Burgemeester zegt hoe u moet opvoeden

Als je denkt dat je alle bemoeizuchtige en bemoeizorgige voorstellen van de regering al gehad hebt, komt er toch nog eentje voorbij:
Burgemeesters krijgen in het voorstel via de Raad voor de Kinderbescherming toegang tot de kinderrechter. Het gaat dan om situaties waarin opvoedingsondersteuning voor de ontwikkeling van het kind noodzakelijk is, maar waarin deze niet vrijwillig wordt aanvaard. Het kabinet stelt daarbij dat overlastproblematiek gezien kan worden als (een aspect van) een voor de ontwikkeling van een kind bedreigende situatie.

Vrij vertaald. Als de burgemeester denkt dat een kind later hangjongere wordt, mag hij zeggen dat er ingegrepen moet worden.
Dus denk goed na voordat u een woonplaats kiest. Een beetje streng christelijke burgervader en half het dorp kan aan de heropvoeding. Het is te zot voor woorden. What’s next? Politieagent die mag meebeslissen of een kind uit huis geplaatst wordt omdat hij denkt dat over 10 jaar een diefstalletje niet onwaarschijnlijk is?

 1. 1

  Waaruit gaat blijken dat een burgemeester zo’n situatie op waarde kan beoordelen? Welke opleidingen moeten daartoe doorlopen zijn en met welk resultaat? En de belangrijkste vraag misschien wel: Hoe zit het met de controleerbaarheid en de sancties bij misbruik?

 2. 2

  “beetje streng christelijke burgervader” – dat valt reuze mee. In de Bible Belt wordt erg veel gedoogd, al is het alleen maar omdat die “strengen” de politie hebben laten wegbezuinigen: die ene agent per 100 vierkante kilometer kan niet overal aandacht aan besteden. Uit eigen ervaring heb ik gemerkt dat men daar de hangjeugd erg z’n gang laat gaan. Die sgp’ers en cu’ers kunnen goed van de kansel preken, maar daar blijft het ook bij. Retoriek, daar zijn ze goed in. Kijk maar naar de resultaten van Rouvoet: ondanks zijn belden liefde voor het wel geboren kind, zijn er nog evenveel kinderen zonder proces in de gevangenis, zonder hulp, en hij zorgt ook niet voor een extra peloton zedenpolitie tegen de kinderporno: ook die kinderen laat hij barsten.

 3. 3

  Ik weet het niet.

  Er hangt een doordringende geur van symboolwetgeving om de maatregelen van dit kabinet.

  Dit voorstel hoeft voor het beoogde effect helemaal niet te worden gedaan qua wetgeving.

  Er is namelijk geen enkele belemmering voor een burgemeester om een gesprek aan te gaan met rotouders.

  Dat dat zelden of niet gebeurt heeft heel andere oorzaken: ongeinteresseerdheid, lamlendigheid, gaat me niet aan bij de burgemeester.

 4. 4

  Aha! De burgemeester wordt weer burgervader.

  Ernest (zie #2) heeft gelijk wat betreft de opavattingen in de Bible Belt over rijk’s bemoeienis met de lokale jeugd. In Staphorst waren ze wat traag met de aanpak van jeugdketen. U weet wel, die hokken waar jongeren zich klemzuipen en daarmee, nog voor het rookverbod, de horeca richting afgrond duwden.
  Staphorst wil de keten gedogen omdat ze een sociale functie hebben, lezen we hier.

  De gemeente Den Haag heeft ondertussen 1000 inwoners in de opvoed-fuik van René Diekstra gelokt. Zodat de burgemeester weet bij welk opvoed-ondeskundigen hij moet beginnen.

 5. 5

  @mescaline “… een doordringende geur van symboolwetgeving …. ” goed verwoord. In dit voorstel mag een burgemeester aan de noodrem gaan hangen. Ik maak me zorgen over de randvoorwaarden rond die noodrem.

  @Peter: Misschien zijn ze in de Bible-belt uiteindelijk wel slimmer dan daar in Den Haag?

 6. 6

  @esgigt: Misschien. Ik vind al gauw ieder ander slimmer dan mijzelf. Toch heb ik het odee dat ze niet zozeer slimmer danwel leper zijn. Een praktisch soort slimmigheid.
  In dit geval nuttig want ik denk wel dat men op de Bible belt graag alles “onder ons” wenst te houden.
  Eeen burgemeester aldaar heeft dan de lastige taak de gemeenschap ter plaatse te dienen, zonder in aanvaring met ander overheden te komen.

 7. 7

  @Peter: “de burgemeester wordt weer burgervader”.

  Maar niet zo’n leuke vader. Eerder een burgerboeman. Niet iemand die je steunt en helpt, maar iemand die je kind weghaalt uit het gezin. Eén van de heftigste dingen die je mee kan maken.

  Kortom, een rampzalig plan. Het enige positieve is dat het eindoordeel nog altijd bij de rechter ligt. Maar dat zal wel moeilijker worden met een hijgerige ambtsketen in je nek.

  Namens Gouda (waar de burgemeester voorstander is van dit plan), mijn excuses.

 8. 8

  @7: geen excuses nodig. Net zoals de hypothetische “what’s next” opmerkingen van Steeph ook niet nodig zijn.

  Zoals bekend is deze maatregel in het leven geroepen om als last resort bepaalde onhandelbare groepen jeugd weer handelbaar te krijgen. Gezien we het er allemaal over eens zijn dat de ouders van dit soort jeugd faalt in hun opvoeding (al dan niet hun eigen schuld), en gezien alles -van buurtvader tot gps zenders- geprobeerd is, lijkt me dit geen gek idee.

  Overigens is het voor het publiek ook wel interessant om een alternatief plan van aanpak te beschrijven in plaats van louter tegen het originele plan aan te schoppen met hypothetische nadelige gevolgen.

 9. 9

  @8 “Zoals bekend is deze maatregel in het leven geroepen om als last resort bepaalde onhandelbare groepen jeugd weer handelbaar te krijgen. ” … en dat maakt mij juist zo zenuwachtig waar het de rechtsbescherming van de burger betreft. Het probleem lijkt mij dat men “probeert te helpen” waar een mens het recht heeft niet geholpen te willen worden, ongeacht de maatschappelijke accepteerbaarheid van de gevolgen. De controle-maatschappij zogezegd.