1. 1

  Inderdaad boter op het hoofd. Maar BoF ook een beetje, want waarom wordt gezwegen over de inhoud van hoofdstuk 11 van de Telecommunicatiewet (http://wetten.overheid.nl/BWBR0009950/Hoofdstuk11/geldigheidsdatum_24-03-2011)?

  Hierin staat duidelijk:

  Artikel 11.5
  (…)
  2.De aanbieder mag verkeersgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor facturering, waaronder het opstellen van een factuur voor een abonnee of voor degene die zich tegenover de aanbieder rechtens verbonden heeft die factuur te voldoen, dan wel ten behoeve van een betaling van verleende toegang. De verkeersgegevens mogen worden verwerkt tot het einde van de wettelijke termijn waarbinnen de factuur in rechte kan worden betwist of de betaling in rechte kan worden afgedwongen.
  (…)
  4. De aanbieder stelt de abonnee of gebruiker in kennis van de soorten verkeersgegevens die worden verwerkt voor de in het tweede en derde lid bedoelde doeleinden alsmede omtrent de duur van de verwerking.
  (…)

  Wat is nu die duur?
  Ik kan er niet direct achterkomen.

  KPN’s privacystatement(http://www.kpn.com/privacy.htm):
  “KPN bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gegeven verschillen.
  Als je een abonnement bij KPN hebt dan worden je gegevens in ieder geval tenminste gedurende de looptijd van je abonnement bewaard. Je verkeersgegevens worden zes maanden bewaard”

  Dat zegt dus nog niks. En factuurgegevens mogen (moeten! om de gebruiker (=hardwerkende Nederlander) te beschermen) dus nog langer bewaard worden.
  Maar hoe lang?

  Weet iemand dit?

 2. 2

  @1: Verkeersgegevens en factuurgegevens zijn wel twee heel verschillende dingen. Uit de factuurgegevens van je internetprovider is gewoonlijk helemaal niets over de verkeersgegevens af te leiden (of je nu de PC de hele maand uit heb gehad, of 24uur/dag aan het internetten bent, je betaalt in beide gevallen precies hetzelfde). Voor steeds meer telefoonproviders geldt hetzelfde.

  @topic: Je kan zeggen boter op het hoofd, je kan ook zeggen gedraaid, of heel misschien kan je het ook positief bekijken: tot inzicht gekomen. Ook bij de VVD mag best gelden: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

 3. 3

  @bismarck:

  uit de factuurgegevens van je 06-nummer (je rekeningafschrift) kun je heel wat verkeersgegevens afleiden. Nummers, belduur etc.

  Echter, het begrip factuurgegevens omvat bij een provider wel iets meer dan alleen wat er op je rekeningafschrift staat.

  Er is overigens geen algemeen aanvaarde definitie van welke gegevens benodigd zijn voor een factuur.

  Bekijk het eens andersom. Als jij je rekening wil betwisten, dan moet de provider kunnen aantonen dat het rekeningafschrift klopt. Hoe denk je dat een provider dat doet? Precies, door gegevens te bewaren.

  For that matter: weet iemand wat er wel/niet onder een verkeersgegeven verstaan wordt?
  Soms worden locatiegegevens ook als verkeersgegevens gezien…

  De zin “(of je nu de PC de hele maand uit heb gehad, of 24uur/dag aan het internetten bent, je betaalt in beide gevallen precies hetzelfde)” klopt totaal niet.

  Je kan bij een provider overigens, net als in Duitsland gebeurde, opvragen welke gegevens van jou bewaard zijn.
  KPN biedt deze mogelijkheid bijv. aan, voor een administratieve vergoeding van ten hoogste 4,50 euro.

  On topic:
  Ik denk dat de Duitse provider zonder problemen juridisch hard kan maken dat datgene wat bewaard wordt, valt onder hun (ongetwijfeld overeenkomstige) telecomwet. Net als in Nederland zal kunnen.
  De politieke partijen die deze vragen stelden snapten het dus niet helemaal.