Burgers voor het klimaat

COLUMN - Vrijdag 29 november wordt de volgende landelijke staking voor klimaatmaatregelen verwacht. Tot nu toe zijn in 14 plaatsen acties aangekondigd.

Ongeacht hoe groot de deelname zal zijn, kan 2019 nu al de boeken in als het jaar waar een meerderheid van de burgers zich voorstander van klimaatmaatregelen heeft betoond. De zich van desinformatie en nepnieuws bedienende klimaatsceptici lijken geen voet aan de grond te krijgen, want zij zijn veruit in de minderheid.

Kijken we naar de deelname aan activiteiten in 2019 voor klimaatmaatregelen, dan kan niet anders geconstateerd worden dan dat de meeste burgers zich niets van de klimaatsceptici aantrekken.

Een overzicht:

15 januari Earth Strike – Klimaatprotest – Amsterdam
7 februari ongeveer 350 wetenschappers steunen scholierenactie
7 Februari Schoolstaking Youth for Climate circa 10.000 scholieren in Den Haag
15 maart Global Strike: klimaatmarsen in Zeeland, Maastricht, scholieren in Amsterdam
5 april Shell gedagvaard. Zo’n 17.379 burgers en 6 organisaties zijn mede-eiser geworden.
25 april Studentenstaking Amsterdam, scholieren houden klimaatmars in Utrecht
11 mei Klimaatmars Maastricht Students for Climate
20 juni Amsterdam heeft de klimaatnoodtoestand uitgeroepen
24 mei Klimaatstaking Youth for Climate, Utrecht
24 juni 700 organisaties en Urgenda presenteren het 40-puntenplan (t.b.v. reductie CO2-eq.)
4 juli Haarlem heeft de klimaatnoodtoestand uitgeroepen
12 juli Utrecht heeft de klimaatnoodtoestand uitgeroepen
12 augustus Twee Nederlanders lanceren Europese Jongeren Klimaat petitie. 3.153 tekenden
23 september Petitie ‘Verandering is de enige optie’. 14.788 handtekeningen.
27 September 15.000 tot 20.000 mensen in Den Haag landelijke Klimaatstaking
27 september 1800 wetenschappers tekenen petitie als steun aan allen die ambitieuzer klimaatbeleid eisen

Verder: In het voorjaar ondertekenden 412 docenten een steunbetuiging aan de klimaatspijbelacties van Youth for Climate.
Aan de acties van ‘Peoples Climate March’ namen 55 organisaties deel
Voor de zomer: Greenpeace, FNV en Milieudefensie: petitie ‘Roep een klimaatcrisis uit’. Tot op heden 37.744 handtekeningen
Grootouders voor het klimaat 218 grootouders: om de week staan ze op het Plein voor de Tweede Kamer.

Dat is los van alle kleine, lokale activiteiten die organisaties, bedrijven en individuele burgers hebben ondernomen. Wat staat daar van klimaatsceptische zijde tegenover?

Op 4 oktober startte de petitie Burgermanifest tegen het Klimaatakkoord en klimaatplan, dat tot nu toe 12.056 is ondertekend.
Op die dag sloot de internetconsultaties voor het Klimaatplan,  waar 1243 van de 1602 inzenders hun in genoegen over het klimaatbeleid van het kabinet lieten blijken.

Aardige scores, maar alles bij elkaar lang niet genoeg om er de oren naar te laten hangen. De ‘klimaattegenbeweging’ (om het maar eens anders te noemen) voert een verloren strijd.

De meeste burgers zien wel in dat niets doen geen optie is. De ‘klimaattegenbeweging´ doet er wellicht verstandiger te stoppen met het gedram dat de klimaatverandering een natuurverschijnsel is waar de mens niets mee te maken zou hebben. Laat men zich richten op wat nodig is en niet op wat niet moet.

Reacties (18)

#1 Joop

“Laat men zich richten op wat nodig is en niet op wat niet moet.”

Moet je met de lobbyist van de VNO NCW praten die vindt dat het kabinet zich slaafs gedraagt tov de klimaatdrammers. Raar eigenlijk, want hoe kan het kabinet nou iets doen zonder dat de werkgevers hun goedkeuring hebben gegeven?

(sorry geen bron, ik las het op de voorkant van een regionaal dagblad vanmorgen)

 • Volgende discussie
#2 Michiel de Pooter

“De zich van desinformatie en nepnieuws bedienende klimaatsceptici”

Kan de auteur in dat geval in detail uitleggen hoe iconisch klimaatneutraal Greetje naar Amerika gevaren is, en hoe we dit soort nieuws kunnen klassificeren ?

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/zeiltocht-activiste-greta-thunberg-is-helemaal-niet-klimaatneutraal-vliegen-was-beter-geweest/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Joop

@2.

