1. 6

  Mijn vader wees mij op mooie kanten van Belgie. Leonidas (en de rest van het eten), Armand Pien en de zwijgende tenniscommentatoren. Ook de kopbal van George Grunes ‘vermocht’ de gegroeide band niet breken (en Staelens was geen Belg, maar meer een allochtoon). Al met al gefeliciteerd en gecondoleerd met de onafhankelijkheid!

 2. 9

  De Nationale feestdag van de Belgen heeft niets te maken met de onafhankelijkheid, maar met het feit dat de eerste koning der Belgen, albert I, op 21 juli 1831 trouw zwoer aan de grondwet door de eed daarop af te leggen. Die was een paar maanden daarvoor erkend. Zie deze link.

 3. 10

  Maar (de helft van) Limburg volgde ook pas meer dan 8 jaar na die kroning… Wel andermans linkjes lezen als je zelf linkjes neerzet!

 4. 11

  @9 niet zo kies om de historie in te duiken. De Belgen hebben werkelijk overal in Duitsland moeten leuren om iemand te vinden die koning wilde worden. Pre-Bismarck nog, maar niemand wist dat toen.

 5. 13

  Zonder jouw #12 @MP, had ik nu niet hoeven te denken aan de werkelijk afschuwelijke stem in de opleessoftware van Microsoft ! ;(

 6. 15

  //geschiedenisleraar modus// Zoals ik het heb gehoord zochten de Engelsen en Fransen een buffer met Duitsland en kwam zo het idee België tot leven, vernoemd naar de Caesar bekend gemaakte galliers. Helaas schijnt het oude Belgica iets meer richting Frankrijk gelegen te hebben, maar dat mag de pret niet drukken. In Londen werd een weggelopen Duitse prins na veel getouwtrek bereid gevonden om voor koning te komen spelen en hey presto, Belgique was een feit.
  Een kompleet fantasieland dus met twee bevolkingsgroepen die meer van elkaar verschillen dan Nederlanders met Duitsers, en dat enkel als letter van de wet bestaat maar waar iedereen -inklusief zijn inwoners- kompleet schijt aan heeft. Joegoslavië bis. //modus uit//
  Blij dat ik een Limburgs heidekonijn ben.
  Laatste strofe van het Limburgs volkslied is dan ook
  Waar aan ’t Oud Oranjehuis,
  ’t Volk blijft hou en trouw;
  Met ons roemrijk Nederland,
  Eén in vreugd en trouw;
  Trouw aan plicht en trouw aan God,
  Heerst van Zuid tot Noord.

 7. 19

  Argumenten svp @Carlos. Mij staat alleen bij dat we ooit een keer zijn aangevallen door iemand uit Luxemburg. Dan zou Luxemburg een claim op ons hebben…

 8. 21

  @Bismarck (10): ik neem aan dat deze opmerking voor mij bedoeld is ? In dat geval: u heeft helemaal gelijk. Overigens maakte ik nog een fout: de eerste koning der Belgen was niet Albert I maar Leopold I. Mea culpa, mea maxima culpa.

 9. 23

  Van al die wonderlijke, surreële, domme, geniale of belachelijke ideeën die ooit door één belg bedacht zijn: nog nooit was er één die Belgie bij Nederland wou.
  Op een zooi vlaamsnationalisten na (de GrootDietsche gedachte! Duitsland er ook bij! Germanië!!), waar elk serieus land toch van af wil.
  Verder is en blijft mijn land een wonderland, mag de koning de fikse snee der guillotine voelen, moet Brussel zich èn van Blelgie èn van Europa afscheuren en een machtige vrijstaat worden, met de naam Brxel, Brel als poetische baas, en Magritte als minister van financien.
  Iedereen in Brxel is trouwens minister en ik ga er wonen.
  En ga nu nadenken over een vlag voor Brxel.

