Bush wil biodiesel

rije rije rije in een wa-gentje... President Bush is ertoe overgehaald om amerikaanse brandstofproducenten te verplichten om biodiesel en ethanol bij hun conventionele diesel en benzine te gieten. Volgens critici doet hij dit enkel om zijn draconische Energy Bill -die vol inzet op kolen, olie en kernenergie- een groen tintje te geven. Maar er zit ook wel degelijk een strategisch belang bij: het maakt de VS minder afhankelijk van olieimporten. Biodiesel kan o.a. gewonnen worden uit soja. De VS is na Brazilië de tweede sojaproducent ter wereld.

Het voordeel van biodiesel is dat het CO2-neutraal is: het voegt geen extra CO2 toe aan de atmosfeer zoals fossiele brandstoffen dat wel doen. Het nadeel van biodiesel is dat niet areaal-neutraal is (klinkt als een wasmiddelen-reclame). Voor de productie van biodiesel zijn namelijk miljoenen hectaren grond nodig.

Volgens een overheidsstudie kunnen biobrandstoffen tegen 2030 een vijfde van de behoeften van de Amerikaanse transportsector dekken. De VS verbruiken tegenwoordig meer dan 3 miljard liter olie per dag.
(Interpress)

 1. 2

  OK. Weet iemand even in de gauwigheid wat het meest voordelige gewas is voor biodiesel? Is dat soja, of is raapzaad voordeliger? (Je kan van dat laatste in ieder geval nog stampot keeltjes van de bladeren maken.)

  Ik wil een rekenvoorbeeld zien hoeveel grond dat dan moet gaan kosten. Iemand?

 2. 3

  O, en dan ga ik ‘ns googlen naar hoe gevoelig deze gewassen voor misoogst zijn. Er grappig als er jaar in jaar uit variaties zijn van de beschikbaarheid.

 3. 7

  @Carlos#4

  Ja, ik denk dat dat wel lukt. Je zou het hout moeten vergassen, en mij staat wel bij dat dat rendabel kan zijn. (Terzijde: Lekkere titel zeg, “Welkom bij de Nederlandse Vergassing site”..) Maar ik heb een beetje ’t idee dat allerlei berekeningen ervan uitgaan dat akkers volop produceren.

  Mjah. Je zou oliebronnen een bepaalde staatsregulering kunnen opleggen, als dat mag van de europese grondwet, en die dan meer laten produceren indien de raapzaadoogst mislukt.

 4. 11

  In Italie, en Duitsland al heel normaal… En dan te bedenken dat biodiesel en biobenzine in Nederland verboden zijn! Raarrrr
  (Als je in Duitsland biodiesel tankt, en vervolgens Nederland in rijdt, ben je in overtreding van de belastingwet: ontduiking van accijns)

 5. 12

  We gaan er overigens wel even van uit dat de bewuste overheidsstudie heeft bedacht dat er ook nog akkerland over moet blijven voor het produceren van voedsel.

  Sinds het massavernietigingwapens debacle geloof ik het allemaal niet meer zo, overheidsstudies.

 6. 14

  Pelayo: prof. ir. C. Daey Ouwens heeft laatst een gooi gedaan naar het uitrekenen van de haalbaarheid van dergelijke Fisher-Tropsch en jatropha scenario’s zijn conclusie (incl hectaren schattingen) was optimistisch.

  Ik wacht nog steeds op de nederlandse Club of Rome totdat ze eindelijk zijn lezing online hebben gezet. http://www.clubofrome.nl klik Activiteiten > Erasmus lezing

 7. 16

  Zouden we niet het Markermeer omtoveren tot de Markerwaard en dan die nieuwe polder + Flevoland vol kunnen plempen met lijnzaad?

  of eh… was dat al een keertje bedacht?

 8. 21

  Rhino, je hebt met dat Markerwaard plan gelijk de oude Lelygarde bij RWS achter je die zelfs nog met een been in het graf je in deze zouden willen steunen. Ooit zag ik op een futuristische bijeenkomst een oude polderaar spreken voor een zaal met het schuim op de lippen, met een gebalde vuist riep hij strijdlustig: “Het Plan Lely is nog steeds niet voltooid!!!”.

 9. 26

  Een oude polderaar heeft een kale polderkop. Hij loopt licht gebogen met een gedrongen postuur. Dit komt door het kleisteken, en ook al hebben ze soms 40 of 50 jaar aan een bureau bij RWS gewerkt alleen al het denken aan kleispitten doet de rug krommen. Opzich zijn het levende fossielen. De bijeenkomst waar ik aan refereer vond 10 jaar geleden plaats in Lelystad, Jorritsma werd per helicopter ingevlogen en verschillende groepjes studenten die alternatieve inpolderplannen hadden gemaakt werden beloond met prijzen. Ons plan was verreweg het best fysisch en technologisch onderbouwd. Maar de jury geilde op een inhoudsloos plan van een stel sociaal-geografen dat voorzag in het inpolderen van de Markerwaard met een tweede nationale luchthaven. Oude polderaars waren gelijk verkocht en Jorritsma was helemaal wild van het plan voor een tweede nationale luchthaven. Daarom wonnen die socio’s met hun lege huls en stonden wij met ons doortimmerde duurzame plan op de tweede plaats. Daarna was er gelukkig gratis zuipen op kosten van de staat, dat maakte veel goed.

 10. 34

  En daar heb ik het:

  Deze link geeft de volgende cijfers:

  55 gallons of biodiesel per acre per year is a reasonable average for a product made from soybeans. Assume genetic engineering could get this up to 100 gallons per acre per year, and that this product is equivalent to crude oil.