Iedereen doet maar wat. De meeste demonstranten kunnen nauwelijks uitleggen waarvoor ze het doen. Geeft gewoon goed gevoel: betere wereld, etc. Dan zal het gelukstofje in de hersenen wel weer aangemaakt worden. Gewoon marketing en hersenspoeling.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 P.J. Cokema

@1: Ach ja, VNO-NCW zegt ook: “Het bedrijfsleven deelt immers de ambitie van het kabinet”.
En natuurlijk willen ze niet dat het bedrijfsleven voor de kosten opdraait, willen ze het in een tempo die het hen het beste bevalt, etc.

En dit bericht van hetzelfde VNO-NVW dan: “Ondernemers zeggen kabinet steun toe bij realiseren klimaatambities”.

En over je “hoe kan het kabinet nou iets doen zonder dat de werkgevers hun goedkeuring hebben gegeven“: ze hebben hun goedkeuring onder de obligate voorbehouden gegeven toen ze deelnamen aan de door de klimaatsceptici zo verfoeide klimaattafels. VNO-NCW voorzitter Hans de Boer schreef in maart daarover: “Nee, de klimaatdiscussie is geen hoax, en het bedrijfsleven blijft er – net als het kabinet – aan gecommitteerd om de doelstellingen van Parijs te halen”.

Tevens schreef hij: “de doelstellingen blijken met de maatregelen binnen handbereik. Het bedrijfsleven zal hier wederom een bijdrage aan leveren”.
En: “Kosten klimaatmaatregelen vallen mee (…) Er is dus goed werk geleverd door de Klimaattafels”. Hij wil wel dat “de overheid zijn rol moeten pakken en burgers en bedrijven moeten helpen om hun investeringsangst te overwinnen”.

En tot slot schreef hij: “Geen bedrijven wegjagen met CO2-heffing”.

U ziet, allemaal als bron de VNO-NVW zelf. Kortom: nu wordt het interessant hoe die lokale nieuwsbron van je aan hun verhaal is gekomen. Hebben ze Hans de Boer gesproken, die zich opnieuw op een zeepkist waande en popiejopie ging doen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 P.J. Cokema

@2: Herhaling van zetten Michiel, dat heeft geen zin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Joop

@4.

Helaas niet verder leesbaar.

https://www.lc.nl/economie/VNO-NCW-lobbyist-kabinet-gaat-te-slaafs-mee-in-stikstofbeleid-25059227.html

Niet zozeer klimaat met haar tafels enz, maar het stikstofbeleid. En dan de bouw en landbouw. Daar hebben ze onderzoek zogenaamd naar gedaan, en deskundigen vinden volgens de geïnterviewde lobby-ist dat de Raad van State hun oordeel niet juist geformuleerd hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Michiel de Pooter

@5: Ja prima, maar waarom is het geen nepnieuws of
desinformatie ? En wat is klimaatneutraal dan eigenlijk ?
Graag definities.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Michiel de Pooter

“De ‘klimaattegenbeweging´ doet er wellicht verstandiger te stoppen met het gedram dat de klimaatverandering een natuurverschijnsel is waar de mens niets mee te maken zou hebben”

Volgens mij zijn er maar weinig mensen uit de “klimaattegenbeweging” die beweren dat de mens niets te maken heeft met klimaatverandering. Het gaat hun alleen om de maatvoering van die impact. Die impact is niet meetbaar of verifieerbaar en nog minder bewezen via een wetenschappelijke methode of een repliceerbaar onderzoek onder collegiale toetsing.
Oplossingen verzinnen voor problemen die niet meetbaar of verifieerbaar zijn, zijn zonodig nog lastiger, om efficientietechnische redenen. Is ook de oorzaak dat het zo lang duurt voordat klimaatmaatregelen in real time worden genomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bismarck

@8: “Volgens mij zijn er maar weinig mensen uit de “klimaattegenbeweging” die beweren dat de mens niets te maken heeft met klimaatverandering.”
Degenen die dat beweren, krijgen anders ruim baan op Climategate.

“Die impact is niet meetbaar of verifieerbaar en nog minder bewezen via een wetenschappelijke methode of een repliceerbaar onderzoek onder collegiale toetsing.”
Kun je iets duidelijker zijn met wat je hier precies denkt te bedoelen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 stoic

@7. Klimaatneutraal = de koolstofcyclus (cq de stikstofcyclus) is in evenwicht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Michiel de Pooter

@10: Ik heb Cokema in 2 aangesproken over het gebruik van nepnieuws en desinformatie door klimaatsceptici (wat ik ook helemaal niet wil ontkennen).

Echter, in de MSM is de reis van Greta Thunberg aangekondigd als klimaatneutraal. Achteraf blijkt dat helemaal niet zo te zijn, althans uit een rapportage van EenVandaag en uit talloze publikaties op internet. Nepnieuws dus en desinformatie.
Het is merkwaardig dat Cokema ongelijke maatstaven aanlegt voor
klimaatseptici en Greta Thunberg (of althans haar ideologisch decorum). Ik krijg ook geen antwoord op de vragen gesteld in 7. Of komt dat nog ? Geeft niks, geen antwoord is ook een antwoord. Ik weet genoeg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Michiel de Pooter

@9: “Kun je iets duidelijker zijn met wat je hier precies denkt te bedoelen?”