 10. 24

  België bestaat helemaal niet! Blijkt! Je hebt de door Brussel achterlijk gehouden Walen,…affijn,…rij er maar es eens stukkie per auto of fiets doorheen en iedere koekenbakker begrijpt waarom,… en een dapper volkje dat nog steeds hardnekkig tegenstand tegen afsplitsing blijft strijden: Vlaanderen!!: een soort van schattig poppenhuisje,..daar waar de Europeaan met de wangen bol van de pralines vertederd rondneust en huiswaarts keert met zakken vol curiosa en snuisterijen! Maarrr,…bovenal van: Wit Moet Wit Blijven! Vrijstaat?? Belbabwe zul je bedoelen!
  De Vlaming dient zich te (laten) onttutten!!.
  Voor het écht te laat is.

 11. 25

  @15: Dat is alleen de laatste strofe in de nederlandse versie. Ik als rechtgeaarde Limburger ben daar zeer ongelukkig mee. Verder klopt je geschiedsschrijving niet. Nederland was immers de buffer tussen de Fransen en Duitsers. De Belgen moeste die nare Hollanders niet en hebben ze eruitgeveegd. Ook uit heel Limburg trouwens (Maastricht uitgezonderd). Alleen vonden de engelsen en de Pruisen het geen koel idee dat het (pro-frans geachte) Belgie de Maas-overgangen kreeg, dus werd Limburg in twee-en gescheurd en kreeg nederland de Maasbewaking tegen de fransen.

 12. 26

  @Crachat
  Louis Tobback, ex-minister, ex-voorzitter van de SP, minister van staat en burgemeester van Leuven, lijkt me een Belg te zijn, heeft een niet écht vlaamsnationalistisch profiel, en wil echt wel B bij NL. En hij is niet alleen.
  @Bismarck
  Ik heb niet de pretentie een geschiedkundige te zijn dus mijn geschiedschrijving zal er hier en daar heus wel langs zitten. Maar heel dat gedoe met ‘eendracht maakt macht’, het feit dat buitenlandse mogendheden veel steun hebben moeten leveren om de Nederlanders te verjagen en die bende debielen als koningshuis waar alle belgen achter te dienen staan hangen me zwaar de keel uit.
  Te meer daar ik zeer sterk met het idee zit, dat als de lage landen bij elkaar waren gebleven, we sociaal/cultureel/politiek/economisch heel wat meer in de pap te brokken hadden.

 13. 27

  Ik ben het zonder meer met je eens dat ik waarschijnlijk in een beter (mooier, sterker, rijker, gelukkiger) land had geleefd als de Benelux samen waren gebleven.

  Die buitenlandse steun is schromelijk overdreven. Er was maar 1 land dat de Belgische onafhankelijkheid steunde, Frankrijk dat er nogal garen bij spon. Die hebben inderdaad zelfs met militaire interventie gedreigd toen Nederland een jaar later Belgie aanviel. Bij de opstand zelf had Belgie geen enkele hulp nodig, aangezien het grootste deel van het nederlandse leger uit Belgen bestond, waarvan er geen een over peinsde om voor nederland te vechten.

  De rest van de (in die tijd) grote mogendheden vond Belgie helemaal geen goed idee en heeft er alles aan gedaan het zo klein mogelijk te houden. Vandaar ook dat de helft van de opstandige gebieden Luxemburg en Limburg alsnog bij Nederland werden gevoegd. Sterker nog, de Engelsen en Pruisen wilden heel Limburg bij Nederland stoppen, maar vreemd genoeg was het de Nederlandse koning die daar vanaf zag.

 14. 28

  Puur feitelijk klopt het dat enkel Franse troepen België (of tenminste de franssprekende elite) ‘hielpen’.
  Maar Leopold I was een Pruis die leefde in Londen, het Verenigd Koninkrijk was er als de kippen bij om België te erkennen en de officiële erkenning en aanvaarding van neutraliteit werd vastgelegd in het verdrag van Londen.
  Of zoals het destijds gezegd werd;
  “Ook Engeland zag niet ongaarne de zwakking van een geduchten economischen concurent, die, in het bezit van dezelfde handels- en nijverheidselementen als Engeland. dit land op alle wereldmarkten een heftige mededinging had aangedaan, dank zij Vooral de ontzaglijke ontwikkeling der Nederlandsche Vloot.”
  Rouwig leken ze me niet.