CDA-kabinetten vergroten belastingdruk families

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Afgelopen week viel weer het jaarlijkse OECD overzicht van belastingen in onze brievenbus. En daarin viel dit keer een opvallende trend te zien. Daar waar de paarse kabinetten tot en met 2002 in staat waren de belastingdruk op families redelijk binnen de perken te houden, zijn de CDA-kabinetten de laatste jaren er in geslaagd die belastingdruk juist stevig op te voeren.
De OECD hanteert voor deze meting nu juist het ideale CDA-hoeksteenvandesamenlevinggezin met één inkomen en twee kinderen.
Viel Nederland tot 2005 nog in de middengroep, nu schuiven we in hoog tempo op naar de zwaarbelasten. Die trend wijkt ook stevig af van wat er in ons omringende landen gebeurt. De VS is toegevoegd omdat die toch in de discussie naar voren gebracht gaat worden.

Grafiek pensioen


Update 14-3-2008: Rapport ontvangen. Hier de tabel met de verschillende varianten van gezinnen/inkomen. Helaas niet historisch, alleen per land.

Reacties (48)

#1 Bismarck

Hoe ziet de ontwikkling er uit voor 2-inkomensgezinnen en alleenstaande inkomers? Misschien is de belastingdruk wel algemeen toegenomen onder Balkenende 2/3? Zijn hierin trouwens ook de kinder-extraatjes verwerkt van delaatste jaren?

 • Volgende discussie
#2 Steeph

@Bismarck: Voor dit voorbeeld gaat het van 29.4% in 2005 naar 36.6% in 2007. Dat is dus plus 7%.
Enkel inkomen zonder gezin is van 38.6% in 2005 naar 44% in 2007 gegaan. Dat is dus plus 5.4%. Gezinnen zijn harder getroffen.

(Uit eerder onderzoek:
http://www.oecd.org/document/40/0,3343,en_2649_201185_36330280_1_1_1_1,00.html#Table_I_2
)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bismarck

@2: Maar dat scheelt niet zoveel dus. Bovendien zou je het kunnen zien als een inhaalslag: De belastingdruk voor de alleenstande inkomer is nog steeds hoger dan voor een gezin met 1 inkomen (ben ik de enige die dat vreemd vindt?). Dat verschil kan haast niet anders dan tot stand zijn gekomen onder CDA-kabinetten (of het zou zijn moeten ontstaan in paars, hetgeen dan ook weer opmerkelijk genoemd zou mogen worden).

Daarnaast concludeer ik maar dat voordelen voor kinderen niet meegerekend zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Richard

IERLAND!

Steeph,

Zet ierland er even bij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Pepijn

Steeph, wat stellen die procenten voor? Is dat gebaseerd op het inkomen of op de koopkracht oid?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Steeph

@Pepijn: Lees gerust het rapport ;-)
Maar het gaat om het aandeel van het inkomen uit werk dat aan belasting wordt afgedragen (alle belastingen en premies opgeteld) voor iemand met een middeninkomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Karsa Orlong

Ik zou toch graag zien steeph eenheden en grootheden op z’n as zou zetten ipv in de titel van de grafiek … (hoewel 2007 wel een jaartal zal zijn en 40 een percentage).

Sorry voor het zeiken op dingen die in dit geval obvious zijn maar ik ben al eens op m’n bek gegaan bij een benzine prijs grafiekje waar de as geen fractie/percentage was maar euro-centen en die komen op vergelijkbare nummers uit …

OT: ik geloof dat BalkIV sowieso de belastingdruk i.h.a. enorm verhoogd heeft (=solidariteit). Dus hoe verhoudt de schuif voor de hoeksteenfamilie zich tot de schuif (if any) voor bijvoorbeeld de alleenstaanden , de senioren of de twee verdieners met kinderen (die er onder Balk1/2/3 op vooruit waren gegaan meen ik).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Martijn ter Haar

Ik ben dan weer heel benieuwd welke maatregel precies verantwoordelijk is voor de grote stijging.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Steeph

@Karsa Orlong: Zie voor de laatste vraag reactie #2.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Karsa Orlong

@Steeph. Dank en sorry voor te vlug lezen van comments. En dus beide stijgen fors en het gezin nog meer …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Lord Flasheart

@1,2,3

Steeph, onzorgvuldig rekenwerk. Je kan niet zeggen: het gaat van 38 naar 45, dus 7% stijging en dat vergelijken met andere percentages. Het gaat om de hoogte t.o.v het oude percentage.