  300 Billion gallons divided by 100 gallons per acre gives us an answer – we need 3 Billion acres to grow the crops. The total land area of the united States is about 2.25 Billion acres. That’s including mountains, deserts, cities, national parks and national forests, the tundra of Alaska, and every other kind of landscape, not just the arable land that could actually be used to grow crops.

  Nu wil men een vijfde van de beheofte dekken in 2030. Voor het gemak gaan we er dan even van uit dat de behoefte verder niet stijgt. Een vijde van 3 miljard acre is 600 miljoen acre.

  Slechts 19% van de VS bestaat uit landbouwgrond. Dat betekent dat er niet eens genoeg landbouwgrond zou zijn voor een vijfde van de transportsector.

  Iemand anders een rekenvoorbeeld?

  Overigens houdt het feit dat we hier berekeningen maken voor de VS niet in dat er niet exact eenzelfde verhaaltje voor Europa te maken valt.

 11. 35

  Interessant Pelayo, helaas heb ik op dit moment te weinig tijd. Het drukt de amerikanen met de neus op de feiten dat de aarde eindig is…
  Ik kom hier zeer waarschijnlijk nog op terug.

 12. 36

  Tja. Wellicht zit ’t ‘m in de definitie van “de Amerikaanse transportsector“. En misschien zijn de cijfers van dat ert4exec.com niet goed..

 13. 37

  Jezus. Nu realiseer ik me pas wat die idioten bedoelen. Pure biodiesel brengt schade met zich mee aan de motor. Een vijfde bijgemengde biodiesel doet dat niet.

  If it were run in conventional diesel engienes as 100% biodiesel, it might eventually damage the rubber parts (gaskets and hoses) in the fuel system. If mixed as 20% biodiesel/80% standard diesel, no rubber parts are harmed, even in the long run. This is designated as B20 fuel.

  Ze hebben volgens mij niet eens bekeken of er wel genoeg akkerland is..

 14. 40

  @Spuyt 12

  Ik denk dat het verschil in onze cijfers zit in het feit dat klaarblijkelijk 13,5 miljoen barrels crude omgezet wordt naar 8,93 miljoen barrels benzine.

  Er schijnt nogal wat verlies te zijn bij raffinage.

 15. 41

  Nee dat bovenste klopt niet.. Niet alles van die 13,5 miljoen crude wordt naar bezine omgezet? Ook een gedeelte naar diesel? Zou ’t zo iets kunnen zijn?

 16. 42

  Buiten dat wordt er ook een aardig percentage gebruikt in de industrie, bij de fabricage van plastics e.d.

  Maar goed, ik denk dat de senaat wel goed wordt voorgelicht, dus die 20 miljoen zal wel kloppen.

  In het artikel waar ik naar linkte werd gezegd dat dat het totale verbuik van de US was….

 17. 43

  Ik heb inmiddels het idee dat dat cijfer van een vijfde op dat bijmengen slaat, en dat men gewoon niet verder heeft nagedacht. Zoals ik al zei: Sinds dat WMD debacle geloof ik ’t allemaal niet meer zo..

 18. 44

  Technisch gezien hoeft bijmengen in je tank enkel om een direct ingespoten dieselmotor vlotjes te laten starten. Dit gebeurt met stadsbussen die met biodiesel rijden; apart tankje met petro diesel om te starten. Heb je een oude dieselmotor met mengkamer dan kan je volledig op biodiesel rijden.

  De grootste haak aan het verhaal is monocultuur, en de daarbij gaande plantenziektes en ongedierteplagen, die dan weer resulteren in mislukte oogsten. Overigens meen ik ook ergens een verhaal gelezen te hebben over regenwouden die worden platgebrand om sojabonen te kweken.

  Persoonlijk zie ik nog altijd meer in waterstof, maar biodiesel is moeilijker tegen te houden : je kan nu al een tankje bij je thuis neerpoten en een duitse boer laten langskomen om accijnsloos te rijden. Maar dat mag natuurlijk niet.

 19. 45

  Biodiesel is favoriet bij de auto- en olieindustrie omdat ze dan hun technologie en infrastructuur niet hoeven om te gooien. Bij waterstof zal dat wel moeten.

 20. 46

  plantenziektes en ongedierteplagen

  Met kruisbloemigen (koolzaad, raapzaad) is dat nogal erg. Met vlas (lijnzaadolie) weet ik het niet. Ergens las ik iets over schimmels, maar waartegen ook resistente rassen beschikbaar zijn.

  Maar biodiesel kan nooit op grote schaal worden toegepast, zie berekeningen boven.

 21. 47

  Je moet goed begrijpen dat Amerikanen heus wel over te halen zijn tot Kyoto, maar niet met de typisch Europese argumenten van groen en milieuvriendelijk etc. De denkfout die gemaakt wordt is dat de eigen argumenten altijd zo logisch klinken, maar dat in de ogen van de ander nooit zijn, en dus is de ander dom.
  Het concept van ‘onafhankelijk zijn van buitenlandse olie’ is echter een ontzettend tot de verbeelding spreekend idee in de VS, daar verplaats je bergen mee hier.

 22. 49

  In het artikel staat dat biodiesel CO2 neutraal is. Dat is niet waar. Waarom? omdat de landbouw die die plantjes produceert ook weer fossiele brandstoffen nodig heeft om dat voor elkaar te krijgen. En te vervoeren naar een fabriek. En om er diesel van te maken.

  Je spreekt dan ook van “EROEI” oftewel energy returned on energy invested”. Deze is bij biodiesel iets van 3, meen ik. Dus er is 1 eenheid energie olie nodig om 3 eenheden energie biodiesel te maken. Maar google dat zelf maar op.