Nee nauwelijks. Ik begrijp niet wat je niet begrijpt. Het is wat het is. En als het niet zo is, hoor ik dat nog.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 KJH

@9: Misschien kan ik iets verduidelijken:

De ‘klimaatbeweging’ wordt mede bevolkt door mensen die gewoon anti-mens zijn. En/of die willen dat ‘we’ terug gaan naar een stadium van onze ontwikkeling waarin er sowieso maar een tiende van ons was, waar vele ziekten welig tierden, en velen van ons maar moesten zien hoe we aan onze dagelijkse portie calorien kwamen. Het zijn er niet weinig en de oplossingen die over het algemeen uit de hoek als geheel komen, doen vermoeden dat zij eigenlijk als geheel deze houding aanhangen. Zoals gewoonlijk: de gematigden worden gekaapt door de radikalen en fuck de economie.

Stel daar tegenover de rationele ‘anti-klimaatbeweging’ van mensen die onze huidige welvaart als uitgangspunt nemen, en die de gok willen nemen dat, eer het zo ver is dat de ijskappen beginnen te smelten en het water ons komt halen, onze wetenschap voldoende is gevorderd om ook deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Ja, het is een gok. Is het niet *ook* een gok om eerst onze economie en bijbehorende levensstandaard om zeep te helpen? Hebben we de paradigma: ‘het paradijs is om de hoek, eerst moeten we nog even door deze mensonterende rottigheid heen’ nu niet al vaak genoeg gehoord van de revolutionairen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Hans Custers

@13

Je begint het een heel klein beetje te begrijpen.

Het is inderdaad zo dat we geen zekerheid hebben over de toekomst. Ongeacht of we nu wel of niet iets doen om klimaatverandering te beperken. Het is dus geen keuze tussen zekerheden, maar een afweging van risico’s.

Nu is het zo dat het overgrote deel van de mensen die zich met klimaatonderzoek bezighouden concluderen dat de risico’s van klimaatverandering enorm kunnen zijn als we niets doen om broeikasgasemissies terug te dringen. Ze zeggen daarbij overigens zelden of nooit dat we onze hele economie of levensstandaard om zeep moeten helpen. Maar wel dat het heel verstandig kan zijn om een klein deel, hooguit enkele procentjes, van onze welvaart te investeren in de energietransitie.

Een niet onbelangrijk detail: broeikasgasemissies en de klimaatverandering die daar het gevolg van is zijn zo goed als onomkeerbaar. Behalve misschien tegen hele hoge kosten. Energiebeleid is dat wel. Als het niet zou lukken met duurzame energie is niet ineens alle steenkool, olie of gas uit de aardbodem verdwenen. Dat is best een belangrijk punt bij het afwegen van risico’s.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 KJH

@14: ‘Je begint het een heel klein beetje te begrijpen.’

Ja, of jij.

‘broeikasgasemissies en de klimaatverandering die daar het gevolg van is zijn zo goed als onomkeerbaar. Behalve misschien tegen hele hoge kosten. Energiebeleid is dat wel.’

Volgens mij is dat niet super-bekend. Diersoorten, sure. Als je die om zeep helpt, daar is geen omkeren aan. Maar de dip tijdens WOII suggereert tenminste dat een CO2 re-absorptie bewerkstelligd zou kunnen worden in een paar jaar. En failliete bedrijven zijn net zoiets als diersoorten: daar helpt geen lieve moeder aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Hans Custers

Maar de dip tijdens WOII suggereert tenminste dat een CO2 re-absorptie bewerkstelligd zou kunnen worden in een paar jaar.

Onzin. Er was helemaal geen “CO2 reabsorptie” tijdens WOII. Dat er op korte termijn wat variatie is in temperatuur zegt ook helemaal niks over de mogelijkheid om een structurele verandering in de energiebalans van de aarde terug te draaien.

En failliete bedrijven zijn net zoiets als diersoorten: daar helpt geen lieve moeder aan.

Ik had nou net het idee dat in ons kapitalistische systeem bedrijven die het niet redden altijd weer vervangen worden door bedrijven die het beter doen. Dat is toch het mooie van marktwerking?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 KJH

@16: Er is marktwerking, en er is markt-tegenwerking, lijkt me.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Co Stuifbergen

@13: De ‘klimaatbeweging’ wordt mede bevolkt door mensen die gewoon anti-mens zijn.
Ik denk dat de “klimaatbeweging” bestaat uit mensen die beseffen dat de effecten van klimaat-verandering erg anti-mens zijn…

En ik denk dat de meesten beseffen dat we ook veel te danken hebben aan de huidige techniek (zelfs aan draadloos internet), en dat we niet het kind met het badwater weg moeten gooien.
Er is nogal een verschil tussen “minder vliegen” en “terug naar de oertijd”.

 • Vorige discussie