Dat leidt tot de volgende resultaten:
1 ink, 2 kind: ((36,6-29,4)/ 29,4)*100% = 24,5%
1 ink, 0 kind: ((44-38,6)/38.6)*100% = 14,0%

@3 Het ligt dus ook helemaal niet zo dicht bij elkaar. De belastingdruk voor gezinnen is bijna 2x zo hard gestegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Lord Flasheart

@1,2,3

Steeph, onzorgvuldig rekenwerk. Je kan niet zeggen: het gaat van 38 naar 45, dus 7% stijging en dat vergelijken met andere percentages. Het gaat om de hoogte t.o.v het oude percentage.

Dat leidt tot de volgende resultaten:
1 ink, 2 kind: ((36,6-29,4)/ 29,4)*100% = 24,5%
1 ink, 0 kind: ((44-38,6)/38.6)*100% = 14,0%

@3 Het ligt dus ook helemaal niet zo dicht bij elkaar. De belastingdruk voor gezinnen is bijna 2x zo hard gestegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Bismarck

@12: Maar is absolluut gezien nog steeds veel lager dan die van alleenstaanden (daarom kan hij ook harder stijgen, van 1 naar 2% is relatief een veel grotere stijging dan van 50 naar 51%, desondanks zal de stijging voor de laatste groep meer problemen opleveren, aangezien ze al onder een veel grotere belastingdruk stonden).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Lord Flasheart

@13

Nee, de absolute stijging is ook groter. Daar mag je die 7 en die 5,4% nu juist weer wel voor gebruiken. Overigens is 1,6 van 5,4 ook ongeveer 30%, dus de absolute stijging is voor gezinnen zo’n 30% groter.

Ja, de belastingdruk voor alleenstaanden blijft daarmee groter, die constatering is correct. De stelling “desondanks zal de stijging voor de laatste groep meer problemen opleveren, aangezien ze al onder een veel grotere belastingdruk stonden” is echter logischerwijs per definitie waar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Lord Flasheart

@14

En daar moest in de laatste zin nog ergens het woordje NIET geplaatst worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 JSK

Steeph, kan je ook linken naar het gehele rapport? De sprong in belastingdruk voor éénverdieners met kinderen in 2006 lijkt mij het gevolg van de stelselwijziging in de zorg. Dat betekent hoogst waarschijnlijk dat tweeverdieners met kinderen erop vooruit zijn gegaan. Aangezien we toch graag willen dat beide gezinshoofden gaan werken, lijkt mij dat een dergelijke verschuiving van de belastingen toe te juichen is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Lord Flasheart

” dat beide gezinshoofden gaan werken”

Gezinnen. Tweekoppige monsters.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 mb

Belgie en zweden scoren ‘hoog’.

In Zweden kan ik me daar iets bij voorstellen, maar wat doet de belgische overheid met dat geld? Het uitstekende wegennet op peil houden? een efficiente poltiemacht (of drie)? De ultieme lesmethode ontwikkelen om mensen rijtjes te leren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Steeph

@JSK: Helaas, het hele rapport is volgens mij niet toegankelijk, zover ik weet.
Dus je moet het doen met de samenvatting en de beschikbare staatjes.
Ik ga nog wel even op zoek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 JSK

@18: De lage belasting op kapitaal financieren me dunkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Steeph

@JSK: Ik heb ze maar even gemaild. Vind het een interessante vraag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Richard

Damens en Herens PC-correcte wannabe-interlectuelen,,

Kunnen wij over de belastingdruk in IERLAND praten?

U kunt de getallen allen lezen in het rapportje, maar Steep, onze betrouwbare man in Havana, durft de getallen niet te pubicitatoren!

Zal de census Steeph (vrede zij met hem) toch te pakken hebben genomen?

Wat gebeurt er in Ierland?

Waarom wil de UberTrol Richard het nou over Ierland hebben?

Daar komen toch Asterix & Obelix van daan?

Krijg ik nog bier vandaag?

Vragen, vragen, vragen die het hoofd pijn doen.

