Bijbelquote v/d Dag: De Vijgenboom

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

In Marcus 11 staat het beroemde verhaal waarin Jezus de geldwisselaars de tempel uitjaagt (15-18). Maar veel curieuzer is het stuk dat ervoor (13-14) en erna (19-20) komt:

En ziende van verre een vijgeboom, die bladeren had, ging Hij om te zien, of Hij ook iets op denzelven zou vinden; en daarbij gekomen zijnde, vond Hij niet dan bladeren; want het was de tijd der vijgen niet. En Jezus, antwoordende, zeide tot denzelven: Niemand ete enige vrucht meer van u in der eeuwigheid! En Zijn discipelen hoorden het.

[insert violent temple scene]

En als het nu laat geworden was, ging Hij uit buiten de stad. En des morgens vroeg voorbijgaande, zagen zij, dat de vijgeboom verdord was, van de wortelen af. En Petrus, zulks indachtig geworden zijnde, zeide tot Hem: Rabbi! zie, de vijgeboom, dien Gij vervloekt hebt, is verdord. En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Hebt geloof op God.

Want voorwaar zeg Ik u, dat, zo wie tot dezen berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen; en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven, dat hetgeen hij zegt, geschieden zal, het zal hem geworden, zo wat hij zegt. Daarom zeg Ik u: Alle dingen, die gij biddende begeert, gelooft, dat gij ze ontvangen zult, en zij zullen u geworden. En wanneer gij staat om te bidden, vergeeft, indien gij iets hebt tegen iemand; opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, ulieden uw misdaden vergeve. Maar indien gij niet vergeeft, zo zal uw Vader, Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven.

Ik snap er geen jota van. Den beste man heeft honger en ziet ene vijghenboom. Maar het ding heeft geen vruchten want ja, het is helemaal geen vijgentijd! Er verschijnt een donderwolk boven Big J’s hoofd – want hij hàd me toch een zin in vijgen – en vervloekt de boom die inderdaad voorgoed van een lekkere sappige chick in een gerimpeld oudje verandert. Maar wat heeft die boom dan gedaan om dat te verdienen? Zodra hem dat gevraagd wordt hoor je em denken: damn, effe uitgeschoten met mijn toverstok en uit m’n rol gevallen. Laat ik de Jedi mind trick op ze uithalen met een zwaarwichtige random quote uit m’n boekie…

Reacties (11)

#1 knut

Ik vrees dat m’n voorvadren beter met interpunctie zijn dan ik want na 3 komma ben ik de lijn kwijt. Misschien dat een rechtsgeleerde of liefhebber van Couperus je kan helpen (met omzetten naar moderne taal).

P.S. is dit uit de oude statenbijbel of uit de meest recente/gemoderniseerde bijbelversie (waarin bijv. jezus niet meer in de kribbe ligt)

 • Volgende discussie
#2 Mark

Oude rechtschapen Statenvertalinghe uiteraard! Vind die oude taal zo mooi. Maar je hebt gelijk dat het wellicht beter te duiden valt in een moderne vertaling. Ik zoek het op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Joost

Ah, er zat toch nog iets van menselijkheid in de Big J. Misschien zitten er toch sporen van waarheid in de evangeliën die we hebben geschrapt, vooral in degene die handelt over de jeugdtijd van C.

Schijnt me nogal een mannetje te zijn geweest. Veranderde z’n vriendjes in kikkers enzo.

Zijn pubertijd zal dramatisch geweest zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Abhorsen

Het klinkt inderdaad heel erg alsof Jesus gewoon een toeval had, kwaad werd en iets onschuldigs iets aandeed waar het geen blaam aan had. En daarna wel heel erg om de materie heen draait om het goed te lullen.

Wat ik mij dan afvraag; de bijbel is pas veel later nadat Jesus ge leeft had geschreven (het nieuwe testament tenminste). En het is natuurlijk met een bepaald politiek doel geschreven (zelfs de kerk erkent dat je veel passages in haar tijdgeest moet lezen en stukken poëtischer heeft gemaakt dan bedoeld om de boodschap over te brengen -> zie hoe ze het boek der openbaringen afzwakken).

