction outside China are backed by Chinese state-owned financial institutions and corporations, according to research by IEEFA.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 roland

@: “Als gevolg van de wijzigingen in de energiemix en de daling van de totale energievraag daalt ook de CO2 emissie van China sterk.”
– Een wijziging in energiemix hoeft niet tot een daling te leiden. Zolang onze elektriciteit vooral fossiel is, betekent de verschuiving van gas naar elektriciteit juist meer CO2 emissie.

– Waarom na een forse stijging van de energievraag nu plots een daling van de energievraag, bij ons lukt dat ook niet? Maar er is een list, met massale overgang naar biomassa daalt de CO2 uitstoot door biomassa als “CO2 neutraal” te tellen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 analist

Een wijziging in energiemix hoeft niet tot een daling te leiden. Zolang onze elektriciteit vooral fossiel is, betekent de verschuiving van gas naar elektriciteit juist meer CO2 emissie.

als kolen wordt vervangen door gas toch wel…..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Co Stuifbergen

@7: Het klopt dat een gas-centrale minder CO2 (per kiloWattuur) uitstoot dan een kolencentrale.

Maar ik denk dat de overgang
gas —> electriciteit uit gas
niet helpt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bismarck

@8: Dat is dan in China ook niet echt een voor de hand liggende verschuiving.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Krispijn Beek

@5 waarin verschilt China daarin van de EU, VS of Japan? Wij hebben toch ook een groot deel van onze emissies geoutsourced naar China? En Japan, de VS en de EU financieren nog steeds kolencentrales buiten het eigen grondgebied.

@6

Zolang onze elektriciteit vooral fossiel is, betekent de verschuiving van gas naar elektriciteit juist meer CO2 emissie.

Heb je het plaatje met China’s primaire energieconsumptie in 2050 vergeleken met 2017 überhaupt bekeken? Zo ja, kun je aangeven waar gas in de mix stijgt? In aandeel of in hoeveelheid?

Waarom na een forse stijging van de energievraag nu plots een daling van de energievraag, bij ons lukt dat ook niet? Maar er is een list, met massale overgang naar biomassa daalt de CO2 uitstoot door biomassa als “CO2 neutraal” te tellen.

Zelfde vraag als net: waar haal je een grote stijging van biomassa in de energiemix als oorzaak van dalende CO2 emissies vandaan?

@7 en @8: waar zien jullie een grote verschuiving van kolen naar aardgas in de energiemix van China in het scenario om onder de 2 graden opwarming te blijven? Als je kijkt naar het plaatje met China’s primaire energieconsumptie in 2050 vergeleken met 2017 zie je dat het gebruik van zowel kolen als aardgas daalt in 2050 t.o.v. 2017.

 • Vorige discussie