Kijk naar deze tabel en trek wit weg in het gezicht, en hou vervolgens meteen op met werken:
http://www.oecd.org/dataoecd/12/4/40254140.pdf

P.s.: Mocht U de foto van Joop den Uyl als screensaver hebben en dus Ierland maar een verderfelijk kapitalistisch bolwerk vinden, kijk dan naar Nieuw Zeeland. Weliswaar nog steeds verderfelijk en niet goedgekeurd door Jan Mao, maar nog steeds emigratie-natie-numero-uno! Waarom zou dat nu toch zo zijn, vraag ik mij verwonderd af? Waarom? Waarom?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 MP

“Ondanks al deze welvaart leeft 10% van de bevolking onder de armoedegrens ([1]), en is de armoede onder kinderen de op zes na hoogste van de westerse wereld”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Bismarck

@15: Nee, ik vind hem origineel beter. Een belastingdruk van 51% is hoe dan ook absoluut gezien meer dan een belastingdruk van 2%, ondanks dat de stijging relatief immens veel groter is van 1 naar 2% (100%) dan van 50 naar 51% (2%). Wat ik zeggen wil is, hoe hoger het startpunt, deste minde rek zit er in. Om een gelijke stijging te halen moest de belastingdruk bij de 2e groep van 50% naar 100% gaan (en dat is onmogelijk, want dan hou je geen inkomen meer over).

Daarmee wil ik zeggen dat relatieve stijgingen eigenlijk totaal irrelevant zijn en absolute stijgingen eigenlijk van ondergeschikt belang aan de absolute waarde. Die ligt bij gezinnen waar een van de partners profiteert van het inkomen van de ander nog altijd lager dan bij iemand die voor zichzelf werkt.

Zie ook mijn opmerking bij #3.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Steeph

Ierland, Ierland, was dat niet dat land waar al dat Europese geld naar toe gaat en dat drijft op donaties van rijke familie-leden in de VS?

(Richard, ik moest een selectie maken om het leesbaar te houden. Zijn nog veel meer leuke cijfers uit te halen. vergelijk bv Canada met de VS)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Bismarck

@18: Welkom in de 21ste eeuw. In Belgie is het onderwijs inmiddels stukken beter dan in Nederland. Hier stuurt iedereen die zijn kinderen een goede toekomst wenst zijn kinderen over de grens naar school.
Gezondheidszorg is ook beter en klantvriendelijker. Dat kost blijkbaar iets en omdat Belgie geen gas heeft moeten de burgers meer bijdragen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Bismarck

Richard, ga toch naar Ierland in plaats van er zo over te zeuren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Richard

Bismarck,

Yep. Goed plan. Ik had een tijdje geleden al zitten kijken, maar toen kwam er een andere aanbieding. Tijd voor een retry.

Steeph,

Ik zou niet weten waarom de EU nog centen overmaakt naar Ierland, maar ik begrijp ook niet waarom Campina Melkunie de afgelopen 5 jaar 750m euro heeft mogen ontvangen uit Brussel.

750m: Goed voor 25 jaar voetbal op de Nederlandsche TV!

Beats me.

De enige les die ik er uit kan trekken: Subsidies zijn pointless, behalve voor goededoelers.

Kan iemand trouwens eens een voorbeeld van subsidie opduikelen die wel positief uitpakt? Dan maak ik daar meteen mijn kerstkaart van!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Bismarck

@29: Niet teleurgesteld terugkomen als je daar ontdekt dat Asterix en Obelix er helemaal niet vandaan komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 JSK

@Steeph: Niet helemaal waar maar wel goeddeels: Ierland is niet echt iets wat je hier kan herhalen zeg maar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Richard

Tja. Bismarck de Blogkoning!

Als ik naar Ierland emigreer, dan gaat Ierland er op vooruit

Als jij naar Ierland emigreert, dan gaat Nederland er op vooruit.

Dus in het belang van Ierland: Blijf jij maar hier. Dan zal ik eens kijken of ik daar heen kan.

Iedereen blij!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 JSK

@27:
In Belgie is het onderwijs inmiddels stukken beter dan in Nederland.

Niet volgens de OECD: http://caliban.sourceoecd.org/vl=4072211/cl=21/nw=1/rpsv/factbook/09-01-01-g01.htm

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 zmc

OECD vergelijkt resultaten van de jeugd uit de landen onderling. Dat zegt dus niks over de kwaliteit van het onderwijs, enkel over de kwaliteit van het resultaat. En aangezien Nederlanders gemiddels zo’n 8,1% hoger IQ hebben dan Belgen, zijn verschillen dus te verwachten.

In de PISA wiskunde test uit 2003, waar jij naar linkt, scoort Nederland maar 1,7% hoger – veel minder dan je op basis van het verschil in gemiddeld IQ mag verwachten. Als dat al iets zegt over het verschil tussen Nederlands en Belgisch onderwijs, zegt het dat het Belgische onderwijs beter is; ze bereiken immers relatief meer resultaat met minder begaafde kinderen.