Als je dat in gedachten houd, waarom zo iets opnemen? Wat was de oorspronkelijke ‘marktening’ gedachte of de oorspronkelijke ‘les’ van dit stukje? Dat als je boos wordt dat je dingen kapot mag maken? Dat je geen vijgen meer mag eten (Jesus was anti goede stoelgang?).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 knut

Wel aardig, ik ben juist begonnen met `valsheid in geschriften` een boek over bijbelwetenschap. Blijkt dat er in de begin jaren nogal wat is geredigeert. De statenbijbel is een gebrekkige vertaling van t werk van erasmus van een gebrekkige vertaling van hieronymus van een…. Het hele NT beschrijft ook maar 3,5 wk uit t leven van Jesus. Dus misschien is er wat tussenuitgewist. Maar ben nog niets over marcus 11 tegen gekomen misschien kan ik t nog eens uitleggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Joost

@5: Zoals ik al zei zijn er bijbelboeken geschrapt die over de jeugd van C. reppen.

Die zijn erg (te?) bizar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 knut

@6 de bijbel is pas in 367ad samengesteld en daarbij zijn veel overleveringen geschrapt. Vervolgens is men selectief bij gaan verzinnen (bijv dat paulus de 1e onder de apostelenen was het stuk waar de paus zijn bestaan op rechtvaardigd). De statenbijbel heeft reeds div. evangelien “geharmoniseerd”.

t.a.v. marcus iig is marcus 16:9-20 en vanaf joh 20:30-31 achteraf erbij verzonnen. Had ik een bijbel dan zou ik t eruit schrappen in de hoop uiteindelijk tot een redelijk overkoepelende filosofie te komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 pjotr

Een wat beter leesbare tekst staat in de nieuwste bijbelvertaling. Kijk bij http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mar+11&id18=1&pos=0&set=10&lang=nl .
Overigens is ook hier de boodschap wat cryptisch, maar het komt erop neer, dat als je “een geloof hebt, dat bergen kan verzetten”, je dat ook voor elkaar kunt krijgen. Helaas ben ik niet zo gelovig en is b.v. het kabinet Balkenende III nog zo lang blijven zitten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Mark

Ik gebruik de statenvertaling omdat dat wat leuker leest. Maar ook in de nieuwe die je aanhaalt is het inderdaad cryptisch. Ik deel je mening over de mogelijke interpretatie, maar wel jammer voor de vijgenboom zal ik maar zeggen, dat voorbeeld had ie nog op andere manieren kunnen geven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Paul

Beste Thinktank.
Jezus als man van zijn tijd spreekt erg vaak overdrachtelijk(=zinnebeeldig/in vergelijkingen). De vijgeboom = Israël dat hem niet wil accepteren.(Op alle manieren probeerde J. zijn volksgenoten te enthousiameren voor een geestelijk koninkrijk dat van een geheel andere orde als de zichtbare koninkrijken is. In Lucas 13 vers 6 – 9, (Ruim voor de kruiziging) krijgt de vijgeboom nog tijd om alsnog vrucht te geven. Door déze vervloeking geeft Hij aan dat Hij zijn hoop, om met Israël het Koninkrijk van God bekend te maken, opgeeft.
Jezus zegt zelf: “Zoals een hen haar kuikentjes bij elkaar roept, zo heb ik Israël geroepen. Maar het heeft niet gewild”. Jezus gaat nu verder samen met met gelovigen uit de heidenen én uit de Joden die wel gehoor geven. Hij gaat het koninkrijk der hemelen(van God) vestigen in de onzichtbare, (denk)wereld van de mensen. Hij doet dat vanaf zijn opstanding. Eens zal dat onzichtbare koninkrijk voor iedereen openbaar worden en volgens mij opengaan voor de gehele mensheid. Het is in mijn geest en hart al begonnen. Ene Zacheus zat in de vijgenboom (Je kan dat volgens mij zinnebeeldig opvatten). Zacheus een goedwillende Jood keek uit naar de Messias. Hij accepteerde de boodschap van een andersoortig Rijk wel! Hoe denk je hierover?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Joost

De suggestie dat Jezus met de uitspraak “Zoals een hen haar kuikentjes bij elkaar roept, zo heb ik Israël geroepen. Maar het heeft niet gewild”, bedoeld heeft dat vanaf dat moment de hele wereld opeens kanshebber is op de hemel is natuurlijk wishful thinking.

Dezelfde zin is trouwens ook gebruikt om heel wat jodenvervolging goed te praten.

Daarnaast is natuurlijk de feitelijkheid van de uitspraken van Jezus in twijfel te trekken. De betreffende boeken zijn eeuwen na zijn dood opgetekend dus lijkt het mij meer dat de uitleg van het geloof de zienswijze betreft van de (onbekende) schrijver van het werk.

 • Vorige discussie