1. 1

    Balkenende had vanmiddag bij Buitenhof een nogal merkwaardig argument voor de verlenging van de missie in Uruzgan. Ik parafraseer: het is opmerkelijk dat men tijdens het bewind van Bush instemde met de missie, maar dat juist tijdens Obama, die in Nederland zo populair is, de missie wordt afgeschoten.