Het lijkt me echter plausibeler dat deze zakelijke cijfers helemaal niets zeggen. Enerzijds omdat er een wisselwerking is tussen IQ en onderwijs en anderzijds omdat ze PISA maar zeer beperkte kennisgebieden test, niet geheel ontoevallig kennis die makkelijk te testen is.

Hier de link met de IQ-cijfers:
http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=381057&in_page_id=1770&ico=Homepage&icl=TabModule&icc=Talking%20point&ct=5

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Bismarck

@33: Volgens diezelfde OECD scoort Vlaanderen in 2006 op mathematics, reading en science duidelijk hoger dan Nederland (is wel ff zoeken in de tablletjes). Toegegeven, Vlaanderen is niet Belgie (Wallonie trekt het gemiddelde weer ver terug naar beneden), maar van de andere kant zijn het ook de Vlamingen die de meeste belasting betalen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Crachàt

Interessante draad, wat ver van mijn bed, maar die laatste 35 is wat raar… Betalen minder belasting? Procentueel toch niet, meen ik?

Men mag gerust aannemen dat er in Vlaanderen procentueel het meeste zwarte geld van de zogenaamd beschaafde wereld rondwaart. De voornaamste reden voor de hoge Belgische belastingdruk, is het publieke geheim dat, wanneer elke Belg zijn belastingen netjes zou betalen, er in totaal véél minder moet betaald worden.
Met andere woorden, de druk is schijnbaar hoog, het reëele bedrag wat de gemiddelde Belg betaalt is veel gelijker met vergelijkbare landen.
En voor de kenners: Didier Reynders is de allerlaatste die daar wat gaat aan veranderen, integendeel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 JSK

@35: Vlaanderen =~ België. Anders kan Nederland ook opsplitsen in rijk en arm en daarvan de resultaten nemen, denk je niet?

@zmc:
OECD vergelijkt resultaten van de jeugd uit de landen onderling. Dat zegt dus niks over de kwaliteit van het onderwijs, enkel over de kwaliteit van het resultaat. En aangezien Nederlanders gemiddels zo’n 8,1% hoger IQ hebben dan Belgen, zijn verschillen dus te verwachten.

Het hogere Nederlandse IQ is hoogst waarschijnlijk endogeen cq het resultaat van het onderwijssysteem. Dailymail is trouwens bunk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Bismarck

@36: Is er in Belgie geen progressief belastingstelsel (hoe meer je verdient, deste groter is het percentage dat je belasting betaalt)? Zou kunnen, gezien de gesettelde nederlanders die zich in Belgie vestigen, vanwege belastingen, wat weer vreemd is gezien hun hogere belastingdruk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Karsa Orlong

@Richard

subsidies voor wetenschappelijk onderzoek (geloof me als dat alleen van bedrijven moest komen waren we kadoek). En bovendien doet het hele westen dat buitengewoon gul incluis en zelfs meer dan hier bv de VS.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Bismarck

@37: Wat zeg je nu JSK, heeft je economische staat ook invloed op je prestaties? Zou dan misschien de hogere prestatie in NL vergeleken met Belgie niet daar het gevolg van kunnen zijn? Geef je zomaar ineens een alternatieve verklaring die je laatste zin weer fors invalideert. Zo niet dan sta ik alsnog in mijn recht met de vergelijking Vlaanderen – Nederland (die Nederland echt fors verliest).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 JSK

@40: Vlaanderen is rijker dan Nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Crachàt

38: hoe rijker je bent, hoe spitser de technologie is om minder belastingen te betalen. Het zijn verbijsterende verhalen die je soms rondom je heen hoort.
Denk jij dat al die Nederlanders ook Belgisch staatsburger zijn geworden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 zmc

@JSK, #37: Dat zeg ik, een wisselwerking tussen IQ en onderwijs, maar dat maakt volgens mij gezien de minimale verschillen in de PISA-test helemaal niets uit. Als het IQ een indicatie voor de kwaliteit van het onderwijs zou zijn, zoals jij stelt, doen de Belgen het volgens de PISA-test ook weer relatief goed in wiskunde;-)

De verlijking die tussen Nederland en Vlaanderen bevestigt dat; economisch gezien zijn ze immers goed met elkaar te vergelijken. Je hebt gelijk dat je dan Nederland ook wel zou kunnen opsplitsen en er dan ook weer een regio beter uitspringt, maar daar hebben we geen cijfers van. Je kunt wel alle combinaties van gebieden gaan vergelijken, maar als we kijken naar wat we hebben, namelijk Belgie, Nederland en Vlaanderen, dan is duidelijk dat Vlaanderen beter scoort dan Nederland en Belgie marginaal slechter dan Nederland. Als je dan al conclusies over het onderwijs wil trekken op basis van de OESO-cijfers, lijkt de minst onwaarschijnlijke conclusie mij dat het onderwijs in Vlaanderen beter is dan dat in Nederland en – gezien het gemiddelde van Belgie – in Wallonie slechter.

Als je dan ook nog aanneemt dat er daadwerkelijk een verband is tussen economie en onderwijsresultaat, zoals Bismarck je in #40 in de mond legt, zou je uit de cijfers van Belgie en Vlaanderen samen kunnen concluderen dat het onderwijssysteem in heel Belgie beter is dan in Nederland, maar dat het resultaat achter blijft gezien de Waalse economie.

Hoe dan ook, PISA zegt alleen iets over de kwaliteit van het resultaat van het onderwijs, iedere verdere conclusie (inclusief wat ik hierboven stel) is speculatie, helemaal bij zulke kleine verschillen als tussen Belgie en Nederland (1.7%).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Blammeke

Bon

1) wat ben ik blij in een land te wonen dat toch op 1 punt het hoogste scoort. Zijnde belastingdruk. Lang leve België, vive le roi.
2) Wat we doen met die centen.
– Alle operaties betalen die de jullie Nederlanders in België laten uitvoeren wegens goedkoper en beter uitgevoerd.
– Onze torenhoge staatschuld aflossen
– Al onze werklozen onderhouden

3) Wat het onderwijs betreft. Vlaanderen scoort hoog qua onderwijs resultaten, heel hoog. Wallonië trekt dat resultaat als je over België spreekt naar benenden. Dit heeft weinig met centen te maken. Wallonië krijgt namellijk al jaren meer steun voor zijn onderwijsnet maar. Maar daar gaat het hem net. Onderwijs is in België gewestmaterie. Dit heeft als gevolg dat je in België grote verschillen tussen beide landsdelen. Niks te maken met centen alleen met keuzes hoe we met onderwijs omgaan. Kennen vs kunnen, vrijheid van vakkeuze, onderwijsvorm.
4) Mijn punt 3 is niet 100% de waarheid want het is inderdaad wel zo dat hoe rijker je ouders zijn hoe meer kansen je krijgt om het goed te doen op school alsook het niveau van scholing van je ouders speelt mee. Aangezien er in Wallonië veel werkloosheid is en veel mensen die nu kinderen hebben laag geschoold zijn speelt ook dit mee in de resultaten in Wallonië.
5) Als je dan 3 en 4 combineert is het makkelijk te verklaren dat de hooggeschoolden ‘Walen’ hun kinderen naar het nederlandstalig onderwijs sturen.

Ale om af te sluiten we zijn een verwrongen land met veel te hoge belastingen en een massa zwartwerk. Ma ik woon er toch graag en goed

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Jimmy

Uitstekend werk Steeph.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 esgigt

Steeph, het door jou gepresenteerde grafiekje verklaart mijn frustratie van de laatste jaren volledig.

Omgerekend is het precies het bedrag dat ik tekort kom!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 esgigt

Ik bedenk me net dat binnen dit kabinet (Wouter Bos) er ook over gedacht wordt om de arbeidskorting van de inactieve partner te verlagen cq naar “0” te reduceren.

Even historisch : Enkele jaren geleden werd dit bedrag afgescheiden van de werkende partner omdat het belastingstelsel geindividualiseerd moest worden.

Je kunt er dus gif op innemen dat de werkende partner niet gecompenseerd gaat worden. Voor deze groep huishoudens betekent dat óf allebei gaan werken, óf er jaarlijks zo’n €1900,- op achteruit gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Steeph

@JSK #16: Hele rapport binnen. Te zwaar om op de server te zetten (en mag niet, maar dat terzijde). Wel een tabel uit gehaald en toegevoegd aan einde stuk.
Kolom 5 is gezin met 1 inkomen, 6 met 2 inkomens waarvan eentje laag, 7 met 2 inkomens waarvan de tweede redelijk.
Duidelijk dat die in ieder geval nu nog niet voorgetrokken worden.

 • Vorige discussie